hammer

Auction

 

 

Viewing is strictly by appointment only.

To book a viewing appointment please telephone 020 8672 2972

You will be required to wear gloves and a mask.

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION SALE DUE TO COVID-19 ALL ITEMS ARE OFFERED FOR SALE BY TENDER, VIEWING FOR THIS SALE IS STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY IN ORDER TO ADHERE TO SOCIAL DISTANCING. PLEASE EITHER EMAIL staff@greasbys.co.uk OR TELEPHONE YOU WILL AUTOMATICALLY BE DIVERTED.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY MUTUAL APPOINTMENT FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE MAKE SURE YOU CHECK ALL YOUR LOTS BEFORE YOU LEAVE THE PREMISES AS MISTAKES CANNOT BE RECTIFIED ONCE YOU HAVE LEFT THE PREMISES

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 20% PLUS VAT.

LOT 1-21 REF: BM

1. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8000 imei 353346057610230

2. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8000 imei 353346057610230

3. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8000 imei 353346057609737

4. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8010 s/n RF2D600MW4J

5. * Samsung Galaxy Tab A SM-T550 s/n R52H10QT8MK

6. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8000 imei 353346057610289

7. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8010 s/n RF2D600MYEP

8. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT N8010 s/n RF2D600MWFF

9. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8010 s/n RF2D607C45K

10. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8010 s/n RF2D600N06H

11. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8010 s/n RF2D600MVRY

12. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8010 s/n RF2D607BZWK

13. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8010 s/n RF2D607C32K

14. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8000 imei 353346057705154

15. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8010 s/n RF2D607C02Z

16. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8000 imei 35334605710255

17. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8010 s/n RF2D607BVGY

18. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8010 s/n RF2D600MXAX

19. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8000 imei 353346057609380

20. * Samsung Galaxy Tab 3 GT-P5210 s/n R22F10FVT0X

21. * Samsung Galaxy Note 10,1 GT-N8010 s/n RF20607BY7K

 

LOT 22-75 REF: PO

 

22. * Pb 10 var activity watches

* 6 DITTO LOTS

29. * Pb 16 var activity watches

30. * Pb 7 var fitbits

31. * Pb 7 var fitbits

32. * Pb 1 Garmin, 5 Fitbits & Fitbit on keyloop

33. * Pb 11 var w/w

34. * Pb 11 var w/w

35. * Pb 4 Watches – 2 Casio G Shock, Lorus 7012-X001 & Casio 3198-1000W

36. * 6 Var Casio watches

37. * 10 W/Metal wedding bank & attached engagement ring new

* 2 DITTO LOTS

40. * Pb costume jewellery

41. * Lds Sekonda Embrace w/watch 2144 new & boxed

42. * Lds Sekonda Embrace w/watch 2144 new & boxed

43. * Swatch lds w/w new & boxed

44. * Casio unisex classic w/w n&boxed

45. * Swatch day/date w/watch n&boxed

46. * 3 Var w/watches – new/as new (2 are boxed) Limit, Geneva chronograph & other

47. * Pb new costume jewellery

48. * Vintage Omega automatic date w/w in Garrard & Co box

49. * Pb costume jewellery

50. * Pb new costume jewellery

51. * Jakcom smart ring boxed

52. * Fitness bracelet Honor Band 5 black n&b

53. * Fitness bracelet Honor Band 5 black n&b

54. * Pb Letsfit fitness tracker n&b plus 3 Fitbits

55. * Pb 10 var activity trackers

56. * Pb 10 var activity trackers

57. * Pb costume jewellery

58. * Pandora Moments bracelet with 8 charms & safety chain

59. * Pandora Moments bracelet with 6 charms

60. * Pandora Moments bracelet with 9 charms & safety chain

61. * Pandora beads & pave set bracelet

62. * Return to Tiffany silver bracelet

63. * Pandora offset freshwater cultured pearl circle necklace

64. * 2 Silver h/m wedding band rings

65. * Silver h/m 20 inch fancy necklace

66. * Silver link h/m bracelet with 24 charms

67. * Silver h/m curb link ID bracelet engraved Callum

68. * 3 h/m silver wedding bands plus stone set ring

69. * 22 inch silver box link chain with pearl drop pendant

70. * Pandora Movements bracelet with 4 charms

71. * Pandora Movements bracelet with 6 charms

72. * Pandora rose sparkling & polished lines ring

73. * Pandora Magnolia bloom ring

74. * Pandora open grains ring

75. * Swarovski bracelet & silver ring

76. 5 Lds kaftans shop soiled RRP 98,00

77. 5 Lds kaftans shop soiled RRP 98,00

78. 4 Kaftan style blouses/tops shop soiled RRP 80-110,00

79. 3 Var lds dresses shop soil

19 DITTO LOTS

100. 3 Ladies Linen shirts rrp £89, 1ladies spotted blouse rrp £89 1 ladiesjesey blouse rrp £65 all shop soiled

101. 5 Various ladie tops/t shirts rrp £37-£60 shop soiled marked

102. 5 Various ladie tops/t shirts rrp £37-£60 shop soiled marked

103. 5 Various ladie tops/t shirts rrp £37-£60 shop soiled marked

104. 3 Pairs ladies cullottes with slight fabric flaw rrp £140

105. 2 Prs ladies cullottes slight fabric flam rrp £140, 1 Pr ladies silk trousers rrp £150 shop soiled

106. 2 Ladies cardigans, 1 ladies roll neck jumper, 1 cashmere mix poncho rrp £89-£150 shop soiled

107. 1 Ladies cashmere jumper, 1 ladies cardigan,2 ladies jumpers hop soiled rrp £98-£130

108. 5 Pairs various ladies trousers &1 ladies skirt shop soiled rrr£85-£12

109. 6 Various ladies tops/t shirts shop soiled rrp £25-£160

110. 2 Ladies jackets & 1 ladies coat shop soiled rrp £140-£ 199

111. 2 Ladies Coats & 1 ladies jacket shop soiled rrp £199

112. 2 Ladies coats sh soiled rrp £265-£299

113. 1 Ladies coat neck chain broken rrp £240 &1 ladies coat damaged lining rrp £280

114. 2 Lad shirts & 2 ladies tops shop soiled rr £99-£120

115. 1 Gents jacket rrp £240, 1 gents shirt rrp £79 & 1 gents jumper rrp £89

116. 1 Childs coat, 2 childrens jumpers, 1 childs blouse & 2 children t shirts shop soiled rrp £17-£79

117. 1 Pair ladies burgundy mid length boots size 40 rrp £185 boxed

118. 1 Pair ladies grey suede ankle boots size 37 rrp £150 boxed

119. 1 Pair ladies grey suede ankle boots size 37 rrp £150 boxed

120. 1 Pr ladies grey suede boots size 39 rrp £189 shop soiled boxed

121. 1 Pair ladies espadrille shoes size 38 rrp £69, 1 par ladies corsued trainers size 40 rrp £98 shop soiled

122. 1 Pair ladies Espadrille shoesze 38 rrp £69, 1 pr ladies suede trainers size 39 rrp £98 shop soiled boxed

123. 1 Pr ladies sandel/shoe size 40 rrp £159, 1 pair ladies suede flat shoe size 39 rrp £98 shop soiled boxed

124. 1 Pr ladies heeled sandels si 38 rrp £150, 1 Pr ladies trainers sie 38 rrp £98 shop soiled boxed

125. 1 pair ladies Espadrille shoes (broken buckle) size 38 rrp £69, 1 Pr ladies heeled sandels size 38 rrp £159, 1 pr ladies kitten heel ankle boots size 40 rrp £149 shop soiled boxed

126. 5 Prs ladies white chinos rrp£85 shop soiled

127. 2 Ladies white single breasted coat size 14 rrp £199 shop soiled

128. 2 Ladies white single breasted coat size 14 rrp £199 shop soiled

129. 5 Various ladies shirts/blouses rrp £89 shop soiled

130. 5 Various ladies tops t shirts rrp £35-89 shop soiled

 

LOT 131-166 REF: PO

131. * 1000w Wickes hammer drill with case

132. * Xbox One S console with power leads, 1 controller used

133. * Playstation 3 no power leads or controllers used

134. * 18v Makita hammer drill with 1 battery no charger

135. * Dewalt laser line with case

136. * Makita DCS5502 metal cutting saw with 2 batteries no charger used

137. * Dewalt DCF887N impact driver with 2 batteries

138. * Dewalt DCF887 impact driver with 1 battery

139. * Makita DTD152 impact driver with 1 battery & charger

140. * Dewalt DCS355 multi-tool with 2 batteries, no charger

141. * Dewalt angle grinder

142. * Jimmy White BCE snooker cue with case, Stephen Hendry Riley snooker cue with case & Riley Ronnie O Sullivan cue with case used

143. * Senston tennis rackets with case used

144. * Head titanium tennis racket with case used

145. * 2 Artengo tennis rackets used

146. * Carbonflex 1355 tecnifibre squash racket with case

147. * Artengo SR 990 squash racket with case

148. * Nuvo flute with case

149. * Lpb cont 20 var football boots used

150. * Crate cont V-Tac LED flood light & var hand tools plus 5 work hats

151. * Makita jigsaw

152. * MacAllister MSR5850 850w electric reciprocating saw with case

153. * Vintage Adler typewriter

154. * Baby music walker, childs 37pce tool bench all new & Syma drone no control used

155. * Pb cont var leads & chargers

* DITTO LOT

157. * 40w Marshall small amp G10 MK2 used

158. * Fender Rumble 15 type PR 2490 amp

159. * Harmonium Bina no 23B in teak case

160. * 3 Pce porcelain spice set new

161. * Arena pro tripod

162. * Blofield inflatable sofa with pump & carry case

163. * Pb cont var leads, chargers, 7 UV glass phone screen protectors & 9 other screen protectors

164. * Lpb cont var sports equipment

165. * Black holdall cont 3 footballs & 1 skateboard

166. * Pb cont 50 var iPhone cases

 

LOT 168-170 REF: TS

 

168. 5ft 8 inch White LG fridge freezer

169. 700w Sanyo microwave

170. White Indesit tumble tryer

 

LOT 131-166 REF: PO

171. * 2 Lds Rotary Swiss made w/w (GC1)

172. * Btl Dalwhinnie Winters Gold Higland single malt scotch whisky 70cl (C18)

173. * Btl Mouny Gay Golden Barbados rum 700ml

174. * Btl Hven Swedish organic aquavit – handcrafted oak matured liqueur RRP 33,00 500ml (C18)

175. * Btl Blanc il Sauvignon Di Nonino Grappa 700ml schnapps (C18)

176. * 2 Btls both 700ml – Famous Grouse Whisky & Captain Morgans original (C18)

177. * 2 Btls – half litre of Sierra Tequila & 70cl Tesco special reserve 3 year whisky (C18)

178. * 6 Various sized sized btls of alcoholic drinks – 1 ltr Martini Rosso, 1 ltr Vermouth Bianco, 20cl King Soho gin boxed & 3 foreign schnapps/vodka/liqueur (C18)

179. * Childs acoustic guitar in soft black purpose made carry bag (C17)

180. * Velbon D-700 professional camera tripod in black carry bag (C17)

181. * Extra lge pb cont 7 prs footballs incl Nike, Adidas, Umbro & Molten, Wilson & Dream Team basketballs, Astral rugby ball, 10 var size soft play & other balls (R1)

182. * Extra lge pb cont 2 basketballs, Molten & Nike Hyper Elite 74,9 basketball in carry bag & 5 footballs, 2 Mitre, Adidas & 2 others & 3 childrens balls (R1)

183. * Pb 7 var w/w (GC1)

184. * Pb 8 var w/w (GC1)

 

LOT 185-195 REF: SC

185. * 3 Bags of device cases – iPads & other tablets, some for mobile phones (C17)

186. * 6 New perfume/edt – Yardley English Rose perfume & compact gift set plus 5 others (C18)

187. * Pb corkscrews, bag silver plated butter knives, bag cutlery incl Versace steak knives & 2 new & boxed model aeroplanes (C18)

188. * A E Williams Sherlock holmes pewter letter opener n&b plus box of Heets turquoise selection tobacco sticks for IQOS (GC1)

189. * Pb of purses & wallets incl Cath Kidston plus 2 bags of toys – incl new & boxed Netflix Monopoly, Royal Breed horses, slime kit glitter, books, electronic & soft toys (black rack)

190. * Pb cordless kettles, food storage containers, new mop heads, Thermos flasks, scented candles, new kitchen foil (black rack)

191. * Pb n&b electric milk frother, Gro Company room thermometer, cooks blowtorch, mug all n&b plus drinking bottles, liquid soap dispenser & many other items – some new (black rack)

192. * Pb mastik guns, mastic, WD40, ear defenders & var tools – adjustable spanners, multi tools, hex keys etc (black rack)

193. * Pb bag of coats & jkts & pb suit jkts & trs (black rack)

194. * 2 Lge pbs of throws, towls & bedding

* DITTO LOT

LOT 196 REF: SU

196. Blue crate cont 2 cordless drills (no chargers), Black & Decker & unnamed tip mains drill, 4 x socket extension lead, claw hammer, part of socket set in case, 10 spanners, adjustable spanner, wire strippers, clamp, 2 x mastic guns, 5 x anti static spray etc & screw organise & contents

197. Framed & glazed watercolour Scotrail 170 Turbostar 17,5 x 14,5cm plus unframed original vintage pring class 332 Heathrow Express

198. Framed & glazed original print Scene of the Late Accident of The Aforth London Railway 19,5 x 16,5cm

199. Framed & glazed original print Fatal Accident at Stapelhurst 20x17 inch

200. Framed & glazed original print Scene of Extraordinary Accident Welwyn Tunnel 20x17 inch

201. Lge framed & glazed hand signed print Philip D Hawkins New Street 1957 35x31 inch

202. Lge framed & glazed transport enthusiast map Highways England 44x32,5 inch

203. Lge framed & glazed railway enthusiasts map British Rail system – third edition – England & Wales

204. Lge limited edition railway enthusiasts railroute map no 125/500 framed & glazed

205. 70x33 Framed & glazed railway enthusiasts vintage photograph of Bombardier Transportation for National Express Group

206. 35x78 Framed Vintage Advert Virgin Trains for Railway Enthusiast

207. 20 Childrens grey stacking chairs

208. 20 Childrens grey stacking chairs

209. 20 Childrens grey stacking chairs

210. 19 Childrens grey stacking chairs

211. 3 Plastic childrens height riser steps, 6 var plastic chairs, 8 wooden chairs

 

LOTS 212-318 REF: SU

212. Polaroid AF 660 Instamatic camera & Fuji Instax 200 (C10)

213. Sony 9330 camera 2 extra lenses & video mic n&b (C10)

214. Tin Tin Le Lotus Bleu wood plaque & 1 other (C10)

215. Lge crate cont kint items incl rice cooker, mixer, stainless steel saucepans (R3)

216. Crate cont mixed office items incl globe (R3)

217. Crate cont books & a green bag with books (R3)

218. Crate cont pictures, mixed bric a brac & soft toys (R3)

219. Lge set of catering chefs knives (C10)

220. Specialized Allez racing bike

221. Fender DG-5NAT acoustic guitar T/R/R

222. PRS SE Custom electric guitar in carry case T/R/R

223. Fender Squier Bullet Strat guitar in carry case with music T/R/R

224. Set of Fitleist golf clubs in Dunlop bag T/R/3

225. Signed print – Just Treat It B/W

226. Pb cont 8 rack sacks incl Adidas – Trek (R3)

227. Pb cont 10 hand bags/holdalls incl Fred Perry (R3)

228. Digitech RP50 guitar processor (C10)

229. Sony VCT 60AV tripod with remote control (C10)

230. Lge pb cont lds clothing (R3)

231. Lge pb cont lds clothing (R3)

232. Red t/c cont lds clothing (R3)

233. Lge pb cont lds coats & jkts (R3)

234. Pb var lead, chargers & adapters (R3)

235. Pb cont hair dryers, straighteners & tongs (C10)

236. Sony headset (C10)

237. New folding sack barrow & folding keyboard stand (R3)

238. Asics Gel-Lyte trainer Salmon 39 UK5 in box slight wear (C16)

239. Nike Basketball trainers lime green UK5 boxed slight wear (C16)

240. Vans Old Skool Peanuts Charlie Brown UK6 boxed slight wear (C16)

241. Vans Vault white/black trainers UK6 boxed slight wear (C16)

242. Adidas NMD Runner UK5 boxed slight wear (C16)

243. Asics Gel-Lyte III Cockatoo UK6 boxed slight wear (C16)

244. Adidas Samba trainers white with black boxed slight wear (C16)

245. Nike Air Jordan Retro BG UK6 boxed slight wear (C16)

246. Nike Air Max UK 6 in wrong box slight wear (C16)

247. Nike Air Max 2/ light blue/white uk 5,5 (in the wrong box) (C16)

248. Puma Core leather white & grey UK5 boxed slight wear (C16)

249. Nike Air SF AF1 boots white & grey UK6 in wrong box slight wear (C16)

250. Nike Air Max UK6 in wrong box slight wear (C16)

251. Pb cont 4 prs of trainers slight wear (C16)

252. Pb cont 3 prs of trainers & pr of shoes slight wear (C16)

253. Pb cont 6 prs of boots & 7 prs of shoes all high street brands

254. Pr of Timberland wedge hill boots & 2 other prs (Hanging)

255. Pr of Prada boots size 38 slight wear (C16)

256. Pr of Valentino shoes (heels scratched), Louboutin flat pumps, pr of Turro Beach similar & pr of new shoes size 5 (C16)

257. 2 Lds coats good cond – Ted Baker & guess plus new garments special occasion dress & wool cardigan (On Rail)

258. Sheepskin rug needs stitching on & a selection of bedding in lge pb (R3)

259. 3 Monitors

260. Bronze art work & artwork swan (C17)

261. Black t/c cont lds clothing (R1)

262. Black t/c cont lds clothing

263. Purple p a case cont gents clothing (R1)

264. Black case cont mixed clothing (R1)

265. Crate cont books, CDs & var other bric a brac

266. Crate cont stationary, CDs, books & var other bric a brac (R2)

267. 7 x 50 Vesper binoculars with case (C19)

268. 2 Crates cont CDs, books & var other bric a brac (R2)

269. Favourite Tales from Beatrix Potter books & Wedgewood Peter Rabbit plate

270. Crate cont cups & var other kitchen equipment (R1)

271. Crate cont var books (R2)

272. 2 Crates plus a carton cont var kitchen bric a brac (R2)

273. Crate cont var kitchen bric a brac (R1)

274. Crate cont var DVDs (R2)

275. Body Fat weighing scales (C9)

276. Crate cont mixed bric a brac, books etc (R2)

277. 2 Black record boxes cont 80 LPs – Queen, Leo Sayer etc

278. 2 Mahogany cabinets (BW)

279. 4ft Wooden filing cabinet & small 3 drawer chest (BW)

280. 2 x 2 Drawer bedside cabinets & 2 sml wine racks (BW)

281. Mahogany chest of 3 drawers (BW)

282. Set of 4 repro chairs incl 2 carver & 1 other chair (BW)

283. Crate cont bric a brac & 2 boxes of mixed glasses (R2)

284. 2 Boxes of household linen, curtains, bedding (R2)

285. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

286. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

287. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

288. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

289. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

290. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

291. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

292. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

293. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

294. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

295. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

296. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

297. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

298. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

299. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

300. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

301. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

302. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

303. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

304. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

305. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

306. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

307. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

308. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

309. 3 Plico by lid folding cycle helmets with light n&b

310. Xbox 360 with leads & control (C19)

311. Samsung 32 inch TV with remote (BW)

312. Box of DVDs & 2 wooden racks of CDs (R2)

313. Viper open faced crash helmet target/blue (C10)

314. Spine concept professional racing handle bars (C10)

315. Crate cont bike parts some n&b (R3)

316. 4 Prs of racing handle bars & Colnago saddle (R3)

317. Babyliss gents clippers n&b & other electrical items (C19)

318. Crate cont rucksack & racing caps (R3)

319. 2 Black cabin size t/c cont gents clothing

320. Grey t/c cont lds clothing

321. Brown p a case cont lds clothing

322. 2 Black cabin size t/c cont lds clothing

323. 2 Black cabin size t/c cont lds clothing

324. 2 Cabin size t/c black/red & brown cont lds clothing

325. 2 Hardshell black cabin size t/c cont lds clothing

326. 2 Pink hardshell cabin size t/c cont lds clothing

327. 2 Blue cabin size t/c (1 hardshell) cont lds clothing

328. 2 Cabin size t/c orange & grey cont lds clothing

329. 2 Hardshell cabin size t/c black & blue cont childrens clothing

LOT 330-428 REF: SU

330. Performance Power multi tool set incl drill, sander, grinder, screwdriver in carry case

331. 2 Hercules Mini guitar stands n&b (C9)

332. Shiatsu neck massage cushion n&b (C9)

333. 4 LSA handmade brandy glasses n&b (C9)

334. T P Link powerline adapter & Discovery USB microscope n&b

335. Hampers of Distinction 2 btls of wine red/white in box

336. Lego Architecture Studio n&b RRP 350,00 (C18)

337. Silver chandelier n&b (R3)

DITTO LOT

339. 3 Arsenal gents watches n&b (GC4)

340. 3 Arsenal childrens watches n&b (GC4)

341. Nike Presto watch n&b (GC4)

342. Crate cont DVDs & some CDs (R2)

343. Camping Chef 5800w portable gas cooker n&b (R2)

DITTO LOT

345. Lge crate of camping accessores most n&b (R2)

346. Dunlop 5 Hundred & Twenty 7 tennis racket in case (C17)

347. Dunlop X-Fire tennis racket in case g/c (C17)

348. Pr of Slazenger Smash 21 tennis racket (C17)

349. 2 x 4 US Open tennis ball & Slazenger Tournament (C17)

350. Music Fedilty guitar in black (T/S/W)

351. Rio Roller boots Pure blue/yellow UK7 n&b (C16)

352. Odyssey roller boots black/white UK6 n&b (C16)

353. Draper 70 pce screwdriver & socket set & Draper 29 pce socket & bit set (C9)

354. One for All wireless TV sender p/c line keyboard n&b (C9)

355. Crate cont lge white dinner set (R3)

356. Halfords portable gas stove, Eurohike Adventure cookset with burner & 1 other all n&b (C19)

357. 2 Sets of headphones boxed (C15)

3 SIMILAR LOTS

361. 5 Sets of bud headphones boxed (C15)

SIMILAR LOT

363. 4 Sets of bud headphones boxed (C15)

364. Box cont glass bowls & jug (T/R/2)

365. Crate cont bric a brac (T/R/2)

366. Crate cont Land Rover tow bar & other mixed car related items, polish oil (R3)

367. Pink crate cont bric a brac (R3)

368. Crate cont CDs & some DVDs (R3)

369. African figure of a man & 1 other carving (B/W)

370. Lego Arcitecture Solomon R Guggerheim Museum n&b RRP 149,00 (C19)

371. Dinorobot, Mazeball & cordless meditation fountain all n&b (C19)

372. Halfords plug in cool box, 28 pce plastic picnic set & waterproof picnic rug (C5)

373. Set of Ralph Lauren 3 t/c & holdall in orange (R1)

374. Red Ralph Lauren t/c (R1)

375. Sunwall with door event shelter 4,5m x 4,5m x 4,5m x 4,5m ground sheet & sports net all new (C5)

376. The Bedlam cube, A A Compact binoculars & auto putt machine all n&b (C5)

377. Easton bag cont 4 lacrosss sticks balls

378. Original airbed & Vango Icarus 2 blankets in bag new (R1)

379. Blacks tent in bag, ground sheet & Colman windshield (R1)

380. 2 Airbeds with pump (R1)

381. Kampa folding picnic tables, grill chef & tripod BBQ in box (R1)

382. Visionary tripod in bag (C5)

383. 4 Summit folding chairs & 1 other chair (R1)

384. Bose Wave multi CD changer & speaker (C2)

385. Pr of black Hunter boots UK11 (C4)

386. Pr of black Hunter boots UK7 (C4)

387. Pr of blue Hunter boots UK6 (C4)

388. Pr of Black Argyll wellington boots UK9 (C4)

389. Tiger harmonica n&b, Tiger stacking game n&b, Tiger bluetooth speaker n&b & 2 handprint plaster sets n&b (C5)

390. Pro screwdriver set in case, Pro jigsaw & packet of blades (C5)

391. 2 Prs of black wax boot gaiter new (C4)

392. Orange crate of bric a brac (R1)

393. Pr of black roller boots UK7 & pr of blue & yellow roller boots (C2)

394. 4 Cycle helmets (hanging)

395. Stair gate n&b, folding dog bed n&b & dog life jkt new (R1)

396. 3 Prs of hair straighteners – Wahl, Cloud Nine & 1 other (C10)

397. 2 Prints

398. H 20 x 5 Steam cleaner with all accessories

399. Crate cont power leads & electrical items

400. African art mask

401. African chair

402. 12 Mixed bags & rack sacks in black holdall

403. 7 Mixed bags in yellow Samsonite holdall

404. 4 Mixed holdalls/rucksacks

405. 2 Northface rucksacks

406. 1 Barbour bag & Banana Republic bag

407. 2 Hunter boot bags new & Orilieb waterproof bag new

408. 20 Prs of mixed footwear

409. 25 Prs of mixed footwear

410. Kindle M-Edge n&b case & ultra-slim bluetooth keyboard n&b

411. Crate cont mixed cosmetics

412. Box cont mixed bedding

413. Pb cont belts & scarves

414. Gillette holdall cont 10 mixed coats/jkts

415. 4 Items of new clothing – 2 trs, 1 pr jeans & coat

416. Grey & yellow Northface jkt

417. Blue Northface jkt

418. Grey & orange Northface jkt

419. Green Northface jkt

420. Black Northface jkt

421. Blue & white Northface jkt

422. Blue Tresspass jkt

423. Blue Marshall Artist wax jkt

424. Red Marshall Artist wax jkt

425. Blue Marshall artist wax jkt

426. Lge pb cont mixed clothing

2 DITTO LOTS

429. Holdall cont lds clothing

430. Pb Casio G Shock, 3 Swatch & 2 lds Skagen w/w

431. Pb Garmin Vivo Fit & 3 fashion watches

432. Shelf of bric a brac, Crown Devon vase, sml pr pewter vases, 2 trinket pots, plated christening mug, B A clock, vintage travel clock, boxed souvenir spoons & 2 others, Swarovski brooch, var cufflinks & other jewellery & Winston & Holmes lighter

433. Pb Masonic apron & collar, ribbon & medallion & medal

434. Pb 3 gents watches – chronograph & date

435. Pb 3 fashion watches

436. Pb 2 gents w/w – Boss & Guess

437. Pb 8 var w/w

438. Pb 8 var w/w

439. Pb 8 var w/w

440. Michael Kors lds sunglasses 58016 130 in hard case

441. Pb 9 prs sunglasses, 11 prescription glasses in cases, 3 prs 3D glasses, 5 cases only

442. Pr vintage Ray Ban Wayfarer II

443. Pr Fendi vintage sunglasses FS 300 col 261 in case

444. Pb fashion briefcase, 4 purses, bodypurse, belt purse & n&b boxed wallet leather

445. Pb costume jewellery

446. Gents shirt & 2 high st jumpers faults/returns

447. 5 Lds cashmere/cashmere mix knitwear faults/returns

448. 5 Lds cashmere/cashmere mix knitwear faults/returns

449. 5 Var lds high st jumpers faults/returns

450. 5 Var lds high st jumpers faults/returns

451. 6 Var lds high st jumpers faults/returns

452. 6 Var lds high st jumpers faults/returns

453. 5 Var lds high st cardigans faults/returns

454. 5 Var lds high st tops faults/returns

2 DITTO LOTS

457. Lds trs, poncho & 2 tops – high st clothing faults/returns

458. 5 Var lds high st dresses – shop returns

459. 5 Var lds high st dresses – shop returns

460. 4 Var lds high st dresses – shop returns new

461. 2 lds linen high st jkts sizes 12 & 14 shop returns new

462. 6 Childrens high st garments ages 6-11 new – shop returns

463. Black leather lds high st jkt – 1 button needs attn shop return size 10 new

464. Lds black leather high st biker jkt shop return size 10 new

465. Pr of gents & 12 prs lds damaged footwear

466. 2 Prs of boots & 8 prs of shoes all shop soiled/worn with slight faults

467. Bundle 6 bags as seen

468. Pb wristbags, purses, scarves, belts & 3 sunhats high st shop returns

469. Lge pb of returned costume jewellery, broken/repairable etc

470. 5 Var lds high st knitwear – jumpers, shop soiled/slight faults new

2 DITTO LOTS

473. 5 Var lds high st knitwear – 2 cardigans & 3 jumpers – shop soiled/slight faults new

474. 3 Lds cashmere jumpers – minimal faults & repairable new

475. 4 Var prs lds high st trs shop soiled new or button missing – price range 39,00-125,00

476. 4 Var prs lds high st trs shop soiled new or button missing – price range 36,00-125,00

477. Lds black leather skirt size 14 new RRP 149,00

478. 4 Var lds high st dresses – shop soiled new price range 180,00-250,00

479. 4 Var lds high st dresses – shop soiled new price range 50,00-300,00

480. 6 Var lds high st blouses/tops shop soiled new

2 DITTO LOTS

483. 5 Var lds high st blouses/tops shop soiled new

484. 2 Lds high st coats – shop soiled – well tried on – sizes SML & 10

485. Lds olive green hooded parka with fleecy sining & faux fur detachable trim on hood size 14, label cut out – new

486. Gents herringbone single breasted coat 100 percent wool, button missing (spare attached) size SML RRP 290,00

487. Lds herringbone 80 percent wool single breasted coat size 12 – lining has sml hole RRP 280,00 new

488. Lds pale pink single breasted coat 100 percent wool size 8 new RRP

265,00

DITTO LOT

490. Lds pale pink single breasted coat 100 percent wool size 10 new RRP 265,00

491. Lds pale blue linen jkt size 10 new RRP 140,00

492. Lds hooded pale pink parka style high st jkt size 8 new RRP 150,00

493. Lds hooded pale pink parka stule high st jkt size 8 new RRP 150,00

494. 3 Gents high st garments – trs 32W, shirt XL & coat size MED – shop soiled new

495. 4 Childrens high st garments – coat age  12/13, jkt age 4/5 plus 2 tops ages 6/7 & 10/11 shop soiled new

496. 4 Var lds ponchos shop soiled new

497. 4 Var lds ponchos – cashmere & cashmere mix shop soiled & seams need attn new

498. 5 Var high st tops shop soiled new

499. 5 Var lds high st tops – shop soiled new

 

LOT 500-778 REF: SC

500. * Lge sack of travel pillows

501. * Lge sack of gloves, hats & scarves

502. * Lge sack of lds shoes & sandals

503. * Lge sack of jumpers incl Boss

504. * Lge sack of travel pillows

505. * Lge sack of toys – action figures, vehicles, books, soft toys etc

506. * Bag of books – paper & hardback (C1)

507. * Bag of belts (C1)

* 2 DITTO LOTS

510. * Bag of tablets & phone cases (C1)

511. * Lge sack of jkts, jeans, shorts

512. * Lge sack of childrens wear incl jkts

513. * Lge sack of coats & jkts

514. * Lge sack of coats & jkts

515. * Lge sack of metal water bottles, flasks etc

516. * Lge sack of hats & scarves

517. * Lge sack of toys – Lego, watercolour paints, electronic toys, books & soft toys

518. * Lge sack of jeans inc Levis

519. * Lge sack of trainers incl Hilfiger etc

520. * Lge sack of lds shoes & sandals

521. * Lge sack of hats & scarves

522. * Lge sack of jeans incl M&S

523. * Lge sack of sleeping bags

524. * Lge sack of rucksacks & holdalls

525. * Lge sack of jumpers

526. * Lge sack of trainers incl Hilfiger, football boots & other gents footwear

527. * Lge sack of handbags/cosmetic bags etc

528. * Lge sack of rucksacks plus other holdalls/bags

529. * Lge sack rucksacks/holdalls

530. * Lge sack of rucksacks/bags

531. * Lge sack of rucksacks, p a holdall & other bags

532. * Lge sack of hats, scarves & baseball caps

533. * Bag of umbrellas (C1)

534. * Bag of tablets & phone cases (C1)

535. * Bag of tablet & phone cases (C1)

536. * Bag of tablet cases (C1)

537. * Bag of belts (C1)

538. * Bag of wallets (C1)

539. * Bag of makeup (C3)

540. * Bag of DVDs/CDs & Xbox 360 game (C1)

541. * Bag of belts (C1)

542. * Bag of makeup (C3)

543. * Bag of sunglasses (C7)

544. * Bag of glasses (C7)

* 2 DITTO LOTS

547. * Bag of hairdryers (C1)

548. * Lge sack of travel pillows

549. * Bag of belts (C2)

550. * Bag of tablet & phone cases (C2)

551. * Shelf of toys incl traditional railway set, Lego 31079, jnr laptop all n&b plus pb (C13)

552. * Lge sack of Lego, books, soft toys etc

553. * Lge sack of metal water bottles, flasks, hip flasks etc

554. * Lge sack of lds wear

555. * Lge sack wallpaper (7 rolls), tapestry & other pictures

556. * Lge sack of tote bags/handbags & holdall

557. * Lge sack of rucksacks/ holdalls

558. * Lge sack of coats & jkts

559. * Lge sack of misc items – kids whiteboards, notebooks, pens/felt-tips etc

560. * Lge sack of childrens wear incl jkts

561. * Lge sack of travel pillows

* DITTO LOT

563. * Lge sack of jumpers

564. * Lge sack of childrenswear

565. * Lge sack of hats & scarves

566. * Lge sack of coats & jkts

* DITTO LOT

568. * Lge sack of hats & scarves

569. * Lge sack of jumpers

570. * Lge sack of coats & jkts

571. * Lge sack of shoulder bags/cosmetic bags etc

572. * Lge sac of hats & scarves

573. * Lge sack of coats & jkts

574. * Lge sack of jumpers & other clothing

575. * Bag of helmets – 3 cycling, Masuri cricket with face guard & 2 site hats

576. * Lge sack of lds wear

577. * Lge sack of childrens wear

578. * Lge sack of coats & jkts

579. * Lge sack of bags – shopping, lunch & various

580. * Lge sack of holdalls

581. * Lge sack of shirts

582. * Lge sack of coats & jkts

583. * Lge sack of gents shoes

584. * Lge sack of lds wear

585. * Lge sack of gloves, hats & scarves

586. * Lge sack of pyjamas

587. * Lge sack of jumpers

588. * Bag of rucksacks

589. * Bag of 2 x packs of 72 Mamia disposable jnr & maxi nappies sizes 4 & 5

590. * Telescope 50X/100X refractor with adjustable tripod (C13)

591. * Box 16 snowglobes (C8)

592. * Bag of small bags

593. * Lge sack of water bottles, food containers, flask, travel kettle, new baby bottle etc

594. * Bag of coats & jkts (B/W)

595. * Bag of hats & scarves

596. * Bag of briefcases – 4 incl laptop cases

597. * Bag of cosmetics (C3)

598. * Bag of cosmetics (C3)

599. * Bag of 6 new creams incl Ritual of Sakura, Karma etc 200ml (C7)

600. * Bag of wallets (C2)

601. * Bag of belts (C2)

602. * Bag of CDs, 7 LPs – Nat King Cole, Donna Summers etc (C2)

603. * Bag of irons – 3 x travel & 1 other (C2)

604. * Bag of tools incl Black & Decker HG3000 & hot glue guns (C2)

605. * Bag of 1 Vida XL 141660 petrol powered water pump (C7)

606. * Bag of 1 new Ferrex angle grinder 1200w & 1 new Optimal shock absorber (C2)

607. * Bag of blankets incl knitted throws & linen

608. * Bag of 6 cheese knives kit (C19)

609. * Presentation box cont set of 6 vintage fish knives, 6 forks & 2 odd knives (Counter)

610. * Bag of 5 Swiss Army knives (Counter)

* 4 DITTO LOTS

615. * New Eternity for women by Calvin Klein 2 pce, 1 edt 30ml & 1 shower gel 100ml n&b (C3)

616. * New Methaq Surrati edt n&b RRP 50,00 plus (C3)

* DITTO LOT

618. * New Coco Mademoiselle Chanel edt 100ml RRP 117,00 (C3)

619. * New Lacoste edt 100ml n&b (C3)

620. * New De LOrangerie Lancombe edt 75ml n&b RRP 34,00 (C3)

621. * New CK Free for men by Calvin Klein edt 50ml n&b (C3)

622. * New Missoni edt 100ml n&b (C3)

623. * new Clarins 12 Beauty Surprise kit 12 pce n&b (C3)

624. * Bag of 1 Growler edt 100ml & 1 New Doson edt 100ml n&b (C3)

625. * Bag of 1 new Abon Eve Duvet edt 2 x 25ml & 1 New Tri Balm Geranium & Mandarin Frances Prescott 3 in 1 70g n&b (C3)

626. * Bag of new 1 Anais Cacharel edt 100ml, 1 new Laxuria pour homme edt 100ml & 1 new All Nighter long lasting makeup setting spray 30ml n&b  (C3)

627. * New Guerlain kit 4 pce – body lotion 75ml, shower gel 75ml, 1 Guerlain edt 100ml, 1 edt 5ml (C3)

628. * Bag of tobacco (office)

* DITTO LOT

630. * Bag of perfume incl Essence, Aramis, David Beckham, Britney, Sparkling Sky – part used (C3)

631. * Bag of perfume incl Chanel, Allure, Woody, Jo Malone, Miracle, John Varvatos – part used (C3)

632. * Bag of perfume incl Pure XS, Paco Rabanne, Methaq Surrati, Intenso, Hugo Boss – part used (C3)

633. * Bag of perfume incl Armani, M&S, Spicebomb, Versace, Zara – part used (C3)

634. * Bag of perfume incl Tommy, Jo Malone, Invictus, Armani, Creed, Avon, Next – part used (C3)

635. * Bag of 4 replica pistols (counter)

636. * Bag of British Legion poppy wreath, clogs, xmas candles, gilt chandelier (C8)

637. * Bag cont pr new Slazenger trainers size 9,5/44 & 1 pr new lds trainers isze 6/39 (hanging)

638. * Bag of new jumpers incl River Island, Next & White Stuff (hanging)

639. * Bag of new lds high st clothing – 2 dresses, trs, 3 skirts & 3 tops (hanging)

640. * Bag of new socks & t shirt, tights etc (hanging)

641. * Bag of new lds wear – River Island trs & waistcoat, 2 lds dresses, 2 tops & pr pjs (hanging)

642. * New Hugo Boss t short size XXL RRP 55,00 (rail)

643. * New River Island hand bag (C2)

644. * New River Island hand bag (C2)

645. * Amazon Kindle model X43Z60 (C12)

646. * Amazon Kindle model X43Z60 – screen damaged (C12)

647. * Amazon Kindle model X43Z60

* DITTO LOT

649. * Amazon Kindle model SL056ZE

650. * Amazon Kindle model C9R6QM

651. * Amazon Kindle model SV98LN

652. * Amazon Kindle model SR043KL

653. * Amazon Kindle model P48WVB4

654. * Amazon Kindle model SR043KL

* DITTO LOT

656. * Amazon Kindle model M8S26G

657. * Amazon Kindle model SR043KL

* DITTO LOT

659. * Pb cont iPod 160gb

660. * 6 Cabin size suitcases

* 2 DITTO LOT

663. * 6 Suitcases – 1 pull along holdall & 5 lge cases

664. * 6 Cabin size suitcases

665. * 6 Suitcases – 1 pull along holdall (zip a/f) & 5 mixed size

666. * Bag cont 2 pull up bars

667. * 1 New Old Pulteney single malt scotch whisky 1L 40 percent vol boxed (C18)

668. * New Bacardi Carta Blanca 1L 37 percent vol (C18)

669. * Bag of glasses (C7)

670. * Bag of glasses (C7)

* DITTO LOT

672. * Bag of sunglasses (C7)

* 2 DITTO LOT

675. * Bag of shirts incl Tommy Hilfiger

676. * No Lot

677. * No Lot

678. * Bag of perfumes incl Police, Mercedes Benz, Giorgio Armani, Calvin Klein, Davidoff, Polo – part used (C3)

679. * Bag of perfumes incl Sauvage, Victoria Secret, Tommy, Hugo Boss, Zara – part used (C3)

680. * Bag of perfumes incl Victoria Secret, Sante, Scandal. * – part used (C3)

681. * Bag of batteries (counter)

682. * Bag of 10 power banks (counter)

* 2 DITTO LOT

685. * Bag of cosmetics (C3)

686. * Bag of new cosmetics – mouthwash, body lotion, poligrip, creams & lotions new (C3)

687. * Bag of tools – jack, spanners, screwdrivers, cutter set (C6)

688. * Bag of 5 swiss army knives (counter)

* 4 DITTO LOT

693. * Amazon Kindle model SR043KL (C12)

694. * Amazon Kindle model X43Z60 (C12)

695. * Bag of hats & scarves

* 2 DITTO LOT

698. * Bag of belts

* 2 DITTO LOT

701. * Bag of tools – Black & Decker drill, pliers, heated hair rolls, wire stripper, filler etc (C6)

702. * Bag of toys – Duplex blocks, soft toys, books, hero figure (black rack)

703. * Bag of travel pillows (black rack)

704. * Bag of coats & jkts (black rack)

705. * Bag of coats & jkts inc North Face (black rack)

706. * Bag of jumpers (black rack)

707. * Bag of cosmetics (C3)

708. * Bag of cosmetics (C3)

709. * Bag of makeup (C3)

710. * Bag of 12 snowglobes – Harry Potter, Frozen, London etc (C8)

711. * New The Glenlivet single malt scotch whisky 1L 40 percent vol boxed (C18)

712. * New Bombay Sapphire Limited Edition London dry gin 1L 41 percent vol boxed (C18)

713. * New Barcelo Ron Dominicano 1L 37,5 percent vol & New Mariquinhas sour cherry liqueur 700ml 18 percent vol (C18)

714. * New Gordons premium pink gin 1L 37,5 percent vol & East London dry gin 70cl 40 percent vol (C18)

715. * New Garmen Gran Reserva 2014 Syrah wine 750ml 14,5 percent vol & new Ruatenberg Stellenbosch Chardonnay 2018 750ml 13,5 percent vol (C18)

716. * New Lacoste edt 125ml (C3)

717. * Bag of 10 power banks (C8)

* 2 DITTO LOT

720. * Box of cutlery (C8)

721. * Bag of Mosa cream chargers NN08 8 x 24 per box (C8)

722. * Bag of 5 Swiss Army knives (counter)

* 4 DITTO LOT

727. * Amazon model X43Z60 (C12)

728. * Amazon model X43Z60 (C12)

729. * Bag of 10 power banks (C12)

* 2 DITTO LOT

732. * Bag of cosmetics (C3)

733. * Bag of kitchen items – box cont 40 prs hand warmers, new casserole dish, Thermos flask, metal water btl etc (black rack)

734. * Bag of travel pillows (black rack)

735. * Bag of travel pillows (black rack)

736. * Box of cutlery (C8)

737. * Box cont lge qty lighters (C7)

738. * Bag of processional scissors – boxed/pouches & loose (C10)

739. * Bag of 5 Swiss Army knives (counter)

* 5 DITTO LOT

745. * Bag of 4 Swiss Army knives new on cards (counter)

746. * Bag of 5 Swiss Army knives (counter)

747. * Bag of souvenirs & key rings (C10)

748. * Bag of 3 multi tools (C7)

749. * Bag of 4 multi tools (C7)

750. * Bag of 3 multi tools (C7) inc case

751. * Bag of 3 multi tools (C7)

752. * Bag of 4 multi tools (C7)

753. * Bag of 6 multi tools (C7)

754. * Amazon Kindle model X43Z60 – volume button missing (C12)

755. * Amazon Kindle model C9R6QM (C12)

756. * Bag of cosmetics (C3)

757. * Lge bag of jeans incl Levis (black rack)

758. * Bag of sports wear (black rack)

759. * Bag of coats & jkts (black rack)

760. * Bag of t shirts (black rack)

761. * Bag of sports wear (black rack)

762. * Bag of jumpers (black rack)

* DITTO LOT

764. * Bag of rucksacks (black rack)

765. * Bag of t shirts (black rack)

766. * Bag cont silver plated fish serving knife (counter)

767. * Bag of 10 power banks (C7)

* 2 DITTO LOT

770. * Bag of 5 Swiss Army knives (counter)

* 8 DITTO LOT

779. Display cas with lge qty of foreign currency (C14)

780. Vintage anglepoise lamp by Herber Terry

781. Armand Marseille 390 16 inch Bisque doll in fairly good cond – Scottish kilt outfit, eyes open & close, no broken parts (C14)

782. Pr of glazed & framed black & white photographs by Giles Norman – Irelands leading landscape photographer signed – Aran Islands 2018 & Old Head Lighthouse, Kinsale 2014 (new with hanging cord) 97 Euros each RRP (GC3)

783. Lge unframed Ltd Edition 16/125 lithograph embossed retigraphic society & signed St Pauls Cathederal 1988

784. Pr of lge framed prints – both potted plants plus 2 framed & glazed prints The Haywain & Hyde Park

785. Lge gilt framed oil on canvas rural street scene signed Burnett

786. Pb l/weight bed throw, pr curtains & 4 pillow cases – designer logo – pink double/king size (C15)

787. Pb l/weight bed throw, pr curtains & 4 pillow cases – designer logo – royal blue double/king size (C15)

788. Kenwood rice cooker, Hantol 500w 24 pin power supply in Corsair box, hand Vax with car charger & wall clock (C14)

789. Clear crate cont Gemsound WMA 215 wireless microphone, blood pressure monitor pace new recordable CD-R, electronic coin sorter, Tomy digital baby monitor (part only) T P Link 8 port gigabit, Dymo cassette tabes, device car charge, car shape computer mouse, battery pack with charging lead, BT router, home filer, paper guillotine, Oral B electric toothbrush & charger

790. Pb 3 prs headphones, 2 pr earbuds, 2 Bose carry cases (headphones & CD player) (C14)

791. Blue t/c cont worn Louis Vuitton mens shoes & Birkenstock sandals, mixed used clothing & new childs t shirt & Adidas school size rucksack

792. Pb New Look handbag & RB80 inline rollerblades size 6 both new (C14)

793. Pb used edt French Connection & Brut, makeup plus 2 n&b perfume sprays

794. Pb var tobacco for hookah, RMD chewing tobacco, Skoal spearminty, Baghban chewing tobacco, 5 boxes cigars etc

795. Pb box of 200 tobacco sticks – Heets yellow label & box of 160 Heets green similar

 

LOTS 796-797 REF: SC

796. * Acer Aspire 4750 series laptop with power lead s/n LXRD2020261110E7512000

797. * iPad Mini 4 128gb A1538 in red flap Targus case s/n F9GV26VHGHKL

 

LOTS 798-800 REF: SU

798. Android tablet & 2 mobile phones – Motorola & Nokia s/n 355290003864632, 353654011295125

799. iPad Mini A1432 (disclaimer) & 2 mobile phones Nexus S & Okapai s/n 359121070403713, 355266040134892, F4MKGSHGF193

800. MacBook Air A1466 in a box with wireless mouse & power lead NO SSD s/n C17N18PRG085

801. 2 Dell desk top computer towers Optiplex 75S & Optiplex 790 s/n HWW034J & 589Y65J

802. MacBook Pro A1286 with power lead s/n C02GN7DADV7L

 

LOTS 803-821 REF: PO

803. * Toshiba Portege laptop with charger s/n XE015807H

804. * 2 Spare/repair Chrome Books – Samsung & HP (NO MOTHERBOARD) s/n 5CD7479NSK

805. * Samsung Chrome Book NO SSD s/n GZME91CC500858K

806. * Toshiba Portege Z30-C-ION laptop s/n 36040581H

807. * Lenovo 100S Idea-Pad laptop s/n YDN0B650600D

808. * 120gb Surface 1724 in keyboard flap case s/n 019927754753

809. * 512gb Surface 1903 in keyboard flap cover s/n 013116282253

810. * Asus UX4100 Laptop SN – JIN0CV098647030

811. * Apple MacBook Air A1370 s/n C02H428LDJYC

812. * Lenovo Thinkpad T460 laptop s/n PC-DEEXW816/08

813. * HP Elitebook Folio 1040 laptop NO SSD s/n 50724BPMS

814. * Asus TP201S laptop s/n G8NLCX02M21933F

815. * Dell XPS P54G laptop s/n DQG2PF2

816. * Windows Surface 128gb in keyboard flap case 1724 s/n 027107454553

817. * Blue Asus E406M laptop s/n J9N0CV10J673395

818. * Windows Surface 128gb in red keyboard flap case 1724 s/n 017148764253

819. * Lenovo Ideapad 110-151BR laptop s/n PF0K4FR5

820. * Toshiba NB200 laptop with power lead & zip case

821. * Lenovo Yoga 910-131KB laptop NOSSD s/n PF0NK1G1P

822. Bag of denim clothing

823. Bag of coats & jkts

824. Rodeo packaway rain jkt, pr ski trs, ODR black puffa coat s/m & Mo-Lo childs ski all in one suit size 140

 

LOTS 825-843 REF: REDUNDANT STOCK

825. Lge pb cont 40 garments of damaged clothing

* 18 DITTO LOT


"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)