hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 14th October 11:00am - 4.45pm

Tuesday 15th October 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 15th OCTOBER 2019 SALE COMMENCING AT 9.30AM, VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 14TH OCTOBER BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE MAKE SURE YOU CHECK ALL YOUR LOTS BEFORE YOU LEAVE THE PREMISES AS MISTAKES CANNOT BE RECTIFIED ONCE YOU HAVE LEFT THE PREMISES

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 20% PLUS VAT.

LOT 1-135 REF: PO

1. * Amazon Kindle Fire (5th Gen)

2. * Amazon Kindle Paperwhite

3. * Amazon Kindle Paperwhite

4. * Amazon Kindle Paperwhite

5. * Amazon Kindle Paperwhite

6. * Amazon Kindle Paperwhite

7. * Amazon Kindle Fire 7 (7th Gen)

8. * Amazon Kindle Fire HD 8 (6th Gen)

9. * Amazon Kindle Paperwhite

10. * Amazon Kindle Paperwhite

11. * Amazon Kindle Fire (5th Gen)

12. * Amazon Kindle Fire 7 (7th Gen)

13. * Amazon Kindle Fire HD 8 (8th Gen)

14. * Amazon Kindle Fire (5th Gen)

15. * Amazon Kindle Paperwhite

16. * Amazon Kindle Basic

17. * Amazon Kindle Paperwhite

18. * Amazon Kindle Fire 7 (7th Gen)

19. * Amazon Kindle Basic

20. * Amazon Kindle Paperwhite

21. * Amazon Kindle Fire 7 (7th Gen)

22. * Amazon Kindle Paperwhite

23. * Amazon Kindle Paperwhite

24. * Amazon Kindle Fire HD 8 (7th Gen)

25. * Amazon Kindle Basic

26. * Amazon Kindle fire (5th Gen)

27. * Amazon Kindle Basic

28. * Amazon Kindle 7 (7th Gen)

29. * Amazon Kindle 7 (7th Gen)

30. * Amazon Kindle Paperwhite

31. * 3 Amazon Kindles – Fire 7 (7th Gen) (screen a/f) & 2 other Kindles

32. * 2 Amazon Kindle Touch

33. * 2 iPads – Mini 4 A1538 s/n F9FVK11XGHKK & iPad 2 A1395 16gb s/n DN6H9DZLDFHW (screen a/f)

34. * iPad Mini 4 A1550 s/n F9FQ40VDGHMK

35. * 2 iPad Mini – A1455 s/n F4KK4VYKF19J & A1432 s/n DMPKDMAQF196 (Screen a/f)

36. * Samsung Galaxy Tab E SM-T560 s/n R52G925328N (screen a/f)

37. * Samsung Galaxy Tab3 SM-T210 s/n RF2D9070P1M

38. * Samsung Galaxy Tab A SM-T585 s/n R52K113YL1R

39. * 2 Lenovo TB3-710F – s/n HGCFPGA5(10) (no s/n on other) (1 screen a/f)

40. * 2 Tablets – Allview AX4NANO s/n 0123456789ABCDEF & Estar Beauty 2HD s/n 4M6WMR0ZTH

41. * 2 Android tablets – Q88H s/n 034c9b46778500000000 & Logicom L9 Tab 72 s/n 1830120100702

42. * Vodafone tablet model VFD 1300 imei 356936080240729

43. * Lenovo Yoga Tablet 2-1050L imei 865021020895983

LOT 44-62 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

44. * Apple Watch Series 3 A1858, GPS s/n FHLXLP8VJ5X0 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

45. * Apple Watch Series 4 A2008, GPS, LTE s/n FH7XF320KDTR (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

46. * Apple Watch Series 3 A1858, GPS s/n GJ9XR0R1J5X0 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

47. * Samsung Galaxy Tab A6 s/n R52HB0BFS7K (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

48. * Lenovo Tablet model TB-8704F s/n HGAGCKRD(10) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

49. * 2 Android tablets – Acer Iconia One 10 model A6003 (screen a/f) & Huawei model BG2-W09, 940E6B6EC69B (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

50. * iPad Mini A1432 s/n F7NMVPV3FP84 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

51. * iPad Mini 4 A1550 s/n F9FXW0D3GHMP (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

52. * iPad Mini 3 A1600 s/n F5JQ301RG5Y3 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

53. * iPad Air 2 A1566 s/n DMQQDL40G5VJ (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

54. * 2 iPads – A1458 s/n DLXJJEX4F182 (screen a/f) & Air 2 A1567 s/n DMPT54N5G5YQ (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

55. * 2 iPads – Air A1474 s/n DMPQGBQKFK10 (screen a/f) & A1954 s/n F9FXC6NYJF88 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

56. * Amazon Fire HD 8 (8th Gen) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

57. * Amazon Fire HDX (3rd Gen) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

58. * Amazon Kindle Paperwhite (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

59. * Amazon Kindle Paperwhite (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

60. * Amazon Kindle Basic 2 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

61. * 2 Amazon Kindle Touch (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

62. * 2 Amazon Fire tablets (1 screen a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

63. * Pb 12 small power banks

* 10 SIMILAR LOTS

74. * Pb 12 medium size power banks

* 3 SIMILAR LOTS

78. * Pb 10 lge power banks

79. * Pb 4 lge & 5 small power banks

80. * Pb 4 lge, 4 small power banks & a mobile phone charging case

81. * Leica M5 camera with Canon 50mm F 1,2 lens

82. * Pb 8 var w/w

* 2 DITTO LOTS

85. * Pb 7 var w/w & 2 a/f (straps need attn)

86. * Marc Jacobs fashion w/watch on bracelet strap

87. * Lds Gucci 1900L w/watch on s/s bangle strap

88. * 2 Gents fashion w/w

89. * 3 Lds w/w – Rotary, Seiko & Wittnauer

90. * Lds Armani w/w with crystal numerals AR-1687

91. * 2 Lds Fashion w/w – storm & Fossil on bracelet straps

92. * Pb 4 var fashion w/w – Philip Mercier, Guess etc

93. * Pb 2 Casio w/w on bracelet straps 5154 & 1302

94. * Pb 7 var Fitbits (3 have broken straps)

95. * Pb 6 var Fitbits

* 4 DITTO LOTS

100. * Lds Frederique Constant Geneve FC235X1T25/6 Quartz w/w on tan leather strap

101. * Lds Christian Lars w/w on mesh strap

102. * Lds Skagen w/w on mesh strap with crystal numerals

103. * Armani Exchange gents w/w on y/m bracelet strap

104. * 2 Gents w/w – Sekonda Dunlop date & Pulsar chronograph

105. * Gents Rotary gold plated mechanique skeleton w/w on black leather strap

106. * Gents Rotary date on brown leather strap (pin missing)

107. * Gents Rotary day/date w/watch on black leather strap GS03015/53

108. * Gents fashion w/w on black leather strap

109. * Gents Armani 62298 w/w on black leather strap

110. * Gents Seiko day/date w/watch on bracelet strap

111. * Michael Kors fashion w/w on y/metal strap

112. * Pierre Ricaud date/chronograph w/watch on bracelet strap

113. * 2 Gents Fossil w/watches – bracelet & leather straps

114. * Pr of silver hall marked spiral crystal pendant earrings new

115. * Pandora champagne bottle charm n&b

116. * Pandora bracelet with green charm

117. * Pandora bracelet rose clasp (no charms)

118. * Pandora bracelet no charms

119. * Pandora bracelet with 4 charms

120. * Pandora bracelet no charms

121. * Pandora bracelet no charms & Pandora bracelet – damaged clasp & charms

122. * Swarovski stone set link bracelet & Links of London t bar chain bracelet with L charm

123. * Pandora linked love ring & pr of simulated pearl earrings

 

124. * Platinum De Beers single stone diamond ring with diamond

shoulders

125. * Pb 70 var rings

126. * Pb costume jewellery

127. * Pb 2 Garmin & 2 other Fitbits

128. * Pb 4 var Fitbits

129. * Pb 6 var Fitbits

130. * Pb 6 var Fitbits

131. * Pb 2 prs Ralph Lauren sunglasses RA5203 109012, black/nude frame, brown gradient lens & RA5242 5682/T3, black frame, grey lens

132. * Pb 2 prs sunglasses – Monokel Barstow, crystal frame & pr metal frame Cutler & Gross

133. * Pb 10 var lds garments new

134. * Lpb cont var cricket equipment

135. * 23 inch Dell monitor

136. 3 x 2,5 ltr Dettol sanitizing laundry detergent liquid

137. 3 x 2,5 ltr Dettol sanitizing laundry detergent liquid

138. Giant pack of 120 Pampers baby dry disposable nappies size 4 (9-14kgs)

139. Daz 110 wash citrus splash laundry powder

140. Shelf old pipes & stands (C17)

141. Beatles book Anthology & qty 45rpm records (C14)

142. Old wooden workbench with folding legs, 5 tread wooden ladders, 2 short walk boards

143. Double zinc wire mesh locker

2 DITTO LOTS

LOT 146 REF: SC

146. * Casio keyboard bench n&b & adjustable keyboard stand boxed (C4)

LOT 147-164 REF: PO

147. * Ray Ban RB3025 001/4S Aviator sunglasses, gold frame, brown polarised lens

148. * Ray Ban Round Metal RB3447 029 50 sunglasses, gunmetal frame, crystal green lens

149. * 2 Prs Ray Ban sunglasses – RB3016 W0366 Clubmaster, tortoise shell frame, crystal green lens & RB4181 710/83, light havana frame, brown lens

150. * 2 Prs Ray Ban sunglasses – RB2151 902 Wayfarer Square, tortoise frame, green lens & RB3386 004/9A, gunmetal frame, polarised green lens

151. * 2 Prs Ray Ban sunglasses RB2180 6166/13, turtledove frame, brown gradient lens & RB 2140 902 50 Wayfarer, dark tortoise shell frame, crystal green lens

152. * Ray Ban RB3362 001 Cockpit sunglasses, gold frame, green lens

153. * Roberto Cavalli Cedro 601S sunglasses, brown frame, brown gradient lens

154. * 3 Prs sunglasses – 2 Cerruti 1881 & pr Missoni

155. * 2 Prs prescription sunglasses – Oliver Peoples Gregory Peck & pr Mark Jacobs

156. * 3 Prs prescription sunglasses – Ray Ban, Hilfiger & Gant

157. * 2 Pbs 46 prs sunglasses, 5 prs 3D glasses, 3 clip on sunglasses, 6 prescription sunglasses, pr fit-over eyeshields

158. * 2 Pbs 40 prs var sunglasses

* 4 DITTO LOTS

163. * Tiffany & Co w/w on black leather strap 9N0299033

164. * Elle Beaumont EB805L Oxford w/w on mesh strap

165. Students graduation gown & hood (suitable for fancy dress)

166. 4 Topshop l/s dress new with tags

LOT 167-168 REF: XP

167. * 2 Cartons cont 12 x 1ltr Florafree alcohol gel skin sanitiser refills all new

168. * Black & red fire extinguisher storage box & a med sized dog cage

169-178 REF: SC

169. * Dell monitor, pr Dell speakers, var leads, 2 mouse, BT router & Avery precision cutter

170. * 2 Prs Adidas grey Alphaskin compression shorts size XL RRP 25,00 Dollars

* DITTO LOT

172. * 2 Prs Adidas grey Alphaskin compression shorts size L RRP 25,00 Dollars

* 2 DITTO LOTS

175. * 2 Prs Adidas grey Alphaskin compression shorts size M RRP 25,00 Dollars

* DITTO LOT

177. * Adidas Climacool techfit compression 5 pad shorts size M

178. * 2 Prs adidas Climawarm techfit compression 3 qtr pants size XL RRP 35,00 Dollars

179. Green camera case cont Sony Video 8 camera, battery, spare battery & charger

180. Sony 3x optical zoom Cybershot & Canon 2115 35mm camera

 

LOT 181 REF: SC

181. * Brown Graco travel cot

182. 2 New gaming mouse

182a. Pb cont 20 var lightbulbs

183. Canon gas cooker

184. 12 x Lynx body spray black 150ml

185. 110 Wash Daz citrus washing powder

186. 1 x 45 Cushelle ultra quilted toilet tissue

187. Wahl James Martin multifive mini blender n&b

3 DITTO LOTS

191. Pb cont 50 lighters, 6 packets of Wilkinson Sword shaving blades & Parker refills

192. Keyboard Yamaha complete with stand & wires (working order)

 

LOT 193-211 REF: SC

193. * 2 Snowboarding helmets – Nevica & Crevit & 2 prs goggles (C16)

194. * Pr of Blue Lange snowboarding boots in Profeet holdall (C15)

195. * Laing P-045 pro carbon filter stabilizer for video camera in black holdall (C15)

196. * Nvna travel cot with carry case & mattress

197. * 9 Var umbrellas & 10 parasols

198. * Black & red p a case cont 12 lds handbags

199. * 2 Boxes cont Nespresso cups & saucers (new), Intelligent charging abdominal strengthening instrument & James Charles makeup set

200. * Pink t/c cont lds clothing

201. * Black t/c cont lds clothing

202. * 2 Pop up tents, 1 ground mat & 1 sleeping bag

203. * 6 Var rucksacks

204. * 6 Var rucksacks

205. * Green crate cont new trolley LED light box guitar case & var other bric a brac

206. * Pb cont var leads, chargers, Samsung Gamepad 4G wireless data terminal, ZoeeTree Bluetooth radio & Bose case

207. * Maxi Cosi Cabriofix baby car seat nomad black with Peg Perego travel bag as new

208. * Blue crate cont var halogen bulbs, cotton mop, 2 flame retardant trousers (new), Posture Curve  & var other bric a brac

209. * Grey crate cont 3 oven mitts, 9 kitchen towels, 5 baby blankets & cosmetic bag all new plus 2 prayer mats

210. * Lpb cont var towels & linen

211. * Lpb cont 8 var coats/jkts

 

212. Green crate cont approx 150 DVDs

4 DITTO LOTS

217. PS3 console with lead & 1 controller, 6 Xbox games, Xbox One charging station & click free automatic backup new

218. Framed Saxton map of Hertfordshire, 1577 & 3 other framed pictures

219. Carton cont approx 70 var vinyl records

220. 3 Cartons cont var kitchen ware – pots, pans, glasses etc

221. Shelf cont var fruit bowls, decorative plates, meat platter etc

 

LOT 222-223 REF: PO

222. * Lenovo B590 laptop with power lead s/n WB13177066

223. * As found Tech lot of spares/repair only items in PS3, Macbook, HP Compaq laptop, Lenovo screen & 2 odd laptop chargers

224. Sony Vaio notebook laptop PCG-4NZM no SSD s/n J0030BCN with external CD docking station model VGP-PRZ20A

 

LOT 225-226 REF: SC

225. * HP Envy laptop 7265NGW s/n SCG64647GF

226. * Microsoft Surface 128gb with other keyboard flap s/n 440152553252

 

LOT 227-243 REF: PO

227. * HP laptop 15db521sa boxed not new with power lead s/n CND8433PLY

228. * HP Elitebook 820 G3 laptop s/n 5CG83139NT

229. * HP Elitebook 820 G3 laptop in black & red trim Targus case s/n 5CG7212NNL

230. * Sony Vaio PCG-7171M laptop s/n C601X6BK

231. * HP Probook laptop 440 G3 in laptop bag with power lead s/n 5CD6096K72

232. * Macbook Air A1466 laptop in bag s/n CPWRN3J3H3QD

233. * HP Probook 450G0 in iCozzier padded case with power lead s/n A2019DD203

234. * Dell Latitude 7280 laptop with power lead in Dell laptop bag (bios locked) s/n HZGJ8H2

235. * Apple Macbook Pro A1278 in Targus laptop bag with wireless keyboard & power lead s/n C1MKV1KYDTY3

236. * Acer Chromebook N15QB spares or repair laptop, dismantled & motherboard removed s/n NXGNWAA001816160637600

237. * Acer Swift 3 Laptop NO SSD s/n NXGNUEC0047360697E7200

238. * Dell Latitude 7280 laptop NO SSD s/n 7CPNGH2

239. * Macbook Air A1370 laptop s/n C02GW9UPDJYC

240. * HP 250 G6 laptop with power lead in zip bag s/n CND838091V

241. * HP 14 Notebook AN001NA s/n SCG64760TS

242. * HP G6-1353Sa laptop in Targus laptop bag s/n 5CD20132BR

243. * Macbook Pro A1502 laptop dual Russian/Western keyboard NO SSD s/n C02N8B3HG3QK

 

LOT 244 REF: XP

244. * Apple iMac 17 inch Mod no A1208 s/n W86420XWVUX

 

LOT 245-257 REF: SC

245. 2 Adidas tracksuits white/black size UK XL in good cond

246. 2 Adidas tracksuits grey/blue size UK XL in good cond

247. 2 Adidas tracksuits black/red black & white size UK XL in good cond

248. 2 Adidas tracksuits blue size UK XL in good cond

249. CMP ski jkt and ski pants size XS in good cond

250. 2 Adidas tracksuits black tracksuits black/white size XL & red/black Nike hoodie size XL in good cond

251. Blue crate cont used toiletries

252. Grey crate cont used toiletries

253. Pb cont 24 var used washbags

254. Remstar M Series Respironics in black carry case

255. Pr of black Hush Puppies size 37 new

256. Around the Town road rug with 4 wooden cars n&b

257. Silver Crest body hair trimmer n&b, Now TV hub n&b, Tiralatte Manuale breast pump boxed but not new

 

LOT 258-259 REF: PO

258. * Black crate cont 32 var cans/btls beer/cider incl Stella, Strongbow,

Carling etc

* SIMILAR LOT

LOT 260-326 REF: PO

260. * 600w 1,3 Ltr full fruit juice extractor new

261. * Philips Lumea Prevent hair regrowth new

262. * Pressure King Pro 3 ltr 8 in 1 digital pressure cooker new

263. * TX3 Mini smart android TV n&b, Proline portable DVD player with power lead & carry case used

264. * Excelvan projector new

265. * 23inch Toshiba LCD colour TV no plug, Panasonic TU-PT600 receiver & Hitachi VHS/DVD player

266. * Wahl hair straighteners & Inspirations extra wide digital glass hair straighteners & boots 2200w power dryer all new

267. * Pr of pink GHD hair straighteners with heat resistant mat

* 3 SIMILAR LOTS

271. * 4 Pce luxurious king size bed set 100 percent Egyptian cotton new

272. * 4 Pce luxurious king size bed set 100 percent Egyptian cotton new

273. * Pb cont 4 var hair straighteners & pr curling tongs

274. * Pb cont 4 var hair straighteners & pr curling tongs

275. * Pb cont 4 electric toothbrushes, 7 electric razors & Nicky Clarke diamond shine hair dryer

276. * Pb cont 6 var hair dryers

277. * Blu portable speaker

278. * Sony wireless speaker model no SR5-XB41

279. * Harman Kardon wireless speaker model no HK054 & JBL wireless Bluetooth speaker

280. * JVC wireless speaker model SP-AD70-B & 2 other wireless speakers

281. * Jam wireless Bluetooth speakers model no HX-P920

282. * Set of chefs knives with case, pine bread bin used & Argos kettle new

283. * Feiyu Vimble 2 smart phone Gimble 3 Axis handhold stabilizer with carry case

284. * Zhiyon Smooth phone Gimble handheld stabilizer with carry case

285. * Behrnger B Control rotary BCR 2000 with lead & carry case

286. * Akai professional APC mini with lead

287. * Cisco 2500 series wireless controller model 2504 with power lead

288. * Mitel 5312 IP phone new

289. * Mitel 5312 IP phone new

290. * 2 Man pop up tent & Gelert gas cooker, Wilko charcoal BBQ missing parts & Olympic lift carp rod

291. * Crate cont var hand tools & 9 var work hats

292. * PS4 console & 2 controllers

293. * Brookstone Thera spa turbo & Bestway double air bed new

294. * 110v Wolf sander bolt cutters, Titan 25mm nailer/stapler with case

295. * 18v Makita reciprocating saw & battery charger no battery

296. * Makita DTM512 multi tool no battery & 18v Bosch hammer drill, 1 battery no charger

297. * Bosch GST 150 BCE jigsaw with case

298. * Sonicrafter work multi tool with case

299. * Bauker multi tool with case

300. * 18v Makita impact screwdriver

301. * 18v Makita impact screwdriver

302. * Dewalt laser line

303. * Titan 25mm nailer/stapler & 3 speed Xtreme jigsaw with case

304. * 4 Var spirit levels, 2 handsaws & Japanese saw

305. * Luxya 16mp digital camera, Contax T2 camera, Konica camera & 4 other cameras

306. * Old Canon FT6 QL camera

307. * 2 Instax Mini 9

308. * Instax Mini 8 & Vtech kidizoom camera

309. * Gabrielli violin with carry case

310. * Jupiter clarinet with case

311. * Mahalo ukulele with red case

312. * Rondo recorder, Cahaya keyboard, var drum sticks, chord mic stand & Shure PG48 microphone

313. * 3 Var crash helmets & alloy floor pump

314. * 18v Makita hammer drill with 1 battery & case

315. * Pb cont 42 var vinyl records

316. * 2 Pb cont 19 var footballs

317. * Gadget Store speaker model no BT SPK 1200

318. * Black crate cont toys BT sky box & var other bric a brac

319. * 3 Pce Ronnie OSullivan snooker cue with case

320. * 3 Var cricket. * Bats, Louisville Genesis series baseball glove & hockey stick

321. * Head Speed lite tennis racket in good cond with carry case

322. * Head MX cyber Tour tennis racket with carry case

323. * 2 Badminton rackets used & badminton set new

324. * 3 Var tennis rackets

325. * 2 x 12 Fitleise golf balls n&b, bag full of tees & 2 golf clubs

326. * Green crate cont var sports equipment & 1 body board

327. Shelf cont bookends, alarm clock boxed, 2 meerkat teddys & var other toys (C17)

328. Shelf cont qty of Matchbox cars & storage box (C17)

329. Shelf cont lge qty of stamps (C16)

330. Shelf cont lge qty of stamps (C16)

331. White Baby G watch (GC)

332. Shelf cont Hendricks gin tea set incomplete, var ornaments & lady lamp (C17)

333. 3 Walking sticks 2 with silver tips

334. Pr of black Niels II Ugg boots slightly worn in box (C17)

335. Spear & Jackson tree pruner with saw & 75ft Xhose both new

336. Blue crate cont 18 cans of India pale ale & Abbot ale (R1)

337. Fairywill hair straightener brush (C17)

338. Nintendo DS Lite as new boxed (C17)

339. E8R Classic ultra compact press

340. Veet easy wax electrical roll on kit, Soap & Glory gift set & Laura Ashley vintage style glass candle

341. Small plastic container cont var foreign coins

342. Shelf cont 6 old phones, gas mask & Charles Owen polo 2000 jockey hat

343. Beige Burberry coat not new

344. Pr of Black Off White Nike trainers size UK 10 slightly worn

345. Pr of blue Moorlands sheep skin slippers size 9 slightly worn

346. Eagle D7500 semi automatic belt drive turntable, 2 Eagle stereo cassette decks, stereo receiver & 2 speakers

347. Rechargeable wine cooler, Rexel paper shredder & Babyliss portable hood dryer boxed not new

348. 2 Prs of jeans & pr of chinos incl Levi, Jack & Jones, Nudie        Jeans Co all new

349. Spectre 007 scalextric, Match Box street racing game & Lego Technic (incomplete)

350. Green crate cont var bric a brac incl paintball protective clothing, books etc

351. Tray stand, Jasper Joseph chopping board set, set of kitchen scales & var kitchen utensils

352. Gents wristwatch Barkers of Kensington Premier Sport Blue – blue with orange/white detailing 3 functioning dials individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, rotating bezel & 5 classic crowns, 30m water resistant, 12/24 Time format, alarm & chime, stop watch & back light for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 455,00

353. Gents wristwatch Barkers of Kensington Regatta White – white dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 315,00

354. Gents wristwatch Barkers of Kensington Entourage Black – stainless steel with calendar window, rose gold numerals & hands, quartz battery new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 385,00

355. Gents wristwatch Barkers of Kensington Regatta Black – black dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 315,00

356. Gents wristwatch Barkers of Kensington Mega Sport Grey – s/steel back, tachymeter bezel, scissor hands, 5 differentiated crowns, quartz battery, water resistant 30m, 12/24-time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch, back light function for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

357. Gents wristwatch Barkers of Kensington Automatic Rose – centurion white indices, antique rose colour with matching hands, antique Rose Strap, high grade tobacco brown strap, open dial functions, skeleton, minute and 24 hour counter seconds hand counter sun and moon display for night and day, new in presentation box with 5 year warranty RRP 525,00

358.  Gents wristwatch Barkers of Kensington Mega Sport blue – s/steel back, tachymeter bezel, scissor hands, 5 differentiated crowns, quartz battery, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch, back light function for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

359. Gents wristwatch Barkers of Kensington Entourage Steel – black stainless steel with calendar window, steel numerals & hands, quartz battery new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 385,00

360. Gents wristwatch Barkers of Kensington Premier Sport Black – black with orange/white detailing, 3 functions individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, rotating bezel, 5 classic crowns, 30m water resistant, 12/24-time format, day, date & month features, alarm & chime, stop watch & back light function for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 455,00

361. The Gamages of London Limited Edition hand assembled Skylight Automatic rose possesses a 162 Piece 21 Jewel anti-shock automatic movement which is visible through its open observatory dial providing the wearer with a constant glimpse into the watchs engine, this timepiece is encased in a stainless-steel skeleton back case and is furnished with a soft hand waxed charcoal black leather strap, all watches come with a 5 year warranty

362. The Gamages of London Limited Edition hand assembled Skylight Automatic Steel possesses a 162 Piece 21 Jewel anti-shock automatic movement which is visible through its open observatory dial providing the wearer with a constant glimpse into the watch engine, this timepiece is encased in a stainless-steel skeleton back case and is furnished with a soft hand waxed charcoal black leather strap, all watches come with a 5 year warranty

363.  The Gamages of London Limited Edition hand assembled Moon Phase Automatic Steel possesses a 183 Piece 24 Jewel anti-shock automatic movement which powers its moon phase complication, 24 hour counter and individual seconds timer highlighting its focus on precision. This timepiece is encased in a stainless-steel skeleton back case and is furnished with a soft hand waxed charcoal black leather strap, all watches come with a 5 year warranty

364. The Gamages Of London Limited Edition hand assembled hour timer automatic rose possesses a 183 piece 21 Jewel anti-shock automatic movement which powers its 24-hour timer and 60 minute timer additional sub dial functions, this timepiece is encased in a stainless steel skeleton back case and is furnished with a soft hand waxed royal blue leather strap, all watches come with a 5 year warranty

 

LOT 365-390 REF: XP

365. * 1 Ltr btl of Bells whiskey

* 11 DITTO LOTS

377. * 1 Ltr btl of Greenalls wild berry pink gin

* 13 DITTO LOTS

391. Old mahogany chest with 3 plus 2 drawers under with brass drop pull handles

392. Old tall oak stand plus mahogany framed swivel mirror with small drawer for dressing chest

393. Mahogany writing table/hall table with 2 drawers under

394. Nest of 3 good quality oak coffee tables on turned legs

395. Vintage oak table on barley twist legs with stretchers

396. Vintage oak triangle shaped coffee table on barley twist legs with stretchers

397. Old mahogany chest with 3 plus 2 drawers under oval brass drawer pulls

398. Old mahogany chest with 3 plus 2 drawers under – wooden drawer knobs

399. Old oval occasional table with shelf under on slender legs with some inlay detail

400. Small circular oak coffee table on turned legs

401. Old oak sideboard with 2 cabinets & 2 drawers under on turned legs carved panel detail

402. Old mahogany bow fronted chest with 3 plus 2 deep drawers under wooden drawer knobs

403. Pr of Victorian upholstered dining chairs

404. Set of 4 vintage oak dining chairs with tall backs barley twist & turned back supports & legs

405. Vintage oak dressing chest with swivel mirror & 1 plus 2 drawers under some carved detail

406. 3 Tier mahogany Globe Wernicke

407. Old open 4 shelf mahogany bookcase plus vintage oak display cabinet with square leaded glass doors some carved detail

408. Retro teak sideboard by Starlight Singapore

409. Retro teak wall unit with display cabinet, fall front glass/drinks cabinet & cabinets under with matching sideboard

410. Edwardian circular oak cantilever table with spare centre leaf & winder to extend to oval size bulbous legs with casters

411. 3 Retro table lamps with shades

412. Stella vintage radio, old oak standard lamp with shade & old painted wooden clothes horse

413. Imperial rose bone china tea set comp – tea pot, milk jug, sugar bowl, 3 cups, 6 saucers, 6 cake/biscuit/plates & shaped cake plate plus 26 side items of Spal Portugese dinnerware – 4 plates, 8 cups, 6 saucers, 4 side plates, 4 bowls & few odd items of china/kitchenware

414. 12 Pieces of Royal Worcester Evesham – 5 dinner plates, 6 side plates & covered dish plus Poole coffee pot & 2 covered dishes

415. Pb cont old Nokia imei 354861/02/640347/44, iPhone 5C imei 358547051846929 & iPhone 5 imei 358687051161588

416. 22 inch Dell monitor, computer tower, keyboard & mouse with power lead

SIMILAR LOT

418. Dell computer tower, 20 inch monitor, 18 inch monitor & keyboard with power lead

419. 3 Var vintage gents shirts new

4 SIMILAR LOTS

424. 5ft x 2,5ft Snooker/pool table with 2 cues & balls

425. 2 Micro scooters with 2 spare wheels & 2 shoulder straps

426. Box cont approx 200 1970s comics

427. 3 Pictures 50x40cm title Otters, 50x60cm The Fairy Way by Margaret W Tarrant & 50x50cm Goodnight Time by Molly Brett

428. 4 20 x 30 Fish pictures & 2 other pictures

429. Complete picnic hamper

430. Antique fishing rod

431. Pine box cont pestle & mortar, salad spinner & joseph stainless steel garlic crusher

432. Cast iron umbrella stand, mahogany Indian mirror & 2 heavily carved book ends

433. Formula One Scalextric set & crate cont extra pieces incl 3 cars

434. Pine pedestal desk with oak high back elbow chair

435. Tall pine chest with 5 drawers under & pine bedside table

436. 2 Painted bedside tables

437. Ballerina bar

438. 3 Shelf pine bookcase

439. Silver tray

440. Callar book new & var assorted 1930s share certificates

 

LOT 441-453 REF: PO

441. * Blue m/b 18 speed & childs purple push along bike

442. * Purple No Looo m/b 1 speed

443. * Grey Electra m/b 6 speed

444. * Red Viscount road bike 5 speed

445. * Red Apollo m/b full suspension 18 speed

446. * Orange m/b 18 speed

447. * Blue Apollo m/b full suspension 18 speed

448. * Juniors pink Sabre m/b 18 speed

449. * Red/silver Apollo m/b 18 speed

450. * Black Pro Bike m/b 12 speed

451. * Black Apollo m/b 18 speed

452. * Red Apollo m/b 18 speed

453. * Blue/yellow Sehwinn m/b 21 speed

 

LOT 454-508 REF: SC

454. * Karibu baby folding bath new

455. * Kolibri KM-300 rigid & inflatable boat approx 8ft & 2 paddles

456. * Foldable 4 wheel pull along garden trolley

457. * Blue crate cont bric a brac – soft toys, books etc

458. * Green crate  cont bric a brac – soft toys, pens etc

459. * Stadry Jitleist golf bag in good cond

460. * Pb cont 10 var coats/jkts

* 2 SIMILAR LOTS

463. * Pb cont used towels

464. * Pb cont var leads/chargers etc

465. * Pb cont 2 hair dryers, pr of hair straighteners & 6 electric shavers

466. * Grey Nicolls powerbow 5, cricket bat in black carry case new, Sondico goalkeeping gloves & 2 Roughneck flexshock gloves new

467. * Blue holdall cont 6 prs of lds trainers & 17 prs of lds shoes

468. * Black holdall cont 3 prs of gents trainers & 16 prs of gents shoes

469. * Black holdall cont 9 prs of lds shoes & 10 prs of var beach shoes

470. * Black holdall cont 16 prs of childrens footwear

471. * Grey p a case cont gents clothing

472. * Blue p a case cont mixed clothing

473. * Black hard shell case cont mixed clothing

474. * Black p a case cont Asian/African clothing

475. * Black p a case cont gents clothing

476. * Grey p a case cont mixed clothing

477. * Grey hard shell case cont gents clothing

478. * Black p a case cont lds clothing

479. * Gold hard shell p a case cont lds clothing

480. * Blue p a case cont childrens clothing

481. * Black hard shell case cont lds clothing

482. * Gold hard shell case cont gents clothing

483. * Black p a case cont gents clothing

484. * Camo p a case cont lds clothing

485. * Green p a case cont childrens clothing

486. * Pink hard shell case cont lds clothing

487. * Grey hard shell cont gents clothing

488. * Black p a case cont gents clothing

489. * Blue p a case cont lds clothing

490. * Brown p a case cont gents clothing

491. * Grey hard shell case cont lds clothing

492. * Grey hard shell case cont gents clothing

493. * Grey hard shell case cont gents clothing

494. * Blue p a case cont gent clothing

495. * Black p a case cont lds clothing

496. * Blue p a case cont mixed clothing

497. * Grey p a case cont gents clothing

498. * Black p a case cont lds clothing

499. * Black p a case cont gents clothing

500. * Blue holdall cont mixed clothing

501. * Black p a case cont lds clothing

502. * Grey/green p a case cont lds clothing

503. * Green holdall cont gents clothing

504. * Black holdall cont 18 prs of gents trainers

505. * Brown p a case cont 4 rucksacks & 5 holdall

506. * Babybjorn travel cot in black carry case

507. * Mothercare travel cot in blue carry case

508. * Black carry case cont a LibecRT30B 2 stage aluminium tripod RRP 259,00

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

 

WE OFFER A DELIVERY SERVICE PLEASE SEE OFFICE FOR

CHARGES

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (25)