hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 29th April 11:00am - 4.45pm

Tuesday 30th April 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 30TH APRIL 2019 SALE COMMENCING AT 9.30AM, VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 29TH

APRIL BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE MAKE SURE YOU CHECK ALL YOUR LOTS BEFORE YOU LEAVE THE PREMISES AS MISTAKES CANNOT BE RECTIFIED ONCE YOU HAVE LEFT THE PREMISES

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 20% PLUS VAT.

LOT 1-65 REF: PO

1. * Black carry case cont 18v hammer drill, 2 batteries & charger

2. * Milwaukee 28v burner crimper SDS-plus fuel M28 CHPX-502X with battery & charger in carry case

3. * 18v Hitachi hammer drill with battery & charger in carry case

4. * 18c Bosch GSR 1800-Li professional drill with 2 batteries & charger in carry case

5. * 1500w Mac Allister router MR01500 corded  in carry case

6. * Megger MFF1720 multifunction tester in carry case

7. * 4 Var spirit levels & Rubi Star manual tile cutter

8. * Fluke TS-1000 AC/DC electrical tester & Di-Log DL6790 combi volt 2

9. * Makita 800w rotary hammer drill

10. * Makita 240v GA9050 angle grinder

11. * 18v Dewalt impact drill & 18v Dewalt hammer drill with 2 batteries & charger

12. * 18v Dewalt hammer drill with 3 batteries & 2 chargers

13. * 18v Dewalt hammer drill with 1 battery & charger plus 550w Energer corded jigsaw

14. * 2 Var hammer drill, Makita impact drill (no battery), Panasonic jigsaw (no battery), corner sander & angle grinder

15. * Orange crate cont var hand tools

* 2 SIMILAR LOTS

18. * Bosch 100w sander & heat gun, Makita drill piece set, Stanley Fatmax tool bag new plus 3 other tool bags

19. * 14 Var records

20. * 5 Records inc Queen Greatest Hits, Jonny Cash, The Kids Are Alright etc

21. * Bowpromo David Bowie rough mix record n&b

22. * 3 Boxes of Acuvue Oasys contact lenses RRP 65,00 per box

* 3 DITTO LOTS

26. * DC power supply with leads

27. * Hercules DJ control MP LE

28. * Steinburg UR 22 MKII USB audio interface with iPad support with lead

29. * 45w Marshall amplifier & 750w complete amplifying wiring kit

30. * 2 Man tent & stab proof vest

31. * Hohner student 32 melodica, Akai professional laptop performance keyboard & table top football game n&b

32. * 6ft Christmas tree boxed not new, Henry hoover (incomplete), venetian blind n&b & blender a/f

33. * Black carry case cont var drum symbols & drumsticks

34. * Marsden M-300 portable baby scales RRP 275,00

35. * Bartender training kit

36. * 3 x Railway hand lamps

37. * Ring 12v digital air compressor, Medisana neck massage cushion, Salter digital scales n&b & Samsung DVD player m/n DVD-H1080 with leads

38. * Shelf cont 2 Liberty London money boxes, diary/planner, office folder A4 n&b & 2 Liberty embroidered stickers

39. * Nintendo DS with 5 games

40. * Pr of Dynastar Max skis & Kassner float fishing rod

41. * Shelf cont 5 var Zippo lighters, Royal Tunbridge Wells pocket watch in presentation box, Aspinall of London hipflask & 3 tier dressing table jewellery box

42. * 75cl Btl of Lambrini, 880ml of Asmari, 75cl red mulled wine & 4 btls of var alcohol inc bucks fizz & Kamotsara

43. * 21 Var alcoholic drinks inc WKD blue, Smirnoff Ice, wine etc

44. * Pink Razor electric scooter no leads

45. * Lge Micro Scooter

46. * Lge Micro Scooter

47. * Ripstick skateboard & lge scooter

48. * Black/red Muddy Fox m/b 18 speed

49. * Silver/red Apollo m/b 18 speed

50. * Burgundy Giant m/b 1 speed

51. * Orange Iron Bru m/b 18 speed

52. * Grey B-twin m/b 21 speed

53. * Avenue fold up bike 6 speed

54. * County Brooklyn m/b 1 speed

55. * Black Thunder Ridge m/b 18 speed

56. * Red Apollo m/b 15 speed

57. * B-twin m/b 21 speed

58. * Red Carrera m/b 24 speed

59. * Black Muddy Fox m/b 18 speed

60. * Grey B-twin m/b 18 speed

61. * Red Trax m/b 18 speed

62. * Yellow m/b 18 speed

63. * Pink B-twin m/b 21 speed

64. * Brown Apollo m/b 21 speed

65. * Green Lincoln m/b 18 speed

 

LOT 66 REF: XP

66. * Priests The Hilary sick call set in case cont last sacrament & prayer booklet, pr plated candle sticks, crucifix stand & pendant, holy water bottle, cup & jug plus linen cloth

67. Framed oil on board 1970s painting of a harbour & 2 printed canvas pictures of Marylin Monroe & Michael Caine (Get Carter)

68. Crate of 39 LP records

69. Clear crate cont 14 LP records, 45 rpm singles, 1 CD, Beatles magazine, 4 LPs, 13 DVDs & hard back book

70. Album cont 39 black & white photo/postcards of Hollywood stars

 

LOT 71-73 REF: RW

71. * Compaq Presario CQ61 laptop in Targus carry bag with lead & mouse s/n CNF9428N63

72. * Lenovo X250 Thinkpad

73. * Apple Macbook Pro A1706 s/n C02TT1B5HV2R

 

LOT 74-83 REF: SC

74. * Toshiba Portege Z830-104 laptop s/n 3C192662H

75. * Asus Transformer Prime TR201 tablet with keyboard in Samsonite zip pouch s/n C30KAS025492

76. * Blue HP Stream laptop in zip case s/n 5CD5217W0B

77. * Macbook Air A1466 C02LT1ANFN40

78. * White Acer Chromebook 13 CB5-311 s/n NXMPREK001448069263400

 

 

 

 

 

LOT 79 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

79. * iPad Air A1474 s/n DMQLRUNTFK10 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

80. * Lenovo A5500-F tablet in flap case s/n HJH053B4(81)

81. * 5 Phones – 3 Nokia, Samsung & Motorola 3554890617355045, 3592304183682, 354878088288676, 357019043672855, 3523317062829710

82. * Asus Chrome C201P notebook s/n H3NLCXD1T146107

83. * Lenovo Yoga 520 laptop s/n MP1B2MRH

 

LOT 84-94 REF: PO

84. * 2 Packard Bell Easynote laptops a/f

85. * 5 Spare/repair a/f laptops – Acer, Dell, HP & HP Pro Book NO HD

86. * 3 Laptops NO BATTERY or HD Aries, Sony & Dell

87. * 3 A/F spare repair laptops HP, Acer & Toshiba NO HD

88. * 3 A/F spare repair laptops Sony, Advent & Dell NO HDD

89. * Dell Latitude E6230 s/n GZ4RTY1

90. * Sony Vaio PCG7171M laptop s/n C601LZX0

91. * Asus X540Y laptop s/n G7NOCY13V74629C

92. * Acer Aspire V5 Laptop s/n NXM1HET014307069E96600

93. * Panasonic Toughbook CF-C1 laptop in case with charger

94. * 2 Lenovo laptops G500s & N100 spare/repair

 

LOT 95-97 REF: SC

95. * 4 Mobile phones HTC, LG, Nokia & Samsung – No Ref, 3598590605210528, 358338054828779, 356508058930878

 

LOT 96-97 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

96. * 2 iPads A1538 in flap case & A1458 DMPJH6TDF182, F9FR62NXGHKG (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

97. * 3 iPhones & 1 Motorola phone (no battery) 358804050403693, 013351009924897, 013053001321490, 355640080280770 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered

 

LOT 98-120 REF: PO

98. * Boxed unused Fujifilm Instax Mini 90 instant camera & Pink Kidizoom digital camera

99. * 4 35mm Auto cameras, Advantix camera, Minolta SLR camera & Kodak Vigilant junior camera box camera

100. * 5 Pr headphones JBL, AKG, Pioneer, Audio & other

101. * 3 Pr Sony headphones (2 wired, 1 wireless)

102. * Pr Deno AH-MM400 headphones

103. * Pr Bose in ear noise cancelling earphones, other in ear earphones & Apple headphone adapter

104. * Pr black Beats wireless studio headphones mod A1796

105. * Pb of 12 larger size USB chargers

106. * Pb of 17 medium size USB chargers

107. * Pb of 20 small/medium size USB chargers

108. * 2 Black JBL 4 portable wireless speakers

109. * Pb cont 5 var portable wireless speakers

110. * Pb cont 9 var portable wireless speakers

111. * 2 Dexcom G4 receivers with case

112. * Pb cont 9 larger size power banks, 6 medium & 4 small

113. * Zebra TC-56DJ mobile computer imei 35385708068493S

114. * Symbol TC-75BH mobile computer imei 354176060400207

115. * Motorola MC-9596 KBAEAB00100 mobile computer imei 358733020686295

116. * Motorola global barcode MC5590 s/n 1017251402422

117. * Hytera digital mobile radio PD505 & Mic active zoom

118. * Silve Voltlander VC meter II

119. * Pure Move 2500 & 2 Pure Move 2520

120. * Ifytek wifi & 4G 33 languages intelligent voice translator portable touch screen two way artificial with SOS – black (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

 

LOT 121-130 REF: SU

121. 32 Inch Bravia television with remote control

122. 40 Inch Samsung television with remote

123. White television stand with 6 shelves under

124. Box cont kitchen ware & Philips DVD player with remote

125. Lenovo Ideapad 110-15ACL with power lead in carry case

126. Lenovo Thinkpad s/n L3-R4887 with power lead

127. Rattan style chair & 2 bedside cabinets 1 n&b

128. White coffee table with 1 shelf under, 3 2 tier open fronted modern bookshelves  & 4 var pictures

129. 2 Bedside lamps, 1 upright lamp, scene of New York print & Modern rug size 240cm x 170cm

130. Modern washing basket, clothes horse, ironing board & Russell Hobbs iron

 

LOT 131-155 REF: RW

131. * Brown holdall cont gents clothing

132. * Black Nike holdall cont gents clothing

133. * Green Calvin Klein holdall cont gents clothing

134. * Black holdall cont gents clothing

135. * Black p  a case cont lds clothing

136. * Lpb cont var coats/jkts used

* 5 DITTO LOTS

142. * Black Barbour jkt size L & brown Barbour jkt size M

143. * Black Ralph Lauren coat size XL & black Massimo Dutti jkt size M

144. * Green & black North Face jkt size L

145. * 10 Var rucksacks

146. * 3 Laptop bags, Herschel rucksack & 3 other var bags

147. * Harry Potter – The Elder Wand, Harry Potter wand & Albus Dumbledore wand new

148. * Box of Harry Potter Lego, box of City Lego & 2 Pony Wars games all new

149. * Potty Dance baby new

150. * Pb cont 5 gents items of clothing & 2 lds new

151. * Childs Hackett t shirt, Hugo boss socks & pink Calvin Klein thongs all new

152. * Pr of Acne Studio Batilda trainers size 38 as new RRP 400,00

153. * Black crate cont bric a brac inc 2 cycling helmets, sleeping bag, books, cups etc

154. * Black cabin case cont sml pb used toiletries inc Barbour toiletry bag, pb of 5 chargers, 7 plugs, 4 scarves, 7 hats & 2 handbags

155. * 7ft x 7ft 7inch x 6ft 8inch Decorative rug & 3 throws

 

LOT 156-182 REF: SC

156. * Green holdall cont gents clothing

157. * Orange holdall cont lds & childrens clothing

158. * Red p a case cont lds & childrens clothing

159. * Grey Nike holdall cont African/Asian clothing

160. * Green p a case cont lds clothing

161. * Black holdall cont 3 of gents trainers, 2 prs of gents shoes, 11 prs of lds shoes & 2 prs of trainers

162. * Black t/c cont gents & childrens clothing

163. * Silver t/c cont childrens clothing

164. * Brown t/c cont gents clothing

165. * Black t/c cont lds clothing

166. * Blue p a case cont gents clothing

167. * Black t/c cont lds clothing

168. * Black p a case cont lds clothing

169. * 3 in 1 Rechargeable LED search light new

170. * Pb cont var leads, chargers, 2 hair dryers, 2 hair straighteners

171. * Green crate cont var used toiletries

172. * 2 Green crates cont var bric a brac incl books, toys etc

173. * Shelf cont 10 var synthetic hair & miracle human hair

174. * Blue Tommy Hilfiger handbag new

175. * Lge pb cont 9 coats/jkts

176. * Lge pb cont 8 var coats/jkts

177. * Pb cont 6 multi pack socks & Pink bra size 42D all new

178. * 5 Var bags new

179. * 6 Var lds handbags (1 new) & 3 rucksacks

180. * Black Radley lds handbag as new

181. * Green crate cont var work clothing & accessories plus pr work boots not new

182. * Shelf cont pr lds Champion trainers size 9, pr lds Puma trainers size 11, pr black gents Puma trainers size 12 & pr Fila trainers size 8,5 all new

183. Black t/c case cont lds & gents clothing some new

184. Black t/c cont 6 prs of lds shoes & pr gents trainers all as new

185. Stagg clarinet with cleaning gloves & cloth plus 3 new reeds

186. Arnova android tablet s/n AnaGZ with case & charger

187. Acer Chrome book software – Chrome OS version 65,0,3325,209 s/n NASH7EK0012471CCFD1601 with case & charger

188. Medion android smartphone new

189. HP Deskjet F4280 all in one printer/scanner/copier with leads, Bush DVD player, Canon ink cartridges & Bluetooth USB dongle new

190. Slim Gym & Boots pedicure, Remington hair straighteners & hair dryer

 

LOT 191-226 REF: CE

191. Adorini Chianti medium deluxe humidor rosewood

192 Condenser microphone n&b

193. HP Officejet 6700 premium with printer, fax, scan cope web wireless used but boxed

194. 19inch Acer monitor & Hp pro desk computer tower Serial no CZCOZA2QV1 with keyboard mouse & leads

195. 2 19inch Acer monitors & HP Pro Desk computer tower s/n CZC4351FJJ with keyboard, mouse & leads

196. 2 19 inch Acer monitors & HP Compaq tower s/n CZC1458YRQ with keyboard & mouse

197. 20 inch Dell monitor, Vostro Dell tower, keyboard, mouse & leads

198. 20 inch Dell monitor, HP Pro tower s/n CZC0292QXS, keyboard & leads

199. APC Smart UPS 1500VA LCD 230v & 19inch Acer monitor

200. 2 19 inch Acer monitors & HP Pro tower s/n CZC0292QWQ with leads

201. 2 19 Inch Acer monitors & HP Pro tower s/n CZC0292Q5H with leads

202. HP Proliant ML330 G6 tower s/n CZ102901139 with power lead & 19 inch Acer monitor keyboard mouse NO SAS DRIVES

203. Rexel style micro cut paper shredder

204. Black Sharp 800w microwave

205. White Securio AF30 paper shredder

206. Polycom Soundstation 2 LCD audio conference phone (refurbished)

207. Polycom Soundstation IP 6000 conference phone

208. HP printer

209. 4 BT office phones

210. 4 BT office phones

211. Pb cont var computer leads & phone leads

212. Pb cont var computer leads, power leads, phone headphones & Netgear Prosafe 16 port gigabit switch

213. HP Colour Laser Jet Pro MFP M476DN

214. Pb cont var leads, chargers, BT hub & Ultra Slim portable DVD writer

215. Yellow crate cont var extension leads, kettle & fighting dragon fly new

216. Namiki Fountain pen in a wooden presentation box

217. 2 Crates cont kitchen bric a brac & var office stationary

218. 2 Black metal 60x70cm tall lockable server cabinets with keys, on castors, 1 empty, 1 cont Firebox T10 WAP, ADVA 21 cov unit, Cisco 2900 series network unit & Level One 24 port web smart switch

219. Pr of 80cm deep lockable 3 drawer desk filers white top & silver finish

220. Pr of sovereign 140 anniversary addition Church smoking slippers used with leather soles

221. 750ml Btl of vintage 2006 Dom Perignon champagne in presentation box

2 DITTO LOTS

224. 6ft Office locker with keys

225. Blackberry 9000 mobile phone imei 980041000281129 & Samsung GT 19500 imei 357357051602350

226. Magimix Espresso machine

 

LOT 227-260 REF: PO

227. * Black Nintendo Switch with 3 games & case (no lead)

228. * Red Nintendo 3DS no lead

229. * Blue new Nintendo 3DS XL no lead

230. * Pink Nintendo 3DS no lead

231. * Black Nintendo 3DS XL no lead

232. * Black Sony PS Vita with 1 game no lead

233. * Army Como Nintendo 3DS no lead

234. * Blue Nintendo DS, black Nintendo DS & black/blue Nintendo 2DS (all a/f)

235. * Nintendo Wii no leads, Mario Kart steering wheel boxed but not new, controller & sensor bar

236. * Playstation 4 model CUH-2016A & 3 controllers (1 is pro controller)

237. * Roli Seaboard block 5D-touch expressive midi controller

238. * Roli lightkey block keyboard boxed not new

239. * Joy-con pair neon red & neon blue Nintendo switch controllers n&b

240. * Atari Lynx console with 3 var games & Xbox 360 controller

241. * Audio Technica AT2020 cardroid condenser microphone in a black carry case

242. * Playstation 3 & Playstation 2  leads for PS2

243. * Tiffany & Co glass n&b

244. * Gluco RX Nexus blood glucose monitoring system, GlucoMen Areo 2K glucose system & strips both n&b

245. * Zara Home Hotel collection  duvet cover size 135cm x 200cm & pack of 2 matching pillow cases both new

246. * Braun Tribute collection multiquick hand blender n&b & Status     portable fan heater 2000w n&b

247. * 2 Uni Bond Aero 360 pure moisture absorber & Polycom office phone all n&b

248. * Master Class deluxe stainless steel dish drainer boxed

249. * Sabatier 5 piece kitchen knife block set n&b

250. * Swan retro cream two slice toaster & York 12 piece white porcelain dinnerware set both n&b

251. * Trespass single & double airbeds both n&b

252. * 2 Var tripods & 2 lyric stands

253. * Ashbury ukulele m/n AU 60c

254. * Stagg clarinet in a purpose made case

255. * Manfrotto 732CY tripod

256. * Ferfuson personal DVD play & rechargeable battery pack in a carry case

257. * 2 Incomplete chef knife sets

258. * Winmau dartboard not new, skateboard & 2 5kg dumbbells

259. * Canon Inkjet office all in one Pixma MX885 printer/scanner

260. * Sky plus tv box, Talk Talk router not new plus a BT & Virgin router both new

261. Gents wristwatch Barkers of Kensington Mega Sport blue – s/steel back, tachymeter bezel, scissor hands, 5 differentiated crowns, quartz battery, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch, back light function for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

262. Gents Wristwatch Barkers of Kensington Automatic steel –centurion white dial, indices etonian blue with Matching Hands, Edwardian Silver colour with high grade tobacco brown strap, open dial functions, skeleton case back, minute and 24-hour counter seconds hand counter sun and moon display (for night and day), new in presentation box with 5 year warranty RRP 525,00

263. Gents chronograph wristwatch Barkers of Kensington – Mega Sport black, s/steel case with tachymeter bezel & orange detail, quartz battery, 3 windows, 5 crowns, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch & back light for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

264. Gents wristwatch Barkers of Kensington Premier Sport blue – blue with orange/white detailing, 3 functioning dials individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, rotating bezel & 5 classic crowns, 30m water resistant, 12/24 Time format, alarm, chime, stop watch & back light for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 455,00

265. Gents wristwatch Barkers of Kensington Regatta Black – black dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 315,00

266. Gents wristwatch Barkers of Kensington Regatta Black – white dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 315,00

267. Gents wristwatch Barkers of Kensington Regatta Black – black dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5-year warranty RRP 315

 

 

268. Gents wristwatch Barkers of Kensington Automatic Rose – centurion white indices, antique rose colour with matching hands, high grade tobacco brown strap, open functions, skeleton dial & case back, minute and 24 hour counter seconds hand, counter sun and moon display (for night and day) new in presentation box with 5-year warranty RRP 525,00

269. Gents wristwatch Barkers of Kensington Premier Sport black – black with orange/white detailing, 3 functions individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, rotating bezel, 5 classic crowns, 30m water resistant, 12/24-time format, day, date & month features, alarm, chime & stop watch, back light function for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 455,00

270. Gents wristwatch Barkers of Kensington Mega Sport blue – s/steel back, tachymeter bezel, scissor hands, 5 differentiated crowns, quartz battery, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch, back light function for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

 

LOT 271-273 REF: PO

271. * Ray Ban RB3016 W0366 51 Clubmaster sunglasses, tortoise frame, crystal green lens

272. * Gentle Monster Lovesome sunglasses, black/gold frame, gold mirror lens

273. * Italia independent Igor 0308S sunglasses, gold frame, gradient brown lens

 

LOT 274-279 REF: SC

274. * 6 Var size cabin cases

* 5 DITTO LOTS

280. 2 Cartons cont 6 Stormflower Cheryl body wash & 6 Stormflower Cheryl Body lotion

DITTO LOT

282. 2 Cartons cont 12 Stormflower Cheryl body wash

 

LOT 283 REF: SC

283. * Pb sml cosmetic pouch, pr Vogue 2730S matte black sunglasses with green lens in zip case, Elle glasses case, 3 prs sunglasses & pr prescription glasses

284. 40 GHV 30E Eco power house connection amplifier

 

LOT 285-286 REF: SC

285. * iPad Mini A1489 F9FQL91AFCME (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

286. * iPad Mini A1489 F4KN56QJFCM5 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

287. 75cm Taylors select port, 75cl Harveys Bristol Cream sherry, 1l btl Croft Original sherry, 37,5cl El Candado sherry, 70cl Stones Original green ginger wine & 75cl btl Babycham

288. Singer Featherweight plus electric compact sewing machine model 324

LOT 289 REF: SC

289. * Black crate cont var bric a brac incl books, cups, hookah pipe etc & orange crate cont var bric a brac incl books, doll diapers, cups, Band-Aids etc

290. Pb 12 Trim n Slim skirts n&b (sample in cabinet)

291. 6 Black Oasis lds dresses new (sample on rail)

292. 6 Black Oasis lds dresses new (sample on rail)

293. Tray of used toiletries & cosmetics

294. New toiletries/cosmetics as on shelf

295. Case of mixed clothing & footwear

 

LOT 296-315 REF: SC

296. * City Tour baby jogger pushchair

297. * EQT support mid ADV Adidas trainers gents size UK 9,5 new

298. * Black Adidas running trainers size UK11 new

299. * Grey Air Force One mid ankle trainers UK9

300. * Pr of gents Gucci sneakers size 10 used

301. * Pr of gents Gucci sneakers size 10 used

302. * Pr of Loake Chester shoes extremely good cond size 10,5

303. * Sleepy Head deluxe baby pod

304. * 2 Remote control cars – Ferrari & Porsche

305. * Grundig wired headphones n&b

306. * Golden Custom Porto blue shirt size 42 RRP 175,00

307. * Pb cont Fellini white shirt size 17,5 & 3 Gap t shirts size M RRP 35,00 each

308. * Momo Design motorcycle helmet

309. * Hyper Tough cordless 18v drill & 4,8v cordless screwdriver

310. * 120v Hyper Tough circular saw corded

311. *  No Lot

312. * Pb cont 8 var synthetic/human hair wigs opened & 3 wigs in packaging

313. * Pb cont approx 30 prs of prescription glasses inc Raybans, Karen Millen & Prada

314. * Household lot incl watering jugs, bowl &       scraper, master airbrush

315. * Pr black lds New Look sandals size UK4 & pr black Top Shop heels size UK3 both new

 

LOT 316-319 REF: SU

316. Circular modern dining table with 4 chairs

317. Next L shaped sofa very clean

318. Modern white double bed frame with bolts

319. Modern single bed with bolts

 

LOT 320-323 REF: PO

320. * Shelf cont var gift sets of new toiletries

321. * Shelf cont var used toiletries & cosmetics

* 2 SIMILAR LOTS

LOT 324-325 REF: SC

324. * Pb cont 60 var phone/tablet cases

325. * White Nike Air Force One hi tops size UK9 used & pr black Dickies steel toe cap work boots new size 11

 

LOT 326-353 REF: SC

LOT 326-333 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE RECONNECTED/REGISTERED

326. * iPad A1566 s/n F6QRV00AGSW2 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

327. * iPad A1566 s/n DMPRC766GSVW (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

328. * Amazon Kindle Fire HD6 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

329. * Samsung Galaxy Tab A6 SM-T285 imei 355755/08/989901/8 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

330. * iPhone 6S A1688 s/n FK1R32D8GRY5 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

331. * 3 iPhone 5S A1530 & A1457 (1 back a/f & 1 screen a/f) imei 3591989063609530, 355669076319535, 352041065296095 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

332. * Huawei PRA-LX1 mobile phone imei 868779036129278 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

333. * 2 Mobile phones – Samsung Galaxy J36 imei 356724/07/037964/4 & LG-H850 imei 357657074591997 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

334. * Amazon Kindle Fire

335. * 2 Amazon Kindles

336. * Amazon Kindle Paperwhite in black case

337. * Amazon Kindle Paperwhite

338. * Amazon Kindle Fire

339. * Amazon Kindle Paperwhite

340. * Amazon Kindle

341. * Amazon Kindle Fire

342. * Cyclone Explorer tablet (no s/n) & iPad A1416 16GB s/n DKVL406GDJ8T (screen a/f)

343. * Pb 5 mobile phones – Samsung Galaxy S6 SM-G920F imei 353609075162629 (screen a/f), Samsung Galaxy Ace 2 GT-18160 imei 356035052519762, Motorola Moto G imei 359290051588279 (no back), Microsoft Windows phone Lumia 550 imei 353691075291749 & iPhone 4S s/n DNWGVL65DTC0

344. * Pb cont FujiFilm A170 digital camera in case, Canon Ixus 165 digital camera in case, Nintendo DS with Super Mario game, Anker portable speaker, hearing aid, 2 power banks, iPod Shuffle, Wiwoo MP3 player etc

345. * Pb 3 iPod Nano – 2 4GB A1199 s/n 5U649QXYV8W, A1236 s/n 7M735TKY0P & A1320 s/n 6U9433J971Y

346. * Brother P Touch 220 label maker with power lead, instruction manual & 4 additional tapes in purpose made case

347. * Pb 4 prs headphones & 26 prs earphones inc Sennheiser & Beats

348. * 2 Pbs cont 40 prs prescription glasses

349. * 2 Pbs cont 37 prs prescription glasses inc pr D&G & 2 prs prescription sunglasses

350. * 2 Pbs cont 40 prs var sunglasses & pr fashion glasses

351. * Pr Ray Ban RB4228 710/83 sunglasses, havana/gunmetal frame, brown polarised lens & Police SPL 351 06AA Speed 2 sunglasses, black frame, grey lens

352. * Ray Ban Gatsby RB4257 6092/55 sunglasses, matte havana frame, brown with blue mirror lens, in case

353. * Pb 13 prs prescription glasses incl Giorgio Armani, Gucci & Vogue (in cases), empty Ray Ban case a/f, 4 prs sunglasses incl pr Ray Ban Junior RJ9052S 100/71 47 in orange soft pouch, pr Ray Ban Aviator RB3025 001/57, Arista frame, crystal brown polarised lens, in case

LOT 354-379 REF: RW

LOT 354-363 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

354. * iPad A1566 s/n DMPQM1FPGSW1 (screen a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

355. * iPad A1673 s/n DMPRD3JXH1ML (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

356. * iPad A1474 s/n DMPMTPM3FK11 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

357. * iPad A1474 s/n DMQLD01XFK10 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

358. * iPad A1474 s/n DLXL14VDFK15  (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

359. * iPad A1584 in grey keyboard case s/n DLXS717PGMLL (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

360. * iPhone 5 A1429 imei 013410002855720 (screen a/f) & iPhone 5S A1533 imei 013985001144036 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

361. * iPhone 6 A1586 imei 355408077530992 (screen a/f), 2 iPhone 7 A1778 s/n DNQV755VJ5KN, F72TQ6TTHG7K (screens a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

362. * iPhone 6 A1586 s/n C37PCXRDG5MQ (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

363. * iPhone 7 A1778 s/n F4GSQ06MHG7H (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

364. * iPhone 5S s/n F2LR8PJ3FFG8 & iPhone 7 s/n C6KTF73DHG7F

365. * Amazon Kindle Voyage in black case

366. * Amazon Kindle Paperwhite

367. * Amazon Kindle Voyage in black case

368. * Amazon Kindle Paperwhite

369. * Amazon Kindle Paperwhite in black case

370. * Nexus 7 tablet s/n 08e97415

371. * Nokia Lumia 930 Windows phone imei 359734060672418

 

LOT 372-377 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED

372. * Nokia mobile phone model TA-1020 imei 356802081536855 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

373. * Samsung Galaxy 5 Neo imei 357010/07/202183/3

374. * Samsung Galaxy XCover 3 imei 355622/08/376735/2 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

375. * Huawei VTR-L09 mobile phone imei 862789033536272 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

376. * Huawei CLT-L09 mobile phone imei 867259032179651 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

377. * 2 Samsung mobile phones – Galaxy J36 imei 356724/07/462122/3 & Galaxy S7 imei 358439/07/203490/1 both screens a/f (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

378. * Pb cont 4 mobile phones – 2 Nokia imei 358991095535587, 357342085775851 (1 has back missing), Nuu dial sim imei1 354243074153055, imei2 354243074153063 & Mobiwire imei 355923080193836

379. * Bose Quiet Comfort 35 (series 1) wireless, noise cancelling headphones

 

LOT 380-520 REF: TS

380. WW2 war medals 1939-1945 Defence & Monte Casino Cross

381. WW2 war 1939-1945 Star & Defence medals

382. WW2 war 1939-1945 France & Germany Star War medals

383. WW2 war 1939-1945 Star & War medals

384. WW2 war 1939-1945 Italy Star & War medals

385. WW2 1939-1945 Defence & Campaign medals

386. WW1 1914-1918 George V & Victory medals

387. WW1 1914-1918 George V & Star Campaign medals

388. WW2 1939-1945 Defence & France and Germany Star medals

389. WW1 1914-1918 War & Victory medals on bar

390. WW1 1914-1918 Victory & Star Campaign medals

391. WW2 war medals 1939-1945 France and Germany Star & Defence

392. WW1 medals on bar 1914-1915 Star medal 2,LT F R Smith R F A & Victory medal

393. WW2 medals 1939-1945 War & Defence medals

394. WW2 medals 1939-1945 The Italy Star & War medal

395. WW2 medals 1939-1945 War medal & The Star

396. 1914-1918 War medal CPL H Sanderson

397. WW2 1939-1945 George VI Defence medal & 1914-1918 war medal both boxed

398. WW2 1939-1945 Campaign medal in sml box

399. Small box with 4 1939-1945 war medals – Pacific Star, The Star, Campaign medal & Atlantic Star plus small metal Burma plaque

400. 2 1939-1945 Medals on bar Defence & War

401. Set of 2 miniature war 1939-1945 medals – Defence & War medal plus 2 full size Defence & War medals with ribbon bar

402. Set of 5 miniature war 1939-1945 medals – Star, Atlantic Star, France & Germany Star, Defence medal, Defence medal

403. Set of 4 miniature War medals on bar – 1939-1945 The Star, The Italy Star, The Defence medal & War medal

404. 3 Medals WWII on bar – George VI Defence, 1939-1945 War medal, 1939-1945 The Star

405. 4 WWII Medals on bar with separate ribbon bar – 1939-1945 Star, The Africa Star, George VI Defence medal, George VI Navy medal

406. 4 Medals on bar – 1939-1945 Africa Star, Italy Star, George VI Defence & War Medal 1939-1945

407. Transparent plaque with 3 Polish 2nd world war medals – 1939-1945 war, Monte Cassino Cross & Cross of Merit with Swords

408. Presentation box Imperial Service medal Elizabeth II awarded to Ivor Greville Robinson with spare ribbon

409. Presentation box cont sovereign Order of Malta Merit Cross with small Maltese Cross plus Elizabeth

410. 2 Single rows of freshwater & stone pearls

411. 18 Inch double row freshwater pearl necklace with stone set breakers

412. 24 Inch single row freshwater pearl necklace with 2 tassels

413. 32 Inch double row freshwater pearl necklace

414. Pb 21 var rings

415. Pb costume jewellery – bracelets, bangles, brooches, necklaces, chains, pearl necklaces

416. Pb 3 prs cufflinks, pr Swarovski clip on earrings, 15 prs earrings, stone set pendant & var odd earrings, 2 tie pins

417. Pb 12 var silver rings, sml silver coffin pendant, Arsenal silver pendant on 22 inch chain, 23 inch fetter & three chain & silver gilt rope chain

418. Pb 4 silver stone set rings, dog brooch & stone set pendant, stone set pendant on chain plus stone set pendant on ribbon

419. 20 Inch silver chain & crucifix & 16 inch silver box link chain with S pendant

420. 18 Inch silver curb link chain

421. 18 Inch heavy silver curb link chain

422. 24 Inch silver curb link chain & heavy St Christopher

423. Pb 4 Silver bracelets & 4 bangles

424. Silver bracelet with 14 charms (1 needs to be attached)

425. Ruby gemstone & gold bead necklace (in 3 bits, links need attn)

426. Unusual 2 row freshwater pearl bracelet & pr of pearl earrings

427. 22 Inch 9ct h/m curb link chain

428. 21 Inch fetter & three 9ct h/m hold chain

429. 20 Inch gold twist link chain tested to high carat

430. Gold 9ct h/m Star of David pendant, fine gold bracelet with heart & 18 key pendants & 19 inch fine link chain broken clasp

431. Gold tested to 18 carat enamelled Koran pendant/charm

432. Gold tested to 18ct Egyptian name pendant

433. 28 Inch gold chain with 2 inch circular fancy eastern style pendant tested to high carat

434. Fancy circular Asian style pendant tested to high carat

435. Pair of fancy circular stud Asian style earrings tested to high carat

436. Pr of fancy gold circular Asian style stud earring with pink stone set in centre tested to high carat

437. Pr of gold hoop earrings tested to high carat

438. Pr of 9ct pendant stone set earrings 1 odd one

439. Asian style gold ring tested to high carat set with ruby

440. Multi stone set ring tested to high carat gold

441. 9ct ring tested set with 2 green stones 3rd is missing

442. Gold ring set with single green stone tested to high carat

443. 9ct H/M ring small stone missing from centre & has been cut through shank

444. 9ct (Tested) 3 cz stone set ring

445. 18ct H/M single stone diamond ring (tested)

446. 18ct & Platinum 3 stone diamond ring illusion setting h/m & tested

447. 18ct 3 Stone diamond ring h/m & tested

448. 9ct H/M signet ring with onyx stone & initial D in gold mounted on it

449. 9ct H/M gents signet ring set with small diamond chip

450. 9ct H/M ring set with 3 sapphires & tiny cz

451. 9ct H/M gents s/stone diamond ring tested

452. 9ct H/M cz cluster ring

453. 9ct H/M 3 stone diamond ring tested

454. 9ct Onyx ring h/m

455. 9ct H/M sapphire & cz band ring

456. Seiko gents day date Kinetic w/w, stainless steel bracelet & case, water resistant 50m 5M63-0890

457. Tudor gents Le Royer date w/w on brown leather strap – 15000

458. Seiko 5 gents day date vintage w/w, stainless steel case & bracelet, water resistant 7S26-3100

459. Armani gents w/w on black leather strap AR-0143

460. HMO multifunction 30m chronograph gents w/w s/s case & bracelet

461. Timberland gents w/w date/chronograph sport watch s/s case & bracelet QT 5123901

462. Klas Kobec gents w/w – date yellow metal case & bracelet (owners guide)

463. 2 Gents w/watches on leather straps – Henleys & Sekonda

464. Omega 4614 20 02 De Ville series gents rosegold w/w case & buckle both hallmarked 750 on brown leather strap

465. Rotary gents moon w/w on black leather strap

466. Citizen A13882 50P gold plated chronograph bracelet gents w/w

467. 2 Sekonda w/w gents 386891 & lds date both with y/metal cases & bracelet straps

468. 2 Old w/w on leather straps – Roxor 21 jewel & unnamed brand (swiss made inside case of watch)

469. Medana lds vintage 17 jewels swiss made w/w on bracelet strap in original box

470. Lanco lds vintage 15 jewels swiss made w/w on bracelet strap in possibly original box with receipt date 19-2-55

471. Pb 5 var w/w – Timex, Thomas Calui etc

472. Pb 2 lds w/w & bracelets to match, 2 bangle watches & 3 watches on bracelet straps – Lorus, Citron etc

473. Pb 3 gents w/w on bracelet straps – Sekonda date, Accurist date & Sekonda

474. Pb 4 w/w on leather straps – Carvel, Accurist date etc

475. Pb 4 w/w on bracelet straps – Sekonda, Citron, Timex date & Philip Mercier

476. Pb 4 gents w/w on bracelet straps

477. Pb 6 var w/w leather/canvas straps – Citizen, Sekonda, Ascot etc

478. Pb 6 var w/w bracelet/bangle straps – Pulsar, Casio, Geneva etc

479. Pb 2 new w/w, lds w/w on bracelet strap, 16 others with broken or no straps or in need of repair – all as seen

 

 

480. Silver pocket watch – Thomas Paterson Perth, case hallmarked London 18887, case maker MF number 11653 (winding key attached) on heavy silver double albert, h/m worn lion, silver disc with reef pattern h/m Birmingham 1918 shield centre fob h/m Birmingham 1933 & nautical link bracelet no clasp attached h/m silver

481. Cyma 1930s pocket watch on double albert with 1925 USA coin & 2 other pendants attached

482. British Army 1/10 sec VC/2534 stopwatch plus vintage compass WWI British military RAF name & number engraved in case

483. Pb 3 lds pendant watches (1 on gilt chain) Parrot, ball shaped & case with Queen Nefertiti design

484. Pb 3 pocket watches one with chain all open cases

485. Pb 4 pocket watches all open cases

486. Pb 3 pocket watches in cases

487. Pb 3 pocket watches in cases, 2 with chains

488. Rotary Swiss made gents w/w with sub second dial model 4777, in box with paperwork in as new cond, on brown leather strap (BV21509273/1)

489. Gucci vintage watch on black leather strap in original box with paperwork & receipt dated 12-5-94 for 255 pounds (BV21509273/1)

490. Apple iPod Nano on watch strap s/n C8NDQPQ3DDVY

491. Garrard & Co sml carriage clock in original box engraved on top ABC Int l Bank Plc US dollars 100mm 1996

492. Misc religious lot – sml Jewish Torah in Hebrew in velvet pouch boxed (torn) with bottle pendant, lge pine cross with brass crucifix attached, yellow metal crucifix, smaller crucifix & pendant, 4 metal pendants 2 crucifix & 2 Mary silver St Christopher & Torah pendants

493. Pb Bisley 4 x 20 rifle scope boxed, Polaroid iX 82S camera & USB lead 20mp/optical 8x200m boxed as new, 2 digital cameras Samsung Digimax 5500 & digital TDC 039JL, Sony MP3 WMA AAC face only in case, pewter tankard, keyring, whistle, 2 pens & 4 phone chargers

494. Qty of var old stamps to incl Hitler Deuches Reich, 11 x Third Reich 1938-1942 Offices of the National Socialist Workers Party, Eagle & Swastika 1939-1944, 13 x  Definitive Issues 1941-1944 right facing profile of Hitler, var other Austrian/Belgium, Common Issue 1946 & many others plus var stamps mostly foreign incl var sports themes incl olympics

 

 

495. Collection of Military Vintage badges – 3 Royal Fusiliers, 2 x 17th/21st Lancers Death of Glory, Commando SS, 2 x German WWII Swastika, World War II 1939-45 Veteran, Eighth Arm Veterans & Crested pin badge

496. George VI MBE – Scarlet with grey edge bow & ribbon in original presentation case

497. 3 Vintage Hoover vacuum lapel plus pins h/m 10k one is set with tiny diamond, one set with tiny ruby & one with tiny ruby & clear stone

498. Lds hinged bangle h/m 375 set with 7 small garnets – safety chain attached

499. Lds hinged rose gold bangle with safety chain h/m 375

500. 18ct H/M heavy fetter & three bracelet

501. 9ct H/M curb link bracelet (clasp needs attn)

502. 9ct H/M curb link bracelet

503. Half sovereign 1973 set in 9ct ring mount h/m (BV21721947/1)

504. Claddagh ring h/m 9ct

505. 2 Signet rings both h/m 9ct

506. 9ct H/M curved coin ring

507. 9ct Patterned wedding band h/m

508. 9ct Plain wedding band h/m

509. 9ct Ring no centre stone & 9ct patterned wedding band both h/m

510. 9ct Wedding band & 9ct ring engraved Ken both h/m

511. 18ct White gold patterned wedding band h/m

512. 22ct Wedding band h/m

513. 22ct Patterned wedding band h/m

514. 22ct Wedding band h/m

515. 22ct Wedding band (acid mark needs polishing out) & narrow 22ct wedding band both h/m

516. 1903 Half sovereign set in 9ct (tested) ring mount

517. Gents non European design ring 22ct gold tested

518. 22ct Wedding band (needs to be reshaped) h/m

519. 9ct Signet ring & sml Claddagh ring – both tested (both need reshaping)

520. 18ct Single stone diamond ring in illusion setting (h/m)

 

LOT 521-527 REF: PO

521. * Shelf cont 5 prs of football boots incl Nike & Adidas

* 2 SIMILAR LOTS

524. * Lpb cont 14 prs of var football boots

525. * Lpb cont 14 prs of var football boots

526. * Red & black Fazer golf bag with 11 var golf clubs

527. * Pb cont 2 hair straighteners, var earphones, leads & Jannu Pro Shot hair dryer

 

LOT 528-566 REF: SC

528. * Hardy Sirrus fly rod new RRP 200,00 & 2 other fly rods

529. * 2 Orange crates cont var bric a brac inc books, toys etc

530. * 2 Green crates cont var bric a brac inc pots, pans, books, toys etc

531. * 10 Var parasol/umbrellas, strip blind & 3 walking aids

532. * Black crate cont var used toiletries

533. * Green crate cont var used toiletries

534. * Green crate cont var camping equipment incl sleeping bags, airbed, rucksack etc

535. * Blue Coleman coolbox cont a hose reel & exercise mat

536. * Pb cont 21 var belts

537. * Shelf cont 5 var n&b edt inc Azzaro, Aqua Chill & Pb cont 8 used edt

538. * Smart wearable electrical muscle stimulator boxed not new

539. * Bul-Max mini boru plastic pipe welding machine

540. * Shelf cont var new toiletries/cosmetics

541. * 8 Var rucksacks

542. * 7 Var bags

543. * 7 Var bags

544. * 9 Var holdalls

545. * 8 Var holdalls

546. * Pb cont 11 var new lds garments

547. * Pb cont 11 var new lds garments

548. * Pb cont 11 var childrens garments new

549. * Pb cont 10 var childrens garments new

550. * Pb cont 10 var childrens garments new

551. * Pb cont 2 blankets, 3 hats, 5 flags & 1 towel

552. * Pb cont 9 var gents garments new

553. * Pb cont 16 pieces of var underwear new

554. * Pb cont 6 prs of new footwear

555. * Pb cont 6 prs of new footwear

556. * 6 Var lds bags (1 is new)

557. * Green crate & black crate cont var bric a brac incl pots, pans, irons, kettle etc

558. * Pb cont 6 hairdryers & 1 electric hair brush

559. * Pb cont var electrical leads/chargers

560. * Pb cont var electrical leads/chargers

561. * Pb cont var electrical leads/chargers incl travel hairdryers, electric toothbrush etc

562. * Pb cont 17 var shavers

563. * Pb cont 1 pr curling tongs, 1 fringe hair straighteners & 1 pr GHD hair straighteners

564. * Olympus digital camera m/n FE-5035 & 77mm Hoya CIR-PL lens

565. * 2 N&B speakers JBL Under Armour & Dknight plus 1 home speaker not new

566. * Link bits MP3 digital player speaker, microphone & remote

 

LOT 567-579 REF: SU

567. Pine welsh dresser

568. Oak chest of drawers with 5 drawers under

569. Callaway golf bag with 12 golf clubs

570. Panasonic digital video camera 500X digital 200mm m/n NV-GS40B with remote & battery charger

571. VR Vision 2,0 glasses & 18,5 inch Compac monitor & keyboard

572. Pine dining room table

573. Pink bookshelf with 3 shelves under, 7 trophies, flower wall lamp, floating shelves, red desk lamp, Mini Mouse pillow, complete black gothic style double bed base no mattress

574. 2 Black crates cont var bric a brac incl vases, picture frames etc

575. 2 Man pop up tent, portable gas stove, tool box cont var hand tools & drill

576. Brown p a case cont childrens clothing

577. 5 Prs of lds shoes used & 1 pr of Next lds shoes n&b

578. 8 Var lds shoes used & pr of Shoerack shoes n&b

579. 12 Var lds handbags

 

LOT 580-607 REF: SC

580. * Black p a case cont lds clothing

581. * Grey t/c cont gents clothing

582. * Black p a case cont gents clothing

583. * Grey t/c cont lds clothing

584. * Black t/c cont mixed clothing

585. * Red t/c cont gents clothing

586. * Black t/c cont gents clothing

587. * Black t/c cont lds clothing

588. * Multi coloured childrens clothing

589. * Black t/c cont gents clothing

590. * Black t/c cont gents clothing

591. * Black t/c cont gents clothing

592. * Black t/c cont lds clothing

593. * Purple p a case cont gents clothing

594. * Green t/c cont gents clothing

595. * Blue/brown t/c cont gents clothing

596. * Black p a case cont lds clothing

597. * Blue/yellow t/c cont gents clothing

598. * Blue p a case cont gents clothing

599. * Blue p a case cont childrens clothing

600. * Brown p a case cont lds clothing

601. * Red/green t/c cont Asian/African clothing

602. * Black holdall cont lds clothing

603. * Black holdall cont mixed clothing

604. * Travel cot in black carry case

605. * Travel cot in blue carry case

606. * Little Life travel cot in carry case

607. * Travel cot in grey carry case

 

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (6)