hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 14th August 2017 11:00am - 4.00pm

Tuesday 15th August 2017 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 15th AUGUST 2017 SALE COMMENCING AT 9.30AM,  VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 14th AUGUST 2017 BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 18% PLUS VAT.

WE DO NOT GUARANTEE ANY MOBILE DEVICE/TABLET SOLD CAN BE REGISTERED OR RECONNECTED AFTER THE AUCTION

BY ORDER OF THE LOST PROPERTY OFFICE LOTS 1-160

1. * Boxed chrome & clear bead chandelier & Next 3 branch light fitting new/as new

2. * Kodak carousel slide tray n&b, Chronos chess clock n&b 1 other chess clock & a 10-24mm

3. * Bt Business hub & wireless G router both boxed

4. * Thomas s/steel 24cm s/steel stock pot & 18pce glasses set both n&b & Bebe sterilizer boxed

5. * Swiss kock pro 6pce non stick knife set in pres box

6. * 4 n&b items trinket tray, mug & 2 expresso cup sets

7. * Star wars battle card & miniature set in carry bag

8. * Pb of 8 items of new gents clothing

9. * Pb of 7 items of new gents clothing

10. * Pb of 7 items of new gents clothing

11. * 3 Gents T M Lewin l/s shirts in shopping bag new

12. * Pr Levis 721 black denim, Ralph Lauren shorts, Gents T M Lewin chinos all new

13. * Pb of 12 items of childswear new

14. * Pb of 8 items of lds wear new

* 3 DITTO LOTS

18. * Pb of 19 items mixed underwear & hosiery new

19. * Pb of 2 prs gap jeans & 5 childs tops new

20. * Pb of 2 pack of 3 Calvin Klein trunks, tie & 3 hats new

21. * Pb of 3 gents shirts, sweatshirt & pr trs new

22. * Pb of 4 items lds wear, next, Topshop, Dorothy perkins & girls tracksuit new

23. * Pb of 5 items lds Zara clothing

24. * Pb of 5 items lds Zara clothing

25. * Pr of gents Reebok trainers & 2 prs safety footwear new

26. * Pb of 6 prs lds/childs footwear new

27. * Pb of 5 prs lds/childs footwear new

28. * 4 Prs boxed footwear lds sandals new, 2pr baby patent sandals new & childs converse shop soiled

29. * Converse all star low black uk 51/2 N&b

30. * Dr Martens 8 eyelet black boot uk 6 n&b

31. * r Gents black leather lace up shoes Uk 8 n&b

32. * Pr gents Rustic suede lace up boots uk 9 n&b

33. * 3 Small bags & 3 shopping bags new/asnew

34. * 10 lds var w/watches

35. * 10 lds var w/watches

36. * Pb of 8 lds y/metal strap w/watches

37. * Pb of 8 lds y/metal strap w/watches

38. * Pb of 7 lds s/steel strap w/watches

39. * Pb of 6 lds s/steel strap w/watches

40. * Pb of 10 var lds w/watches

41. * Pb of 10 var lds w/watches

42. * Pb of 8 var lds s/steel strap w/watches

43. * Pb of 8 var lds s/steel strap w/watches

44. * Pb of 13 lds/gents leather & leather effect strap w/watches

45. * Pb of 13 lds/gents leather & leather effect strap w/watches

46. * Pb of 10 rubber/canvas strap w/watches

47. * Pb of 10 rubber/canvas strap w/watches

48. * Pb of 10 var lds/gents s/steel w/watches

* 2 DITTO LOTS

51. * Pb of 15 Casio rubber strap digital w/watches

52. * Pb of 17 var Casio s/steel strap digital w/watches

53. * Pb of 17 var Casio s/steel strap digital w/watches

54. * Pb of 20 var digital w/watches

55. * Pb of 15 var Casio digital w/watches

56. * Pb of 15 var Casio digital w/watches

57. * Pb of 30 childs digital w/watches

58. * Pb of 51 var digital w/watches

59. * Pb of 13 lds/gents w/watches

60. * Pb of 12 lds w/watches

61. * Pb of 12 lds w/watches

62. * Pb of 10 gents w/watches

* 2 DITTO LOTS

65. * Pb of 35 spare/repair w/watches

66. * 3 Skagen w/watches 2 gents 1 lds

67. * 5 W/watches Swatch, Lacoste, Mondaine

68. * 3 Gents S/steel & Bi metal w/watches

69. * 2 Gents Casio w/watches Illuminator & G shock

70. * 4 Gents w/watches

71. * 2 Lds Rotary w/watches y/metal & leather strap

72. * Lds Hermes w/watch on brown leather strap

73. * 2 Gents s/steel strap w/watch Armani exchange & Tissot both straps a/f

74. * 2 Gents leather strap w/watches

75. * 3 Gents w/watches Burberry, Prince & other

76. * Gents black rubber strap chrono w/watch

77. * Gents Victorinox time vision w/watch

78. * Gents Raymond Weil date w/watch on brown leather strap

79. * 2 Gents Sekonda chronograph s/steel strap w/watch

80. * 2 S/steel gents chrono w/watch

81. * Gents Citizen eco-drive chrono w/watch

82. * 2 S/steel strap w/watches Seiko day date & Sekonda date

83. * Gents Accurist chrono s/steel strap w/watch

84. * Gents Chronograph w/watch with as found leather strap

85. * Gents rubber strap chrono w/watch

86. * Gents black leather strap racing chrono w/watch

87. * Lds Emporio Armani bi metal w/watch in pres box as new

88. * Gents Skagen titanium w/watch on mesh strap in Rado pres box

89. * 3 New w/watches 2 Cannibal plastic strap & 1 other

90. * Pb cont 5 var fitness bands/digital sports watches

91. * 2 Smart watches

92. * 700 Series Apple watch s/n FH7QG2JIGR79 (sold as spares/scrap we do not guarantee any mobile/device can be registered/reconnected)

93. * Lds Ax black evening dress & lds made in Italy tie waist coat both new with tag o/r

94. * 10 Var silver/white metal bracelets

95. * Pb of 17 silver/white metal bracelets

96. * Silver necklace with pearl pendent & 2 pearl bracelets

97. * Twisted strand pearl necklace & 2 other pearl bracelets

98. * Pearl necklace, bracelet & earring set with silver clasp

99. * Pb of pearl type necklaces, earrings & other jewellery

100. * Pb of silver & white metal necklaces, chains etc

101. * Pb of 21 silver, plated & other white metal bracelets & bangles

102. * 7 Var designer style bangles & bracelets

103. * 3 Swarovski necklaces & 2 bracelets

104. * 25 Silver & plated rings

105. * 23 Silver & plated rings

106. * 28 Var rings

107. * 110 var rings

108. * Victorian 18ct gold diamond solitaire ring

109. * 2 x 9ct gold rings set with small diamonds

110. * 18ct white gold ring set with small diamonds around single ruby

111. * 2 x 9ct rings white stone set & sapphire & a diamond chip band

112. * 9ct ring set with 6 diamonds

113. * 4 Var 9ct gold rings

114. * 9ct white gold ring set with diamonds & blue stone in presentation box

115. * 9ct gold diamond solitaire ring in heart presentation box

116. * 5 x 9ct gold band rings

117. * 4 x 9ct gold band rings

118. * 3 x 18ct gold band rings

119. * 2 x 18ct gold multi stone set rings

120. * 3 as found gold chains 3 x 14kt & 1 x 9ct

121. * 4 odd 9ct gold hoop earrings

122. * 18ct hoop earring & Oriental pendant

123. * 9ct gold clasp bangle

124. * Heavy belcher link 9ct gold neck chain with large 9ct gold crucifix pendant

125. * 14kt gold multi link bracelet

126. * 18ct gold torque type bangle

127. * 18ct multi link bracelet

128. * 9ct curb link bracelet (no clasp) mounted with 2000 half sovereign

129. * 2 x 9ct flat link bracelets (a/f)

130. * Flat link 9ct gold bracelet

131. * 2 Var 9ct gold bracelets

132. * 2 other 9ct gold bracelets

133. * 2 x 9ct gold box link 45cm chains, 1 has St Christopher pendant

134. * 18ct 50cm neck chain

135. * 18ct 46cm neck chain

136. * 916 high carat gold necklace set with black beads & white stones

137. * 916 high carat gold 50cm neck chain

138. * 916 high carat gold Luck bracelet

139. * 916 high carat gold multi drop bracelet

140. * Pb cont gold plated silver, silver & other y/m jewellery items – bangles, bracelets & rings etc

141. * Pb of y/m, plated & designer style bangles & bracelets

142. * Pb of costume jewellery

143. * Pb of bangles, bracelets & other costume jewellery items

144. * Tray of assorted y/m & plated jewellery items, chains, bracelets, bangles etc

145. * 3 Silver snake like fashion charm bracelets with var charms

146. * Similar lot (bracelets)

147. * Silver hallmarked Gucci square link bracelet

148. * 2 Gents flat link silver neck chains & 2 silver ID bracelets

149. * 10 var silver bracelets

150. * Pb of silver necklaces, chains & bracelets

151. * Tray of assorted silver, plated & other white metal jewellery items

152. * Pb of costume jewellery

153. * Pb of costume jewellery

154. * 8 Var boxed/presentation bag jewellery items (new/as new)

155. * Pandora bracelet & Pandora charm both in presentation boxes

156. * Links heart charm in presentation box & 5 troy ounce ingot in presentation box

157. * Pandora bracelet with 6 charms

158. * Pandora necklace & Links bracelet

159. * 2 Silver bracelets with heart tag pendant

160. * 3 Silver fashion bracelets & 2 silver fashion necklaces

 

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 161-163

161. * Lpb of mixed clothing, outerwear, coats, scarves, hats, jackets etc

162. * Pb of 3prs spectacles, flask, usb power bank, mouse, earbuds, wallets & a pb of 2 books, 2 DVDs, travel charger, Logitech iPad keyboard & 2 folders & a card game

163. * Lenovo ideapad laptop (no hdd)

 

BY ORDER OF THE RAILWAY LOST PROPERTY OFFICE LOTS 164-168

164. * 6 Boxed earbuds

165. * Lenco pink 7inch digital photo frame & square wall clock both N&B

166. * Pb of work blouse fancy dress cape, martial arts Gi with white belt

167. * 2prs gents boxed footwear – Lambretta suede boots UK 9 & Soviet Chukka boots UK7

168. * Valencia acoustic guitar 3 microphone stands & a display stand

169. Carton cont var size picture frames & green case cont over 40 var LPs

 

BY ORDER OF THE POLICE AUTHORITY LOT 170

170. * Green crate cont bric a brac, books, soft toys etc

171. 2 Cartons cont glass light shades with some fittings, glassware, wine glasses etc, some Christmas decorations, bric a brac etc

 

DISTRESS FOR STORAGE REF: 2014 LOT 172

172. 2 HP ink cartridges & a pb cont Boom beat Sky wireless router, BT router, 1 other router & a glass top table

173. 2 Shelves of misc items inc wall clock, mini compressor, BT house phone, novelty air fresheners etc

BY ORDER OF THE RAILWAY LOST PROPERTY OFFICE LOT 174

174. * Epson Stylus CX3200 printer, copier & IBM LCD monitor

175. 4 Prs var size/style Ladies ankle boots

176. 4 Prs var size/style Ladies ankle boots

177. 4 Prs var size/style Ladies shoes

2 SIMILAR LOTS

UNCLAIMED BAGGAGE LOT 180

180. * Grey & blue trim crate of bric a brac etc

181. Cream crate cont bric a brac, electrical cable, drinking glasses & other items

182. Blue pull along case cont Ladies clothing

 

UNCLAIMED BAGGAGE LOT 183-187

183. * Grey/blue Adventuridge pull along case cont 16prs Ladies footwear

184. * Shelf cont deep hydration sheet mask, soap, Scotties original hygiene wet tissues (all new)

185. * 2 Large green & brown patterned rugs & an orange crate cont 1 work jacket, 8 work overalls, hard hat, work boots, Kong gloves, pr of football boots

186. * Pb cont pr of work boots size 4, pr Ladies slipper size 7/8 & Gents lace up shoes size 9 (new)

187. * Pb cont 2 walking sticks, 2prs crutches, fold up seat, umbrella & ground mat & 11 var 12inch vinyl records in cabinet

188. Extra strong formula Daz professional

189. Titan rubber car mats

 

DISTRESS FOR STORAGE REF:2020 LOTS 190-190C

190. Carton cont kitchenware, var cutlery, coffee cups etc & a shelf of Royal Albert teacups & some china plates

190a. 3prs Gents shoes – Tom Ford, Aldo & Crocketts Jones, pr Blundstone ankle boots & a pr of Baboiat trainers all size 11

190b. Christys London top hat in black size UK 7 7/8 in green hat box

190c Shelf of 14 var photo frames

 

BY ORDER OF RAILWAY LOST PROPERTY OFFICE LOTS 191-195

191. * HP Ellite book 8470p laptop (no hdd)

192. * Dell Latitude E7240 laptop

193. * White Lenovo Ideapad 510-1515k laptop

194. * Lenovo Ideapad Flex 10 laptop

195. * Toshiba Satellite C55T laptop

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 196-212

196. * 2 Black hard shell Samsonite trolley cases cont childs & lds clothing

197. * Black p a case cont lds clothing & 1 brown p a case cont lds clothing

198. * Black p a case cont lds clothing

199. * Black p a case cont lds & childs clothing

200. * Green p a case cont gents clothing

201. * Red trolley case cont lds clothing

202. * Black p a case cont lds clothing

203. * Red trolley case cont lds clothing

204. * Black hard shell trolley case cont childs clothing

205. * 2 Black wheelchairs

206. * 1 Black wheel chair & 1 blue wheel chair

207. * Green crate cont toiletries

208. * Pb cont 8 gents items of clothing all new

209. * Pb cont 8 lds items of clothing new

210. * Pb cont 8 new lds & childs clothing

211. * Samsung 40inch tv

212. * 2 Childs car seats & childs toilet seat

213. 3 Prs of lds boots & 2 prs of lds shoes new var colours & sizes

214. Similar lot 3 prs lds boots & 2 prs lds shoes new var colour & sizes

2 SIMILAR LOTS

217. 5 Prs of lds shoes var colours & sizes new

 

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 218-259

218. * Red p a case cont gents clothing

219. * Red p a case cont Asian/African clothing

220. * Black & red p a case cont gents clothing

221. * Black & red p a case cont lds clothing

222. * Black trolley case cont lds clothing

223. * Purple Fullocean trolley case lds clothing

224. * Brown suitcase cont gents clothing

225. * London style hard case cont lds clothing

226. * Green trolley case cont lds clothing

227. * Pink patterned p a case cont lds & childs clothing

228. * Blue pull along case cont lds clothing

229. * Black pull along case cont childs clothing

230. * Blue skyline trolley case cont gents clothing

231. * Black Tosca pull along case cont gents & lds clothing

232. * Pb cont 8 items of lds clothing new

233. * Pb cont 8 items of gents clothing new

234. * Pb cont 8 items of gents clothing new

235. * Pb cont 11 items of childs clothing new

236. * Pb cont 8 items of childs clothing new

237. * Pb cont 6 items of gents clothing new

238. * Pb cont 8 items of gents clothing new

239. * Pb cont 12 items of lds clothing new

240. * Pb cont 9 items of childs clothing new

241. * Pb cont 9 items of childs clothing new

242. * Orange crate cont a pair of atomic snow boot, 3 skiing hats & 3 prs of skiing goggles

243. * Black head holdall cont 2 Fusion skis

244. * Big Sky lighting frame in black case

245. * Applause guitar in black case

246. * Black p a case cont 25 pairs of lds footwear

247. * Black p a case cont 9 pairs of gents footwear

248. * Black & Red p a case cont gents clothing & Green p a case cont gents clothing

249. * Blue trolley case cont lds clothing

250. * Black Skyfite p a case cont gents clothing

251. * Kraft hard anodised magic cooker with induction base

252. * Pr of White superstar Adidas size uk 5

253. * Pr of Blue & White dual fusion Nike size uk 6

254. * Pr of Blue parrot lds shoes size 38 in black pair c e kids trainers size uk 11/2

255. * Pb cont electricals & 3 straighteners

256. * 29mm Fujifilm & 16 mega pixels canon

257. * Grey & Red crate cont toiletries

258. * Pb cont 13 belts, 5 hats, 4 gloves

259. * Grey & Red crate cont kitchenware & var childs games

 

BY ORDER OF THE POLICE AUTHORITIES LOTS 260-376

260. * Black trolley case cont lds clothing

261. * Black p a case cont gents clothing

262. * Black rucksack cont gents clothing

263. * Blue p a case cont lds clothing

264. * Lpb cont 20 prs of gents trainers

265. * Lpb cont 20 prs of gents trainers

266. * Lpb cont 16 prs of lds shoes

267. * Lpb cont 20 prs of gents shoes

268. * Lpb cont 16 prs of gents & lds footwear

269. * Lpb cont 18 prs of gents work boots

270. * Black & blue Dunlop p a case cont gents clothing

271. * Black holdall cont gents & lds clothing

272. * Silver & pink p a case cont lds clothing

273. * Black p a case cont gents clothing

274. * Black & green p a case cont lds clothing

275. * Black rucksack cont gents clothing

276. * Blue Sonal trolley case cont gents clothing

277. * Black rucksack cont gents clothing

278. * 3 Black rucksack cont gents clothing

279. * Grey & black Nike holdall cont lds clothing

280. * Silver Samsonite hard trolley case cont 17 hats, 4 prs gloves, 9 belts

281. * Green Shilton p a case cont white work shirts all var sizes

282. * Black holdall case cont white & blue work shirts all var sizes

283. * 9 Var rucksacks

284. * 10 Var lds handbags

285. * 45 Var wallets & purses

286. * Lpb cont var work belts

287. * Black Nike holdall bag cont gents clothing

288. * Purple p a case cont var empty bags

289. * Blue field sportswear holdall bag cont var empty bags

290. * Lpb cont gents work clothing

291. * Lpb cont gents work trousers

292. * Lpb cont gents white & blue work shirts

293. * Lpb cont gents white & blue shirts & work trousers

294. * Green & Black rucksack cont gents clothing

295. * Blue & black holdall bag cont gents clothing

296. * Lpb cont gents work trousers

* 2 DITTO LOTS

299. * Black Elle hard trolley case cont 10 work trousers all new

300. * Pb cont 30 wallets & purses

301. * Pb cont 30 wallets & purses

302. * 10 Var Ladies handbags

* 2 DITTO LOTS

305. * 11 Var Ladies handbags & clutch bags

306. * Pb cont var Gents work shirts

307. * Lpb cont 13 laptop bags

308. * Black TEC Air laptop bag

309. * Black & blue Carlton holdall cont Gents clothing

310. * 11 Large black holdalls

311. * 11 Large black holdalls

312. * 1,5ltr Jack Daniels

313. * 1,5ltr Smirnoff vodka

314. * 1,5ltr Smirnoff vodka

315. * 1,5ltr Bacardi

* 3 DITTO LOTS

319. * 1,5ltr of Malibu

320. * 1,5ltr of Malibu

321. * 1ltr bottle of Disaranno

322. * 1ltr bottle of Hennessey

323. * 1ltr bottle of Teachers Whiskey

* 2 DITTO LOTS

326. * 700ml bottle of Grey Goose vodka

327. * 1ltr bottle of Absolut vodka

328. * 1ltr bottle of Absolut vodka

329. * 700ml bottle of Absolut vodka

330. * 700ml bottle of Absolut vodka

331. * 70cl bottle of Southwold vodka

332. * 70cl bottle of Absolut mango flavoured vodka

333. * 750ml bottle of 2008 Grand Vintage Moet & Chandon champagne

334. * 750ml bottle of 2008 Grand Vintage Moet & Chandon champagne

335. * 70cl & 50cl bottle of Smirnoff vodka

336. * 7 Var bottles of wine (red & white)

337. * 6 Var bottles of wine (white & Rose)

338. * 2 bottles of 700ml WKD blue, 1 bottle of Sancerre & a bottle of 70cl Irish County cream

339. * 700ml bottle of Grey Goose vodka

340. * Shelf of var cans of lager inc Stella Atrois, San Miguel & others

341. * Clear crate & a box cont var bottles of var lagers, Costa Cappucino & chocolates (all out of date)

342. * 9 Var rucksacks

343. * 9 Var rucksacks

344. * 10 Var rucksacks

345. * 11 Var holdalls

346. * Yellow crate cont handy mask for emergency CPR, sterile saline eye wash & a box cont emergency foil survival blanket

347. * Green crate cont extension leads

348. * Pink & blue crate cont extension leads

349. * Omega lighting digi-pro dimmable digital ballast 600w

350. * Pb cont 7 boxes of 24 cream chargers

* 2 DITTO LOTS

353. * Pb cont 113 crate chargers

354. * Black holdall cont 3prs Gents shoes, 5prs Gents trainers, pr of work boots & 4prs Ladies footwear

355. * Under desk footrest, clipboards & var other office equipment

356. * Box cont car spray paints, deodorants, lighter fluid, var other bathroom items & pb cont var lighters

357. * 2 Car steering columns

358. * Commercial meat slicer, 14 var pots, pans & Russell Hobbs coffee maker

359. * Green & silver 2 hob & grill camping cooker & a camping chair

360. * Lpb cont 20 jacket linings

361. * Chome Spit T,I automatic gun in case BE011309 (C15)

362. * Spitmatic ejection gun with charges in orange metal case (C15)

363. * 6 Var coats

* 2 SIMILAR LOTS

366. * 5 Var coats

367. * Similar lot (coats)

368. * 5 Waterproof coats

369. * Vintage 1940s Mats Larsson sheepskin arctic WWII army parka coat

370. * Autograph Ladies boots size 6,5 (1 zip broken)

371. * Lpb cont 20 var coats

372. * Similar lot of 19 (bag of coats)

373. * Similar lot of 18 (bag of coats)

374. * Breezy wheelchair, babies changing mat & 2 baby seats

375. * Wheelchair, 2 baby seats & 1 buggy

376. * Lpb cont black holdall & 3prs of work boots

377. 2 Sets of floral patterned curtain

4 SIMILAR LOTS

381. Farmer series II toy tractor with trailer

382. Dark grey 21 gear Muddy Fox mountain bike

383. 4 Zimmer frames & a wheelchair

384. Aluminium extendable ladder

385. Commode & bedside dinner tray

386. 43inch light widen bookshelf

387. Set of 8 24x30 tiled effect bird paintings

388. 2 Shelves of a Wedgewood & decorative plates, magnifying glass & var coloured glassware

388a. White Hinari ice style mini fridge

388b. Blue & black storage trunk

388c. Bionaire air purifier

 

BY ORDER OF THE CIVIL ENFORCEMENT AGENT LOTS 389-397

389. 6 Packs of golden walnut laminate flooring

390. 6 Packs of Merbau laminate flooring

391. 4 Packs of natural walnut laminate flooring

392. 3 Packs of walnut grey laminate flooring

393. 6 Packs of marble effect white laminate flooring

DITTO LOT

394. 4 Packs of marble effect black laminate flooring

395. 3 Packs of Acadia pine laminate flooring

396. 3 Packs of Canadian walnut laminate flooring

397. 17 Packs of var mixed laminate flooring

 

BY ORDER OF THE RAILWAY LOST PROPERTY OFFICE LOTS 398-440

398. * Macbook pro A1398 C02RK0S8G8WP

399. * Macbook air A1370 C02F5BD0DQX

400. * Macbook air A1466 C02P31BHG5RQ

401. * Macbook air A1466 C1MQQOX7G943

402. * Macbook pro A1502 CO2QGJUFVHS

403. * iPad A1474 in red flap over case SMPMT60YFK11 (sold as seen scrap/spare – may not be able to be connected or registered)

404. * iPad A1566 in blue case DMPQTLDXG5VW (sold as seen scrap/spare – may not be able to be connected or registered)

405. * iPad A1490 in patterned case DXLT8VUFLMM (sold as seen scrap/spare – may not be able to be connected or registered)

406. * iPad A1455 in blue case F4KL5TYTF19J (sold as seen scrap/spare – may not be able to be connected or registered)

407. * iPad A1489 F9FQL6OAFCM6 (sold as seen scrap/spare – may not be able to be connected or registered)

408. * iPad air A1566 in flap over case DMQT2863HGSG (sold as seen scrap/spare – may not be able to be connected or registered)

409. * iPad mini 3 in brown cover DLXQ84VNG5V6 (sold as seen scrap/spare – may not be able to be connected or registered)

410. * iPad mini 2 A1489 in brown case DLXNMFWFCM6 (sold as seen scrap/spare – may not be able to be connected or registered)

411. * iPad mini A1455 F4KL164CF19N (sold as seen scrap/spare – may not be able to be connected or registered)

412. * iPad mini A1490 in blue flap over case DLXV9Q1FLMJ (sold as seen scrap/spare – may not be able to be connected or registered)

413. * Pb cont 17prs of sunglasses in cases

414. * Pb cont 20prs var sunglasses

* 7 DITTO LOTS

422. * 5prs fashion style sunglasses

* 3 SIMILAR LOTS

426. * 2prs cased sunglasses Michael Kors & Maui Jim

427. * Pr Ray Ban new Wayfarer RB2132 in black case

428. * Pr Ray Ban RB4068 brown classic in tan case

429. * Pr Ray Ban Aviators RB3025 in black case

430. * Pr Ray Ban Wayfarer RB2132

431. * Pr Ray Ban glasses

432. * Pr Ray Ban RB2140 Wayfarers

433. * Pr of Ray Ban Wayfarers

434. * Pr of Ray Ban Justin RB4165

435. * Pr of Ray Ban Wayfarers RB2132

436. * Pr of Ray Ban RB4147 polarized

437. * Pr of Ray Ban RB2132 new Wayfarer

438. * Pr of Ray Ban 4199 polarized

439. * Pr of Ray Ban RB2140 Wayfarers

440. * Pb cont 3prs fashion sunglasses & 2 cases

 

BY ORDER OF THE DISTRIBUTOR LOTS 441-530

441. Kingavon 12L 1200w halogen oven – black

2 DITTO LOTS

444. 6 packs of 10 non slip coat hangers

445. 6 packs of 10 non slip coat hangers

446. 5 packs of 10 non slip coat hangers

447. 2 Boxes of 3m expanding curtain wire approx. 24 sets & 2 boxes of bamboo skewers approx. 24 sets

448. 9 Redwood leisure garden Quoits kids game & 3 Redwood Leisure 60cm space hopper

449. 5 Magnetic hula hoops

450. 5 Magnetic hula hoops

451. 6 Magnetic hula hoops

452. 4 Boxes cont magnetic L&P plates approx 12 sets in each box

453. Carton cont approx 24 garden tap jackets

2 DITTO LOTS

456. Carton cont approx 24 x 700ml infusion water bottles

15 DITTO LOTS

472. Carton cont approx. 16 waterproofed over trousers

2 DITTO LOTS

475. 5 Kingavon 4inch metal USB fans

476. 5 Kingavon 4inch metal USB fans

477. 2 Kingavon portable garment steamers

478. 2 Kingavon 2kw convector heaters with adjustable thermostat

479. 4 Kingavon LED purple small bedside/desk/table lamps

480. 3 Kingavon 800w quartz heaters

2 DITTO LOTS

483. 2 Kingavon 800w quartz heaters

484. Carton cont approx 48 12 LED head lamps

485. 5 Kingavon large table lamps in white RRP 37,99

3 DITTO LOTS

489. 5 Kingavon large table lamps in purple RRP 37,99

490. 5 Kingavon large table lamps in purple RRP 37,99

491. 5 Kingavon large table lamps in white, purple & blue RRP 37,99

492. Carton cont approx 24 Kingavon switch socket 1 gang RRP 2,99each

493. 6 Black 10 tier shoe racks RRP 12,89

2 DITTO LOTS

496. 5 Kingavon transparent glass bathroom scales RRP 13,50

8 DITTO LOTS

505. 5 Kingavon electronic bathroom scales RRP 10,99

5 DITTO LOTS

511. 6 Cartons of 3 fruit infusion water mason jam jars/drinking jar with handle RRP 4,99

2 DITTO LOTS

514. 3 x 73mm Shackleless padlocks heavy duty chrome plate steel padlock RRP 17,35

3 DITTO LOTS

518. 5 x 10pce plastic solar light sets RRP 10,00

5 DITTO LOTS

524. 3 Black 7 tier show racks RRP 7,95

525. 3 Black 7 tier show racks RRP 7,95

526. 2 Kingavon 2kw upright fan heaters RRP 9,99 & 1 Kingavon white desk lamp 40w RRP 8,49

527. 2 Kingavon solar spiral changing lights RRP 16,00 & 1ltr cordless electric kettle RRP 10,07

528. 4 x 10pce white solar mini Chinese lantern sets

529. 4 x 10pce white solar mini Chinese lantern sets

530. 1 Kingavon portable halogen lamp & 2 Kingavon 10w IP65 LEC floodlight with PIR sensor

 

REDUNDANT STOCK & SAMPLES FROM A HIGH STREET RETAILER LOTS 531-585

531. Pb & 3 zipped purses & 12 bag Charms new (C6)

532. Pb cont 21 iPhone 5, 6 & 7 cases new (C6)

533. Shelf of 6 bottles organic bath sugar, 5 tealight tumblers, 3 glass bottles, lip balm & 2 metal bangles (C6)

534. Toilet bag cont bath milk & body wash, 7 var cosmetic bags & 3 other bags (C8)

535. Pb of a knitted hat, England baseball cap, pr gloves & 4 scarves

536. 6 Straw hats

537. 5 Straw & 1 felt hat (C8)

538. 6 Var Ladies scarves (sample on rail)

539. Pb cont 6 Ladies scarves

2 DITTO LOTS

542. 2prs Ladies sandals wedge heel size 40 & 41, 2prs pumps size 40 (ex catwalk) (C9)

543. 4prs Ladies sandals wedge heel size 36, 37, 38 & 39 (ex catwalk) (C9)

544. 4prs var Ladies shoes size 40 (ex catwalk) (C10)

2 DITTO LOTS

547. Pr Ladies black knee length & pr black Chelsea style boots size 40 slight sole markings (Middle C10)

548. 2prs Ladies new boots size 40 – black leather & grey suede (middle C10)

549. 3prs Ladies leather boots (catwalk sample) sizes 37, 38 & 39 (2nd shelf C10)

550. 3prs Ladies leather boots (catwalk sample) size 40 (top shelf C10)

551. Ladies black leather zip front jacket (new/sample)

552. 2 Ladies coats & 1 jacket (new/sample)

553. 4 Var Ladies jackets (new/sample)

3 DITTO LOTS

557. 7 Var Ladies knitwear (new/sample)

558. 8 Var Ladies tops/knitwear (new/sample)

559. 8 Var Ladies tops/knitwear (new/sample)

560. 8 Var Ladies garments – tops, dress etc (new/sample)

561. 4prs Ladies trousers/jeans (new/sample)

562. 4prs Ladies trousers/jeans (new/sample)

563. 5 Var Ladies dresses (new/sample)

3 DITTO LOTS

567. 4 Var Gents smart jackets (new/sample)

2 DITTO LOTS

570. Gents navy smart overcoat (new/sample)

571. Gents navy smart double breasted short coat (new/sample)

572. Gents navy smart jacket & 2prs trousers (new/sample)

573. 4prs Gents trousers (new/sample)

574. 4prs Gents jeans (new/sample)

575. 2prs Gents shorts, 5 var tops (2 have sun damage) & 2prs jeans (new/sample)

576. 6 Var Gents shirts (new/sample)

577. 6 Var Gents shirts (new/sample)

578. 2 Soft leather Ladies garments – dress & skort (new/sample)

579. 8 Var Ladies garments – dress, skirts, tops etc (new/sample)

2 DITTO LOTS

582. 4prs Ladies trousers & 4 skirts – var (new/samples)

3 DITTO LOTS

BY ORDER OF THE DISTRIBUTOR LOTS 586-650

586. Carton cont 6 Kingavon 15 LED lanterns & paper log briquette make

587. 11 Rolls of artificial straight brick wallpaper

588. 11 Rolls of artificial straight brick wallpaper

589. 12 Rolls of artificial natural brick wallpaper

590. Kingavon 1200w oscillating halogen heater

591. Carton cont approx 42 Kingavon 10 LED decoration lights

592. 9 x 4 solar diamond light with colour changing LED
593. 2 Small cartons cont 12 150g plumb bob markers for tile junctions

594. 5 Small cartons cont 12 whitening markers for tile junctions

595. Pb cont 5 rhinestone applicator heat wand for gems & rhinestones RRP 13,88

2 DITTO LOTS

598. Pb cont 4 rhinestone application heat wans for gems & rhinestones

599. Carton cont approx 11 Kingavon security keypad alarm systems RRP 6,00

600. Carton cont 12-12v trickle chargers RRP 5,00

601. Carton cont 5 5/8inch (16mm) x 14ft (4,26m) tow rope RRP 6,00

2 DITTO LOTS

604. Carton cont 16 heavy duty revolving leather punchers RRP 2,50

605. Digital twin 100 (copper) satellite coaxial cable black 100m RRP 54,00

3 DITTO LOTS

609. 21 Var size & colour deluxe dressing gowns

610. 21 Var size & colour deluxe dressing gowns

611. Carton cont approx 57 hair removal epilator

612. Carton cont approx 13 Kingavon personal panic alarms (black) RRP 5,00

613. Carton cont 23 green blade 8 function spray nozzle with non slip grip RRP 3,00

614. Carton cont 16 green blade 8 function spray nozzle with non slip grip RRP 3,00

615. Carton cont 6 Kingavon 9 LED solar light with motion sensor RRP 10,00

616. Carton cont 28 10LED sensor lights

617. Carton cont 9 Kingavon infared digital ear thermometers RRP 12,00

618. Carton cont 48 handheld mini fans RRP 1,50

619. Carton cont 48 handheld mini fans RRP 1,50

620. Carton cont 48 4 in one facial cleansers

621. 2 Cruiser retro skateboard blue

622. Carton cont 13 1m x 1m fire blankets RRP 9,69

623. Carton cont approx 29 snow & ice grips RRP 4,10

624. Carton cont 48 handheld mini fans RRP 1,75

3 DITTO LOTS

628. Carton cont 5 mini drill sets with 60 accessories RRP 11,49

629. Carton cont approx 60 2pce strap sets

630. Carton cont 7 pet cat seat belts RRP 8,58

631. 5 x 4pce car mat sets

632. 5 x 4pce car mat sets

633. 2 Cartons cont approx 48 insulated bottle cool bags with strap – blue

634. 2 Cartons cont approx 48 insulated bottle cool bags with strap – blue

635. Carton cont 12 4pce firmer chisel sets RRP 3,50

3 DITTO LOTS

639. Carton cont 12 x 10mm x 1,8m combination bicycle locks RRP 7,39

2 DITTO LOTS

642. 6 Cartons cont 30 x 500ml household dehumidifiers

643. 152pce took kit inc helix keys, ratchet wrench & 8oz claw hammer etc in grey carry case

3 DITTO LOTS

647. 8 Gents shoe stretchers

648. 8 Gents shoe stretchers

649. 5 x 10 tier black shoe racks

650. 4 x 10 tier black shoe racks

 

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564
generic viagra without prescription 2001 jun 29(5):261-4. Treatment options hysterectomy (surgical removal of the uterus) for decades has been the traditional treatment for women with significant symptoms related to fibroids who no longer desire children.