hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 16th October 2017 11:00am - 4.00pm

Tuesday 17th October 2017 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 17th OCTOBER 2017 SALE COMMENCING AT 9.30AM,  VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 16th SEPTEMBER 2017 BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 18% PLUS VAT.

WE DO NOT GUARANTEE ANY MOBILE DEVICE/TABLET SOLD CAN BE REGISTERED OR RECONNECTED AFTER THE AUCTION

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 1-91

1. * 9ct Gold bracelet set with white stones

2. * 2 9ct band rings

3. * 9ct 40cm neckchain with green stone set pendent

4. * 2 9ct Stone set rings pink & white stones & Blue & white stones

5. * 9ct gold Victorian style ring set with diamond

6. * 9Ct gold ring & 8ct gold brooch set with rubies and white stones

7. * Pearl bracelet with 9ct gold clasp

8. * 9ct Gold scrap lot co,p bangle & 2 chains a/f

9. * 14kt gold clasp bangle

10. * 2 14kt 585 gold rings diamond chips & other white stones

11. * Box of assorted silver jewellery items inc a few gold plate & other white metal items

12. * 6 Selected Silver/other white metal bangles/bracelets Swarovski, others etc

13. * 6 Selected silver/other white metal jewellery items 3 rings, 2 necklaces & 1 bracelet Swarovski, others etc

14. * 7000 Series Apple watch s/n FHLQ35G29J6 (please not this item may not be able to be connected due to Apple policies, please refer to our terms & conditions)

15. * Ipod touch A1509 in blue rubber case C3LL8ZILFFCJ

16. * 32gb Ipod touch

17. * 64gb Ipod touch

18. * 16gb Ipod touch

19. * Iphone 3 012164000540880 & Ipod shuffle

20. * Iphone 4 012837007053557 in black case

21. * Iphone 5 013351001200049

22. * Iphone 5 013721001902846

23. * Ipad mini A143 DLXKK07BF193

24. * Ipad mini A143 in blue case DLX3KMPF193

25. * Ipad mini A1489 DQTN4VCHFCM8

26. * Ipad mini A143 in black back case F4KK27UBF195

27. * 16gb Ipad A1395 in black case DMPJRT6TDKPH

28. * Amazon fire in blue rubber case

29. * Amazon fire in blue flap over case

30. * Vodaphone VFD600 mobile phone 35595076311059

31. * Asus TF201 tablet with keyboard dock

32. * 11 Var rubber wrist band activity tracker etc, pedometer, Bluetooth ear piece

33. * Pb of costume jewellery

34. * Box of Silver/White metal bangles & odd hoop earrings

35. * Pb of 26 Var silver/white metal bracelets

36. * Pb of 17 Silver/white metal neckchains necklace

37. * Tray of assorted silver/white metal jewellery items rings, pendents etc

38. * 9 Var S/steel strap gents w/watches

39. * 7 Var lds/gents w/watches

40. * 6 Rubber strap digital w/watches & 2 Activity bands

41. * 9 Lds s/steel strap w/watches

42. * 9 Lds s/steel w/watches

43. * 9 Lds s/steel w/watches

44. * 9 Lds s/steel w/watches

45. * 5 Selected lds s/steel strap w/watches Tissot, Pulsar etc

46. * Pb of 7 var leather strap w/watches

47. * Pb of 7 var leather strap w/watches

48. * Garmin forerunner 610 GPS sport watch

49. * 2 Gents Chronograph w/watches Fuji & Miler

50. * 2 Lds Swatch w/watches

51. * 4 Var lds s/steel strap w/watches

52. * 2 Leather strap gents Ben Sherman w/watches

53. * Lds Orvis patch work leather w/watches

54. * Gents Swatch Irony day date w/watch

55. * Gents Fossil chrono w/watch on blue leather strap

56. * Gents s/steel strap Fossil chrono w/watch

57. * Gents black mesh strap Skagen chrono w/watch

58. * Gents Seiko s/steel strap automatic day date w/watch

59. * Gents S/steel Guy Laroche w/watch

60. * Gents s/steel Rotary date w/watches

61. * Gents Old Omega Geneve automatic date w/watch on s/steel strap

62. * Gents Old Orient automatic 2 jewels w/watch on s/steel strap

63. * Gents Oris 21 jewel automatic w/watch on leather strap 28-18240

64. * Rocha John Rocha s/steel strap gents chrono w/watch

65. * Gents Michael Kors 8086 chrono w/watch on s/steel strap

66. * 16gb Ipad A1395 DMQGM4YPDFHW (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

67. * Ipad mini A1432 DQTLDG2FFI93 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

68. * Ipad mini in red flap keyboard case A1432 F4KK4B35F795 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

69. * Ipad A1475 DMPN426PF4YJ (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

70. * Ipad A1460 DMPL78TCF191 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

71. * Ipad A1474 DMRLQAAHFK15 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

72. * Ipad Mini A1599 FGGQMOODGSV5 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

73. * Ipad A1566 DMPNHL39GSVJ (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

74. * Ipad A1474 in flap cover DMRMFODAFK14 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

75. * Ipad A1458 in grey smart case DQTJMDLGF182 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

76. * 16gb Ipad A1396 in case DR5LP4TODFJI (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

77. * Ipad in black case A1474 DMPQQIN5FK15 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

78. * Ipod touch A1574 in black rubber case CCQQRYZKGGK4 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

79. * Iphone 4)R657008470802 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

80. * Iphone 5 0135550001893410 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

81. * Iphone 5 in rubber case 0133351009483050 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

82. * Iphone 5c in blue case 358545058162423 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

83. * Iphone 5s 351989067003516 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

84. * Iphone 5s 352015065717896 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

85. * Iphone 5s 352046068654604 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

86. * Iphone 5s 359139071083136 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

87. * Iphone 5 SE in black case 355794072704314 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

88. * Iphone 5s in case 358688051783710 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

89. * Pink Iphone 6s in case 353312079237592 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

90. * Iphone 6 in case 359281065016506(for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

91. * Iphone 6 354434060636191 (for spares/scrap please be aware we do not guarantee any mobile or tablet can be registered/reconnected after sale)

 

BY ORDER OF THE LOST PROPERTY OFFICES LOT 92-130

92. * Sony Cybershot DSC-H300 digital camera in carry pouch

93. * Nikon D3300 digital camera with Nikon DX Vr 18-55mm lense in carry Manfrotto pouch

94. * Canon GIX digital camera in carry pouch

95. * 4K Ultra HD activity digital camera in protective case

96. * Canon E05M Camera in carry bag with 22mm lense & 18-55mm lense

97. * Canon powershot SX400is digital camera in carry box

98. * Sony Cybershot 12mp digital camera in carry pouch

99. * Lumix DMC-LX7 digital camera in case

100. * Panasonic HDC-TM60 camcorder

101. * Sony HD handy cam HDR-PJ660E

102. * Pr of Bluetooth/micro card recording sunglasses

103. * 2 35mm cameras & Fujifilm Instax camera

104. * Pb of 14 var pocket sized usb power bank chargers

105. * Pb of 19 var larger sized usb power bank chargers

106. * 2 Kindle paper white e-readers in blue & purple

107. * 2 Kindle paper white e-readers in black flap over cases

108. * 2 Kindle paper white e-reader black & brown flap over ases

109. * 2 E readers in flap over cases Kindle & Kobo

110. * 3 Laptop chargers & Multi media port

111. * Amazon kindle

112. * Kindle Amazon in black case

113. * Kindle Amazon

114. * Kindle Amazon in black case

115. * Kindle Amazon

116. * Blackberry 64gb s/n 1344-9433-4149 in soft case

117. * Purple HUDL tablet 5053947890532

118. * Walpad 8b tablet

119. * Lenovo blue tablet in frozen case

120. * Unnamed pink tablet

121. * Alcatel one touch tablet 86445920859859

122. * Asus Nexus tablet

123. * Ipad 124gb Air 2 in flap case 35696701771705

124. * Ipad A1474 DMTLP8IVFK10

125. * Ipad A1475 in flap over case F6QNV07RF4YD

126. * Samsung 8gb SM-T210 tablet in red flap case s/ R32F400RTGY

127. * Samsung SMT819 tablet in grey case sn R52H512QY9K

128. * F&U ETB1065 tablet s/n 326104073

129. * Windows tablet s/n WHT20160401109

130. * 2 As found unnamed tablets

 

DISTRESS FOR STORAGE REF : IC24 LOTS 131-145

131. White modern 4 shelf book case

132. White lec under counter fridge very good condition

133. Modern black & silver Beldray pedestal fan with built in timer

134. 2 Black adjustable office chairs

135. 2 White modern with 5 draw side units

136. White & black modern electric portable air conditioner

137. White & black modern electric portable air conditioner

138. Blue & white whirlwind 1800w hoover

139. No lot

140. White modern large 4 shelf book case with 13 draws

141. White modern Bosch dishwasher in very good condition

142. Modern black & silver Beldray pedestal fan with built in timer

143. 3 Dragon 4s Delonghi heaters

144. Various clothes rails, Black adjustable office chair & white modern 5 draw side unit

145. Venice sketch easel boxes & complete

 

DISTRESS FOR STORAGE REF : 3B04 LOTS 146-155

146. Carton cont var sewing equipment (r1)

147. 76cm Handmade tapestry camel (r1)

148. Blue electric turbodryer (r1)

149. Walnut effect coffee table and mtchg walnut effect drink cabinet with sliding top

150. 7 Prs of Roch Valley dancewear all boxes & var size (c1)

151. 6 Prs of pageboy shoes, 3 prs of ballet dance shoes all boxes, var size (c1)

152. 8 Prs of Roch Valley Dancewear all boxed & var sizes (c1)

153. 6 Prs of pageboy shoes, 1 pr of bridal shoes (c1)

154. 7ft x 6ft patterned rug

155. 8 Rolls of incomplete material & 1 black carton of material

156. 5L of Professional fairy lemon (c2)

157. 5L of Professional fairy lemon (c2)

158. Mega XL pack of professional 2 in 1 Bold Lotus Flower & Water Lily (c2)

159. Mega XL pack of professional 2 in 1 Bold Lotus Flower & Water Lily (c2)

160. 330ml x 36 of No sugar, no calories of Diet Coke, 8 Packs of Rennies (c2)

161. 550ml x 8 of Summer Breeze Lenor

162. Similar lot 550ml Lenor x 8

163. Extra strong formula professional brilliant whiteness Daz (c2)

164. Black T/case cont gents clothing

165. Grey t/holdall of lds & few childrens clothing

166. Pb cont 3 prs trainers Nike & Supra new sizes uk 4, 3 & 4,5

167. Pr Gents Finsbury all leather fashion design shoes with dustbags/ light use size 8 & shoe trees

168. Pr Gents Finsbury Piggaro all leather French design shoes size 8 new with dustbags rrp 210 euros

169. Pr Lilac embroidered single duvet sets n& packaged

170. Pb single white flat sheet, pillowcase, 4 cushion covers, 2 napkins & throw new

171. Pb cont Calvin Klein logo scarf, 2 multipack socks, pr lds leather gloves, 2 other gloves, Cath Kidston tea cosy, Sari & 2 baseball caps all new

172. Pb cont Chelsea Shirt 13-14 years, scarf, wristbands plus royal blue shorts all new

173. Lancombe black case, Calvin Klein tote bag & purse, other bag all new

174. Shelf cont 18 new compacts eye shadow, blusher, Clinique, Dior, Estee Lauder etc

175. Box cont 500 African fancy white professional nail tips, wrist support, Ventilative lge, 8 packs razor blades Wilkinson sword & Lynx new

176. Carton cont used toiletries & cosmetics

177. Pb cont gents trs, gap sweat top, top & belt

178. Pb cont 2 prs lds shorts size 14, top, cropped leggings, childs all in one pjs, Next cardigan, all new

179. Pb cont 7 prs lds trs new

180. Pb cont 6 prs jeans new

181. Pb cont 2 prs trs, 5 prs jeans new

182. Pb cont 11 var scarves/shawls & 3 ponchos new

183. Rayban Wayfarer prescription glasses in case

184. Rayban sunglasses in black case

185. Oakley flak jacket xlj sunglasses in black case

186. Boss prescription glasses in case

187. Tom ford prescription glasses in case

188. D & G sunglasses in ted baker case

189. St dupont sunglasses in case

190. Calvin Klein sunglasses in case

191. Us polo bedset duvet cover, flat sheet & pillow case new

192. D & G masculine gift set new & boxed, Edt 50ml, deodorant, body cream/wash (c10)

193. Hermes deodorant stick & Lauren 30ml spray cologne n & boxed (c10)

194. Christian Dior Eau Savage 100ml deodorant natural spray n&b (c10)

195. Christian Dior Eau Savage EDT 100ml n&b c10

196. Christian Dior Eau Savage After Shave 100ml n&b c10

197. Boucheron 50ml EDT pour homme n&b c10

198. Boucheron 50ml EDT pour homme n&b c10

199. Rochas Byzance 50ml edt & 150g Savon Doux parfume n&b c10

200. 2 David Beckham 50ml aftershave n&b c10

201. Gucci EDT 30ml vaporiser pour homme n&b c10

202. Givency 220ml gentleman edt new not boxed c10

203. Van Cleef & Arpels First 200ml body cream n&b c10

204. Van Cleef & Arpels First 90ml edt rechargeable Atomiser n&b c10

205. Van Cleef & Arpels First 90ml edt rechargeable Atomiser n&b c10

206. Gucci Nobile 60m edt n&b c10

207. Gucci Nobile 60m edt n&b c10

208. Gucci Nobile 60ml Aftershave nautral spray n&b c10

209. Van Cleef & Arpels 200ml First body lotion n&b c10

210. Calvin Spray cologne 100ml in felt bag (c10)

211. 53 Bars soap as on shelf c10

212. Warner Bros book Animation Art published to coincide with their 75th Anniversary as new

213. 2 Rolson post boxes, 4 101pce crimp tool sets c10
214. Universal AC12OW notebook adapter, HDMI to DVI cable, 3 HDMI male to male leads all new & packaged c10

215. Bundle 10 va Rolson tools n&packaged c10

216. Bundle 11 similar items c9 Rolson tools

217. Bundle 15 similar items c9 Rolson tools

218. 3 Battery free wireless optical mouse & 4 other optical mouse all n & packaged c9

219. Belkin Hi-speed USB compact hub 2 x optical mouse, 3 x USB 2,0 hub port c9

220. Shires riding hat 54cm new with dustbag c9

221. Shires riding hat 54cm new with dustbag c9

222. Lge Pb cont pink throw, cushion insert, 5 king size duvet covers with mtchg pillowcases, 3 single duvet covers 1 with sheet & pillowcases, 2 single valances, table linen all clean r1

223. Pb cont 3 cd players, hair straighteners, batt chargers, plug adaptors, leads c9

224. M&S cumberband & Silk gents evening scarf, Mulberry cashmere scarf n&b

225. Pr of Anthropologie Tilde vintage fit jeans size 30 new rrp 98

226. Pr of Anthropologie Tilde vintage fit jeans size 29 new rrp 98

227. Pr of Anthropologie Tilde vintage fit jeans size 28 new rrp 98

228. Pr of Anthropologie Tilde vintage fit jeans size 27 new rrp 98

229. Pr of Anthropologie Tilde vintage fit jeans size 27 new rrp 98

230. Pr of Anthropologie Tilde vintage fit jeans size 25 new rrp 98

231. Hobbs black & cream lace dress size 16 new but with no tags with it

232. 5 Childrens garments on rail Autograph, Next & River Island all new total rrp 71

233. 4 Childrens garments on rail Next, River Island all new total rrp 62

234. 2 Lds JOA shorts suit in Ivory self strip sizes sml & x sml new rrp

235. 2 Asos lds lace tulle mini dresses in lilac & grey both size 10 new

236. 2 Asos lds lace tulle mini dresses in lilac & grey both size 10 new & packaged c9

237. 2 Asos lds lace tulle mini dresses in lilac & grey size 12 & 14 new & packaged c9

238. 2 Asos lds lace tulle mini dresses in lilac & grey size 12 & 14 new & packaged c9

239. 2 Asos lds lace tulle mini dresses both lilac 8 & 10 new & packaged c9

240. 2 Asos lds lace tulle mini dresses both lilac both size 12 new & packaged c9

241. 2 Top shop black lace body suits new sizes uk 6 & 10 rrp 29 each

242. Lipsy printed tie jumpsuit new size 12 rrp 42 rail

243. Lipsy printed tie jumpsuit new size 6 rrp 42 rail

244. Lipsy printed tie jumpsuit new size 6 rrp 42 rail

245. Lipsy printed tie jumpsuit new size 12 rrp 42 c9

246. Lipsy printed tie jumpsuit new size 6 packaged rrp 42 c9

247. JOA pleated camisole top size lge rail

248. 3 Lds tops Next 12, Joe Brown 10 & Accesorize XS all new rrp in excess 60pound

249. 3 Lds new blouses Next, Asos & River Island sizes 16, med & 8 rrp in excess 80 pound

250. 3 Prs New look slim leg trs size 10 & Joe Brown top size 10 all new

251. 3 Prs boys blue camaflouge cargo shorts age 11yrs new rrp 17 each

252. 4 lds next tops sizes 10, 12, 16 new rrp 18 each

253. 4 Ditto tops packaged c9 sizes 10, 12 & 16

254. 3 Ditto tops sizes 10 & 16 new & packaged

255. Wilcox & Gibbs 5 thread industrial overlocker

256. Pfaff Industrial flatbed sewing machine

257. Brother Industrial blind stitching sewing machine

258. Janone Décor excel 5024 & Bernina record sewing machines

259. Bernina Toyota 4300 & Singer sewing machines

260. Frisiter Rossman & 2 Singer sewing machines

 

DISTRESS FOR STORAGE LOTS 261-299

261. Industrial flatbed sewing machine in very clean condition Badged advance manufacturer unknown fitted with worklamp

262. Advance Industrial blind stitching machine in very clean condition Global counter to Underside Manufacturer unknown fitted with work lamp

263. Industrial flatbed sewing machine in very clean condition Badged advance manufacturer unknown fitted with worklamp

264. Industrial flatbed sewing machine in very clean condition Badged advance manufacturer unknown fitted with worklamp

265. AE- M700 4 thread overlocker in very clean condition fitted with work lamp

266. Primula ECO 3711E industrial ironing/pressing machine in very clean condition

267. Lloytron iron & Ironing board with 5 fin oil filled radiator on castors

268. Brother Anniversary Innov-15 10 zig-zag & buttonholes boxed with leads & manual

269. Dressmakers adjustable dummy on tripod base & wooden yardstick in very clean condition

270. 6 White Ikea storage boxes with lids suitable for toys/handicrafts many other uses

271. 6 White Ikea storage boxes with lids suitable for toys/handicrafts many other uses

272. Grey Swivel machinists chair in as new condition

4 DITTO LOTS

277. Pr of Ikea black folding breakfast bar stools in as new condition

278. Pb cont 20 rolls of industrial cotton vars colours

10 DITTO LOTS

289. Carton cont 22 rolls of Industrial cotton var colours r1

290. Carton cont rolls of hook & loop Velcro, var bindings etc

291. Pb cont 50 var zips

8 DITTO LOTS

DISTRESS FOR STORAGE LOTS 300-325

300. Mulberry black vintage shoulder bag c4

301. Tan vintage crocodile handbag c4

302. Beige vintage ostrich skin handbag c4

303. Black Snakeskin Pelleterre C3 vintage bag fitted with mirror c4

304. Red Snakeskin & suede vintage handbag c4

305. Black Animal print vintage handbag

306. Black Snakeskin vintage leather lined shoulder bag c4

307. 2 Vintage bags Trussardi cream & beige satchel style & Brown snakeskin shoulder bag c4

308. Cream shoulder & black skin two handle vintage bags c4

309. Tan & suede plus brown leather vintage handbags c4

310. Tan & Black plus brown leather two handled vintage handbags c4

311. Tan Doctors style & black snakeskin vintage handbags c4

312. 2 Brown Vintage handbags c4

313. Artisan brown leather shoulder & black leather vintage handbags c4

314. Bailey & Quinn black leather & brown leather vintage handbags both handled c4

315. 2 White leather two handled vintage handbags c4

316. 2 Black leather two handled vintage handbags c4

317. 2 Vintage shoulder bags Burgundy & black leather c4

318. 2 Two handled leather vintage handbags black & brown c5

319. 2 Two handled leather vintage handbags black & red c5

320. 2 Two handled leather vintage handbags navy & green c5

321. 2 Two handled leather vintage handbags black & brown c5

322. 2 Lge black vintage shoulder bags c5

323. 2 Two handled black leather vintage bags c5

324. 2 White leather vintage shoulder bags c5

325. Fendi purple leather vintage shoulder bag with belt of same colour inside

326. 60 x 80 cm framed & glazed black & white abstract Gillee print by the artist Meridith Martens with Trowbridge certificate of authenticity

327. 60 x 80 cm framed & glazed abstract Gillee print by the artist Meridith Martens

328. 60 x 80 cm framed & glazed black & white abstract Gillee print by the artist Meridith Martens with Trowbridge certificate of authenticity

329. Black Wool Rich lds Joseph overcoat o/r medium

330. Brown leather Salvatore Ferregamo handbag

331. Snakeskin evening bag

332. Biscuit Dubouche & Co Grande fine champagne Cognac in pres box

333. 1 ltr boxed Drambuie liquer

334. Pr of Edwardian harbour scene water colours signed W Cannon

335. Red Squirer tele by Fender electric guitar s/n CY03057294

336. Handpainted old coal bucket, ceramic oriental elephant, ornamental stool & oval fluted edge cut wall mirror

337. Clear crate cont 3 framed pictures, 7 unframed pictures

338. Complete set of metal chess pieces

339. Italian blue & cream leather Geaibns hand bag in dust bag

340. Shelf of items of interest inc sml boxes, soft toy, oriental carved items, 2 sml bags etc c16

341. Shelf of toiletries, cosmetics & fragrances new & as new c16

342. 2 Shelves of bric a brac, ceramics, sunglasses, mirror, egg cups, coasters etc (c16 &17)

343. 6 Var Nao figurines a crawling baby, 4 girls & a boy c17

344. Shelf of selected figurines cow, dog, Aynsley pig, 3 Doulton cats & a doulton town crier c18

345. Selected glass ornaments inc leaded, colour glass plaques, vintage pot vases, coloured glass jug, angler glass plaque, decanter set c18

346. Glass ornament lot comp Murano style bird, coloured mushroom, scent bottle, Waterford crystal mantle clock, pr Villeroy & Boch candle sticks, 3 branc Villeroy & Boch candleabra c18

347. Red tub of good quality and some vintage necklaces, beads etc

348. 20 prs silver earrings

349. 11 Silver necklaces many with pendants

350. 11 Silver necklaces with pendants

351. Red tub of 20 stone set brooches

352. Collection of 40 var brooches, pin badges etc

353. Sim lot of 40 var brooches, pin badges etc

354. Tin of 35 var bangles & bracelets

355. Tray of 18 boxed costume jewellery items

356. 10 var silver bangle & bracelets

357. 26 Var silver rings

358. 8 Silver brooches & 11 silver pendants

359. 15 Rings & 6 var necklaces

360. 9 Pearl & other bead type jewellery items 6 bracelets, earrings & 2 necklaces

361. Plastic tub of assorted jewellery items etc, ring display pad, 4 sml display bust & a bangle/watch display stand

362. Red plastic tub of earrings, clip on, tud, hoop, stone set & vintage types

BY ORDER OF THE LOST PROPERTY OFFICE LOTS 363-390

363. * 3 Pr lds selected sunglasses

364. * 6 prs selected sunglasses

365. * 5pr selected sunglasses

366. * Pb of 7 cased & 8 prs uncased sunglasses

367. * Pb of 21 var sunglasses

* 2 DITTO LOTS

370. * Pb of costume jewellery

* 2 DITTO LOTS

373. * 14 Lds w/watches

374. * 8 Lds s/steel strap w/watches

375. * 4 Brown leather strap face gents w/watches

376. * 3 Gents chronograph w/watches

377. * 8 S/Steel strap gents w/watches

378. * 6 Rubber/plastic strap w/watches

379. * 5 Lds/gents mesh strap w/watches

380. * 2 Lds & 2 Gents mesh strap Skagen w/watches

381. * 7 Gents w/watches

382. * 7 Gents w/watches

383. * 16 Var w/watches a/f spare & repair

384. * 3 Swatch w/watches

385. * Gents Seiko Kinetic date s/steel strap w/watch

386. * 2 Gents s/steel strap w/watches Sekonda & Casio

387. * Apple watch on red & green rubber strap (locked to apple account spares only) s/n FH7Q3CMGG9HV

388. * Hermes brown leather strap Apple watch (locked to apple account spares only)

389. * Macook pro A1706 s/n C02SQIWWHFIR spares only as found soldered ssd removed

390. * Microsoft surface pro 256gb with detachable keyboard (bit locker locked spares only as found) s/n 1724256gb049426361853

BY ORDER OF THE LOST PROPERTY OFFICES LOTS 391-457

391. * Dell Latitude E7240

392. * Terra mobile 1451 laptop R4923389

393. * Dell Latitude E7240 in soft case s/n DFK7P32

394. * Lenovo think pad laptop no ssd s/n PC0F556C16/09

395. * HP Elitebook laptop no ssd s/n 5CG6213CF9

396. * Advent monza T200 laptop

397. * 2 Laptops no hdd Acer Aspire 5810 Aspire 5250 (1 has no battery)

398. * 3 Other laptops no hhd Dell, Lenovo & HP

399. * 16gb Ipad A1395 in black case DLXGV644DKPH to be sold as scrap/spares we do not guarantee any device/mobile phone can be registered/connected after sale

400. * Ipad 16gb A1395 in grey flap case DVQHLH23DFHN to be sold as scrap/spares we do not guarantee any device/mobile phone can be registered/connected after sale

401. * Ipad A1567 in black case DMPP2TNBG5YL to be sold as scrap/spares we do not guarantee any device/mobile phone can be registered/connected after sale

402. * Ipad mini A1600 in grey case F4KNW12YG5Y3 to be sold as scrap/spares we do not guarantee any device/mobile phone can be registered/connected after sale

403. * Ipad A1475 DMPLX7M1F4YK to be sold as scrap/spares we do not guarantee any device/mobile phone can be registered/connected after sale

404. * Ipad mini A1490 D2XM42C5LML to be sold as scrap/spares we do not guarantee any device/mobile phone can be registered/connected after sale

405. * 4 Silver heart pendent bracelets

406. * 14 White metal bangles & bracelets

407. * Pearl necklace, 2 pearl bracelets 1 has gold clasp

408. * 3 Silver snake link charm bracelets

409. * Sim lot 3 silver snake link charm bracelets

410. * Sim lot 3 silver snake link charm bracelets

411. * 11 Var silver/other white metal necklaces

412. * 8 Var silver/plated charm & other type bracelets

413. * 11 Var silver/other white metal bangles & bracelets

414. * 4 Silver/other white metal tennis style bracelets

415. * Mixed lot of odd pearl type earrings, bracelets, other silver/white metal jewellery items, rings, pendants etc

416. * 4 Silver designer style bracelets

417. * 3 Silver designer style charm bracelet /bangle

418. * Modern Quartz pocket watch on Victorian silver watch chain with tassle end & six pence with winder

419. * 10 Var pocket/fob/nursing watches

420. * 5 As new items of jewellery all in pres boxes

421. * 2 Pres boxed charms & a ring & earring set

422. * Pb of 24 prs earrings new/as new

423. * 24 Var dress & fancy style rings

424. * 29 Rings

425. * 18 Var y/m & w/m rings

426. * 26 Silver & other plated/white metal rings

427. * 20 Stone set rings

428. * 9ct white gold diamond solitaire

429. * 18ct White gold full eternity diamond ring

430. * 585 14kt white gold with stone set ring

431. * 2 9ct gold rings (1 is white gold stone set)

432. * Samsung smart watch 355062062459814

433. * 2 Unnamed smart camera watches on rubber strap

434. * 2 Rubber strap activity trackers Samsung & Fitbit

435. * Garmin forerunner 220 runners GPS watch

436. * Pb of 10 var childs w/watches

437. * 5 Rubber strap w/watches sports/digital v-tech

438. * 4 Rubber strap digital w/watches

439. * 4 Other rubber strap digital w/watches

440. * 6 Classic Casio digital rubber strap w/watches

441. * 10 Classic Casio digital metal strap w/watches

442. * 21 Var lds & childs w/watches some straps a/f

443. * 12 Lds leather w/watches

444. * 2 Lds fancy handmade silver bracelet strap w/watches

445. * 15 lds s/steel strap w/watches

446. * 15 lds s/steel strap w/watches

447. * 11 Lds s/steel & Bi Metal strap w/watches

448. * 6 Var bracelet/bangle lds w/watches

449. * 2 Lds y/metal Rotary w/watches

450. * 2 Other lds y/metal Rotary w/watches

451. * 3 Selected lds designer style w/watches

452. * 5 Lds w/watches Skagem, Swatch, Citizen & accurist

453. * Lds Red leather strap Bvlgari date w/watch

454. * Lds s/steel strap Tissot 1853 w/watch

455. * Lds Y/metal Michael Herbelin bangle strap w/watch

456. * Lds Raymond Weil leather strap date w/watch

457. * Lds s/steel strap & 18kt gold Ebel w/watch

 

DISTRESS FOR STORAGE LOTS 458-651

458. 2 Vintage handbags navy woven & leather & black leather c5

459. 2 Tan vintage leather bags shoulder & 2 handled c5

460. 2 Two handled vintage leather bags black & navy c5

461. 2 Two handle vintage leather two handled

462. 2 Vintage leather handbags, tan doctor style & brown c4

463. 2 Two handled vintage leather handbags tan animal print & black leather c4

464. 2 Two handled vintage bags black leather & brown leather with coloured velvet c4

465. 2 Vintage bags black leather two handled & tan animal print & leather c4

466. 3 Var vintage bags c3

4 DITTO LOTS

471. 4 Var vintage bags c3

472. Pb cont 4 var vintage clutch bags c3

473. 2 Pairs black knee high vintage leather boots sizes 5 & 4

474. 2 Prs brown knee high vintage leather boots sizes 4 & 5

475. Similar lot knee high boots size 3,5 & 5

476. Similar lot knee high boots 1,4 & 4,5

477. Similar lot calf length sizes 4 & 5,5

478. 2 Pairs vintage brown leather boots sizes 5 & 7 top cab 1

479. 2 Pairs vintage boots brown leather 4 & black suede & leather 7

480. 2 Pairs vintage black leather boots sizes 4 & 4,5

481. Similar lot leather boots sizes 5 & 7

482. Similar lot leather boots sizes 5,5 & 7

483. Similar lot leather boots sizes 5,5

484. Similar lot leather boots sizes 4 & 7

485. Similar lot leather boots in black size 5

486. Similar lot sizes 4 & 4,5 leather boots

487. Similar lot Black & brown leather boots size 4 & 5

488. 2 Pairs Short vintage leather boots brown & & Grey/Black 3

489. Similar lot leather boots size 3 & 7,5

490. Pr Chanel brown vintage shoes size 4 c8

491. Pr Prada brown vintage shoes size 4,5 c8

492. Pr Beige Bottega Venata vintage shoes size 7 c8

493. Pr Black & Gold with stone set trim Ferragamo vintage shoes size 7,5 (c8)

494. Pr Prada Brown suede vintage shoes size 5,5

495. Pr Black vintage Karl Lagerfield shoes size 7 c8

496. Pr Gold Dolce & Gabbana vintage shoes size 7,5 c8

497. Pr Gina white/navy vintage shoes size 5 c8

498. Pr Pierre Cardin black/gold vintage shoes size 3,5 c8

499. Pr Michael Kors beige patent colour vintage shoes size 7 c8

500. Pr Hugo Boss brown vintage shoes size 7 c8

501. 2 Prs vintage shoes Gina 5,5 & Ferragamo 4 c8

502. 2 Prs Vintage shoes Marc Jacobs 4,5 & Antonio Eboli 5 c8

503. 2 Prs Vintage shoes Gina 4 & Russell & Bromley 4,5 c8

504. Pb cont 4 prs var lds vintage shoes

53 DITTO LOTS

558. Fortown lds black coat with mink trim around shoulders

559. 2 lds Vintage jkt/coat Roccobaracco purple & white lace

560. 2 lds Vintage coats both black Marielle & other

561. 2 Lds vintage evening wear coats beige & blue/black

562. Leonard navy/white vintage dress

563. 4 Vars lds vintage garments

564. 5 Var lds vintage blouses

21 DITTO LOTS

585. 3 Var ladies vintage dresses

7 DITTO LOTS

593. 5 Var lds vintage jkts

594. 5 Var lds vintage garments

595. 3 Var lds vintage dresses

596. 3 Var lds vintage dresses

597. Valentino vintage dress

598. 2 Lds vintage blouses Versace & Christian Dior

599. 4 lds Vintage dresses

29 DITTO LOTS

629. 5 Black vintage dresses

6 DITTO LOTS

636. Ditto lot of 6 vintage dresses

637. 2 Prs Vintage trs & 6 vintage skirts

638. 7 Vintage skirts

639. 8 Vintage skirts

640. 8 Vintage skirts

641. Black leather vintage sheepskin jacket with fox fur trim

642. Vintage brown leather jacket with Musquash front

643. Vintage coney fur jacket

644. Vintage lambs fur jkt

645. 2 Vintage evening dresses as on mannequins

646. Gilt framed curved front glass display cabinet h 197cm x w 107cms

647. Gilt framed curved front glass display cabinet h 197cm x w 107cms front shop

648. Black metal framed glass display with 2 shelves & patterned bottom h 65cms x L118cms

649. White painted open 4 shelf unit with 1 drawer on bracket feet

650. Orante French style gilt console table with black/white floral top, gilt figurine legs on paw feet cherubs & garlands

651. Black leather chaise lounge

652. Grey hard p a case cont lds clothing (r5)

653. Blue trolley case cont gents clothing (r5)

654. Grey hard trolley case cont gents clothing

655. Purple patterned trolley case cont gents clothing (r5)

656. Black Hercules p a case cont lds clothing (r5)

657. Dark grey hard trolley case cont gents clothing (r5)

658. Black p a case cont lds clothing

659. Black & Red Skyflite trolley case cont childrens clothing (r5)

660. Black trolley case cont lds clothing (r5)

661. Brown p a case cont lds clothing (r5)

662. Black hard shell case cont childs clothing

663. Black hard shell Americna Tourister case cont gents clothing r5

664. 6 Gents Jkts incl Armani

665. 6 Jkts var

666. 8 Vars jkts

 

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 667- 764

667. * Black hard shell case cont childs clothing r5

668. * Yellow p a case cont gents clothing

669. * Silver hard shell cont gents clothing

670. * Black hardshell cont gents clothing

671. * Black trolley case cont gents clothing

672. * Black p a case cont 15 prs of lds trainers

673. * Black Suisse p a case cont African/Asian clothing

674. * Black Wattan p a case cont gents clothing

675. * Grey p a case cont lds & childrens clothing

676. * Grey p a case cont gents clothing

677. * Blue p a case cont gents clothing

678. * Grey p a case cont gents clothing

679. * Silver hard shell trolley case cont gents clothing

680. * Blue p a case cont lds clothing

681. * Black hard shell Samsonite case cont gents clothing

682. * Black travel p a case cont lds clothing

683. * Silver hard shell case cont gents clothing

684. * Black & Red p a case cont gents clothing

685. * Green Timberland trolley case cont 20 prs of lds shoes

686. * Black p a case cont gents clothing

687. * Black p a case cont 12 prs of lds shoes & 12 childs shoes

688. * Black holdall cont 7 prs gents shoes & 7 prs of lds shoes

689. * Green Pola Royal trolley case cont lds clothing

690. * Black & Brown trolley case cont African/Asian clothing

691. * Black Puma holdall cont 20 prs of gents trainers

692. * Brown p a case cont African/Asian clothing

693. * Silver hard shell case cont lds clothing

694. * Blue p a case cont gents clothing

695. * Black travel pro p a case cont gents clothing

696. * Black p a case cont childs clothing

697. * Black p a case cont lds & childs clothing

698. * Red Samsonite p a case cont lds clothing

699. * Black Samsonite holdall cont 20 prs of gents shoes

700. * Black Holdall cont 15 prs gents shoes

701. * Blue p a case cont gents clothing

702. * Grey trolley case cont gents clothing

703. * Purple p a case cont gents clothing

704. * Black Jugur holdall cont lds clothing

705. * Black holdall cont 15 prs of gents trainers

706. * Skiing Ocassion Dynastar exclusive light fluid white & pink & fixings

707. * Sleep N Play travel cot in a black carry case

708. * 6 RBZ speed burner hockey sticks

709. * Lpb cont 9 umbrellas, 3 sleeping bags etc

710. * Yellow Samsonite hard shell case cont African/Asian clothing

711. * 100 x 140cm Tehran carpet

712. * 12 x Optical zoom 35mm Equiv lummox Panasonic digital camera in case model no F65U11437R

713. * Dunlop sport squash racket with 5 balls new

714. * Black massage table with carry case

715. * Black p a case, black carry case & cooler box

716. * Black pro master professional camera tripod with carry case

717. * Black Fotopro Rollei camera tripod in carry case

718. * Car steering column

719. * Green crate & Carton of bric a brac

720. * Nova 2 in 1 hair beauty set new & boxed

721. * Grey crate cont var toiletries

722. * Green crate cont var toiletries

723. * White crate cont var toiletries

724. * Green crate cont household bric a brac

725. * Green crate cont childrens toys etc

726. * Green crate cont childrens bric a brac

727. * Shelf of various toiltries (c6)

728. * 8 Various rucksacks

729. * 9 Various rucksacks

730. * 7 Various ladys perfumes & 7 various mens aftershaves all used (c6)

731. * Blue & red holdall cont suit of armour incomplete

732. * 8 Var gents coats/jackets

* 3 SIMILAR LOTS

736. * 6 Var childrens coats/jackets

737. * Pb cont 20 items of new underwear inc socks etc

738. * Pb cont 8 var ladys garments

739. * Pb cont 8 var ladies garments (new)

740. * Pb cont 27 scarves (new/asnew)

741. * Pb cont 40 ties, 9 bow ties & 6 hats (new/as new)

742. * Pb cont 20 items of mixed underwear (new)

743. * Pb cont 20 items of childrens clothing (new)

* SIMILAR LOT

745. * Pb cont 20 items of childrens clothing (new)

746. * Pb cont 9 gents tops (new)

747. * Pb cont 5 pjs & 3 hats (all new)

748. * Pb cont 8 gents shirts (new)

749. * Pb cont 7 var feather boas

750. * Pb cont 20 items of childrens clothing (new)

751. * Pb cont 20 items of childrens clothing (new)

752. * Pb cont 20 items of mixed underwear inc socks (all new)

753. * Pb cont 8 gents shirts (new)

754. * Pb cont 20 items of mixed underwear inc vests & socks

755. * Pb cont 9 gents tops (new)

756. * Pb cont 9 gents tops (new)

757. * Pb cont 30 belts & 8 braces (used)

758. * Pb cont var power banks, leads etc

759. * Pb cont 10 var gents electric razors

760. * Pb cont electrical leads etc

761. * Pb cont 2 hair dryers & 4 straighteners

762. * Bundle of var ladies handbags

* SIMILAR LOT

764. * Lpb cont var fabric/material

765. Bundle of 4 var ladies handbags & 2 purses

766. Pb cont 8 ladies garments (new)

767. Pb cont 8 ladies garments (new)

768. Pb cont 8 ladies garments (new)

769. Pb cont 15 prs sandals/flipflops (all new)

770. Pb cont 6 prs gents trousers (new)

771. Pb cont 6 prs gents trousers (new)

 

BY ORDER OF THE LOST PROPERTY OFFICE LOTS 772 - 781

772. * 3 Bicycles lds blue Nishiki 6 speed, lds white Daves 3 speed & green Ridge back 3 speed

773. * 2 Mountain bike Yellow Rhino Dual suspension 21 speed & yellow GT 21 Speed front suspension

774. * 3 Bicycles black unnamed Bmx, white Topeka 18 speed mountain bike, no rear wheel & red Explorer 10 speed mountain bike

775. * 2 Bicycles Red Apollo 10 speed mountain bike & black single speed courier type

776. * 2 Bicycles & a frame black youths Raptor 5 speed mountain bike, Black townsend 10 speed gents cycle & Red Raleigh Daytona frame & forks only

777. * Black Trek 18 speed mountain bike

778. * Grey Ridgeback 21 speed cycle

779. * 2 Bicycles, blue 15 speed easy rider m/b & green stickers single speed fat wheel cycle

780. * 2 Lds cycles grey kettler 5 speed with basket & brown 3 speed charge with rear child seat

781. * 3 childs 14 inch cycles supershot, lily & Barbie, a shinewood scooter & blue puky scoot along cycle

 

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564