hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 9th December 11:00am - 4.45pm

Tuesday10th December 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 10TH DECEMBER 2019 SALE COMMENCING AT 9.30AM, VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 09TH DECEMBER BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE MAKE SURE YOU CHECK ALL YOUR LOTS BEFORE YOU LEAVE THE PREMISES AS MISTAKES CANNOT BE RECTIFIED ONCE YOU HAVE LEFT THE PREMISES

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 20% PLUS VAT.

LOT 1-58 REF: SC

1. * Shure PGX2 microphone & PGX4 receiver with power supply & lead in carry case

 

LOT 2-6 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

2. * 2 iPads – A1416 16gb s/n DYTJG5H2DJ8T & iPad Mini A1432 s/n F4KJR3A9F194 (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

3. * 2 iPads – A1458 s/n DMPLD0E3F184 (screen a/f) & iPad Air A1475 s/n DMPMJEHJF4YH (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

4. * 2 iPads – A1396 s/n DMPGR04ADFJ1 & A1822 s/n GCGW44FUHP9X (both screens a/f) (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

5. * 2 Mobile phones – Huawei VTR-L09 imei 862789043186192 & iPhone 6 A1586 imei 35698406169842 (both screens a/f) (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

6. * Pb cont 7 MP3 players – Sony, Creative, 3 prs earphones & Archos wi-fi 605 digital AV player in case (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

7. * Kurio 7 Tablet model 11100 s/n D26W-WM1W-8ZJT

8. * Pb iPod Classic A1238 80gb s/n 8L8058TDYMV & 2 iPod Nano A1285 s/n YM9051AV30S, 5U9193KX3R0

 

LOT 9-22 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

9. * Samsung Galaxy A6 SM-A600FN imei 357577091528766 (screen a/f) (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

10. * 2 Samsung mobile phones – Galaxy S7 SM-G930F imei 358439079808232 & Galaxy A5 SM-520F imei 351555097163529 (screen & back a/f on both)

11. * Huawei Honor 10 Lite model HRY-LX1 imei 869812049590902 (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

12. * Samsung Galaxy J3 SM-J330F/DS imei 356201/09/239959/5 (screen a/f) (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

13. * Samsung S7 Edge SM-G935F imei 352204/08/87773/7 (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

14. * Huawei Mate 20 Lite model SNE-LX1 imei 861523041404756 (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

15. * 2 Huawei mobile phones – model SLA-L02 imei 865549030075204 (screen a/f) & P9 EVA-L09 imei 862836030572568 (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

16. * 2 iPhones – 5S A1457 imei 35568077494271 & 6 A1586 imei 356149094029456 (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

17. * Sony Reader model PRS-T1 & Samsung Galaxy Tab A6 (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

18. * iPad Air A1474 s/n DLXLT518FK11 (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

19. * iPad Air A1474 s/n DMQNSFU7K15 (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

20. * iPad Mini 4 A1538 s/n DLXQ305ZGHKC (both screens a/f) (to be sold as

21. * iPad Mini A1432 s/n F4KJX9AEF198 (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

22. * Pb 5 var old mobile phones – 2 Nokia imei 356483/06/384646/1, 351744/06/837037/6, Samsung imei 353824/06/386998/2, Galaxy S III Mini GT-18190N imei 358307054961104 & Adoro imei 359327055952059 (both screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

23. * Amazon Kindle Fire

24. * Amazon Kindle Fire

25. * 2 Amazon Kindles – Fire (5th Gen)(screen a/f) & Paperwhite

26. * 2 Amazon Kindles – 4th Generation & Fire 7 (7th Gen) (screen a/f)

27. * Amazon Kindle Basic

28. * Amazon Kindle Fire 7 (7th Gen)

29. * Amazon Kindle Paperwhite

30. * Amazon Kindle Paperwhite

31. * Amazon Kindle Paperwhite

32. * Samsung Galaxy Tab A6 SM-T280 s/n R52H606YMLX

33. * Samsung Galaxy Tab 4 SM-T230 s/n RF2F80X83RP

34. * iPad A1460 s/n DMQJK33CF18W

35. * iPad A1396 16gb s/n DR5LP1M7DFJ1

36. * iPad Air A1475 s/n F6QSX01JF4YD

37. * iPad Mini 4 A1538 s/n F9FXN3JQGHKL

38. * iPad Mini A1432 s/n F4KKPANFF194

39. * iPhone 5S A1457 imei 352050063400831

40. * Pb Minirig portable Bluetooth speaker, 1 other speaker & Bose Soundlink charging cradle

41. * Pb pr Apple Airpods in charging case

42. * Pb 3 Gents electric shavers, 9 var power banks, pr Enacfire wireless earphones, remote for Amazon TV Fire stick, 5 Nintendo DS games, 3 Passport holders inc Radley, Siemens hearing aid, 2 pks 13ZA batteries, empty Bose headphone case & var charging leads, adapters, headphones etc

43. * 2 Pbs 40 prs prescription glasses

44. * 2 Pbs 40 prs var sunglasses

45. * 14 Prs prescription glasses inc Pr Ray Ban, Pr prescription sunglasses & 18 prs var sunglasses

46. * Pb 4 prs sunglasses – 2 prs Oakley, Moschino & Carrera

47. * Pb 2 prs sunglasses – Ray Ban RB3395 004/9A in case & Prada SPR 04S TKM-1A0, grey frame, mirror lens

48. * Pr Ray Ban RB4165 710/13 Justin sunglasses, tortoise frame, brown gradient lens

49. * Pr Ray Ban RB2132 894/76 New Wayfarer sunglasses, matte tortoise frame, polarised blue/green gradient lens

50. * Pandora braided double leather bracelet

50a. * Vivienne Westwood lds w/w – Swiss movement – model VV170GYBK SF – 3ATM water resistant on black leather strap in clean cond

51. * Gents Skagen w/w on black mesh strap, titanium date – 245 1305 – water resistant 3ATM in clean cond

51a. * Lds Skagen w/w on mesh strap with stone set bezel – 644SGS – water resistant 3ATM

52. * Tissot date w/w on black leather strap – T063210A – Swiss Made – 30m water resistant

52a. * 2 W/W – G Shock 5081 GA-100 & Skemi 1155 w/w plus 2 Casio & 1 childs V Tech similar

52b. * 4 Fitbits

52c. * Gucci lds 4600L w/w on y/metal bracelet strap – Swiss made, clean cond

53. * Pb 6 var w/watches

53a. * Pb 6 var w/watches

53b. * Thomas Sabo link bracelet with 3 charms, plus 3 other bracelets all silver h/m 925

53c. * Adjustable bead bracelet plus ring set with green stone both Pandora h/m 925

53d. * 2 Bangles & fancy locket on chain all h/m 925

53e. * 8 Rings & heart charm all silver h/m 925

53f. * Pb costume jewellery to inc – 16 rings, 20 bracelets/bangles, brooch, necklaces, earrings & 2 w/watches

54. * Pb 20 new rose petal rosary beads individual packaged in plastic containers from Rome plus sml trinket pot with picture of Pope John Paul II

55. * Pb 3 Silver & 4 w/m rings, 2 religious medallions, w/m bracelet & leather bracelet with metal clasp & 3 new rings on card plus n&boxed w/watch

56. * Pb lds Michael Kors & 4 other w/w plus Garmin Forerunner 220

57. * Armani chronograph w/w on s/s bracelet strap AR243

58. * Pb 11 prs stone set earrings, 3 bangles, 5 necklaces, 15 other prs earrings plus 7 prs new on cards & sml leather coin purse

 

 

59. Pb Biotherm Slimming Ritual gift set, 2 x Nivea hydrating face cream 50ml & 1 Cellular 50ml Anti-Ageing cream, Garnier skin cream, Spa Body Balm & Pupa Anticellulite 75ml (approx RRP 90,00)

60. Pb 6 var hair products – catwalk mousse & root boost, LA Coupe conditioner, KMS hair play, Richard Ward Couture hair root booster & volumizing finishing styler all new

61. Pb 7 Hairfix products – 2 x 500ml Recovery Regime, 1 x 500ml Release Pre Cleanser, 1 x 200ml Follicle Plus for thinning hair, 1 x 150ml & 2 x 100ml Follicle Plus Caffeine Pro Vitamin (over 100,00 rrp) new

62. Pb  5 x 100ml Hairfix Follicle Plus Caffeine & Pro Vitamin for hair & scalp RRP 22,00 (total 110,00) new

63. Pb 5 x 100ml Hairfix Follicle Plus Caffeine & Pro Vitamin for hair & scalp RRP 22,00 (total 110,00) new

64. Costume National Scent Gloss 100ml natural spray RRP 71,00 n&b

65. Costume National Scent Gloss 100ml natural spray RRP 71,00 n&b

 

LOT 66-88 REF: TS

66. Grey whirlpool undercounter fridge

67. White Bush undercounter freezer

68. Grey crate cont board games, playing cards & var other bric a brac

69. 2 Crates cont var kitchen bric a brac

70. 3 crates cont var kitchen bric a brac

71. 3 Crates cont var kitchen bric a brac & 1 crate cont tins of food jams

72. Shelf cont var trophies & 1 football DVD & book set & 1 cricket DVD & book set

73. Sharp compact microwave

74. Shelf cont var ornaments

75. Crate cont var hand tools

76. Pine affect double wardrobe with centre dresser unit

77. Aquatic bath seat

78. Alba DVD player, 2 x single fitted sheets, 2 x curtains all new & ironing board, Pro Action hoover

79. Lge pb cont towels, linen & bedding

80. Grey t/c cont gents clothing

81. Blue p a case cont gents clothing

82. Black holdall cont gents clothing

83. Black p a case cont gents clothing

84. Black p a case cont gents clothing

85. Gents Burberry lge olive colour trench coat

86. shelf cont Excalibur decanter with 6 tumbler glasses, 2 glass lamps, 2 clocks, lighter (C18) a nest of tables & mahogany suit stand

87. Pb cont 3 gents fashion watches, 2 prs cufflinks, 2 tie pins, 5 prs of glasses & a box cont 6 stainless steel Sheffield England knives

88. Clear crate cont var toiletries

89. 2 Crash helmets – Shark & AGV

90. Carton cont 2 Dorma jacquard valance sheets kingsize, 4 x pillow cases, 1 quilt cover & quilt & new trolley

91. Pr of Air Jordan trainers size 11 as new

92. Pr of Air Jordan trainers size 11 new

93. Pr of white Birkenstock Relay sandals size UK 6,5

94. 2  Lds trainers Caterpillar & Fitflop UK6

95. Pr of Beige Timberland boots size 9M as new

96. Sankyo Super CM 300 camera

97. Antique Zeiss Ikon camera

98. Pb cont IP camera, pr of Remington hair straighteners, Casio handheld LCD colour television

99. Shelf cont 2 clocks & 3 porcelaine horse ornaments

100. Laurel & Hardy The Collection DVDs (21 in box)

101. Grace digital vinyl writer Puco n&b

102. Shelf cont 2 Porsche model cars n&b, 1 speaker n&b, Cube ski goggles & Polaroid Super Colour camera & oil diffuser

103. Ibane E2 electric guitar in carry case

104. Admira Concerto acoustic guitar

105. Blue holdall cont var CDs, 1 sat nav, 1 Zippo lighter & pr of headphones

106. Box cont 18 swimming pool cups sample in (C16)

2 DITTO LOTS

109. 130 Wash Persil Bio soap powder mega pack

110. 130 Wash Persil Bio soap powder mega pack

111.  5 Ltrs Surf tropical laundry liquid

112.  6 x 4 Fanta grape cans 330ml

113. James Martin Multi Five mini blender

3 DITTO LOTS

117. Baylis & Harding blackberry & apple weekend bag

118. 2 Baylis & Harding gift sets

2 DITTO LOTS

LOT 121-208B REF: SU

121. Wicker basket cont 6 prs gents used footwear & 1 pr chaps

122. Shelf of 4 old metallic helmets (C18)

123. Sony Blu-Ray player & Samsung 3D Blu-Ray player both with power leads (C10)

124. Photo studio continuous lighting kit, white, black, green background & E27 light holder (maybe incomplete) (R1)

125. 48 Inch Hitachi smart TV with control

126. Pb cont 16 sets of var Mastrioni cufflinks new & boxed – (sample in GC3)

64 DITTO LOTS

191. Rosewood & chrome coffee table

192. Umbrella stand cont 6 umbrellas, gold framed mirror, 5 man framed & glazed picture, 2 decorative candle stands, red crate cont blue vase, decorative buddha etc

193. Nespresso Magimix coffee machine

194. 100cm x 100cm Canvas textured painting

10 SIMILAR LOTS

205. 60cm x 80cm Textured canvas painting & 100cm x 70cm textured canvas painting

206. 91 x 121 cm Black canvas & 100 x 100 black canvas & 4 other canvas pictures

207. Decorative wrought iron design drinks stand with black marble shelf and incorporated wine rack under 68cm wide

208. 2 x Mannequin – male & female

208a. Lge roll of fashion fabric

208b. Lge wooden artist easel

 

LOT 209-235 REF: SC

209. * Pb cont 28 belts

210. * Red p a case cont pr lds trainers, 3 prs lds shoes, 6 pr gents trainers & 3 prs childrens footwear

211. * Silver t/c cont lds clothing

212. * Black t/c cont lds clothing

213. * Pb cont 28 coats/jkts

214. * Carton cont 29 coats/jkts

215. * Carton cont gents clothing

216. * Carton cont gents clothing

217. * Carton cont lds clothing

218. * Carton cont childrens clothing

219. * Carton cont 41 hats & 27 scarves

220. * Orange crate cont toiletries/bric a brac

221. * Black crate cont bric a brac inc souvenirs rain covers etc

222. * Black t/c cont gents clothing

223. * Pb cont GHD hairdryer, 3 sets headphones, 2 Instax square film & var leads & chargers

224. * Pb cont 6 var fragrances, 1 is new inc Joop, Hugo Boss, Chanel etc

225. * Bundle of 9 var bags

226. * Carton cont pillows, linen & towels

227. * Pb cont black gents Versace polo shirt XXl

228. * White Ilmio non-iron slim fit gents shirts size 17 RRP 109,00 Dollars (C2)

* 4 DITTO LOTS

233. * White Ilmio wrinkle free slim fit gents shirt size 17 RRP 79,99 Dollars

234. * Pb Arket navy v neck gents sweater RRP 59,99

235. * Pb cont 1 bikini, lds l/sleeve top, pr gents cropped jeans, multipack socks & 1 pr socks

 

LOT 236-240 REF: CE

236. Kebab grill with 4 burners

237. Kebab grill with 4 burners

238. Commercial coal pit

239. 2 x Commercial counter tops with storage under

240. Lincat BS4W round pot wet heat bain marie

 

LOT 241-267A REF: SU

241. Hercules DJ console RMX n&b (C16)

242. Hubsan FPV mini quadcopter as new (C16)

243. Stageline stereo audio mixer n&b (C17)

244. Numark professional CD mixing console

245. Polaroid aluminium sound bar with Bluetooth as new (C13)

246. Kichr Impulse 352 X1 amplifier (C16)

247. CD-X1500 Tascam DJ Pro Audio gear replacement (C18)

248. CD-X1500 Tascam CD player (C18)

249. Amusement system for car (as new) & Teknique full HD car cam n&b (C10)

250. Clear crate cont Sanyo Projector, 2 speakers, Lightslow water speaker & var other leads/chargers

251. Studiomaster 1 x 18 sub speaker a/f

252. Studiomaster 1 x 18 sub speaker a/f

253. Carton cont 2 speaker inserts new

254. Holdall cont gents clothing

255. Sovereign 12-300 speaker insert n&b

256. VHF wireless microphone digital control & 3 var microphones in carry case

257. Black & Decker jigsaw in carry case

258. Shure Dynamic microphone with control in carry case

259. Exakt Prescision cutting tool in carry case

260. Paint spray (incomplete) & TV90041 pain pod pro n&b

261. Carton cont 4 Max 215 speaker inserts

262. Citronic CD player with DSP effects boxed as new

263. Techniqs Quartz turntable in purpose made case

264. Techniqs Quartz turntable in purpose made case

265. Teckniqs Quartz / turntable with var records in purpose case

266. 2 x Double speakers as found

267. Kodak The Complete Digital Photo System boxed not new

267a. 9ft x 9ft Bouncy castle with blower (unchecked)

 

LOT 268-271 REF: RW

268. * Lge pb lds, childrens gents clothing

269. * Brompton roll top bag with frame & Sabian padded circular cymbals bag

270. * Ray Ban Clubmaster RB3016, tortoise/gold frame

271. * 2 Next champagne flutes, Dartington crystal glitz vase both n&b

LOT 272 REF: SC

 

272. * 1L Btl of Martini Rosso, 3 cans of Pimms & 5 other cans

 

LOT 273-275 REF: RW

273. * Green crate cont var bric a brac inc soft toys, yoga mat, wicker basket etc

274. * Hama Star 63 tripod in carry case

275. * 6 Var cycle helmets inc Btwin, Met, Giro etc

 

LOT 276-277 REF: SC

276. * Bag of toys

277. * Bag of toys

278. Shelf of 76 pieces of Wedgewood bone china Lichfield – meat platter, dinner breakfast, cake & side plates, dessert bowls, teapot, milk jug, tea & coffee cups & saucers in pristine cond (C17)

279. Philips Micro System – CD/cassette player & 2 speakers

280. 4 Framed & glazed prints Roses, 8 var similar & lge print of Laurence Olivier

 

LOT 281-282 REF: SC

TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT GUARANTEE

THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

281. * iPhone 6 A1586 imei 359316069460910 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

282. * iPhone 6S A1688 imei 355397086792455 (screen a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

 

LOT 283-286 REF: XP

283. * Double rear car seat & a boot plate

284. * Clarke strong arm press incomplete

285. * 3 Stunt scooters

286. * Joie childs car seat 0-18kg

287. 18 Var embroidered pictures in frames

288. JVC XV-N22 DVD/super VCD/CD player

 

LOT 289-346 REF: SC

289. * Bag of phone & tablet cases

290. * Bag of phone & tablet cases

291. * Ray Ban sunglasses

* 3 SIMILAR LOTS

295. * Bag of decoration items inc clock

296. * Pr of Lds Prada Calzature Donna shoes size 40,5 colour talco new

297. * Pr of Prada Calzature Donna shoes size 40,5 colour nudo & nero new

298. * Pr of pink lds Gina shoes in dust bag new

299. * Pr of white Carvella lds synthetic flat shoes size 41 new

300. * Pr of L K Bennett lds shoe size 41 new

301. * Adrienne Vittadini lds handbag new RRP 178,00

302. * Calvin Klein lds handbag new

303. * Monsoon embroidered girls pink occasion dress size 8yrs RRP 60,00 new

304. * Monsoon embroidered girls pink occasion dress size 11yrs RRP 65,00 new

305. * 2 Girls princess dresses – both pink with embroidery size 4T new

306. * L K Bennett London ivory embroidered clutch bag RRP 195,00 new

307. * Pr of black suede Bellevue Dune high heels size 8 RRP 78,05 new in bag

308. * Ivory lace applique bag RRP 24,00 & a black Camille 3D floral Coast bag RRP 49,00 both new (C14)

309. * Pr Dolce & Gabbana embroidered with gemstones ivory shoes size 41 n&b

310. * Pb cont 9 lds garments new

311. * Pb cont 6 childrens garments inc Monsoon new

312. * Pb cont 8 gents garments new

313. * Pb cont 7 gents garments new

314. * Tommy Hilfiger brown leather sandals size 7M

315. * 3 Lds cross body bags inc Rampage etc new

316. * Max Studio black cross body bag & 2 purses – Steve Madden & Primark new

317. * Pb of var lds shoes all new

318. * Pb of var lds shoes all new

319. * Pr of blue Converse size US3 & pr of Lee Cooper Originals US7 new (C14)

320. * 2 Prs of Converse Allstars size US7 & US4 new

321. * Pr of black & white Nike Run Swift running trainers size UK6 new

322. * Pb cont 2 prs lds shoes, 3 prs of flip flops & 4 prs of childrens footwear inc Havaianas

323. * 2 x Fragrances inc – Zara Wonder Rose 200ml RRP 12,99 & Zara Sublime Cedar 120ml RRP 19,99 new

324. * Pb cont 7 packs of shoe liners, one multipack of socks & 3 new ties all new

325. * Clear crate cont new/used toiletries

326. * Clear crate cont var bric a brac inc btls, toys, Smiggle pot etc

327. * Shelf cont var make & other cosmetics inc Victoria Secret

328. * Hudl tripod

329. * Carton cont var walking aids, camping chairs etc

330. * Pb cont orange amplifier, pr of hair straighteners, 3 razors & var other leads

331. * 2 Green crates cont var board games

332. * Blue holdall cont gents clothing

333. * Red Northface rucksack cont gents clothing

334. * Gold t/c cont lds clothing

335. * Purple t/c cont gents clothing

336. * Red holdall cont gents clothing

337. * Black/blue holdall cont gents clothing

338. * Silver t/c cont mixed clothing

339. * Green p a case cont mixed clothing

340. * Brown p a case cont childrens clothing

341. * Gold p a case cont childrens clothing

342. * Black p a case cont lds clothing

343. * Blue & green holdall cont gents clothing

344. * Black t/c cont coats, jkts

345. * Black p a case cont 7 prs trainers, 7 prs shoes, 4 hats & 4 prs gloves

346. * Silver p a case cont 9 var bags

 

LOT 347-355 REF: TS

347. 68cl Btl of Martell

348. 0,7l Btl of Metaxa

349. 35cl Btl of Remy Martin cognac

350. 700ml Btl of Cortel OX

351. 750ml Btl of Chivas Regal aged 12 yrs

352. 700ml Btl of Glenlivet single malt whiskey

353. 70cl Btl of Hennessy special cognac

354. 70cl Btl of Hennessy special cognac

355. 1,5ltr Btl Blaumeister Liebfraymilch, btl of Vodka Bukou 70cl & btl of Hotspur whiskey

355a. Electrolux under counter fridge

355b. Zanussi under counter fridge

 

LOT 356-371 REF: SU

356. HP Deskjet 3050A boxed not new

357. Canon Pixma MG2950

358. Black holdall cont lds clothing

359. Blue holdall cont lds clothing

360. Gold t/c cont lds clothing

361. Multi coloured holdall cont lds clothing

362. Holdall cont lds clothing

363. Lge pb cont mixed clothing

364. Lge pb cont 14 prs of lds shoes

365. Black crate cont kitchen bric a brac

366. Grey crate cont general bric a brac

367. Orange crate cont var toiletries & wigs

368. Grey crate cont heater, iron, kettle & var leads/chargers

369. Clear crate cont toiletries

370. Wicker basket cont towels

371. 12 Var lds handbags

372. Lenox fine bone china set comp of 2 tea pots, 4 sugar bowl, 6 reamer jugs & 4 salt & pepper pots (C13)

373. Lenox fine bone china set comp of 2 tea pots, 4 sugar bowl, 6 reamer jugs & 4 salt & pepper pots (C13)

374. Lenox fine bone china set comp of 2 teapots, 5 sugar pots, 4 creamer jugs, 4 salt & pepper pots & a cup & saucer (C13)

375. Shelf cont 16 Lenox fine bone china salt & pepper pot (C16)

376. Shelf cont 16 Lenox fine bone china salt & pepper pot (C16)

377. 10 Churchill England 1 cup teapots, 1 bone china Royal Doulton milk jug, 2 Wedgewood cream jugs, Royal Doulton sugar pot, 2 Royal Doulton bowls & Wedgewood tea cup

378. alchemy fine china set comp of 12 milk jugs, 2 oval jugs & 10 small bowls

LOT 379-402 REF: SU

379. 18 Cartons cont var books

2 DITTO LOTS

382. 0S-7800 IDesire massage chair

383. Mokarubia coffee machine

384. Carton cont var bric a brac

385. American style Daewoo fridge/freezer

386. Carton cont coats/jkts

387. Samsung 32 inch TV with stand

388. Grey crate cont var kitchen & general bric a brac

389. 2 Pictures of Bob Marley

390. 5 Var pictures

391. Wooden carved chest

392. Carton cont childrens clothing

393. 2 Blue crates cont var bric a brac & electricals

394. Lge pb cont 20 prs of var footwear inc lds shoes

395. Yellow crate cont var bric a brac inc ornaments, vape coils etc

2 DITTO LOTS

398. Brown Kangol t/c cont coats/jkts

399. Black p a case cont mixed clothing

399a. 2 Chrome mobile dress rails

2 DITTO LOTS

400. 4 Var lge mirrors

401. Circular metal garden table with glass top & mtcht chairs

402. Mahogany bedside chest of drawers

 

LOT 403-695 REF: SC

THE FOLLOWING LOTS CONTAIN MOBILE

PHONES/DEVICES, WE DO NOT GUARANTEE THESE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

403. * Bag of fashion jewellery

404. * 2 Fitbits

* 6 SIMILAR LOTS

411. * 2 Casio F-91W watches

412. * Bag of fashion jewellery

413. * Bag of fashion jewellery

414. * 2 Fitbits

415. * 2 Fitbits

416. * Bag cont 4 lds watches

417. * Shinola Argonite 1069 lds watch

418. * Bag of silver bracelets

419. * Pandora silver bracelet marked as 925 inc 2 charms

420. * Thomas Sabo bracelet

421. * Pulsar gents watch

422. * 2 Casio watches inc F-91W & LA670WE

423. * Emporio Armani gents watch

424. * 2 Lds watches inc Citizen

425. * Klaus-Kobec lds watch

426. * Michael Kors lds watch

427. * 2 Watches – Timex & Quartz

428. * 3 Watches inc Daniel Wellington

429. * Seiko gents watch

430. * 2 Watches inc Elite

431. * Vivienne Westwood lds watch

432. * Casio AE-100W gents watch

433. * Tissot 1853 lds watch

434. * 2 Lds watches inc Daniel Wellington

435. * 4 Lds watches inc Sekonda

436. * Rado Jubile lds watch

437. * Swarovski lds watch

438. * Laura Ashley watch

439. * Emporio Armani lds watch

440. * Tissot 1853 gents watch

441. * Pandora silver bracelet marked as 925

442. * Bag of silver jewellery marked as 925

443. * Pandora necklace marked as 925

444. * Pandora bracelet marked as 925 inc Mum charm

445. * Vivienne Westwood necklace

446. * 2 Casio watches – F-91W & W-86

447. * 2 Swatch Swiss watches

448. * Swatch Swiss gents watch

449. * 2 Lds watches inc Citizen

450. * Bag of 4 watches inc Vialli

451. * Amber Autumn Harper pendant – silver

452. * Bag of 3 watches inc Timeco & Limit

453. * Hugo Boss gents watch

454. * 2 Gents watches inc Casio W-96H & Polar M200

455. * 3 Lds watches inc Timothy Stone

456. * 2  Casio watches – F-91W & A168

457. * 2 Gents watches – Casio MTP-1129 & Lorus

458. * Casio AQF-100 gents watch

459. * 3 Watches inc Swatch & Bellfield

460. * Accurist chronograph gents watch

461. * 1 Fitbit

462. * Chanel IP750 bracelet

463. * Lorus gents watch

464. * Ted Baker lds watch

465. * 2 Gents watches Esprit & Bering Ceramic

466. * 4 Watches inc Casio LQ-139 & Daniel Wellington

467. * 2 Watches – Sekonda & Anne Klein

468. * Sekonda gents watch

469. * Bag of fashion jewellery

470. * 1 Fitbit

471. * Michael Kors lds watch

472. * Bag of bracelets marked as 925

473. * 3 Lds watches inc Minister

474. * Michael Kors lds watch

475. * Rotary lds watch

476. * Pandora bracelet marked as 925

477. * Bag of silver jewellery marked as 925

478. * Bag of bracelets marked as 925

479. * Bag of necklaces marked as 925

480. * Thomas Sabo bracelet marked as 925

481. * Bag cont pr of Michael Kors earrings & Marc Jacobs ring

482. * Lenovo A6000 (damaged screen)

483. * Nokia Lumia 625

484. * LG K10 LG-M250E (damaged screen)

485. * Cubot Magic

486. * Microsoft Lumia 435 RM-1071

487. * Vodafone SmartFirst 6

488. * Sony Xperia L1 G3311

489. * Sony Xperia M2 D2303

490. * Sony Xperia Z5 E6653

491. * Huawei P Smart FIG-LX1 (damaged screen)

492. * Huawei Y6 2017 MYA-L41

493. * Huawei Ascend G750 G750-U10

494. * Huawei Y3 Y360-U31

495. * Samsung Galaxy XCover 4 SM-G390F

496. * Samsung GT-S7390

497. * Samsung Galaxy J3 2017 SM-J330FN 16gb

498. * Samsung Galaxy J3 2016 SM-J320FN

499. * Samsung Galaxy XCover 4 SM-G390FN

500. * Samsung Galaxy S3 GT-19300

501. * Samsung Galaxy S7 SM-G930F (damaged back & front)

502. * Samsung Galaxy J6 SM-J600FN/DS

503. * Samsung J1 SM-J1100H (damaged screen)

504. * Samsung Galaxy S2 GT-19100 (missing battery/damaged screen)

505. * Samsung Galaxy J6 SM-J600FN (damaged screen)

506. * Samsung Galaxy J3 SM-J320FN

507. * Samsung Galaxy A3 SM-A320FL (damaged screen)

508. * Apple iPhone 5 A1428 (iCloud locked)

509. * Apple iPhone 5S A1457

510. * Apple iPhone 5 A1429 (iCloud locked)

511. * Apple iPhone 5 A1429 (iCloud locked)

512. * Apple iPhone 5C A1507 (iCloud locked)

513. * Apple iPhone 6S A1688 (iCloud locked)

514. * Apple iPhone 7 A1778 (iCloud locked)

515. * Apple iPhone 6 A1586 (iCloud locked)(damaged screen)

516. * Apple iPhone 7 A1778 (iCloud locked)

517. * Samsung Galaxy Mini GT-S5570

518. * Bag of 3 flip phones – Samsung GT-E1190, Motorola Gleam, T-Mobile E100

519. * Bag of 4 phones inc 3 Nokia RM-1134, 105, 301,1 & Samsung GT-E2230

520. * Bag of 4 phones – Alcatel 1066G, Mobiwire Pictor, Alcatel 1066G & Samsung GT-E1080W

521. * 2 Fitbits

522. * 2 Chinese brown jade figurines featuring Zoa

523. * Bag of batteries

524. * Bag of darts

525. * Bag of keyrings & magnets

526. * Bag of manicure & pedicure items

527. * Bag of new makeup

528. * Alba 7 inch portable DVD player

529. * Beats headphones with case

530. * Nintendo Switch HAC-001 with case

531. * Nikon Coolpix L120 camera

532. * AF Autofocus Zoom-70 camera

533. * Nintendo 3DS CTR-001

534. * Amazon Kindle DP75SDI

* 4 DITTO LOTS

539. * Amazon Kindle EY21

540. * Amazon Kindle EY21

541. * Amazon Kindle PQ94W1F

542. * Amazon Kindle WP63GW

543. * Amazon Kindle SY69JL

544. * Amazon Kindle J9G29R

545. * Amazon Kindle D00901

546. * Bag cont 3 prs headphones inc Sony

547. * Bag cont 2 prs headphones inc August

548. * GPS satellite navigation with damaged screen

549. * Bag of helmets

550. * Bag of rucksacks

* 2 SIMILAR LOTS

553. * Bag of coats & jkts

554. * Bag of sportswear

555. * Bag of toys

556. * Bag of books

557. * Bag of books

558. * Bag of office items

559. * Bag of jkts & trs suits

560. * Bag of childrens wear

561. * Bag of briefcases

562. * Bag of sleeping bags

563. * Bag of rucksacks

564. * Bag of leather jkts

565. * Bag of trainers

566. * Bag of sml bags & cases

567. * Bag of sml bags & cases

568. * Bag of rucksacks

569. * Bag of rucksacks

570. * Bag of jeans

571. * Bag of coats & jkts

572. * Bag of rucksacks

573. * 2 Camping chairs

574. * Ozark trail camping chair

575. * 10 Umbrellas

576. * Bag of toys

577. * Bag of gents shoes

578. * Bag of coats & jkts

579. * Bag of rucksacks

* 3 SIMILAR LOTS

583. * Bag of trainers

584. * Bag of office items

585. * Bag of coats & jkts

586. * Bag of coats & jkts

587. * Bag of towels & blankets

588. * Bag of scarves, hats & ties

589. * Bag of rucksacks

590. * Bag of rucksacks

591. * Bag of jumpers

592. * Bag of books

593. * Bag of lds wear

594. * Bag of kids wear

595. * Bag of small bags & cases

596. * Bag of lds shoes

597. * Bag of coats & jkts

598. * Bag of jumpers

599. * Bag of jumpers

600. * Bag of t shirts

601. * Bag cont new 10,5 tog double duvet & pillow

602. * Bag of towels & blankets

603. * New Simplehuman light lamp mirror with case

604. * Amazon Fire SV98LN

605. * Amazon Fire SR043KL (damaged screen)

606. * Bag cont air beds & pillows inc Eurohike

607. * Monoprix Autre Ton jkt size 42

608. * Lancashire Legends tshirt size M

609. * Yorkshire Legends tshirt size M

610. * New Champion logo tee age 13-14yrs

611. * New Ralph Lauren Polo classic fit Newport trs size 31x32

612. * New Lipsy dress size 12

613. * Carvela pre owned handbag

614. * New The North Face rucksack

615. * New Mountain Warehouse active jkt size XXL

616. * New Mountain Warehouse jkt size XXL

617. * New Hugo Boss t shirt size XXXL

618. * New Hugo Boss slim fit tshirt size XXXL

619. * New Levis tshirt size XS

620. * New Hugo Boss slim fit tshirt size XXXL

621. * Bag of 10 used perfumes inc Giorgio Armani, Dior

622. * Bag of 12 used perfumes inc Giorgio Armani, Dior

623. * Bag of lds wear

624. * Bag of lds shoes

625. * Bag of shirts

626. * Bag of shirts

627. * Bag of jeans

628. * Bag of jkts & trouser suits

629. * Bag of tshirts

630. * Bag of jumpers

631. * Bag of wallets

632. * Bag of belts

633. * Bag of umbrellas

634. * Bag of umbrellas

635. * Bag of tablet & phone cases

636. * Bag of tablet & phone cases

637. * Bag of handbags

638. * Bag of rucksacks

639. * Bag of decoration items

640. * Bag of cosmetics

* 4 SIMILAR LOTS

645. * Bag of makeup

646. * Bag of makeup

647. * Bag of tools

648. * Bag of vinyl disks & CDS

649. * Bag of tools

650. * Bag of picture frames

651. * Bag of new shirts inc John Lewis

652. * Bag of new lds accessories

653. * Bag of new shoes

654. * Bag of new towels

655. * New Office Hula Ghillei lds wedge shoes size 4

656. * Bag of new mixed clothing

657. * Bag of new underwear

658. * Bag of new childrens wear

659. * 2 New super light packable jkts

660. * Bag of new jkts & trouser suits

661. * Bag of new lds wear

662. * Bag of new underwear

663. * Bag of new jeans inc Stretch Denim

664. * Bag of new jumpers

665. * New Delta Plus safety boots size 10

666. * Bag of new gents shoes

667. * New Nike Air Max 95 SS trainers size 5

668. * New & Other stories lds shoes size 39

669. * 7 Suitcases

* 3 SIMILAR LOTS

673. * 9 Umbrellas

674. * Bag of sunglasses

* 2 SIMILAR LOTS

677. * Sony CUH-ZCT2E PS4 gaming controller

678. * 2 Name bracelets

679. * Bag of fashion jewellery

680. * Louis Vuitton sunglasses

681. * Prada sunglasses

682. * Bag cont 2 watches

683. * Ray Ban sunglasses with case

684. * Ray Ban sunglasses with case

685. * Ray Ban sunglasses

686. * 2 Prs Ray Ban sunglasses

687. * Ray Ban sunglasses with case

* 2 SIMILAR LOTS

690. * Marc Jacobs sunglasses

691. * 2 Watches inc Casio W-59

692. * Prada sunglasses

694. * Bag of jewellery marked as 925

695. * Bag cont 2 pens inc Parker

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

 

WE OFFER A DELIVERY SERVICE PLEASE SEE OFFICE FOR CHARGES

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)