hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 19th June 2017 11:00am - 4.00pm

Tuesday 20th June 2017 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 20th JUNE 2017 SALE COMMENCING AT 9.30AM,  VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 19TH JUNE 2017 BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 18% PLUS VAT.

WE DO NOT GUARANTEE ANY MOBILE DEVICE/TABLET SOLD CAN BE REGISTERED OR RECONNECTED AFTER THE AUCTION

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

BY ORDER OF THE POLICE AUTHORITIES LOTS 1-80a

1. * Petrol strimmer Mitsubishi TL-413

2. * Homelite petrol strimmer

3. * Mcculloch trimmac 2,10 petrol strimmer

4. * Kavasaki petrol strimmer

5. * Zipstart petrol strimmer

6. * Stihl-TS410 petrol grinder

7. * Partwer K650 active petrol grinder

8. * McCulloch petrol chainsaw

9. * McCulloch Mac 130 petrol chainsaw

10. * Pro petrol hedge trimmer

11. * Sanli-CS-37-40 petrol chainsaw

12. * Mcculoch chainsaw

13. * Partner K750 petrol grinder

14. * Carton cont 2 cable reel extension leads & 4 vars 4 pin extension leads

15. * Multisystem 3000 aqua vac

16. * Ryobi drill in carry case

17. * Sealey super swap 10 ton press & wheel clamp

18. * Hotbox international 2,7kw fan heater

19. * Festool drill in carry box cont 2 batteries & chargers

20. * Dimlux 1000 watt De el UHF unit with power pack & 2 alpha 98 optics lights

21. * Gavita pro 6/750 flex lighting system

22. * Carton cont 4 hand cleaners & 17 medimax wipes

23. * Pb cont 4 vars size fans & vars 4 pin extension leads

24. * Carton cont jumbo dry markers

25. * Pb cont Mosa cream chargers

26. * Pb cont Mosa cream chargers

27. * Sparco motorbike helmet in carry bag size M

28. * Fender Stratocaster electric guitar

29. * 70cl Btl of Courvoisier

30. * 70cl Ladhroaig Islay single malt scotch whisky aged 10 years

31. * 70cl Ladhroaig Islay single malt scotch whisky aged 10 years

32. * 70cl Laphroaig Islay single malt scotch whisky Quarter Cask

33. * 70cl Laphroaig Islay single malt scotch whisky Quarter Cask

34. * 700ml Jameson black barrel Irish whisky

35. * 70cl Bunnahabham Islay single malt scotch whisky

36. * 70cl Dalwhinnie winters gold single malt scotch whisky

37. * 700ml Original Krupnik vodka

38. * 1L Smirnoff triple distilled vodka

39. * 1L Smirnoff triple distilled vodka

40. * 1L Smirnoff triple distilled vodka

41. * 3 x 75cl wines 2 white 1 red

42. * 75cl Sparkling Moscato Rose & 70cl Talisker style single malt scotch whisky, & 75cl Scalini prosecco

43. * Black storage box cont 10 budweisers, 2 cans of stella, 10 btls of water, 2 packs of lights & 6 cans of buntane gas

44. * Black holdall cont mixed clothing

45. * Black holdall cont mixed clothing

46. * Black holdall cont 9 vars jackets

47. * Black holdall cont mixed clothing

* 5 DITTO LOTS

53. * Lge red p a case cont mixed clothing

54. * Purple p a case cont mixed clothing

55. * Red p a case cont mixed clothing

56. * Green p a case cont mixed clothing

57. * Green suitcase cont mixed clothing

58. * Black holdall cont mixed clothing

59. * Green rucksack cont mixed clothing

60. * Sml purple p a case & sml blue holdall cont mixed clothing

61. * Pb cont 20 prs of mixed gents footwear

62. * Pb cont 20 prs of mixed gents footwear

63. * Pb cont 3 pairs of gents footwear & 8 prs of mixed lds footwear & a pr of football boots

64. * Pb cont vars size work trs

65. * Pb cont var size work trs

66. * Pb cont rucksacks/handbags

67. * Pb cont 10 vars jkts

* 5 DITTO LOTS

73. * Pb cont var size work trs & shirts

74. * Pb cont vars size work shirts & kneepads

75. * Pb cont vars rucksacks

76. * The hubsaw x 4 2,4ghz rc series 4 channel new

77. * Now tv box new

78. * Brown patterned trolley case cont mixed clothing

79. * Green crate cont bric a brac, books, soft toys etc

80. * Red & Cream pet box, green fishing box

80a. * Cage cont bins & buckets

 

BY ORDER OF THE RAILWAYS LOST PROPERTY LOTS 81-115

81. * Green hardshell trolley case cont mixed clothing

82. * Pink patterned pa case cont mixed clothing

83. * Black hardshell trolley case cont mixed clothing

84. * 2 Buggies & a part buggy

85. * 4 Walking sticks & fold up set

86. * Green gold up scooter & 2 Badminton racket & shuttlecock in carry bag

87. * Pb cont 11 vars rucksacks/handbags mostly rucksacks

* 2 DITTO LOTS

90. * Pb cont 6 bicycle helmets & 2 caps

91. * Red rucksack cont 4 sleeping bags

92. * Pb cont 20 prs of mixed footwear & 1 pr of football boots

93. * Pb cont wallets & purses

94. * Jasper Conran merino cashmere top new

95. * Pb cont Asos Pink dress size 10 new & Asos white & black dress size 10 new, 2 Zara knitted leggings size L & 2 River Island tops size 8 new

96. * T W Lewin pink shirt size 16 regular fit new

97. * 2 Ralph Lauren shirts size 10 in Ralph Lauren bag new

98. * 6 Piece bale cotton in John Lewis bag new

99. * Pb cont Boss orange jeans w30 l 32, Boss Jeans new no tag w30 l 32, Pair of next jeans size 36R

100. * Pb cont Hugo boss top size M & Manchester united onesie childs, 2 gents hats size m new, 3 packs of gents boxer shorts size m & a lds hoodie size m new

101. * Anya Hindmarch clutch bag new & Starry night candle new & Molton brown soothing hand lotion & Cork globe in box

102. * 2 Kinectic sand build bakery boutique, chef glub toys, tea mug new & lucky voice microphone new

103. * Pb cont 15 prs of sunglasses

104. * Pb cont 35 prs of prescription glasses

105. * Pb cont vars leads chargers/headphones earbuds

106. * Panasonic HDC-SD41 full hd 1920-1080 with leads in carry case

107. * Pb cont pr of lds boots size 6, lds new look brown ankle boots size 5, pr of lds shoes size 7 new, black Papaya lds tops size 12 new, red lds jumper size m new

108. * Sml blue crate cont toiletries

109. * 6 vars jkts

110. * 6 vars jkts

111. * 5 vars jkts

112. * Sml black trolley case cont gents clothing

113. * Sml plastic tub cont led figurines

114. * Lds pink handbag cont Chelsea stationery set, Arsenal stationery set, childs shin pads, Liverpool socks & insoles size 6-7 all new

115. * Lge grey holdall cont vars rucksack/holdalls etc

116. Dualband wireless 108ag notebook adapters 4 boxes new

17 DITTO LOTS

134. Dualband wireless 108ag notebook adapters 3 boxes new & boxed

135. Microsoft wireless laser desktop 3000 3 boxes 1 has no mouse

136. Microsoft wireless laser desktop 3000 3 boxes new & boxed

2 DITTO LOTS

139. Microsoft wireless laser desktop 3000 & Microsoft comfort curve keyboard 2000

140. Elro Chawwl modulator n&b

2 DITTO LOTS

143. Orion 785 tab A7842 n&b

144. Orion 785 tab A7842 n&b

145. NO LOT

146. Android tablet no 201507eztab7q1258gctkbk2714

147. Lumix camera 10x zoom

148. Lumix camera 10 x zoom

149. White Samsung camera WB200F 18 x zoom

150. White Samsung WB150F 18 x zoom

151. White Samsung camera WB250F 18 x zoom

152. Black Samsung camera WB200F 19 x zoom

153. White Samsung camera ST150F & 1 other Samsung camera

154. NO LOT

 

 

BY ORDER OF THE LOST PROPERTY OFFICES LOTS 155-162

155. * Btl of Daruma sake boxed

156. * 4 Btls red wine Shiraz, Cabernet Sauvignon & Merlot (c10)

157. * 1 Red wine & 3 white var wines (c10)

158. * 2 x 500ml btls Spirytus Rektyfikowany (Polish rectified spirit not for drinking neat)

159. * Unicum Szilva plum spirit & btl Cointreau

160. * Gammel Dansk 50cl Chili lakrids shot & 35cl vodka, Sml bag cont 2 Romeo & Juliet cocktails

161. * Btl Sagatiba sugarcane spirit from Brazil

162. * Glenlivet 350ml single malt scotch whisky, Oban 200ml single malt & 70cl Sainsburys scotch whisky

163. Metal shoe rack, 2 new wine racks & box of print

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 164-196

164. * Black hard shell trolley case cont lds clothing

165. * Black p a case cont lds clothing

166. * Pink P a case cont lds clothing

167. * Blue trolley case cont lds clothing

168. * Black trolley case cont gents clothing

169. * Black trolley case cont gents clothing

170. * Blue trolley case cont gents clothing

171. * Blue p a case cont gents clothing

172. * Black p a case cont Asian/African clothing

173. * 1 Sml black p a case cont childs clothing & 1 blue p a case cont childs clothing

174. * Blue p a case cont 17 prs of lds mixed footwear & 4 prs of childrens footwear

175. * Blue hard shell trolley case cont 12 prs of mixed gents footwear & pair of football boots

176. * Blue hardshell p a case cont childs clothing

177. * 6 Vars empty suitcases

178. * 6 Vars empty suitcases

179. * 5 vars empty holdalls

180. * Green crate cont bric a brac, childrens toys, books, tealights etc

181. * Blue crate cont toiletries

182. * 8 Vars rucksacks/holdalls/handbags

183. * Pb cont 11 new lds high st clothing

184. * Pb cont 6 new items of gents high street clothing

185. * Pb cont gents & lds underwear, or of lds boots size 38, childs rucksack, childs jmp & a pair of childs trainers size 6

186. * Pb cont var lead chargers, earbuds etc

187. * Pb cont 3 hairdryers, 1 shaver, Joia professional hair straighteners

188. * Nikon Coolpix full hd 18 x wide in carry case

189. * Pentax 65 x 21 – 7,5 binoculars in carry case

190. * Pb cont 4 vars ties & belts

191. * Pb cont 5 prs of prescription glasses & 4 prs of sunglasses

192. * Pb cont 3 x abc senior multivitamins & minerals, 7 x Ginkgo leaf 500mg bottles, 5 Glucosamine & Chondroitin complex

193. * 8 Vars jkts & 1 childs suit

194. * Able 2 car ramps in carry case

195. * Shtreimel fur hat in carry case

196. * All Ailes Be K paragliding wing in perps made backpack

 

DISTRESS FOR STORAGE REF : 2304 LOTS 197-198

197. Black hummer electric toy car

198. White hummer electric toy car

 

DISTRESS FOR SOTRAGE REF : 2092 LOTS 199-202

199. Oak table with 4 chairs

200. White bedroom mirror

201. Carton & green carton cont kitchenware, pots, pans, knifes, forks etc

202. Childs Disney castle & pb cont some childrens toys & hula hoop

203. Lge machine washable door/bathroom mats

5 DITTO LOTS

209. 3 Heavy duty rubber backed outdoor/indoor mats

3 DITTO LOTS

213. Set of heavy duty car mats 4 in a set

9 DITTO LOTS

223. Lge machine washable door/bathroom mats

3 DITTO LOTS

227. Medium machine washable door/bathroom mats

4 DITTO LOTS

232. 10 x 500ml E45 lotions in carton

233. 12 x Aqua fresh all in one protection toothpaste

234. 12 x Aqua fresh all in one protection toothpaste

235. Singer sewing machine in carry box

236. Frister Rossmann beaver 3 sewing machine

237. Eina sewing machine

238. Dicor Excell II 5024 sewing machine

239. Eina club computer sewing machine

240. Toyota sewing machine in carry box

241. Frister Rossman model 45 mark 2 sewing machine in carry box

242. Viking Husqvarawa model 5220 sewing machine in carry box

243. Berniwa sewing machine in box

244. Berniwa record sewing machine

245. Singer Samba 2 sewing machine

246. Singer sewing machine

247. Ebac 2000 series dehumidifier

 

UNCLAIMED BAGGAGE LOT 248

248. Grey crate cont bric a brac cool bag, soft toys, books etc

249. Tall wrought iron stand with lge green glass bowl

 

UNCLAIMED BAGAGGE LOT 250

250. 4 vars hair colours n&b

251. 2 6yd bales of good quality Dutch wax

252. Similar lot 2 6yd bales of good quality Dutch wax

8 SIMILAR LOTS

BY ORDER OF THE TREASURY SOLICITOR LOTS 261-328

261. 5 five pound coins 2 x 60TH anniversary d Day, Elizabeth 1953-1993 & 1995 & 2002 plus Churchill crown

262. 6 Five pound coins 2 Elizabeth II 1947-1997, Queen mother 1900-2000 & 3 x Elizabeth 1926-1996 70th birthday

263. 6 Five pound coins, 4 x 1999 AnnoDomini & 2 x 1900-1990 Queen mother

264. 6 Five pound coins, 5 x Queen mother 995 & 2002 & 1 other 1901-2001

265. 6 Other 5 pound coins3 x 1904-2004 Cordiale Entente Nelson 1805-2005, Trafalgar 1805-2005 & other 1901-2001

266. Collection of commerative Royal coins in protective case/cover inc 2 x 1977 jubilee 2 Churchill, 1981 Royal wedding twin set, Queen Mother 90 TH, 2 2002 & 5 other

267. 1970 Uk coin 1977 Uk coin sets both in plastic presentation cases, 2 Britain first decimal coin pres wallets & Queen mother 90 TH birthday

268. 73 Pre 1940 silver 3 pence coins Victoria to George

269. Lidded box cont var Uk, world coins, Florins, Sixpences, St Georges mainly silver & 1914-1918 war medal

270. Collection of var old coins

271. 6 WW1 & WWII medal set with ribbons 3 Originals named Jones in 1914-15 star, 1914-20 war medal, Victory medal, Unnamed 1939-45 star, Africa star & defence medal plus a services rendered badge

272. WWII medal & ribbon set in original issue box with index card, Italy star, Africa star with 8th Army clasp war medal, Defence model & efficient service medal

273. 2 WWI 3 medal & ribbon sets issued to brothers, RR Smith & SG Smith, war medals, victory medals & 1914-15 stars in old lidded box

274. 9 Gardening medallions in pres boxes 1 is silver 1905

275. Tin of var WW1 medals star, 2 war, 2 Victory var ribbons & 2 35 silver jubilee medallions

276. 25 First day covers

2 DITTO LOTS

279. 14 First day covers & a collection of commonwealth & world stamps

280. Pb of 6 lds s/steel strap w/watches

281. Pb of 6 lds s/steel strap w/watches

282. Pb of 5 lds s/steel strap w/watches & 3 other lds w/watches

283. 12 Var lds w/watches

284. 5 Var digital w/watches

285. 3 Gents w/watches Lacoste, Slazenger & Hilfiger

286. 6 Gents s/steel strap w/watches

287. Sim lot 6 gents s/steel w/watches

288. 8 Gents leathers & effect w/watches

289. 8 Gents leather & effect w/watches

290. 2 Lge face gents w/watches & 4 other gents w/watches

291. 2 Sekonda s/steel strap w/watches date & chrono

292. Gents Seiko day date automatic w/watch

293. Gents Seiko quartz day date w/watch

294. Gents Seiko kinetic date w/watch

295. 1960s gent dauphine anti choc gold plated w/watch

296. Gents rotary day date bi metal w/watches

297. Gents rotary date y/metal w/watches

298. Gents old Titus date incabloc w/watches on expanding y/metal strap

299. Gents Berne 17 jewel incabloc w/watches on black strap

300. 1960s Sekonda 18 jewels w/watch on leather strap

301. 1960s Gents precimax automatic 21 jewels day date Incabloc w/watch on black leather strap

302. 1950s Swiss lever shock proof w/watch on black leather strap

303. 1960s mido super automatic brown leather strap w/watch

304. Gents Omer Swiss w/watch on s/steel strap

305. Old 9ct gold case w/watch on y/metal expanding strap

306. Y/metal Sekonda pocket watch on chain

307. Lds Ingersoll w/watch on w/metal bracelet strap

308. Lds Rotary date w/watch on bi metal strap

309. 3 Lds old 1960-70s w/watches Atlantic, Bernex, Louifrey

310. Pierce lds Edwardian 9ct gold w/watch on 9ct expanding strap

311. Lds Edwardian 9ct gold w/watch on 9ct gold expanding strap

312. Lds 9ct gold Bernex watch on bracelet strap

313. Lds 9ct gold watch on y/metal bracelet strap

314. Lds Lanco 15 jewel 9ct gold watch on black leather strap

315. 3 Old 9ct gold lds watches on y/metal & a/f straps

316. 2 Silver & Enamelled face lds pocket watches

317. 2 Other silver lds pocket watches

318. 2 Gents pocket watches silver plate & gold plate

319. Gents Cenena date w/watch in pres box s/steel Lexon travel clock in pres tin, Park lane mini carriage clock in sml box

320. Gents Breitling 815 long playing s/steel chronograph wristwatch on non original expanding strap s/n 141=988 1973 Valjoux movement

321. 9ct Rose gold Kendal & Dent makers to the admiralty pocket watch on 9ct Rose gold watch chain

322. Lds watch pendent & 2 old unstrapped watches

323. Pb of var chargers, usb dongles, 4 guitar strings & battery charger

324. 6 Var mobile phones

325. 7 Nokia mobile phones

326. Swees smart phone imei 357834052565166

327. Wcdma dream android smart phone Imei 356495037120268

328. Ipod touch in case with ear buds & 1 Ipod shuffle boxed not new

 

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 329-342

329. Pb of Puma rucksack, 4 purse/wallets, 3prs eyewear, hand gel, African bank notes, charger, Renault car fob card

330. Wii console on stand only

331. Pr Fashion sunglasses in carry pouch & a s/steel pen in pres box

332. Sony Cybershot HX5V digital camera in carry pouch

333. Nikon cool pix A10 digital camera

334. Canon powershot A2500 digital camera in hip pouch

335. Ipad mini mod MD531LL/A in flap over case s/n DMQNC6XZF196

336. 3 Kindle qwerty keyboard type e readers

337. 3 Kindle button control 3 e readers 2 are in cases

338. 3 Kindle touch type e-readers 2 are in cases

339. 2 Other e readers Sony & Kobo

340. 3 Mobile phones Verizon, Microsoft & Lenovo 90004212424075, 351844073579720, 865373005207365

341. Bush tablet AC80DPLV2

342. Ipad air 2 mod A1567 s/n DMPQR130G5YP in flap over case May not be able to be registered / connected sold as spares/scrap

 

BY ORDER OF THE POLICE AUTHORITIES LOTS 343-344

343. * Pb of a few items of costume jewellery, lds 1960s Sekonda 17 jewels w/watch on mesh strap & Gents Rotary chronograph w/watch no strap

344. * 9ct Ring set with Opal & White Stones, 9ct brooch set with green stone & pearls

 

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 345-346

345. * Iphone 5s in plastic case May not be able to be registered/connected sold as spares/scrap

346. * 32gb Ipad A1416 in black flap over case s/n DMQHGZBDDJBR May not be able to be registered/connected sold as spares/scrap

 

DISTRESS FOR STORAGE REF : UNIT 2314 LOTS 347-348

347. Toshiba Satellite L30 laptop with power lead

348. Pb cont 5 football medals in pres boxes, Huawei E585 pocket modem & Gents Zara leather shoulder bag

 

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 349-354

 

349. * Kodak easy share 14mp C1530

350. * Gents y/metal day date w/watch

351. * Pb of costume jewellery

352. * Samsung Galaxy S6 in pink case

353. * Kyocera C6530 mobile hone 01403000711367

354. * Iphone 4 s/n C38F7WB7DDP9

 

BY ORDER OF THE RAILWAYS LOST PROPERTY LOTS 355-380

355. * Emporio Armani gent chrono watch on brown croc strap in pres box with booklet as new with tag

356. * Pb of 7 mobile phones 353824049002927, 352292052338834, 353605010915311, 358734074439425, 353601077018321

357. * Samsung Galaxy S5 mobile phone 356768061452548

358. * Samsung galaxy S4 mini

359. * Samsung Galaxy 7 35981017178375 May not be able to registered/connected sold as spares/scrap

360. * 2 Blackberry curve 359410052151220, 352659050321832

361. * Blackberry 9900 356841040592138

362. * Blackberry classic

363. * Samsung J3-6 in flower case 35233708354755

364. * Samsung G389F 358683070645156

365. * Samsung GT-1819ON 356508051851154

366. * 3 A/f spare/repair Motorola phones 353339065625647/ 3592900508758008, 358951060301639

367. * Nokia 520 355910054706826

368. * Nokia 820 in red case 354105056663411

369. * Nokia RM-974 35365206928274

370. * Microsoft RM1072 mobile phone 351858078092612

371. * Microsoft RM1104 mobile phone 351827072936132

372. * Nokia smart phone may not be able to be registered/connected sold as spares/scrap

373. * 3 Kindle e-readers in cases 2 qwerty type & 1 button type

374. * 2 Kindle touch type e-readers in flap over cases

375. * Apple Ipad air in blue case 352059060259801

376. * Apple Ipad mini s/n F4KKSOWXF19K

377. * Apple Ipad mini in black case F87LHQ8SFP84

378. * Amazon fire mod SG98eg in flap over case

379. * Ipad mini A1489 in flap over case s/n DLXNL3CIFCM6 may not be able to be registered/connected sold as spares/scrap

380. * Ipad A1674 s/n DMPRV071GXQ8 may not be able to be registered/connected sold as spares/scrap

381. Pr of Boss orange spectacles in soft case

382. Pr of Boss orange spectacles in soft brown case

383. Pr of Rayban wayfarer sunglasses in carry pouch

384. Pr of Cartier sunglasses in fold over pouch

385. Bvlgari sunglasses case with pouch cont some yellow & white metal jewellery items & lds y/metal w/watch

 

BY ORDER OF THE POLICE AUTHORITIES LOTS 386-390

386. * 16gb space grey n&b unopened Iphone 5s 351987064186979

387. * Gents Hugo Boss bi metal strap chronograph wristwatch

388. * Gents Michael Kors y/metal strap chronograph wristwatch

389. * Lds Skagen stone set face wristwatch on y/metal mesh strap with yellow metal hoop necklace

390. * 18ct gold ring set with 3 diamonds (point 25 total) & 9ct band ring

 

REDUNDANT STOCK & SAMPLES FROM A HIGH STREET RETAILER LOTS 391-434

391. 3 Lds dresses new/samples

9 DITTO LOTS

401. 4 Prs vars jeans new/samples

3 DITTO LOTS

405. 4 Knitted ponchos/capes new/samples

4 DITTO LOTS

410. Camisoles & Briefs, childs garments, or trs, 2 dresses new/sample

411. 4 Various knitwear tops (new/samples)

4 DITTO LOTS

416. 2 Knitwear & 2 dresses (new/sample)

417. Pb 5 cotton floral pink & grey embroidered kaftans (new/samples) samples of both colours on rail (2 sizes s/m & m/l )

15 DITTO LOTS

433. 5 Lightweight scarves (rail) new/samples

434. 3 Gents kaftans 2 new & 1 as new

435. 3 3 Gents laundered shirts Michael Kors, Paul Costelloe & John Lewis XL- 171/2

436. 3 Gents laundered shirts Tommy Hilfiger, Chester, Hammond & C0 XL 18inch

437. 3 Gents Laundered shirts Hammond & Co, Osbourne & Banana Republic XL 171/2 -18

438. Boss Gents 2 piece black virgin wool suit v good Cond uk 56 (46)

439. 3 Pce baby set & 10 var childrens garments new

440. Pb cont 7 multipack socks, girls boots, tights, 3pr gloves, 5 hats

441. Pb cont 9 vars gents garments & Gap leather belt new

442. Bundle of gift bags, 21 wedding, 12 baby girl, 2 boys, 44 raspberry metallic & 3 various

443. Pr Nike trainers uk 7

444. Lge black Ugg bag & 1 other shoulder bag

445. Vivitae digital video recorder boxed, Braun batt op travel shaver in mirrored case, book, ornament, Aladin E Gres a cacheter in tin

446. 3 New fancy dress costumes Wednesday Addams, Sexy Swashbuckler, Dark sorcerer (rail)

447. Set of 3 Radio control colour changing candles n&b & ice phone n&b (c10)

448. Shelf 20 plus new misc items (c9)

449. 20 & 24 ceramic fry pans, 3 spring form cake tins, tablemate (c9)

450. Shelf 24 & new misc items (c8)

451. Fleecy lds body warmer, pjs, 2 x robes, pr slippers thinsulate gloves, knitted jumper & padded body warmer (c8)

452. 12 Pet blankets, pet travel water bottle, bark buster, cat lead & harness, thermal pet rug (c10)

453. 2 Rucksacks Disney Minnie mouse, Minions & Minions 5 pce dinner set new (c8) & Frozen towel

454. Shelf cont 16 misc items batter charger, batteries, pencil, chalkboard, jumbo remote control (c9)

455. Quest halogen heater boxed

456. 5 Acrows, Pickaxe & chicken wire

457. Pb cont 8 pink polo shirts 1 sample on rail, 8 prs of blue & beige chines var sizes

458. Shabby chic paint framed bevel edge mirror approx 21 x 27, modern s/steel effect standard lamp, sml rectangular mirror with small shelves on the back

459. Grey corner sofa suite

460. 4 prs var colour & size lds shoes new

461. Similar lot 4 Prs var colour & size lds shoes new

18 DITTO LOTS

480. Pb cont 78 vars hats

2 DITTO LOTS

483. Pb cont 50 prs of vars gloves

484. Pb cont 50 prs of vars gloves

485. Pb cont approx 60 vars scarves

486. Pb cont approx 60 vars scarves

487. Pb cont 30 vars scarves & 70 vars hats

488. Pb cont approx 30 blankets

489. Pb cont 10 var jkts

2 DITTO LOTS

492. Blue p a case cont mixed clothing & black p a case

493. Pb cont approx 50 wallets/purses

494. Pb cont approx 50 wallets/purses

495. 7 Vars handbags

496. 2 Sml clear crates cont toiletries

497. Pb cont 39 vars scarves

498. 2 Cartons cont glass light shades with some fittings, glassware, wine glass ect, some Christmas decorations

499. Wooden side table with 2 drawers under & 1 other wooden side table

500. Single mattress in very good condition

501. Kenwood food cutter n&b

502. Tefal Astucio 3in1 n&b

503. George Foreman lean mean fat grilling machine n&b

504. Kenwood ice cream, frozen yoghurt maker

505. 3 Pink storage pots bread, potatoes, onions, Kenwood frothie & inspection lamp

506. Carton of 12 var decorative plates

507. Carton of 12 vars decorative plates

508. Carton of 8 vars decorative plates

509. Insulated food servers, candle & Diana glass tankards, the gourmet kitchen collection set of 4 grapefruit dishes

510. Intricate hand carved oriental summer house in lacquered display box, 2 Chinese stem pots

511. 4 Decorative Royal cups & music cigarette music box, 2 brass houses, RCR Royal crystal Eagle clock,  boxed porcelain doll The Kichcliffe collection

 

BY ORDER OF THE TRUSTEES LOT 512-533

512. White Candy fridge freezer

513. White Siemens XL 1400 washing machine

514. Pine effect storage trunk & cd rack

515. White chest of drawers with 2 sml drawers under & 4 lge drawers under

516. Yamaha portatone electronic keyboard PSR-27 with stand

517. Jaques Croquet set boxed & Jaques badminton set boxed

518. Electric paper shredder boxed

519. 12 Cartons cont cutlery, knife, forks etc, drinking glasses, cup, dinner, plates, placemats mostly kitchenware

520. Carton cont vars size picture frames

521. 2 Green fold up camping chairs in carry cases

522. Carton cont vars board games, boggle, jigsaw puzzle game, magic set no 2 etc

523. Alba stereo system cd player, tape deck with remote, Ferguson tape player

524. Wooden crate cont 40 var lps

525. Green case cont over 40 vars lps

526. KT-31L am-fm stereo tuner boxed with manual

527. 2 Sml wooden tool/storage boxes 1 cont Fischer technik 50 with manual

528. White wooden baby cot with old toy baby

529. Symphony pillow for side sleepers 73 x 40 boxed

530. Royal Navy officer cadets gents working dress in green leather bound suit case

531. Royal navy lieutenant double breast 8 button jkt with braided cuff pure new wool by Gieves & Hawkes o/r

532. 2 Pce Royal navy lieutenant double breast 8 button jkt with braided cuff, pure new wool by Gieves & Hawkes o/r

533. 3pce Royal navy lieutenant mess dress no 2 with braided cuff pure new wool by Gieves & Hawkes with trs & waistcoat o/r

534. Dyson Dual cyclone vacuum cleaner

535. Creda debonair, ironing board, clothes airer, sml wicker stall & canvas pictures

536. 2 Goldair 3 speed oscillating tower fans

537. White Matsui M96-4M 800w microwave

538. 40 Inch Logik HDMI digital tv with freeview 1080p with remote

539. 4 Fox pictures in frames not caught yet by Edwin Laudseev Simon Turvey and Alex Amuchastegui fox cubs by James Williamson

540. 2 Framed pictures Barn owl in flight by John Tennent, The Golden Eagle watercolour by Kenneth James wood

541. 3 Frame pictures of vars horse/horse scene

542. Carton cont 8 vars framed pictures Cat & other works

543. 2 Green crate cont kitchenware, knives, forks, toaster, weighing scales, light bulbs, plugs, photo albums, sml table umbrellas & var colour cotton

544. 19inch Teac tv hd ready with built in dvd player with remote

545. Panasonic dvd recorder with remote & Garrard automatic transcription turntable model AP76 & Sony radio alarm

546. Black suitcase cont light bulbs, towels, blue suitcase cont lds clothing, 2 bags, 1 single duvet, 1 pillowcase, 2 umbrellas, 2 white sheets & Range rover cover in carry bag

 

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 547-577

547. * Sml childs share the sky p a case cont childrens clothing

548. * Black p a case cont lds clothing

549. * Blue p a case cont lds clothing

550. * Black hardshell case cont gents clothing

551. * Black hardshell trolley case cont gents clothing

552. * Black p a case cont childrens clothing

553. * Brown trolley case cont blankets, curtains, sheets

554. * Red trolley case cont lds clothing

555. * Black hard shell trolley case cont gents clothing]

556. * Black holdall cont gents clothing

557. * Blue p a case cont lds clothing

558. * Green hard shell trolley case cont gents clothing

559. * Silver hardshell trolley case cont gents clothing

560. * Black suitcase cont lds clothing

561. * Black hardshell trolley case cont Africa/Asian clothing

562. * Lge black holdall cont towels, bedsheets etc

563. * Black & Orange holdall cont 12 prs of gents mixed footwear & 2 prs of football boots

564. * Black holdall cont 14 prs of lds mixed footwear & 6 prs of childrens mixed footwear

565. * Green crate of bric a brac cont model ship, kettle, workmans hard hat etc

566. * Green crate of toiletries

567. * Pb cont leads & chargers

568. * Pb cont hair dryer, hair straighteners, 3 electric toothbrushes, 1 electric shaver

569. * Pb cont 3 gents tops new, 3 pack of socks new

570. * Pb cont 7 pieces of lds underwear (new), 6 pieces of childrens clothing new & 4 prs of childrens shoes

571. * Pb cont 5 vars used aftershaves & bath set cont body scrub & shower lotion new

572. * 10 Vars bags/rucksacks

573. * Blue holdall cont 2 other holdalls, rucksack, 4 handbags, 1purse & 4 vars belts

574. * 7 Vars coats/jkts

575. * 7 Vars coats/jkts

576. * 5 Vars car seats all in good condition

577. * Mixed lot NMD board, walking aid, fan & baby playmat

 

BY ORDER OF THE POLICE AUTHORITIES LOTS 578-597

578. * Freerider mobility scooter with key

579. * Muddyfox mountain bike with full suspension & 18 gears & Blue Carrera mountain bike no wheels

580. * 4 Fishing rods with reels

581. * 10 Vars red/white wines

582. * 70cl Btl of Courvoisier

583. * 70cl Btl of Courvoisier

584. * 75cl Btl of Brut Codorniu

585. * 75cl Bbtl of Brut Codorniu

586. * 75cl Btl of Colle Del Principe & 75cl btl of Blossom Hill

587. * 35cl Btl of Courvoisier cognac VS

588. * Switch and go Dino mega T rex n&b

589. * Voodoo STX 4001 400w subwoffa

590. * Pb cont 18 cans of Strongbow cider

591. * 2 King duvet sets new

592. * 100ml Btl of DKNY eau de parfum (new)

593. * 100ml Btl of Vanitas Versace eau de toilette new

594. * Pb cont Blue ray Empire the complete first second, third & fourth season, Breaking bad complete series, 3 Copies of Ant man dvds new

595. * Pb cont bike pump, v brake set front & rear, Energizer headlight, Halfords spanner set, Bosch super plus spark plugs, 6 other good quality bike pumps

596. * Anton sprint Evo flue gas analyser in carry case

597. * Ellesse grey hooded top size S RRP 49,99

 

DISTRESS FOR STORAGE REF : 3167 LOT 598-624

598. 5 Grid combi steaming oven

599. 3600w soup marinator

600. Electrolux sandwich press with baking paper

601. Bunn coffee maker

602. Eco water systems Water softener with Genius chip technology, 2 BWT best max 2XL water treatment & 1 Brita water filtration

603. Fresh mark automated date coding machine, Ads worldwide 220v-240v, 50/60 hz tuner & Hanna food care temperature tester & digital clock

604. 7 Tread aluminium step ladder

605. 9 Tread aluminium extendable ladder

606. 6 Tread aluminium step ladder & 3 tread aluminium step ladder

607. 2 Sml washbasins

608. 2 Fold over tables & 1 other table with round to, 3 spare table tops

609. Deluxe table top bbq (n&b)

610. 4 Adjustable bar stools with wooden seats & 4 metal chairs

611. 8 Good quality dining chairs

612. 5 Good quality dining chairs

4 DITTO LOTS

617. 4 Shelf wooden display stand with 2 display boards

618. 12 Table stands & 35 Table tops

619. 3 Wheel commercial kitchen trolley

620. 2 Paintings on canvas

621. Stainless steel commercial bin

622. Black office chair

623. Lge red crate cont cleaning products, clock etc

624. Commercial parasol frame and base only

625. Black & red p a case cont gents clothing

626. Sml brown p a case cont lds clothing

627. Sml black p a case cont lds clothing

628. Black p a suitcase cont gents clothing

629. Black p a suitcase cont lds clothing

630. Black p a suitcase cont lds clothing

631. Silver hardshell trolley case cont lds clothing

632. Sml black hardshell trolley case cont gents clothing

633. Silver hardshell p a case cont gents clothing

634. Blue holdall cont gents clothing

635. Sml black p a case cont lds clothing

636. Black trolley case cont mixed clothing

637. Green crate of bric a brac cont cards, selfie stick, swimming goggles etc

638. Green crate cont toiletries

639. Pb cont 5 used aftershaves

640. Pb cont 3 childs garments, Lds pink shorts, football top & a pr of gents jeans

641. Brown p a case cont 12 prs of lds mixed footwear

642. Blue hardshell p a case cont 12 prs of gents mixed footwear

 

DISTRESS FOR STORAGE REF : 6422 LOTS 643-652

643. Florrie and Bill retro chair, white background multicolour pattern

644. Florrie and Bill black & white patterned retro chair

645. Florrie & Bill rust brocade retro chair

646. Florrie & Bill multi patterned retro chair

647. Florrie & Bill gold velvet effect retro chair

648. Florrie & Bill turquoise boucle retro chair

649. Florrie & Bill purple boucle retro chair

650. Florrie & Bill black & white velvet effect retro chair

651. Florrie & Bill turquoise boucle retro chair

652. Florrie & Bill silver grey velvet effect retro chair

 

DISTRESS FOR STORAGE REF : 7024 LOTS 653-656

653. Titleist Golf bag with 10 golf clubs and a putter & pair of Dunlop golf shoes size 9

654. Harmony chimes in carry case incomplete

655. White set of drawers with 3 drawers under

656. Black p a case cont lds clothing

DISTRESS FOR STORAGE REF : 6324 LOTS 657-658

657. 1 Black fold up chair, black plastic racking with 3 shelves, Am-tech hand saw, draper storage container

658. Black metal carry box cont Energer 550w jigsaw & other vars tools

 

DISTRESS FOR STORAGE REF : 8605 LOTS 659-664

659. Clear crate cont over 50 dvds

660. Grey & Red crate cont var hardback books

661. Xbox 360, 1 control pad & 16 games

662. Nvidia xbox shield controller boxed & Zalmaw notebook cooler

663. Green crate cont Kettle, Slazenger tennis racket, lamp, some leads etc

664. Green holdall cont gents clothing

BY ORDER OF THE CIVIL ENFORCEMENT AGENT LOTS 665-694

665. Pallet of Laminate flooring cont 6 packs of golden walnut & 4 packs of nat walnut

666. Pallet of laminate flooring cont approx 33 packs of vars sizes and colour flooring

667. 13 Packs of marble white laminate flooring & 6 Packs of Merban flooring

668. 23 Packs of mountain walnut laminate flooring

669. 23 Packs of mountain walnut laminate flooring

670. 25 Packs of Harlech oak laminate flooring

671. Part roll of 10ft wood effect lino

672. Part roll of 6ft 7 inch grey wood effect lino

673. Part roll of 6ft 6inch dark brown wood effect 6ft lino

674. Part roll of 6ft 6 inch black tile effect lino

675. Part roll of 10ft black tile eft lino

676. Part roll of 13ft orange lino

677. Part roll of beige pattern carpet 4m

678. Part roll of black patterned carpet 4m

679. Part roll of beige carpet 4m

680. Part roll of red patterned carpet 4m

681. Part roll of beige carpet 4m

682. Part roll of dark brown carpet 4m

683. Part roll of grey carpet 4m

684. Part roll of beige carpet 4m

685. Part roll of dark beige carpet 4m

686. Part roll of beige carpet 4m

687. Part roll of beige carpet 4m

688. Part roll of grey carpet 4m

689. Part roll of beige carpet 4m

690. Part roll of light grey carpet 4m

691. Part roll of beige carpet 4m

692. Part roll of dark grey carpet 4m

693. Part roll of black carpet 4m

694. Part roll of black carpet 4m

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564