hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 31st July 2017 11:00am - 4.00pm

Tuesday 1st August 2017 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 1st AUGUST 2017 SALE COMMENCING AT 9.30AM,  VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 31ST JULY 2017 BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 18% PLUS VAT.

WE DO NOT GUARANTEE ANY MOBILE DEVICE/TABLET SOLD CAN BE REGISTERED OR RECONNECTED AFTER THE AUCTION

 

BY ORDER OF THE RAILWAYS LOST PROPERTY LOTS 1-22

1. * Kindle paperwhite ereader in blue flap over case

2. * Fitbit activity tracker on rubber strap with wrist h/r & Ldex Bluetooth folding keyboard

3. * Samsung Galaxy tab 4 SMT320 tablet s/n R52G31FZKXA

4. * 3 Mobile phones HTC & Alcatel & Nokia Lumia 520

5. * Lenovo XI carbon thinkpad laptop with power lead

6. * Dell Vostro 3460 laptop in carry case no h/d

7. * HP tablet/laptop Q-N100NA s/n 5cCG6105FQQ

8. * Pb of vars purses, wallets & holders

9. * Ipad air A1475 s/n DMPP755TYYJ (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

10. * Ipad mini 3 A1599 in red flap over case s/n DLXNMEXSG5V5 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

11. * 2 Iphones 4s & 5c 013070007018375 no ref (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

12. * White Iphone 5 013414005212541 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

13. * Iphone 5s 359139071005550 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

14. * Iphone 5s 355669077064189 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

15. * White Iphone 5s 352019061799783 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

16. * Iphone 5s in rubber case 357998057369161 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

17. * Iphone 6 in clear case 35540907144802 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

18. * Iphone 6 356977064410631 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

19. * Iphone 6 in black case 359257067806557 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

20. * Iphone 6s in box with plug only 355415076689877 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

21. * Iphone 4s 013064004113024

22. * Iphone 6 in clear rubber case 359252066681275

 

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 23-62

23. * 3 Guinness rugby tops & 1 childs hoodie new with tags

24. * Lpb of mixed clothing, outerwear, coats, scarves, hats, jkts etc

25. * Pb of 3prs spectacles, flask, usb power bank, mouse, earbuds, wallets

26. * Pb of 2 books, 2 dvds, travel charger, Logitech Ipad keyboard & 2 Folders & a card game

27. * Pb cont lds s/steel swatch & gents leather strap Sekonda chrono w/watches & y/m bangle

28. * Inis 3 pce cologne, lotion & wash set & Inis 200ml body lotion box

29. * 3 Pce Clinique for men gift set & 2 Brow kits

30. * Blue Nintendo 3ds handheld in carry pouch

31. * Black beats solo headphones in pouch

32. * Bose headphones

33. * Bose headphones in carry pouch

34. * HP Elitebook laptop 840g3 s/n 5CG6452FVH no hdd

35. * Lenovo Ideapad laptop no hdd

36. * Lenovo Yoga12 laptop s/n MP-079J0415/03

37. * Macbook air A1465 s/n C02Q80DDGFWL

38. * Apple ipad air 2 A1567 s/n DMPQNINOGSYM imei 356970068205701

39. * Samsung Galaxy note 2014 edt in black flap case LMX47X P600XXUD0J3

40. * Samsung Galaxy S4 990004490605361

41. * Nokia 820 mobile phone 3555941052268477

42. * 2 Samsung phone GJ 19300 as found & S7 active in protective case 353721058075148, 351713083914047

43. * Shield tablet with flap over cover

44. * Iphone 5s A1457 in white flap over case 359261064252989

45. * White Ipgone 5s A153 in rubber case 013984003967999

46. * 2 Kindle paperwhite e readers 1 is cased

47. * 2 Kindle paperwhite e-readers in flap over cases

48. * 2 Kindle paperwhite e-readers in blue & red flap over cases

49. * Iphone 5s A1723 35863070762947 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

50. * Iphone 6 + A1524 352049071906896 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

51. * Iphone 7 in brown rubber case 35533084058538 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

52. * Ipad A1489 in blue flap over case DQTLRVXTFCM5 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

53. * White Ipad A1566 DMPNL9RZG5W0 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

54. * Ipad pro A1573 in blue case DMPRJJCCHimj (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

55. * Ipad A1458 in black flap over case DMRKKN5LF182 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

56. * White Ipad Air 2 A1566 in red flap over case DMPQCZQ8G5W3 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

57. * White Ipad mini 2 A1489 in brown leather case DMPQ75EWFCM8 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

58. * White Ipad pro A1673 in floral flap over case DMP5M4G6HiMR (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

59. * Ipad Air 2 in black flap over case A1566 DMPSL5GZHG5D (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

60. * Ipad mini 4 A1538 in grey flap over case F9FQ9IOUGHKL (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

61. * Ipad A1474 DMPOP7GIFK10 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile phone/device can be registered/reconnected)

62. * Macbook pro A1398 s/n C02MJIUPFD59

 

BY ORDER OF THE LOST PROPERTY OFFICE LOTS 63-260

63. * Pb of 20 pocket sized usb bank chargers

64. * Pb of 15 usb power bank chargers

* 3 DITTO LOTS

68. * 5 Var digital cameras

69. * 5 35mm cameras & 2 digital cameras

70. * Sony cybershot 16mp digital camera

71. * Sony cybershot wifi enabled digital camera red in carry pouch

72. * Lumix DMC-FX37 digital camera in Hama pouch

73. * Sony cybershot 10mp digital camera in pouch

74. * Canon powershot A710is digital camera

75. * Olympus stylus SH-Z digital camera in pouch

76. * Canon powershot S200 wifi digital camera

77. * Canon IXUS 130 digital camera

78. * Lumix dmc-T220 digital camera

79. * Olympus 14mp digital camera

80. * 16mp hd camcorder

81. * 2 Viivatar DVR camcorders, Olympus digital camera

82. * 2 Kindle e readers

83. * 2 Kindle e readers in flap case

84. * 2 Kindle e readers both with flap over cases

85. * 2 Qwerty keyboard type kindle e readers in flap cases

86. * 2 Uncased kindle e readers

* 2 DITTO LOTS

89. * 2 Kindle e-readers in flap over cases

90. * Similar lot 2 kindle e readers in cases

* 3 SIMILAR LOTS

94. * Kindle e reader in flap case & Ridi books e reader

95. * Red solo beats headphones in pouch

96. * Black solo beats headphones in zip pouch

97. * Black beats headphones with lead

98. * Blue beats headphones with lead

99. * White beats headphones with lead

100. * Skull candy headphones

101. * 2 Prs headphones Manhatten & AKG

102. * 2prs headphones UFO & Weggieg

103. * White beats solo headphones with lead

104. * 3 prs of headphones

105. * 2 prs Panasonic headphones with leads

106. * 2 Prs Sony headphones with leads

107. * 2 Prs headphones Sony/JVC

108. * Pr Bose in ear phones in pouch

109. * Pr Bose in ear phones in pouch

110. * Bose head phones in cloth bag

111. * Boxed Philips Bluetooth wireless headphones

112. * 6 Boxed in ear type ear phones

113. * Forenza Violin & bow in fitted case

114. * Hohner instructor 32 mouth keyboard in carry bag

115. * Mirage clarinet in hard carry bag AD32908196

116. * Elkhart trumpet in carry bag AD32908196

117. * Wiseman Clarinet in fitted case

118. * Jupiter trumpet N64743 in fitted case

119. * Vivace III 3pce flute V7014 in carry case

120. * Manfrotto tripod in carry bag

121. * Sony XPeria tablet in black flap over case

122. * Samsung galaxy Tab E in black flap case s/n R52H40QAZAH

123. * Huawei S7-72IW tablet i/d QISS7-72IW

124. * Huawei TI-82IL tablet in flap over case s/n B6FDU15905003675

125. * Asus Nexus tablet in flap over case i/d 3568A-K008

126. * Vodaphone 4G VF-1397 tablet

127. * Samsung galaxy tablet R52F5057KXK

128. * Asus memo tablet in case DA0KCY130247

129. * More GMAX tablet OP120FBD84739

130. * Celcus tablet in flap over case PC10089771

131. * Samsung SMT230 tablet 8gb in flap over case R52G319MJFY

132. * Samsung GTP3110 tablet 8gb RF2CCOY33KV

133. * Samsung GTP3110 tablet 8gb RF2CCOLTHWW

134. * 2 Samsung tablets

135. * Kindle fire in flap case

136. * Kindle Amazon a/f screen

137. * Kindle Amazon fire

138. * Amazon fire

139. * Kindle Amazon fire in flap over case

140. * Kindle Amazon fire

141. * Amazon fire in case

142. * Ipad mini 4 64gb A1538 in red flap case DLXQL9VGHKH

143. * Ipad mini 3 A1600 in black flap case F4KD357G5YI

144. * White Ipad mini 2 A1489 DLXR3ABFCMC
145. * Grey Ipad mini A1490 DLXNVIAIFLM

146. * Ipad mini in red flap case A1455 DMPKF144F19J

147. * 16gb Ipad A1416 DMQHK85UDJ8T

148. * As found damage to screen & all casing macbook pro A138 s/n C02LGOL5FFTA

149. * Macbook air A1466

150. * Macbook pro A1398 s/n C02Q34TAG8WP
151. * Macbook air A1466

152. * Macbook air A1465 s/n C0ZN700XG084

152A. Samsung NC10 notebook in soft case with power lead ZB7T93FS800267D

153. * White HP TPN-1122 tablet notebook s/n 5CG55129NM in black zip case

154. * White Lenovo Yoga 500 laptop with charger in case

155. * Asus X55L laptop in carry bag with charger

156. * Toshiba portege Z830-104 no ssd laptop bag with lead

157. * Dell latitude E77240 laptop no ssd in carry bag

158. * Dell latitude e5470 laptop in laptop bag with lead

159. * HP Elitebook 82- laptop in laptop bag with mouse

160. * HP envy 15 lapto s/n 5cg44113Do

161. * HP elitebook 840 s/n CNJ419CD85

162. * Sony PCG 719 11m laptop

163. * Dell latitude E6230 laptop

164. * Dell latitude E7240 laptop no ssd

165. * Dell latitude E7440 laptop no ssd/hdd

166. * Crid rail current indicator device

167. * Daewoo 1,5 litre slow cooker n&b & Philips Avent 3in1 bottle sterilizer

168. * 5 12 inch records, 2 n&b Disney Starwars space ship millennium falcon & Xwing

169. * Cook essentials slow cooker n&b & 50w music amp speaker

170. * Lenco pink 7 inch digital photo frame & square wall clock both n&b

171. * Makita cordless combi drill

172. * 2 Genuine Volvo parts Gasket & tooth belt kit 30637066 & 30731727

173. * 3 Lds handbags new/asnew

174. * 4 Lge size leather bags 2 handbags/1 holdall new

175. * Pb of 3 union jack purses, make up bag, 2 shoulder bags, 2 football scarves & boot bag all new

176. * Swiss Koch 6pce non stick knife set n&B

177. * Pb of 55 var purses, wallets, holders, small bags etc

178. * Pb of 7 items gents clothing new

179. * Pb of 3 shirts & 2 tops new

180. * Pb of 8 items of baby/childwear new

181. * Pb of 9 items childswear new

182. * Pb of 10 items lds wear new

183. * Pb of 10 items lds wear new

184. * Pb of 4 gents shirts new

185. * Pb of 8 gents/boys tops new

186. * Pb of 8 lds/girls clothing new

187. * Pb of 8 lds/girls clothing new

188. * Pb of 12 items of mixed clothing new

189. * Pb of 6 prs jeans/trs/joggers mixed new

190. * Pb of 5 items of childs Gap jeans/tops new

191. * Pb of 4 select items clothing LK Bennett tops, Topshop skinny jeans & Superdry top new

192. * Pb of work blouse fancy dress cape, martial arts Gi with white belt

193. * Pb of 12 multi packs of socks, underwear new

194. * Pb of 25 mixed underwear/hosiery new

195. * Pb of 5prs of mixed new footwear

196. * Pb of 2 prs gents footwear, safety shoes & lace up boots

197. * 2 Prs gents boxed footwear uk 9, Lambretta suede boots & soviuet chukka boot uk 7

198. * 2 Prs boxed gents footwear Aldo denim hi top uk9 & Reebok trainers uk 8

199. * Gents Nike air force 1 trainers white uk 12 n&b

200. * Miss KG harriet black suedette high leg boots n&b size 38 rrp 90

201. * Miss KG harriet black suedette high leg boots n&b size 39 rrp 90

202. * Miss KG harriet black suedette high leg boots n&b size 40 rrp 90

203. * Miss KG harriet black suedette high leg boots n&b size 41 rrp 90

204. * Pb of 4 scarves, throw, towel, cushion cover, cushion & bag new

205. * Barcelona zip front hooded jacket new 3 button jacket new & 1 other jkt o/r

206. * Lds H&M roll sleeved jkt, Pull & bear combat jkt & black trs all new o/r

207. * Gents black print pattern Armani 3 pce suit in carrier new o/r size 50

208. * Lds black double breast Religion over coat new o/r

209. * 2 High street dresses All Saints grey long sleeve & River Island floral new o/r

210. * Shelf of dental products toothpaste, brushes, mouth washes, floss

211. * Pb of 19 bathroom items, wipes, brush, hair clips, slides, razors, combs, nails etc

212. * Shelf of body/hair wash & care products lotions etc

213. * Shelf of Omorovilza skincare products inc cleansing balm samples, 4 zip top make up bags cont 4 products

214. * Black cabin size t/case of a few toiletries items

215. * Shelf of boxed toiletries & cosmetics Estee lauder, body shop, Shea butter etc new

216. * 2 Boxed gents 100ml eau de toilettes

217. * 4 x 30ml Ldn/E17 edt, 100ml Playboy edt & 30ml 007 edt

218. * Pb of 5 Macbook chargers/leads

219. * Pb of 2 laptop chargers, Lenovo & HP, mouse & laptop bag

220. * 3 prs Timberland sunglasses

221. * 4 prs sunglasses each with cases

222. * 2 Prs lds large frame sunglasses Tom Ford & Versace

223. * 2 Prs Prada sunglasses

224. * Blue frame gents Hugo Boss sunglasses

225. * Green frame Dior Homme sunglasses

226. * 3 Prs eyewear in cases 2 spectacles, 1sunglasses

227. * 5 prs of fashion style sunglasses

228. * 3 Prs fashion style sunglasses in carry pouches

229. * Dewalt lazer level

230. * Lpb of footballs, basketballs & other balls

231. * I-Scoot pro adult folding scooter

232. * Senco F-18 cordless finish nailer

233. * Makita 240v jigsaw in carry case

234. * Erbauer 18v cordless drill kit in carry box with 2 x battery & charger

235. * Dewalt lazer level kit in carry bag

236. * Dewalt 110v router kit in carry

237. * Salamander CT50 = xtra pump & Morphy Richards bread maker & Russell hobbs silver microwave

238. * Lpb of 14 prs mixed used football & other studded trainers

239. * Alnor TLS digital air velocity kit in carry box

240. * Yellow transit case cont 2 Panasonic 14v cordless drills impact & combi & charger

241. * Pro-Com Hattersley commissioning kit in carry bag

242. * Draper 70pce socket/screwdriver set, Bosch hit air gun, pro-formance cordless drill all in carry boxes

243. * 4 x 4ft level & 2 other levels

244. * 7 Professional chef knives, Sharpener pallet knife in a carry folder

245. * Valencia Acoustic guitar 3 microphone stands & display stand

246. * Work 2 drill kit comp cordless & 240v hammer drill in carry box

247. * Dewalt 18v brushless combi drill in carry box with charger & 2 batteries & Dewalt drill bit box set

248. * Wickes jigsaw, silver line screwdriver set, Clarke drill in tool box, proformance drill bit set, hot air gun & jump leads

249. * Makita 18v cordless combi drill

250. * Carton of 6 Daewoo 2000 watt fan heaters n&b

251. * Sony PS2 console, HP deskjet printer, Mikomi 15inch lcd tv

252. * Lpb of sports items pads, rollers, balls & goggles etc

253. * Lpb of var balls

254. * Lpb of sports equipment inc pads, gloves, goggles, balls, racquets etc

255. * Lpb of racquets, bats, hockey stick, martial art pad, bowling ball

256. * Pr of Dewalt 18v drills impact & Combi in t-Stak tool box

257. * 14 var folding buggies/strollers, 3 car seats, boxed mamas & papas chair, activity walker & folding mobility walker

258. * Black holdall & yellow tub of assorted small hand tools, consumables etc

259. * 5 Var racquets tennis, badminton & squash & a boxed 2 pce cue

260. * 5 Hockey sticks, Callaway driver & 2 other golf clubs

261. Dark blue & green glaze Royal Doulton 19cm planter x 806080

262. 2 Royal Doulton Toby jugs Falstaff & London Bobby D6762 1985

 

BY ORDER OF THE TRUSTEES LOT 263

263. Carton cont var size picture frames & green case cont over 40 vars lps

264. Lds s/steel strap w/watches Fossil & Pulsar

265. 2 Lds s/steel strap w/watches Pauls Boutique & Carvelle

266. 2 Lds w/watches leather & stone set strap De Coven & Jasper Conrad

267. 2 Lds stone set strap Seksy w/watches

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 268

268. Ring box of 24 var stone set rings

 

BY ORDER OF THE POLICE AUTHORITIES LOT 269

269. * Green crate cont bric a brac, books, soft toys etc

270. 2 Cartons cont glass light shades with some fittings, glassware, wine glasses etc, some Christmas decorations, bric a brac etc

 

BY ORDER OF THE TRUSTEES LOT 271-272

271. Purple Genie vacuum cleaner

272. 3 Cartons of tableware inc plates, teapot etc

 

DISTRESS FOR STORAGE REF : 2014 LOT 273- 277

273. HP printer 5540

274. 2 HP ink cartridges boxed

275. Pb cont boombeat sky wireless router & Bt router & 1 other router

276. Black glass top table

277. Black leather strap Koiber geweve watch

 

DISTRESS FOR STORAGE REF :  2015 LOTS 278-281

278. Green crate cont toys and childs dolls house, 2 green crate cont books

279. Carton cont approx 46 vinyl records

280. Green crate cont bric a brac, chilli vodka game, picture frame, Christmas decs, wrapping paper & 4ft traditional Christmas tree

281. Compaq mc6230 laptop no hd plus Apple external hard drive & black dvd player

282. Surf 120 washes with fragrance release

283. 2 Cartons cont misc items wall clock, mini compressor, bt house phone, novelty air fresheners etc

 

BY ORDER OF THE LOST PROPERTY OFFICE LOTS 284-285

284. Pb cont 3 chef’s uniforms, 5 gents ties & 6 vars hats

285. Epson stylus CX3200 printer, copier & IBM lcd monitor

 

DISTRESS FOR STORAGE REF : OL12 LOT 286

286. Portable halogen light & 3 vars pics on canvas

 

DISTRESS FOR STORAGE REF : 2447 LOTS 287-291

287. Blue p a case cont clothing & lge carton cont mixed clothing & green p a case cont mixed clothing

288. Pink crate cont electrical items, dvd player, extension leads, car radio, sky hd router etc

289. Green & pink crate cont soft toys

290. NO LOT

291. Nintendo ds with 1 game, Sedu Revolution professional hair straighteners

292. 4 prs vars size lds ankle boots

293. Similar lot 4 Prs vars size lds ankle boots

294. Similar lot 4 prs var size lds shoes

12 SIMILAR LOTS

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 307-316

307. Brown t/case of mixed towels & 2 prayer mats

308. Red cabin size hard t/cases fair Cond of 12 belts, 3 hats & 1 tie

309. Grey & blue trim crate of bric a brac etc

310. Pb of 8 lds/girls footwear new

311. Pb of 4 prs gents shoes new

312. Pb of 4 prs gents footwear new

313. Pb of 9 mixed footwear new

314. Pb of 10 items of mixed new clothing

315. Gents navy pin striped 2 pce suit new o/r Tagila 54

316. White Iphone 4 01326600382006 Sold as spares/scrap may not be able to be registered/reconnected

317. 3 Cartons cont total of 11 8 pces interlocking foam play matting set each 3 sq meters multi-coloured

318. Cream crate cont bric a brac cont electrical cable, drinking glasses & other items

319. Pb cont 5 hats & 17 belts

320. Pb cont vars leads & chargers

321. 12 Vars car seats/carriers, kiddicare travel cot & folding camping chair with canopy

322. Green crate of Tena & other incontinence pads, 2 crates & a carton of bric a brac crockery etc

323. Blue p a case cont lds clothing

323A. Shelf of Chinese souvenirs inc 2 boxed ginger root plaques, 43% miniature, lacquered miniature cabinet, Lge earthenware boxed 14% spirit drink

323B. 10 Green retro Iphone stands

324. 9 vars childs car seats & a carry cot

325. 6ft pull down display, 4 other display stands & 6 3ft strip lights

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 326-449

 

326. * Lge grey p a case cont lds clothing

327. * Lge brown p a case cont lds clothing

328. * Lge purple trolley case cont lds & childs clothing

329. * Lge green trolley case cont gents clothing

330. * Lge grey Swiss gear trolley case cont gents clothing

331. * Black hardshell trolley case cont gents clothing

332. * Lge black Ricardo trolley case cont gents clothing

333. * Grey hard shell trolley case cont lds clothing

334. * Red trolley case cont lds clothing & some table linen

335. * Red trolley case cont gents clothing

336. * Purple Cavalet hardshell trolley case cont lds clothing

337. * Black p a case cont gents clothing

338. * Purple Top Notch hard shell trolley case cont lds clothing

339. * US Digital camouflage kitbag cont desert camo hooded protective jkt, 3 vacuum packed NCB over garment jkts & trs, 2 packs of over boots, belts & water btls

340. * Brown p a case cont lds clothing

341. * Blue Pacific USA hard shell trolley case cont lds clothing

342. * Lge blue IT p a case cont gents clothing

343. * Gold trolley case cont gents clothing

344. * Grey American Tourister hard shell trolley case cont lds clothing

345. * Black Amenat p a case cont lds clothing

346. * Red Samsonite trolley case cont gents clothing

347. * Green American Tourister trolley case cont gents clothing

348. * Green Timberland p a case cont lds clothing

349. * Green Samsonite trolley case cont gents clothing

350. * Black Vanroada p a case cont gents clothing

351. * Brown Morano p a case cont gents clothing

352. * Black Pullmans p a case cont lds clothing

353. * Grey Nautica hardshell trolley  case cont Asian clothing

354. * Brown Fendi p a case cont lds clothing

355. * Green hard shell p a case cont lds clothing

356. * Purple hard shell p a case cont lds clothing

357. * Black hard shell p a case cont lds clothing

358. * Blue hard shell p a case cont lds clothing

359. * Blue American tourister trolley case cont Levi jeans & other jeans

360. * Brown Ricando p a case cont gents clothing

361. * Pink Marc Mallory hard shell trolley case cont lds clothing

362. * Grey Dapai p a case cont lds clothing

363. * Black p a case cont lds clothing

364. * Black hard shell trolley case cont gents clothing

365. * Black hard shell trolley case cont lds clothing

366. * Black Saxoline trolley case cont gents clothing

367. * Black Embark p a case cont gents clothing

368. * Black p a case cont gents clothing

369. * Silver Go Explore hard shell p a case cont lds clothing

370. * Black p a case cont gents clothing

371. * Grey Delsey hard shell trolley case cont gents clothing

372. * Red jump trolley case cont lds clothing

373. * Black world cruiser p a case cont lds clothing

374. * Purple Polo hard shell case cont lds clothing

375. * Black/Red p a case cont lds/ childs clothing

376. * Black tripp trolley case cont lds clothing

377. * Black Jeep travel equipment p a cont 19 prs of gents mixed footwear

378. * Blue high Sierra p a cont 14 pairs of gents mixed footwear

379. * Black Charlie sports p a case cont 12 prs of gents mixed footwear

380. * Black under armour p a case cont 19 pr of men mixed footwear

381. * Grey/Blue Adventuridge p a case cont 16 prs of lds mixed footwear

382. * Grey/blue leisure pull along cont 17 prs of mixed lds footwear used

383. * Black pull along cont 20 prs of mixed lds footwear used

384. * Black pull along cont 16 prs of mixed lds and childrens footwear used

385. * Black pull along cont 12 prs of mixed lds footwear used

386. * Pb cont 10 lds tops all new

387. * Pb cont 10 lds tops all new

388. * Pb cont 10 gents tops all new

389. * Pb cont 20 lds underwear all new

390. * Pb cont 9 childrens clothing all new

391. * Pb cont 6 gents shorts all new

392. * Pb cont 6 gents bottoms all new

393. * Pb cont 9 gents tops all new

394. * Pb cont 9 mix lds clothing all new

395. * Pb cont 21 mixed gents underwear all new

396. * Pb cont 17 mixed lds clothing all new

397. * Pb cont 16 mixed lds underwear all new

398. * Pair of lds dual – lite Sketchers, pair of lds ankle boots size 5 and a pair of lds white Dkk size 37 all new

399. * Pair of gents Bugatti size 41 rrp £69.99, pair of gents pumps size 9 and a pair of gents ankle boots size 9

400. * 6 vars coats/jackets

* 6 DITTO LOTS

407. * 5 New coats/jkts Calvin Klein, Esmara, Fat mouse, Dickies

408. * 2 New coats Aape & Show me fashion

409. * Shelf cont Asian clothing/fabric

410. * Shelf cont Asian clothing/fabric

411. * Shelf cont Deep hydration sheet mask, soap, Scotties originals hygiene wet tissues all new

412. * Specified electromagnetic wave therapy equipment new

413. * Toshiba RC-5MS electric rice cooker new

414. * Shelf cont Starfrit chopper hachoir, led mini lights, Mexican food dishes, set of 2 Demitasse, 2 Guinness pint glasses new

415. * 2 JBL portable Bluetooth speakers new

416. * Pb cont vars leads, chargers, plug adapters

417. * Pb cont vars leads, chargers, plug adapters

418. * Pro Ceramic straighteners new

419. * GHD hair straighteners & hot tools hair tongs

420. * Babyliss cordless gas tong & brush & Babyliss travel dry 2000 new

421. * Usb super drive by Apple & FX9 cartridge

422. * Sony cybershot in carry case

423. * Activity tracker

424. * Pb cont Tresermme hair dryer, hair straighteners & 2 hair tongs

425. * Pb cont hair dryer, 2 hair straighteners & hair tongs

426. * Star wars fighter pods, 3 glow ghost wands, harry potter wand new

427. * Pb cont 4 my very own play tefillin new

* 3 DITTO LOTS

431. * 5 Vars colour prayer mats 2ft 3 x 3ft6

432. * Similar lot 5 vars colour prayer mats

433. * 2 Lge mats green & brown patterned

434. * Black crate cont toiletries

435. * Green crate cont childs toys, stationery etc

436. * Green crate cont books, cups, snow globes etc

437. * Orange crate cont 1 work jkt, 8 work overalls, hard hat, work boots, Kong gloves, pr of football balls

438. * Black pa case cont Asian/African clothing

439. * Pb cont 9 prs of sunglasses & 3 prs of prescription glasses & 4 glasses cases

440. * AT3030 usb cardio condenser microphone with lead & carry case

441. * 6 Vars new bags

442. * 5 vars new bags

443. * Pr of Salomon energyzer 110 ski boots in carry case, snow googles, gloves

444. * 6 Vars empty suitcases

445. * 6 Vars empty suitcases

446. * Citizen steel strap Skagen watch in presentation box

447. * Pb cont costume jewellery

448. * Sekonda metal strap lds watch & 1 other lds watch

449. * Blue crate cont kitchenware, trays, pots, pans etc

DISTRESS FOR STORAGE REF : OD02 LOT 450

450. Epsom stylus SX445W printer & Canon IP7250 printer, Singer tradition sewing machine, Morphy Richards whisk, Russell Hobbs iron, 10 picture frames, 2 red fold up chairs & 59 x 84cm picture frame

 

BY ORDER OF THE RAILWAYS LOST PROPERTY LOTS 451-452

451. * Pb of pr work boots, girls slippers, gents lace up shoes new

452. * Black hard case cont 10 prs of mixed used footwear

453. Shelf cont salt & pepper electric spice mills, 12v heated ice scraper, led rechargeable emergency sensor light, plug in pest repeller etc

454. Shelf cont electric pedicure, spider repeller, mini drill set, window bird feeder etc

455. Sim lot cont paper log maker, bicycle lamp etc

 

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 456-465

 

456. * Green crate cont toiletries

457. * Grey trolley case cont hats, belts, ties, scarves

458. * Green smart polo p a case cont 13 vars hand bags

459. * 6 Vars holdalls/rucksacks

460. * Pb cont 2 walking sticks, 2 prs of crutches, fold up set, umbrella, ground mat etc

461. * 11 Vars 12 inch vinyl records

462. * Beyerdynamic LG 30/1

463. * ABB total flow & Velbon LEB-3C camera pod

464. * Black wheelchair with footrests & walking aids

465. * MRS healthcare walking aid & 1 other walking aid

466. Green crate cont new items sensor lights, 13 amp plugs, digital video camera, 10 led snowflake set lights etc

467. Similar lot Green crate cont new items sensor lights, 13 amp plugs, digital video camera, 10 led snowflake set lights etc

12 SIMILAR LORTS

480. 2 Cartons of 18 x 330ml cans of diet coke

481. 50ml Charlie red Revlon eau de toilette & 30ml Charlie red Revlon eau de toilette

482. 60ml Max factor eau de toilette & 2 22ml Max factor eau de toilette spray

483. Extra strong formula Daz professional

484. Surf with fragrance release 120 washes

485. Persil colour & fibre care 120 washes

486. 2 5l Fairy professional original

487. 2 5l Fairy professional original

488. Titan rubber car mats

489. Titan rubber car mats

490. Binoculars in carry case 10 x 50

491. 2 Fishing rods & reels

492. Salomon SX-71 ski boots in carry case

493. Match brass wall pics & brass bed warmer, wooden cd rack

494. Single duvet Eiger black Edition watch, blue ray box set Bond Movies, Oxygen bottle control valve, Security chain & padlock

495. White wedding dress & under skirt

 

BY ORDER OF THE LOST PROPERTY OFFICE LOTS 496-502

496. 3 Bicycles white Raleigh 6 speed, black Hawk 15 speed, blue & black Daytona 18 speed front suspension

497. 2 Gents bicycles, blue & silver 21 speed Aggro front suspension mountain bike & green Rivoli 3 speed

498. 4 Bicycles black unnamed fix wheel racer type, blue & white childs 6 speed unnamed white fixed wheel & green fire spirit 16 speed

499. 2 Dual suspension mountain bike, 18 speed black silver fox, blue Raleigh

500. 2 Bicycles decathlon 18 speed & black & white Nitrox 18 speed

501. Classic old green 3 speed cycle

502. 2 Mountain bike Black probike escape 18 speed & Grey shockwave 18 speed dual suspension

 

DISTRESS FOR STORAGE REF : 2020 LOTS 503-541

503. Shelf cont ice bucket, soda syphon, decanter, chilli stopper

504. Pr of L K Bennetts lds leather high heels size 40 new

505. Tefal express turbo iron

506. Shelf cont drinking glasses

507. Helicopter ornament & lge metal car ornament

508. Shelf cont Royal Albert tea cups, some china plates

509. Shelf cont Le Creuset kettle, tea pot, milk jug, masterclass slate cheese markers etc

510. 2 Shelf cont Epns vintage fish knives & forks, sugar tongs & other cutlery

511. Shelf cont good quality cooking pots and pans

512. Shelf cont Royal Worcester dinner plates, tea cups, some John Lewis dinner plates

513. Shelf cont kenwood food mixer, Dualit toaster, Breville electric whisk, Richardsons kitchen knife set, chopping boards etc

514. Bose companion 3 series 2 multimedia speaker system

515. Carton cont Dab radio & var extension leads

516. Shelf cont Magnifying glass, hip flask, Zara home picture frame etc

517. Sony dvd player with remote & the complete friends series & 15 other dvds

518. The crossword fanatic cartoon picture 120/600 rrp 57,50

519. 2 Framed pictures Charles Morduant Earl of Peterborough & Algernoon Piercy Earl of Northumberland

520. 2 Framed pictures The Christmas dinner at the inn & Snow up on Christmas eve

521. 4 Framed pictures of vars hunting scenes

522. 2 Framed pictures The election at Eatanwall and Mr Pickwick & his friends arrive at the Blue Lion Muggleton

523. 6 Framed pictures of children by the beach & 5 other framed pictures

524. R3 20 Encyclopaedia Britannica, 6 Chambers encyclopaedia, hardback book of her Majesty, hard back book of Ralph Lauren & other vars hard back books

525. R3 Carton cont kitchenware, knives, forks, spoons, coffee cups etc

526. Antique mahogany effect washstand

527. Edwardian walnut wotnot stand with single display cabinet under with turned columns

528. Pair of Casadisagne table lamps Antique effect wooden clock and wall antlers

529. Cast Iron chair with side table & copper water jug

530. 5ft 8 x 3ft 9 wooden framed mirror

531. Antique tripod table with bamboo serving tray & wicker basket & wooden carved wall mirror

532. Nest of 3 tables, serving tray, fire guard, old wooden carry basket

533. 2 Black 2ft 5 table lamps & 2 other lamps

534. White childrens writing desk with inkwell & 2 draws under

535. Dressing table with vanity swivel mirror

536. Brown storage trunk & a wooden chessboard

537. Antler effect three light chandelier

538. Snow & Rock carry case cont Quiksilver skiing goggles, Rossingnol skis, Fornix poc ski helmet, Atomic Hawk 100 ski boots & 2 prs of Skiing poles, some skiing clothing

539. 3 Vintage suitcases & an old satchel

540. Set of 2 vintage armchairs

541. 6 Good quality wooden chairs

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564