hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 18th September 2017 11:00am - 4.00pm

Tuesday 19th September 2017 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 19th SEPTEMBER 2017 SALE COMMENCING AT 9.30AM,  VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 18th SEPTEMBER 2017 BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 18% PLUS VAT.

WE DO NOT GUARANTEE ANY MOBILE DEVICE/TABLET SOLD CAN BE REGISTERED OR RECONNECTED AFTER THE AUCTION

 

BY ORDER OF THE LOST PROPERTY OFFICE LOTS 1-73

 

1. * Samsung GT-P3110 Tablet 8gb s/n RF2GC08K7BH

2. * SamsungGT-P3100 tablet 8gb s/n RF105375BNN

3. * Samsung white T211 tablet s/n RF2F40DGFYN

4. * Samsung T230 tablet s/n RFZF90YD4PZ

5. * Hyundai tablet in flap case 504760001857

6. * Asus memo pad tablet in flap case DC)KCY)25155

7. * Pulsar 153g tablet in red flap case PP111150143

8. * Acer Iconia tab 8w tablet in blue case

9. * Blue Amazon fire in black flap case

10. * Amazon fire

11. * Amazon fire

12. * Amazon fire in black flap case

13. * Amazon fire

14. * Amazon fire

15. * A/f Amazon fire

16. * Lenovo Ideapad 100s-IIIBY s/n YD01PPBP

17. * Asus L200H notebook s/n GANLCX02X730428

18. * Dell Insipron 1501 laptop

19. * Acer travelmate 744 series laptop

20. * Apple macbook pro A1278 s/n W801325366H

21. * Apple Macbook pro A1502 s/n C02QR085FVH8

22. * 18Gb Ipod touch (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile/device can be registered or reconnected)

23. * Ipad Air A1474 in flap cover case DMPLFVMAFK14 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile/device can be registered or reconnected)

24. * Ipad 64gb A1567 in flap case DMPPZD8NG5YL (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile/device can be registered or reconnected)

25. * Ipad A1823 in pattern flap case DMPT94J5HP62 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile/device can be registered or reconnected)

26. * Ipad pro A1673 in blue case DMPRD4F4HIM9 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile/device can be registered or reconnected)

27. * Ipad pro A1652 in creat back lit keyboard case DLXR30XXGMW5 (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile/device can be registered or reconnected)

28. * Ipad mini 4 A1538 F9FQLUZUGHKH (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile/device can be registered or reconnected)

29. * Ipad mini 3 A1599 DLXQ49CUG5VI (sold as spares/scrap, we do not guarantee any mobile/device can be registered or reconnected)

30. * Dr Rock in ear wireless blue tooth earphones in zip pouch

31. * Sony wireless stereo head phones

32. * Blue/grey beats solo wireless headphones in zip pouch

33. * Pb of costume jewellery

34. * Pb of costume jewellery

35. * 3 Lds s/steel strap w/watches

36. * 3 Lds s/steel w/watches 2 Skagem & Sekonda

37. * 2 Lds w/watches Radley & Fossil

38. * Pb of 8 s/steel strap lds w/watches

* 6 DITTO LOTS

45. * Pb of 3 lds Y/metal strap Rotary w/watches

46. * 2 Lds Rotary w/watches s/steel & leather strap

47. * Pb of 26 A/f lds w/watches

48. * CDNY gents leather strap day date w/watch in pres box

49. * Gents y/metal Michael Kors chrono w/watch

50. * Lds y/m Rotary & Gents Pierre Cardin a/f Leather strap w/watches

51. * Gents Lge face date w/watch on black leather strap strap in a/f

52. * Gents rubber strap chrono w/watch

53. * Gents Hugo boss wrist watch on black leather strap

54. * Pb of assorted y/metal & other plated jewellery items

55. * 22 Var w/metal, silver & plated rings

56. * Sim lot, 22 var metal, silver plated rings

57. * 65 Var rings

58. * 78 Y/metal rings

59. * 10 Var stone set rings

60. * 14Kt white gold pale blue stone ring, 14kt band ring & Odd 15kt earrings

61. * 3 9ct rings set with single coloured stones

62. * 9ct gold lot comp St Georges pendants badge, 2 odd earrings & squashed ring

63. * 9ct gold ring set with centre diamond & diamond shoulders

64. * 2 9ct gold rings set with stones green & green & white

64a. * 3 prs of designer style sunglasses in carry cases

64b. * Pb of var device cases, covers, pouches for laptops, notebooks, tablets etc

65. * 2 9ct gold rings set with white stones & black stones

65a. * 2 9ct gold rings set with white stones & opal type stones

65b. * 2 9ct gold band rings

65c. * 18ct gold band rings

65d. * 18ct gold & platinum 5 diamond ring

65e. * 2 Gents 18ct gold rings single white stone & signet type

65f. * 2 Rings, 22ct band & red stone set 18ct

65g. * 18ct gold scrap items odd earrings & a/f ring

65h. * 916 gold close link bracelet a/f

65i. * High carot gold bracelet

65j. * Pb of 20prs sunglasses some in soft cases

65k. * Pb of 22 prs sunglasses

65l. * Pb of 22 prs sunglasses

65m. * Pb of 22 prs sunglasses

* 6 DITTO LOTS

65t. * Pb of 14 prs of cased/pouched sunglasses

65u. * 10 Selected sunglasses

65v. * 3prs of designer style sunglasses in carry cases

65w. * Sim lot 3 prs designer style sunglasses

65y. * 4 Prs designer style sunglasses

65z. * Sim lot 4 pr designer style sunglasses

66. * 8 Var baby buggies/pushchairs (r5) (handed out as they come)

67. * 8 Var baby buggies/pushchairs (r5) (handed out as they come)

68. * Travel cot in grey carry bag (r5)

69. * 2 Prs in line rollerblades, blue holdall cont exercise eqip, pro style Muay Thai gloves in pouch crate (r2)

70. * White box cont var chefs knives & 3 carrying cases (c9)

71. * Black case cont 2 sml spotlights on pull out tripod bases & background cloth, poss for photographer (c9)

72. * Pb cont pr Philips blue tooth & 2 lds Sekonda w/watches on s/steel strap

73. * Epsom CX3200 printer/scanner/copier IBM monitor & 4 Sony SRS-A2- mini speakers (R1)

74. 3 x 18 roll packs Nicky toilet tissue (r1)

DITTO LOTS

76. 3 Trays of 500ml soft drink, Sprite, Coca cola zero sugar, Fanta Orange (r1)

77. Surf liquid 71 professional wash liquid soap tropical lily

DITTO LOTS

79. Fairy liquid 5l professional washing up liquid lemon

DITTO LOTS

81. Surf 120 wash soap powder tropical lily

DITTO LOTS

83. 8 Boxes cont 96 Happy birthday glass plaques (c17)

84. 8 Boxes cont 96 Mother glass plaques (c17)

84A. 2 Boxes cont total of 400 x 7g espresso coffee pods exp date 20/01/18 sample in cab (12a)

85. Pr of Circular contemporary mirror with scalloped edge & tinted sections

86. Straight clear glass & chrome bulbous table lamp with light beige shade new (c4)

87. Coral colour glass & chrome bulbous table lamp with cream shade new 66cm (c4)

88. Light blue & chrome bulbous table lamp with taupe shade new 69cm (c4)

89. 2 Pr of two 29cm blue teardrop vases new (c13)

 

BY ORDER OF THE TRUSTEES LOTS 90-100

90. 2 Tier oak coffee table 120 x 180cm with glass insert

91. Sky hd 160gb storage & 1 other sky HD box (c9)

92. Oak oval table on turned leg

93. Blue & red crate cont household incl hot plate, cocktail shaker glasses etc (r3)

94. 2 Shelves cont 9 modern glass vases

95. Pr of modern 6 shelf adjustable beech bookcases & Beech 3 drawer desk pedestal

96. 4 Tread aluminium step ladder & black & decker workmate

97. 6 Var books Kunth Verlag Die farben der erde, Mozart letters  manuscripts, Rubems Vertumnus & Pomona

98. Ismene swan neck wall light & Sollies exterior wall coach lamp Eagle motion senser, Ikea flush ceiling light all boxed, B & Q lge glass bowl pendant light all boxed but not new, Cone style Christmas decoration

99. 2 Bags cont duvets, curtains etc & Ikea 200 x 300cm brown & cream rug

100. 8 Gents casual jkts,  Zara, Berkshike etc

101. Lge carton & blue crate cont wine & champagne glasses, wall light, 5 branch chandelier, desk top fan, xmas decorations, old camera etc

102. Sml crockery lot comp of Bavaria cup saucer & plate set, 4 patterend side plates & 4 other patterned size plates

103. Warren James white metal sprung clasp bangle with blue heart stones in pres box

104. Pb of assorted y/metal & plated jewellery items & chrono w/watch

 

BY ORDER OF THE LOST PROPERTY OFFICES LOT 105-159

105. * Pb cont a Clarinet (c13)

106. * Pb cont Remington hairdryer, Babyliss pro stylist tools & 4 Vars hairdryers (c16)

107. * Pb cont 12 var electric razors & 4 hair straighteners (c16)

108. * Pb cont Vodaphone mobile wi-fi R207, leads & var electrics (c16)

109. * Pr of GHD professional style with ceramic technology & 1600w Becurer style prop travel hair dryer b&n

110. * Pr of Black GHD professional style with ceramic technology

111. * Pr of Green ghd professional styler with ceramic technology in green case ltd edition (c9)

112. * Pr of black GHD professional styler with ceramic technology (c9)

113. * Sony PS Vita handheld console with 1 game no charger (c11)

114. * Nintendo 3 DS Xl with Mario kart 7 game no charger (c11)

115. * Nintendo 3 DS Xl with 5 games with a black carry case no charger (c11)

116. * Gold Nintendo 3 ds XL with 1 Zelda game (c11) no charger

117. * Pink Nintendo 3DS with 9 games & charger in a Hello Kitty tin (c11)

118. * 2 Hand game consoles Blue Nintendo 3 ds with 1 game, White Nintendo 3DS with 1 game no charger (c11)

119. * 3 Hand game consoles White Nintendo DSi with no game, Black Nintendo DSi with 1 game, Blue Nintendo with 1 game, Blue Nintendo Dsi with 1 game no charger (c11)

120. * 2 Sony Playstation 2 consoles with pb cont leads & 5 controls (c10)

121. * Entertainment box T8 smart tv box, 3d virtual reality with Bluetooth control, Chromecase media streaming device by Google (c10)

122. * Pb cont 6 var dictaphones, 1 Thermal printer, 2 compact disc re writables & Olympus linear PCM recorder & Symbol 1 MC67 mobile computer series Zebra 1 royal mail selects zebra (c10)

123. * 1 Talk talk router & 2 ZYxel wireless router & Openbox V8s freeview box, console, steering wheel & other component

124. * 1 Nintendo wii console, no controls (c10)

125. * Amazon fire tv stick b&n (c10)

126. * Clarisonic facial sonic cleansing (c10)

127. * Lpb cont 6 Umbrellas, 2 sleeping bags & 2 sleeping mats (R1)

128. * 1 Sleep n Play travel cot in a black carry case (r1)

129. * Box of 24 Stella Artois 25cl & 2 150cl btls of Lambrini, 2 btls of Old mout cider, 4 btls of 113ml Snowball & 8 Var other btls (c16)

130. * 19 inch Samsung tv LE19R71B & Virgin media digi box (boxed)

131. * Babola drive lite tennis racket in carry bag good Cond (c13)

132. * 3 Short tennis rackets Slazenger & Head in carry bag (c13)

133. * Harley Benton black ukulele in carry bag (c13)

134. * Artley flute in brown purpose made case (c13)

135. * John Packer flute in blue purpose made case (c13)

136. * Buffet clarinet in purpose made case (c13)

137. * Howarth junior musical instrument (c13)

138. * Bamboo flutes in brown carry bag (c13)

139. * Cremona childs violin & bow in green carry case 5V-101 1/2 70895 (c13)

140. * Archetto electric violin in carry case with a K-tech digital tuner (c13)

141. * Erbauer 1100w reciprocating saw new (c10)

142. * Rubi ceramic tile cutter & 2 Spirit levels

143. * JCB trolley tool case cont various used tools (R2)

144. * 1 Makita charger with airflow gel kneepads (c15)

145. * Craftright 7 pce stubby combination spanner set & Craftright 10 pce gear spanner set (c15)

* 2 DITTO LOTS

148. * Dewalt 18v Brushless drill with Dewalt charger in carry case no batt & 1 other drill (c15)

149. * 1 Erbauer 14,4v drill & 2 battery, Erbauer & Lithium ion charger & wickes 240v electric planer (c15)

150. * 1 1200w Mac Allister router with 1200w Mac Allister circular saw (c15)

151. * 3 Liftkar battery units 24 vdc-6,5 ah with leads (c15)

152. * 1 Rugged ali case with foam interior New & boxed (c15)

153. * Pb cont 5 Carbon monoxide alarms with digital display, 2 Duracell tough led flashlights (c15) all new

154. * Pb cont 4 Carbon monoxide alarm with digital display & 1 Duracell tough led flashlight & 1 Duracell explorer light (c15)

155. * 7 Trojan flexhead ratchet wrench set 13 pieces (c14)

156. * 7 Trojan flexhead ratchet wrench set 13 pieces (c14)

157. * 2 Trojan socket & bit set 43 pieces, 1 Trojan ratchet screw driver set 43 pieces & 10 pce gear spanner set (c14)

158. * 3 Trojan socket & bit set 43 pieces & 1 Trojan ratchet screwdriver set 43 pieces (c14)

159. * 1 Nicky Clarke 230c frizz control straighteners, Boots tong & brush ceramic coated barrel detachable brush swivel cord, a Naipo shiatsu pillow massager with heat for back & neck all new (c8)

160. Doris day collectors lot comp Illustrated hardback book, B&W movie photos, Sml selection of b&w photos of other actresses of the era

161. Collection of 8 Biographical & movie related books

162. Collection Vinyl records, music cds, theatre programme, book etc

163. 2 Hardback books Kurt Cobain, Dustin Hoffman, film/theatre periodicals, B&W photos

164. Shelf of crockery, chinaware etc

165. 5 Beer Steins, 11 figurines, pr of Cloisonne eggs, etc (cab 13)

165A. Samsung mobile phone & Lg DV550 dvd/cd player

166. Set of 3 Modern contemporary abstract oils 50 x 50cms by Kati Saqui

167. Lge modern contemporary abstract oil 160x50 by Kai Saqui

168. Highgrove candle in oak container with princes of wales feather in white metal on lid

 

BY ORDER OF THE LOST PROPERTY OFFICE LOTS 169-276

169. * 3 Cricket bats, GM & Slazenger V series

170. * 1 Yonex & 4 Mitaal elan badmindton & 1 Dunlop squash racket (c13)

171. * 2 Double duvet sets, 2 sheer curtain panels & John lewis double cover duvet new (c19)

172. * Next floral panel king size duvet set new (c19)

173. * Pr white lds R F light ice skates in grey carry bag size 91/3 on blade (c18)

174. * 3 Prs boxed footwear 2 lds, pr trainers new balance & pr gents casual shoes new (c18)

175. * Pb cont 3 prs lds, 2 prs childrens shoes, pr slippers, 2 prs flip flops new (c18)

176. * Pb cont 5 prs used Adidas football boots (r1)

177. * Pb cont 1 pr Nike & 4 prs Adidas used football boots (R1)

178. * Pb cont 5 prs Nike used football boots (R1)

179. * Pb cont 3 prs Nike & 1 pr Adidas used astro turf football boots (r1)

180. * Lge blue net holdall cont 15 Slazenger panther hockey sticks (r1)

181. * 2 Lge clear bags cont 23 footballs, 1 volley ball, 5 basketballs, 3 prs sports gloves, swimming aid, googles, 2 prs goalkeeper gloves & shinpads (r1)

182. * Wilson juice 100 tennis racket, 2 badminton rackets (c13)

183. * Babola side woofer e-sense lite tennis racket in head carry bag good Cond (c13)

184. * Head liquidmetal 8 tennis racket good cond in Babola carry bag (c13)

185. * Wilson braided graphite tennis racket & carry bag (c13)

186. * Peerless Av smart mount flat tv wall mount 39inch-75inch (99-191cm) TVs boxed (c13)

187. * Multiquick/minipmer hand blender

188. * 3 Edp/edt Suzi Yung, Jaguar classic black & Elements new, part btl of bright

189. * Shelf in cab 19 of new toiletries (c19)

190. * Pb cont 12 toothbrushes, 3 toothpaste, 2 packs dental floss picks, 2 disposable razor packs, 96 durex, 7 bars soap, 4 face wipes (c19)

191. * Pb cont 8 var hairpieces plus 1 human hair pce (c19)

192. * Pb cont 16 x boots smooth care hair lightener 2 x 50ml new (c19)

193. * Pb cont 4 Nikes sports garments, bra, briefs, hat multipack boxers, socks, Next leather belt new

194. * Pb cont 12 childrens high st clothing garments new

195. * Pb cont pr dickies work trs, 5 gents garments new

196. * Pr of new balance white trainers uk 8 n&b

197. * Pr of New balance red trainers uk 9,5 n&b

198. * Pr of Clarks gents black leather slip on shoes uk 11 n&b

199. * Pr of Ecco gents navy sandals size 43 n&b

200. * Pr of Clarks trigenic flex black nubuck lace shoes uk 8,5 G fitting with spray can of shoe protector n&b

201. * Pr of Rokwear granite boots black steel toecap boots size uk 6 n&b

202. * Pr of Adidas ace 17,3  TF J astro turf football boots uk 4 plus pr no fear black trainers uk 6 both n&b

203. * Pr M&S collection gents brown leather lace up brogue shoes uk 13 new not boxed

204. * 3 Prs lds boxed shoes new var sizes (c16)

205. * 3 prs lds boxed shoes new var sizes (C16)

206. * Pr gents Next black leather sandals uk 8, M & S brown suede ankle boots uk 8,5 both new

207. * Pr M&S navy gents pumps uk 8, Dunlop steel toe cap work boot uk 7 new

208. * Pink leather lds Mya golden goose deluxe brand leather Italian shoes size 37 (c7)

209. * Pb cont 5 var prs lds shoes new

210. * Pb cont 4 var prs lds shoes new

211. * 3 Prs lds shoes, Zara size 40 & 38, M&S size 7 new

212. * Pb cont 5 prs childrens trainers, sandals, beach shoes new

213. * Pb cont childs Adidas football boots, m&s black leather school shoe both size 1 & new (c7)

214. * Pr lds Clarks blue suede ankle strap shoes uk 8 new (c7)

215. * Pb cont 6 var gents high st tops/t shirts new

* 3 DITTO LOTS

219. * Pb cont 5 var gents high st shirts new

* 2 DITTO LOTS

222. * 4 prs var gents trs, gap, mish mash etc new

223. * Pb cont gents Topman skinny jeans, Zara & H&M trs new

224. * Pb cont Moss shirt & mtchg hankie, sweatshirt & 3 var high st tops new

225. * Pb cont 4 prs var jeans new

226. * Pb cont 4 prs var jogging btms new

227. * Pb cont 2 prs jeans, pr jogging btms, pr power fix work trs new

228. * Pb cont 2 prs gents swimshorts, 3 prs denim shorts new

229. * Pb cont school uniform 2 prs black & 2 prs grey trs, 2 prs girls black shorts, tie, 2 blouse pack, checked dress & 2 t shirt packs new

230. * Pb cont childs gap hoodie, 11 var tops etc skirt, jogging btms new

231. * Pb cont 7 var girls dresses, all in ones, 6 prs leggings & 2 prs jeans new

232. * Pb cont 19 multipacks of socks & 8 single prs new

233. * Pb cont boxers, 8 packs of 3, 2 packs of 2 & 2 single prs new

234. * Pb cont lds leisure robe, swimsuit, 10 bras, 2 bra & brief sets, camisoles, tights, leggings & briefs new

235. * Pb cont 2 prs pjs, 2 baseball caps, bow tie, beret, 2 belts, cap, 2 scarves, human hair piece new

236. * Pb cont 12 vars lds high st clothing garments

* 8 DITTO LOTS

245. * Pb cont 14 var lds high st clothing garments

246. * Pb cont sports related garments, 7 Nike, 4 Adidas, 2 Sondico, 1 Donnay, Lds Nile Barcelona football top royal/red

247. * Pb cont 3 lds Asian outfits plus Sari lengths new

248. * Pb cont mixed lot, John Lewis bath towel, guest towel, 2 Tower of London poppy tea towels, rucksack, beach bag, scarf, rain jkt, pinafore, oven glove set, cloth bag, 8 black poss school aprons, M &M blanket new

249. * 8 Vars lds garments inc Reis, M&S, Superdry new on rail

250. * Uniqlo ultra light lds coat, M&S storm weather jkt, Zara, H&M knitted garments plus Chinese style jkt new on rail

251. * Lds Fuschia Ralph lauren top xs, Timberland gents t shirt med, Gap hoodie lge new rail

252. * Superdry vest & shirt, Topman & other hoodie, M&S dressing gown new on rail

253. * Lacoste & Armani tote bags in good Cond

254. * M&M childs backpack/trolley, black stone set evening bag, sml beige leather shoulder bag, Harrods purse, vinyl shopping bag all new (c7)

255. * 4 Var shoulder bags new (c7)

256. * Black Tripp holdall, Tote bag & shoulder bag new (c7)

257. * 4 New bags var plus make up bag new plus 5 other used bags (c7)

258. * Pb cont 12 high st clothing lds garments new

259. * Pb cont 12 high st clothing lds garments new

260. * Pb cont 5 Asian/Eastern robes new

261. * Dune purse & 4 leather fossil leather passport holders new plus 104 various purses, card holders etc used

262. * Quay ladies every little thing silver/pink mirror sunglasses

263. * Randolph aviator sunglasses

264. * Rayban wayfarer sunglasses

265. * Rayban wayfarer sunglasses

266. * Pierre Cardin sunglasses

267. * Ralph Lauren sunglasses

268. * Rayban Clubmaster sunglasses

269. * Rayban Erika sunglasses in case

270. * Gucci sunglasses

271. * Cartier Panthere sunglasses y/m frame

272. * Cartier sunglasses black frame in case

273. * Gucci sunglasses

274. * Pb cont 7 prs fashion sunglasses Guess, Hilfiger, Barbour, Replay, Police, Animal

275. * Pb cont 38 prs var sunglasses

276. * Pb cont 38 prs var sunglasses

277. Hy-pro 4ft football table childs indoor game 9 players per team                           278. 3 Flat packed furniture items - 2 Tv stands plus 6 cube oak bookcase all       new and boxed

279. Child heavy duty plastic pal playhouse boxed & childs ride on Thomas the tank engine

280. 2 Bundles of 9 Camping/Fishing fold up chairs in carry cases 4 red + 5 blue new

281. Carton of 12 prs girls Lilley strap over school shoes sizes 12-5 new sample open (r5)

22 DITTO LOTS

304. Lge clear pb cont 20 workwear sweatshirts, t shirts & jumpers all new with logo (r3)

305. Lge clear pb cont 20 workwear knitted tops all new with logo (r3)

306. Lge clear pb cont 20 workwear 8 knitted tops & 15 shirts all new with logo (r3)

307. Pb cont 12 Alexandra nurse/carer blue uniforms no logos all new (r3)

308. Pb cont 12 Alexandra nurse/carer blue uniforms no logos all new (r3)

309. Pb cont 14 Alexandra nurse/carer var uniforms no logos all new (r3)

310. Lge clear pb cont 20 workwear tops all new with logos (r3)

311. Lge clear bag cont 18 workwear tops & 3 prs overalls all new with logos

312. Pb cont 8 prs navy workwear trs & 1 pr bib & brace new

313. Box cont 60 var vinyl records (c17) unchecked

314. Blue & Black crate cont 60 var vinyl records (c17) unchecked

315. Green carry case cont 40 var vinyl records (C17) unchecked

316. Bag cont 60 var vinyl records unchecked (r2)

317. Grey crate cont var vinyl records unchecked (r2)

318. Box cont 53 var vinyl records unchecked r2

319. Alone in Berlin the greatest book ever written about German Resistance to the Nazis primo levi retail rrp 55,00 (c10
320. Pb cont 40 vars cds unchecked

5 DITTO LOTS

326. Pb cont 40 var dvds unchecked

2 DITTO LOTS

329. Pink Packard bell s/n LUBT70D025110353571601

330. Pink & White MS1 H100-435UK model no 957-N01153-451

 

BY ORDER OF THE DISTRIBUTOR LOTS 331-341

 

331. 2 Kingavon 800w quartz heaters, Kingavon 1200w oscillating halogen heaters

332. Carton cont 6 black fire guards 24inch x 21

333. 1200w halogen heather cab 1

334. Carton cont 8 cool air back supports ideal for car, home & office chairs in cab 3

335. 5 Kingavon transparent glass bathroom scales rrp 13,50

2 DITTO LOTS

338. 5 Kingavon electronic bathroom scales rrp 10,99

2 DITTO LOTS

341. 2 Kingavon solar spiral changing lights rrp 16,00 & 1 ltr cordless electric kettle rrp 10,00

342. Carton cont var size picture frames & green case cont over 40 var lps

343. Green crate cont bric a brac, books, soft toys etc & Lpb cont 20 jkt linings

344. Yellow crate cont handy mask for emergency CPR, sterile saline eye wash & a box cont emergency foil survival blanket

 

DISTRESS FOR STORAGE REF : 2014 LOT 345

345. 2 HP Ink cartridges & a pb cont Boom beat sky wireless router, BT router, 1 other router & glass top table

 

UNCLAIMED BAGGAGE LOT 346-351

346. * 2 Childs car seats & childs toilet seat

347. * Salomon ski boots in a stadium holdall

348. * Black Callaway golf trolley with a Fazer golf bag, Sabrez golf trolley with a Fazer golf bag

349. * Graco car seat & infant sun beach & garden shelter, 1 umbrella, pull along trolley

350. * 6 Vars childs coats/jkts

351. * 8 Vars coats/jkts

352. 2000w Earlex Electronic heat gun boxes & new (c18)

353. 54 Keys multi-function electronic keyboard & masters series electronic keyboard (r6)

354. Xbox one afterglow stereo headset & p/b cont xbox 4 harddrives & electrostatic sensitive devices & leads

355. Red leather animal affect knee high boots (c6)

356. Grohtherm 1000 thermostat boxes & new

357. Carton cont 200 plus various colour screw in led bulbs all ind boxed & new, sample in cab 10 (r6)

358. 8 One direction I phone 5s & 11 ipod nano all ind boxes & new (c17)

359. 2 12v Air compressor with extra large analogue pressure gauge & 12v high power vacuum cleaner (c18)

360. Super sport door mirror in black ind boxes & new (c17)

361. Cont 50 new tv remotes (c6)

362. Sony Digital Mavica camara  (c11)

363. 3 Samsung Digital camara a/f wb 200f (c11)

364. 2 Samsung Digital camara a/f wb 200f (c11)

365. 4 12v Car fans & transmitter & switch receiver, 22 door bell pushes, 38 sundry items to include watches, power adapters, aerials etc (r1)

366. Set of tin storage containers, 10 Led lamp ind boxed, 5 2 way toggle switches, 5 other new & packaged sockets (c7)

367. Pb 9 Kensington desk mount cable anchors new & packaged (c7)

368. 23 Part used cans of spray paint, Steam cleaner, carton of various wallpapers 20plus (r6)

369. 6 Stage lighting units (r4)

370. Pb 15 Long sleeve tops sample on rail (r2)

371. Pb 14 new tops, Childs cardigan, 5 Pairs of childrens leisure bottoms (r2)

372. Pb Cont 40 various Dvds unchecked (r1)

15 DITTO LOTS

388. Pb Cont mix various 20 Dvds & 20 Cds unchecked (r1)

389. Box cont various boxsets of Dvds unchecked (c6)

390. Pb Cont 40 various Cds

24 DITTO LOTS

415. Blue crate cont 60 various vinyl records unchecked (r3)

416. Box cont 60 various vinyl records unchecked (r3)

417. Pb cont 25 various Xbox games& Playstation 2 games, Wii games & various others games unchecked (c6)

418. White crate cont various Fishing Floats & Reels & various other fishing tackle (c6)

419. White up right Honeywell Coolmaster 80m with control & upright heater,

Delonghi dem 10 dehumiffier

420. Lge Wrought Iron rustic 6 branch light fitting ceiling hung appox 74cm span

421. Lge Good quality Brass & Crystal Chandelier flush fitting to ceiling measures 98cm

422. Lge Good quality Brass & Crystal Chandelier flush fitting to ceiling measures 87cm

423. Lge Good quality Brass & Crystal Chandelier flush fitting to ceiling measures 82cm

 

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 424-495O

424. * Black & White chequered trolley case cont gents clothing

425. * Black Ricardo Elite trolley case cont lds clothing

426. * Red Cities trolley case cont gents clothing

427. * Black Chaps trolley case cont gents clothing

428. * Black Hard pa case cont mens clothing

429. * 10 African Fabric rucksacks as new (r2)

430. * 10 African Fabric rucksacks as new (r2)

431. * Pb Cont 10 Childrens African fabric dresses & 5 Mens African fabric tops all as new (c7)

432. * Pb Cont 10 Mens African fabric hats as new (c7)

433. * Pb Cont African type beads (c7)

434. * Purple Skyflite pa case Cont 5 ladys footware, 16 mens footware & 7 kids footware

435. * Pair of Red & Black Jordans as new & pair of White Wanted trainers new (c3)

436. * Pair White Nike Air Air Force 1 as new (c3)

437. * Orange Hoody with a pair or Green ice cream trainers & a pair of yellow Ape trainers as new (c1)

438. * Pair of Black & Red fabric Adidas trainers & Black & red Jordans trainers (c1)

439. * Black hard pa case cont ladys clothing

440. * Blue pa case cont mens clothing

441. * Weber mini kettle Barbeque one touch premium with light and sound, Replica toy with child-compatible functions (r2)

442. * Weber mini kettle Barbeque one touch premium with light and sound, replica toy with child-compatible functions (r2)

443. * Bostitch 16inch open mouth tool bag (c6)

444. * Yellow & Red North face fleecy jacket

445. * Jeff Hamilton snakeskin affect coat

446. * Black Dolce & Gabbana coat & Black David & Gerenzo

447. * Jil Sander coat & Barbour jkt

448. * 2 Fendi jackets

449. * 100% Wool with leather trim J W Anderson gents jacket

450. * 5 various jkts plus black martial arts jkt

451. * Pb 10 pairs African style sandels new

452. * Bundle 10 various bags + 4 rucksacks

453. * Black t/c 12 ties, 5 belts, 2 hats, 3 pairs leather gloves & 19 pairs work gloves, 2 pairs sports gloves

454. * Pb 3 Caps,belt,pr braces,5 bow ties all new

455. * Pb Cont 17 underwear socks & 2 packs of flannels etc

456. * Pb Cont 14 mens clothing all new

457. * Pb Cont 11 ladys clothing all new

458. * Pb Cont Laptop charger, Batteries & various leads + adaptors (c2)

459. * Pb 4 Electric Razors/Trimmers, Blood glucose tester & portable whisk (c5)

460. * Trussard towel bale – white with beige embroidery + Burgandy 6 piece sheetset new (c2)

461. * Pb 11 Hijabs ind packaged new

462. * 5 Sarees/Asian outfits new (c2)

463. * 2 Electronic devices Asian/Arabic boxed

464. * Orange crate bric-a-brac

465. * Sml crate toiletries

466. * Pr Ski Boots, inline roller boots, Quechua walking pole, Pr motorcycle trs

467. * Lpb of mixed clothing & effects & 1 pr of used shoes

468. * Pb of 6 pr eyewear, soft toy, hat, baby bag, 11 purses/wallets etc

469. * Jo Malone room infuser, Set of 6 Victoria secret fragrance crayons, Victoria secret eye shadow set & Lancome mascara

470. * 50ml Viktor Rolf edp n&b

471. * Canon Ixus 115Hs digital camera in carry pouch & Canon 50mm ef lens

472. * Box of bric a brac items, 3 books, metal statuette, 2 Trump card games, playmobile toy globe & necklace, 2 Ireland Rugby shirts new

473. * 2 Mobile phones Mann & Samsung GT-19300

474. * Goji wireless On-ear blue tooth head phones n&b

475. * Pb of 5 prs in earphones & 2 head phones

476. * Blue Amazon kindle fire

477. * 3 E readers Kobo & 2 Kindle

478. * 2 Kindle paper white e readers

479. * 2 Kindle paper white e readers in flap over case pink/blue

480. * 2 Kindle paper white e readers 1 in flap cover only

481. * Lenovo yoga tablet s/n HGA9ZPC5 (10)

482. * Dell latitude E7250, 30H8G72

483. * Dell latitude E7440 30782RSDPPI20132558

484. * Dell latitude E7470 97QMJCZ no ssd

485. * Acer chromebook 13 s/n NXG141FK005548014073400

486. * Apple Macbook A1534 s/n C02R50BBGCN4 in zip pouch carrier

487. * Lds Michael Kors Cornella sunglasses in white pouch case as new

488. * Prada sunglasses in case

489. * Rayban Erika sunglasses in brown pouch

490. * Iphone 5 in rubber case 01341003501372

491. * 16Gb Ipod touch s/n DCYKKBSQF0GT

492. * Samsung Galaxy S8 reset locked 358330081167164

493. * Google Pixel mobile phone GZPW4100022A reset locked

494. * Ipod 120gb in black case

495. * Iphone 5Se 359221071337199 to be sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile device/phone can be reconnected/registered after auction

495a. * Iphone 4 012656006876051 to be sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile device/phone can be reconnected/registered after auction

495b.* Ipod touch A1421 in flap over case to be sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile device/phone can be reconnected/registered after auction

495c. * Iphone 5 in flap case 013621005384399 to be sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile device/phone can be reconnected/registered after auction

495d. * Iphone 6 in rubber case 35534108688688 to be sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile device/phone can be reconnected/registered after auction

495e. * Iphone 6 in blue rubber case 359227067827887 to be sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile device/phone can be reconnected/registered after auction

495f. * Iphone 6 plus 354436064946443 to be sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile device/phone can be reconnected/registered after auction

495g. * Iphone 6 plus 354376068071980 to be sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile device/phone can be reconnected/registered after auction

495h. * Iphone 7 in rubber case 359170072060104 to be sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile device/phone can be reconnected/registered after auction

495i. * Ipad 64gb A1416 in case DM PHLP5KDJ8V to be sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile device/phone can be reconnected/registered after auction

495j. * Ipad A1566 in case DMPSHE8FHG5D to be sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile device/phone can be reconnected/registered after auction

495k. * Ipad A 1567 in targus case DMPRKA55G5YL to be sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile device/phone can be reconnected/registered after auction

495l. * Ipad A1475 DMPQ68YYF4YD to be sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile device/phone can be reconnected/registered after auction

495m. * Ipad A1489 in flap case DLXM33Q7FCMB to be sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile device/phone can be reconnected/registered after auction

495n. * Ipad A1489 in smart case DLXV3EJFCM9 to be sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile device/phone can be reconnected/registered after auction

495o. * Ipad A1566 in pink flap case DMPNXNMLG5VY to be sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile device/phone can be reconnected/registered after auction

496. Carton cont 48 chinese paper kites new (sample c1)

3 DITTO LOTS

500. Carton cont 24 Sea battle games boxed (sample c1)

2 DITTO LOTS

503. Carton cont 4 sets of 6 tinted wine glasses (sample c1)

DITTO LOTS

505. Carton cont 42 rolls of 5cm x 4m gift ribbon (sample c1)

4 DITTO LOTS

510. Carton cont 48 sets of rubber stamps on wooden blocks furniture (sample c1)

4 DITTO LOTS

515. Carton cont 72 make up brushes (sample c1)

4 DITTO LOTS

520. Carton cont 48 bamboo place mats (sample c1)

4 DITTO LOTS

525. 2 Cartons total of 72 green/gold gift boxes 25 x 20cm (sample c1)

526. Carton cont 30 childrens aprons & sleeve protectors (sample c1)

4 DITTO LOTS

531. 2 Cartons cont total 120 glass bead elastic bracelets (sample c1)

532. Ditto lot of 3 cartons total 180

533. Carton cont 24 sets of nail art brushes (sample c1)

3 DITTO LOTS

537. 3 Cartons cont total of 108 pink & gold gift boxes 25 x 20cm (sample c1)

538. Carton cont 60 cosmetic brushes (sample c1)

4 DITTO LOTS

543. Carton cont 18 pop up play tents in storage bags

4 DITTO LOTS

548. 2 Cartons cont total 120 leaf shape bath sponges (c1 sample)

549. 3 Cartons cont 180 leaf shape bath sponges (c1 sample)

550. Carton cont 36 shoulder bags (sample c1)

551. Carton cont 36 shoulder bags (sample c1)

552. 2 Cartons cont 48 elephant shape Ipad covers 2, 3 & 4 in three colours purple, pink & green (sample c1)

DITTO LOTS

554. Carton cont 24 ind boxed chain of 10 childrens lights

555. Carton cont 24 ind boxed chain of 10 childrens lights

556. 2 Cartons cont total 12 triangle shape shelf units ind boxed (sample c1)

557. 3 Cartons cont total 18 ditto

558. Carton cont 8 self inflating sleeping mats in carry bags sample c1

4 DITTO LOTS

563. 2 Cartons cont total 48 rabbit figurine jewellery trays (sample c1)

564. Ditto lot 3 cartons cont total of 72 (rabbit jewellery boxes)

565. Carton cont 36 shoulder bags (sample as lot 550)

2 DITTO LOTS

568. 2 Cartons cont total 36 teddy snakes

569. 3 Cartons cont 54 teddy snakes

570. Carton cont 20 plate/mug & cutlery sets rrp 6,99 sample (c1)

4 DITTO LOTS

575. Carton cont 24 leaf shape tiger cutting boards sample c1

5 DITTO LOTS

581. Carton 24 Tiger leaf trays (sample c1)

4 DITTO LOTS

586. 2 Cartons cont total 144 bath mitts (sample c1)

587. Ditto lot of 3 cartons of 216 total Bath mitts

588. 2 Cartons cont 40 total packs of 20 paper napkins sample c1

589. 3 Cartons cont 60 total packs ditto napkins

590. Carton cont 60 nail brushes ind packed & var colours (sample c1)

4 DITTO LOTS

595. Carton cont 24 Sea battle games boxed sample as lot 500 c1

596. Carton cont 24 Sea battle games boxed sample as lot 500 c1

597. Carton cont 36 boxes of 3 non spill paint pots for children sample c1

4 DITTO LOTS

602. Carton cont 4 sets of 6 tinted wine glasses (sample as lot 503)

2 DITTO LTS

605. Carton cont 48 Chinese paper kites new sample as lot 496

606. Single pine robe

607. 2 Green crates cont kitchenware including fish kettle for whole salmon

608. Technics stereo inc dc amp su-v3, turntable, 2 speakers & quartz synthesizer S3-53IL

609. 4 Old mahogany dining chairs & mtchg elbow chair

610. Manfrotto professional tripod

611. Grey lens bag cont Minolta Af lens 20 & Minolta Apo tele lens 100-300 & access

612. Grey camera bag Minolta Dynax 7 digital camera fitted with AF 28-105 lens

613. Reflecta diamator afm slide projector, Sony radio & speaker

614. Grey case cont Sony wave

615. 2 N&B hotplates & 3 lamps

616. Pr of Brass framed marble topped side tables

617. Mahogany circular nest of tables with 4 quarter tables under & Repro drop leaf side table with green leather insert

618. Modern beech tv stand with 3 shelves under, corner wicker laundry basket, wicker wine bottle holder

619. Late Edwardian mahogany case mantle clock with inlaid feature

620. Interesting silver & silver plate lot comp of compartmental etched glass bowl footed server dish, silver & cork stopper with 2 Deutsche mark coin 1911, 2 Old silver napkin rings & 2 old plated

621. Cream crate of 6 medium sized framed wall pictures, 5 smaller framed old b&w photos/pictures & 5 Larger framed & 1 unmounted pictures/art collage works

 

BY ORDER OF THE LANDLORD LOTS 622-689

622. 6 Btls var rose wine (c19 & 17)

11 DITTO LOTS

634. 6 Btls var white wine (c18 & 17)

14 DITTO LOTS

649. 6 Btls var red wine (c16)

650. 2 Btls red & 4 btls rose wine (c10)

651. 6 Btls mixed wines (c16)

2 DITTO LOTS

654. Btl Aftershock hot & cool cinnamon (c16)

655. Btl Jose Cuervo tequila (c16)

656. Btl Jose Cuervo tequila (c16)

657. Btl Bacardi berry (c16)

658. Btl Bacardi gold (c16)

659. Btl Bacardi gold (c16)

660. 4 Btls Martini rosso, rosato & extra dry

661. 2 Btls Bells & half btl Teachers Whisky

662. 4 Btls var vp Sherry (c14)

663. 4 Btls var vp Sherry (c14)

664. 2 Btls Cockburns Port special reserve & fine tawny (c14)

665. 2 Btls VP Sherry & btl Qc cream similar (c14)

666. 3 Btls – Galliano, Bols cherry brandy & Alize gold passion (c14)

667. 4 Var 1,5 litre btls wine (c14)

668. 4 Var 1,5 litre btls wine (c14)

669. 3 Var 1,5 litre & 2 btls var wine (c13)

670. Double commercial chiller cabinet with Coca Cola handles

671. Henry numatic vacuum cleaner

672. 2 Electric cash register with key Samsung & other & 6 cartons of till rolls new

673. Cda food waste disposer new & boxed

674. Samsung - LT24E390EX-XU Tv & Sky digital receiver

675. Pioneer Plasma - PDP506PE Tv with remote control

676. Sharp s/s Microwave oven

677. Pb Cont 200 plus rizlas, 22 disposable lighters, 100 boxes matches & related items (c3)

678. Grey crate 19 x 500ml Dark Fruit Strongbow, 11 x 500ml Scrumpy Jack

679. Black crate 17 x 500ml Heineken, 10 x 500ml Carling Export

680. Basket cont 20 x 250ml cans Smirnoff & diet cola Smirnorff & cranberry

681. Red crate 23 x 275ml btls wkd blue

682. Black crate 31 x 275ml btls Becks

683. Black crate 10 x 700ml wkd, 8 x 50cl Evian, 14 x 250ml Boost energy & 2 x 330ml Fanta

684. 19 x 500ml Koppaberg, 3 x 325ml Guiness & 12x 284ml Dragon stout

685. Black crate 16 Carlsberg, 5 San Miguel, 3 Heineken all 500ml plus 10 btls 284ml Dragon stout

686. Red crate appox 300 plus var packs of sweets

687. Pb 50 plus Rizla & other Cigarette papers, Menthol tips etc, 13 packs of 3 Durex

688. Pb 6 Plug in car chargers for usb leads, 4 Charging leads Kindle/Blackberry, 4 sets earphones & 4 adaptor plugs all new & packaged

689. Grey crate Extension lead & electrical leads & boxed eco light fitting

 

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564