hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 19th November 11:00am - 4.00pm

Tuesday 20th November 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 20TH NOVEMBER 2018 SALE COMMENCING AT 9.30AM, VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 19TH NOVEMBER BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE MAKE SURE YOU CHECK ALL YOUR LOTS BEFORE YOU LEAVE THE PREMISES AS MISTAKES CANNOT BE RECTIFIED ONCE YOU HAVE LEFT THE PREMISES

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 20% PLUS VAT.

LOT 1-26 REF: SC

1. * Kindle Paperwhite

2. * Blue Kindle Fire in black case

3. * Kindle Fire in black case

4. * Kindle Fire HD 10 in black case

5. * iPad A1566 in black/grey case s/n DMPT6JJUG5W7

6. * Red iPod Nano & pr Philips sport earphones in carry pouch

7. * 3 Nokia mobile phones – 3310 imei 357305081309447, Windows phone imei 354265062461802 & Nokia C3 imei 355933/04/676923/1

 

LOT 8-20 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES WE CANNOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

8. * iPad A1673 in black Targus case s/n DMPSMOCMH1MR (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

9. * iPad A1673 in grey case s/n DMPRK6MMH1MK (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

10. * iPad A1822 in black keyboard case s/n FFLVG02KHLFD (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

11. * iPad A1489 s/n F9FQLUP6FCM5 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

12. * iPad A1474 in black case s/n DMPLKT87FK15 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

13. * iPad A1823 in silver case s/n GCGVM35XHLJM (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

14. * iPad A1455 s/n F4KK416QF19J (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

15. * iPad A1489 s/n F9FSHDAYFCM6 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

16. * iPad A1652 in black case s/n DLXQFOZ1GMW5 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

17. * Touch screen Kindle in black case (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

18. * iPhone 6 in black case s/n FFVQ8D84G5MQ (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

19. * iPod Touch A1574 in perspex glitter case s/n CCQQ45PYGGNQ (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

20. * Samsung Galaxy Cor LTE Prime imei 354350/07/079070/5 in black case & Alcatel Pixi 4 imei 358893080436310 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

21. * Sennheiser Momentum headphones

22. * Bose Quiet Comfort 3 noise cancelling headphones with US charger, airline adaptor & cable with remote plus audio cable in case

23. * Pb Apple Airpods in charging case & cable

24. * Pb cont 3 prs headphones – Sony, Monster DNA, Sennheiser (a/f), 2 prs earphones – Apple, JBL & Anker 20000 mAh power bank with 3 charging cables in pouch

25. * Miu Miu SMU 54S DHO-AD5 sunglasses, brown frame, brown gradient with silver mirror lens in box (as new)

26. * Pb cont 6 prs sunglasses inc Ralph Lauren & Ellery, 7 prs prescription glasses inc Timberland & Chanel plus empty glasses case

27. 2 Pbs cont 27 prs prescription glasses, 17 prs var sunglasses, pr clip on sunglasses, 4 prs fashion glasses, pr goggles & 7 prs safety glasses

28. Pb cont 40 prs prescription glasses

29. Pb cont 40 prs prescription glasses

30. Pb 20 items high st costume jewellery, 2 key fobs, qty of broken costume jewellery (mostly repairable) & 3 prs repairable sunglasses

31. Pb 12 belts, 11 scarves (some are shop returns)

32. Pb 4 straw & 2 felt hats, 4 pillow cases, king size duvet cover & pr tights

33. Pb 2 new lds Jigsaw tops size XS & S RRP 69,00 each

34. Pb 2 new lds Jigsaw tops sizes XS & M RRP 69,00 each

35. Pb 2 new lds Jigsaw tops sizes both L RRP 69,00 each

36. Jigsaw printed shift dress size S RRP 98,00

37. Jigsaw printed shift dress size L RRP 98,00

38. Pb 7 Jigsaw lace camisole tops new RRP 25,00 each

39. Pb 8 Jigsaw lace camisole tops new RRP 25,00 each

40. Lge sued & leather neutral hobo bag new RRP 149,00 new

41. Taupe suede everyday bag with shoulder strap (rivets on one side need pushing together) RRP 149,00 new

42. Lge leather shoulder bag (outside popper missing) RRP 129,00 sale new

43. Lge sude hobo bag (interior pocket zip broken) new

44. Grained leather rucksack (loose thread on exterior pocket zip) no tags but new

45. Leather clutch bag, purse, 2 cloth clutch bags (button missing from top) & leather rucksack (one strap in need of repair)

46. Fabric holdall (stained) new cont 7 damaged but repairable bags

47. Lge pb cont 6 leather/suede bags & 1 canvas/leather rucksack (all shop returns but repairable)

48. 2 Cartons cont var size waterproof over trousers approx 30 new

3 DITTO LOTS

52. Carton cont 12 cereal to go containers new

2 DITTO LOTS

55. Carton cont approx 35 tea cupcakes inc 4 cups & service saucers new

56. Pb cont 9 Jackly screwdriver multi tool set

57. Pb cont 10 Jackly screwdriver multi tool sets

8 DITTO LOTS

 

LOT 66 REF: CE

66. 19 inch Toshiba monitor & Digi view 4i box, Teac EQA-6 graphic equalizer, Samsung DVD recorder & pb cont var leads

 

LOT 67-130 REF: SC

67. * Song Xperia C5303 mobile phone 351830062132209

68. * Sony Xperia C5303 mobile phone 356604054865547

69. * Sony LT26i mobile phone

70. * Sony Xperia D2005 355628060836789

71. * Sony Xperia LT3OP mobile phone 353861058129840

72. * Sony Xperia mobile phone 356266060728059

73. * 2 Wiko Sunset2 mobile phones 356479078955198 & 354682078533905

74. * Alba AC5OFNE mobile 354988080233602

75. * Vodafone Smart Speed 6 mobile phone 352185071933470

76. * Pink Alcatel One Touch 4033A mobile phone 014272000197870

77. * Alcatel 5051X mobile phone 357369071283871

78. * Prestigio PSP3504 Duo mobile phone 354584071671593

79. * Microsoft RM-1072 357778061529566

80. * Microsoft RM-1071 356429068077451

81. * Wiko Rainbow mobile phone 356115060703192

82. * Huawei Ascendy 300 mobile phone 868438016646423

83. * Huawei G7-L01 mobile phone 864324025245316

84. * Nokia Windows phone 930 353633067539461

85. * Nokia RM1017 353626066390233

86. * Nokia RM974 Orange 357163061963992

87. * Nokia RM974 355775062280787

88. * Nokia RM1017 35362061410622

89. * Nokia 520 352394069244417

90. * Motorola 16gb XT1032 355002054367682

91. * Motorola XT1039 359290051806804

92. * MEO ZTE mobile phone smart A80 866881027222856

93. * LG D405N mobile phone 352763061719271

94. * LG D855 mobile phone 352645073300796

95. * LG P760 mobile phone 35364805867390

96. * LG P970 mobile phone 356772040464822

97. * LG H420 mobile phone 359860060896036

98. * 2 Samsung mobile phones 3515554055207261 & 359149060676071

99. * Samsung GT18190 352220060686571

100. * Samsung GT18190n 358642059483251

101. * Samsung GT18190n 359642052064488

102. * Samsung GT18200n 359919053588396

103. * Samsung GT57390G 352905064275153

104. * Samsung A5 mobile phone 358022069250829

105. * 3 iPhones 4 & 4S 012424000411841, 013053008122214, 01366204131571

106. * 3 iPhones 4 & 4S 013538002488967, 012650005450646, 012846005180932

107. * Pb of 3 Blackberry & 4 Alcatel mobile phones

108. * Pb of 13 mobile phones – Nokia & others

 

LOT 109-130B TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES WE CANNOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

109. * Oukitel K10000 mobile phone 351680073494605 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

110. * Lenovo A7000a mobile phone 868415025086498 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

111. * Blackberry mobile phone 351825070991319 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

112. * Motorola 8gb XT1541 mobile phone 3551489069163190 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

113. * LG H791 mobile phone 353627076123119 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

114. * Huawei Nexus mobile phone (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

115. * Alcatel Pixi mobile phone 354286077210081 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

116. * Vodafone Smart Turbo 7 mobile phone 357911072217323 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

117. * Samsung G361F mobile phone 351718074320195 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

118. * Samsung J320FN mobile phone 353557080682446 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

119. * Samsung J320FN mobile phone 354903080036269 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

120. * Samsung J320F/DS mobile phone 354373084576845 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

121. * Samsung J200Y mobile phone 353904071120907

122. * 2 iPhone 5 A1429 01340600030625563, 0136200009438383

123. * 4 iPhone 4 & 4S 013040001863290, 013171003698630, 013267004524067, 013004003077820 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

124. * Apple Watch 38mm 7000 series no FH79VGFFG99D (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

125. * Apple Watch 42mm 7000 series 1 on black rubber strap WR-1PX7 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

126. * Apple Watch 42mm 7000 series on black rubber strap FHLQKJ9MG9J6 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

127. * iPad A1474 in blue flap case DMPQNTKRFK11 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

128. * iPad A1823 in grey flap cover GCGVTVE7HLJJ (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

129. * iPad A1822 in pink flap cover GCTVQ3GBHLF9 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

130. * iPad A1566 in black flap case DMPR5WDFGSVV (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

130a. * iPad A1566 in blue flap case DMPR2510GSWO (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

130b. * iPad A1670 DLXVV543HND6 (to be sold as scrap/spares, we cannot guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

 

LOT 131-179 REF: PO

131. * Green crate cont var hand tools

132. * 110v Makita router with carry case

133. * Dewalt laser line detector

134. * Ruobi RPD 1010 percussion drill with case

135. * Milwaukee impact drill with 2 batteries & charger

136. * Mini-ductor 2 flameless heat system

137. * Hot air gun in case

138. * Megger RCD tester in case

139. * 110v Hilti TE2 hammer drill

140. * 110v Makita angle grinder

141. * 18v Makita drill with 2 batteries

142. * Radiodetection RD8000 PXL

143. * SMS Academy flute in case & small bongo drum

144. * Accordion Neister

145. * K & M microphone stand, Dyna Pro X1 microphone, Avan Falcon speaker in purpose made carry case & Samsung speaker

146. * Pb cont 3 var hair straighteners, 4 var hairdryers & 5 hair clippers

147. * Mobile hairdressing equipment in black purpose made bag with red trim

148. * Tefal Freemove Air iron n&b& Buxton ironing board from John Lewis L124cm x w38cm new

149. * Entertainment box T8 V smart tv box n&b

150. * Homedics portable deep sleep sound therapy white noise machine HDS-1000 new

151. * Alba 19inch TV & 2 Virgin media boxes

152. * Hoof earthquake device, Bassist amplifier in case & Pitchblack chroromatic tuner

153. * Red/black carry case cont 4 var badminton rackets & a pack of shuttlecocks

154. * 5 Var tennis rackets in cases

155. * 5 Var tennis rackets in cases

156. * Black Wilson golf bag cont 19 var golf clubs, putter, drivers & irons

157. * Pb cont swimming hats & goggles plus a childs wetsuit age 7-9

158. * Pb cont 12 prs var football boots and shin pads

159. * Pb cont 12 prs var football boots and shin pads

160. * Shelf cont 8 prs of var football boots, Nike Adidas all in good condition

161. * Lge pb cont var sport related items, boxing gloves, tennis rackets, yoga mats, badminton rackets, cricket bats etc

162. * Pr of Typhoon roller blades size UK6,5 & pr blue/yellow roller boots size UK4

163. * Stunt scooter n&b & 2 skateboards

164. * 4 Var bicycle helmets & a Slazenger cricket helmet

165. * 5 Var bicycle helmets

* 5 SIMILAR LOTS

171. * Box motorcycle helmet

172. * Pb cont 18-12 inch records

173. * 2 Fashion handbags – purple & black

174. * 1 Fashion handbag & a pink rucksack (new)

175. * 6 New Fashion handbags/rucksacks

176. * 3 Fashion handbags

177. * Babyliss Curling tong, Silver Crest mini shaver (both n&b), facial hair trimmer, SOQ1 tobacco sticks, Soundz mini speaker

178. * Clear crate cont 6 cans of Kronenbourg, 11 cans of carling & 15 var cans beer/cider

179. * 3 Old petrol/diesel cans

 

LOT 180-193 REF: SU

180. Orange crate & black p a tool box cont var tools & fittings

181. Carton cont 8 var size parker style coats

182. Carton cont 9 var size parker style coats

183. Carton cont 8 var size parker style coats

184. Carton cont 9 var size parker style coats

185. Carton cont 10 var size parker style coats

186. Carton cont 8 var size parker style coats

3 DITTO LOTS

190. Lge pb cont 8 var size parker style coats

2 DITTO LOTS

193. Pb cont 8 tshirts/jumpers var sizes

7 SIMILAR LOTS

201. Old stripped oak chest with 2 plus 2 drawers under & mirror, pine box & sml oak 3 drawer chest

202. Pr pine 3 drawer bedside chests

203. Pine wardrobe

204. 3 Red Perspex bar chairs on chrome frame

205. Oval pine gate leg table & 4 pine chairs

206. Pine rocking chair

207. Modern oak effect wardrobe, pr of matching bedside 3 drawer chests & chest with 3 plus 2 drawers under

208. Bush HDMI 22 inch television & modern cabinet with glass doors

209. New World 4 hotplate electrical cookers

210. Bosch Avanti XX6 automatic washing machine

211. Old mahogany wardrobe with bevel edge centre mirror door with drawer under

212. Pine dresser, pine magazine rack, bamboo magazine rack, oak hexagonal & tip up table plus nest of 3 tables

213. Modern wall unit with glazed cabinets, fall front cocktail unit & drawers under

214. 2 Wooden storage boxes & nest of 3 tables

215. Pr of tall modern CD/DVD stands, twin short similar & single oak effect CD/DVD stand

216. Modern wall unit with glazed cabinet drawers & cupboard under

217. Circular pine breakfast table & pr of pine chairs

218. 2 Pine bedsteads (single & double)

219. Tesco s/steel microwave oven clean

220. Techwood 26 inch HD digital TV

221. Philips stacking hi-fi comprising – record deck, synthesized stereo tuner, amp twin cassette, 16 bit linear dual d/a converter & 4 speakers

222. Pr of oil on board gilt framed paintings, country scenes, 4 other similar paintings & framed canvas painting of a girl signed Bob Lloyd

223. 4 Glazed & framed pictures of flowers & scenery & oil on canvas of flowers in gilt frame signed Richard Nash

224. Miniature oriental tunic in gilt glazed frame & 3 other glazed framed oriental themed pictures

225. Clear lidded crate cont Lego & Harry Potter trivia game

226. Shelf of glass items – footed bowl, dish on stand, pr candle sticks, fruit bowl, sauce dish, sectioned dish, carafe, small vase & elephant

227. Shelf of crystal – fruit bowl on feet, crystal vase, pr of crystal tankards (engraved) & 3 Swarovski type crystal animals

228. Shelf – Pr of Geisha girls, terracotta warrior, 7 dragon figurines & 2 natural stone wall pendants & framed Japanese objects

229. 2 Oriental miniature screens, box cont sml jade sculpture Inukshuk with certificate, 1 lge & 2 sml cork oriental carvings in glass cases

230. Blue oriental teapot & 6 mtchg drinking cups, sake bottle & 2 cups, teapot, 2 jugs, bowl & 4 sml sake bottles

231. 3 Japanese figurines, painted eggs in case, jug, teapot, sml ginger jar, 12 inch vase, cups & saucers, covered bowl, dish etc

232. Duchess bone china Brookfield – cake plate, milk jug, sugar bowl, 5 side plates, 6 saucers & 4 cups, 9 items Wedgewood, 12 Wedgewood Ltd Edition plates with certificates, 2 meat platters & chamber pot

233. Aynsey cottage green cake plate, vase a/f, 2 covered pots, sml vase & jug, Doultonville – Major Green figurine & other items as on shelf

234. Silver plated candelabra, candlestick, coffee pot etc sml lamp, china

235. Boxed Waterford dragon from Fantasy Collection, 2 prs of crystal brandy goblets & 4 crystal whisky tumblers, sml paperweight in box

236. Shelf of bric a brac

237. Rock Jam electric guitar

238. Pr of elephant plant stands

239. 4 Decorative fans & an Oriental parasol (C17)

240. Vanity case cont old Corgi & other boxed buses, selection of old records – 45 plus LP & 30 plus

241. Lge gold pattern oval Chinese washed rug 2,74 x 1,89

242. 6 Var rugs

243. Lacquered jewellery box cont 17 var brooches, 1 porcelain flower coat pin & var costume jewellery in pb

244. 3 Pendants on chains h/m 925

245. Watch bracelet & pendant set, lds watch, keyring with watch, 7 var boxed jewellery items, Chinese style fabric purse

246. Wooden jewellery cabinet & qty costume jewellery

247. Pb 6 lds Sekonda w/watches & 3 others

248. 9ct Crucifix pendant

249. Pr 14kt white gold diamond earrings

250. 4 Stone diamond pendant necklace in 14k h/m gold

251. Pr 9ct gold knot earrings

252. Pr of diamond cluster earrings illusion setting

253. Gold (tested) stone set pendant Jesus (ring fixing at top missing)

254. Pr of h/m 375 earrings set with sml diamonds

255. Spinning pendant h/m 375

256. Gents onyx ring tested to 9ct

257. Fetter & three bracelet tested to 9ct

258. Sml curb link bracelet h/m 375

259. Buckle ring tested to 9ct

260. Pr of white gold (tested) drop earrings set with 4 diamonds

261. Pr of stone set earrings

262. Gold (tested) filigree cross set with stone to centre

263. Diamond set Mum pendant h/m 375

264. Gold h/m 375 cluster ring with pale blue centre stone

265. Gold h/m 375 cluster ring with pale blue centre stone

265. Gold chain h/m 375 with fancy cross pendant

266. H/M 375 gold bracelet set with 22 stones

267. Sapphire & diamond 375 h/m ring

268. H/M 375 fancy link bracelet

269. Lds w/watch h/m 375

270. 9k H/M bangle – white & yellow gold

271. 9kt H/M fetter & three chain

272. 9ct H/M hoop earrings

273. 375 H/M gold square shape earrings

274. 375 H/M gold curb link chain

275. Pr 9ct pendant earrings

276. H/M 375 belcher chain

277. Lds w/watch h/m 375

278. Fetter & three gold bracelet h/m 375

279. Pr of gold hoop earrings h/m 375

280. White gold h/m 9k double heart pendant set with sml diamonds

281. Pr of elephant pendant earrings

282. Pr of h/m 375 gold hoop earrings

283. Pr of h/m 14k pendant flower earrings

284. Pr of 9ct (tested) diamond cluster earrings

285. Pr of amethyst drop earrings in 9ct (tested)

286. Pr of twist hoop 375 (h/m) earrings

287. Pr of 375 h/m pendant earrings

288. H/M 375 emerald & diamond cross pendant

289. H/M 375 box link bracelet

290. H/M 375 small link white gold belcher chain

291. H/M 375 double link gold chain

292. H/M 375 engraved locket with small centre stone

293. H/m 375 gold & turquoise bracelet

294. Pr of sapphire & diamond earrings h/m 375

295. Pr of sapphire & stone set earrings

296. Pr of cultured pearl stud earrings

297. H/M gold engraved locket

298. H/M 375 square hoop earrings

299. H/M 375 hexagonal hoop earrings

300. 9kt H/M fancy link chain 18 inch

301. Pr h/m 375 hoop earrings set with small stone

302. 14kt H/M diamond set hoop pendant

303. Fetter & three bracelet h/m 375

304. H/M 9kt 18 inch chain & cross pendant

305. Diamond cross pendant – 15 pts

306. H/M 375 fetter & three bracelet

307. H/M 375 amethyst claddagh ring

308. H/M 375 white gold wedding ring

309. H/M gold knot earrings

310. H/M 375 white gold 15 inch rope chain

311. H/M 375 gold crucifix

312. H/M 375 gold hoop earrings

313. H/M 750 16 inch chain with pear shape diamond pendant

314. H/M Platinum wedding ring

315. H/M 375 fancy link bracelet

316. H/M 375 fancy link bracelet

317. H/M 375 white gold stone set ring

318. 9ct (tested) Lge cross pendant

319. H/M 375 link bracelet

320. H/M 375 angel pendant

321. H/M 375 fetter & three bracelet

322. H/M 375 white gold wedding band

323. H/M 9k diamond set cross pendant

324. H/M 18k 16 inch bead chain

325. H/M 375 white gold stone set heart shape earrings

325a. A Collection of 89 vintage lead soldiers by Del Prado to include Duke of Wellington 1812, General De Brigade Robert Crauford 1810, Trooper Prussian Hussar Regt-no-7 1806 (a full list is available from the office all in excellent cond

 

LOT 326-386 REF: SU

326. Pb cont 10 lds tops var sizes new

327. Pb cont 7 lds tops var sizes new

328. Pb cont 11 girls dresses var sizes new

329. Pb cont 10 girls dresses var sizes new

330. Pb cont 9 childs tops new

331. Pb cont 9 childs tops new

332. Pb cont 10 girls pink/white stripe dresses var sizes new

333. Pb cont 10 girls pink/white stripe dresses var sizes new

334. Pb cont approx 40 fashion belts

335. Pb cont approx 40 fashion belts

336. Pb cont 5 blankets & Beyond hooded towels for babies new

337. Ecoair dehumidifier boxed but not new in good cond

338. Russell Hobbs 20l digital microwave oven with grill

339. Vreye virtual reality head set boxed

340. TomTom link 300 (n&b)

341. TomTom link 300 (n&b)

342. 3 Kamor portable bluetooth speaker cuboids, Motorola monitor home video camera & a selfie store blogger all n&b

343. Blue crate cont 4 socket extension leads, Smart Lunar 25 front light for bicycles (n&b), Microsoft keyboard, BT wireless router & other var leads etc

344. Sunny Cam HD video recording eyewear

345. Pb cont 2 lds tops & 6 gents tops new

346. Grey iT p a case cont gents clothing plus empty matching case

347. Carton cont approx 70 var CDs

348. Lge childrens dolls house

349. Green crate cont bric a brac, yoga mat, hip flask cup set, golf balls, colouring pens, childrens toys etc

350. Shelf cont var Doctor Who DVDs, CDs, remote control dalek and other Doctor Who related items

351. Commode wheelchair & a walking aid

352. 1800 x 800 White acrylic bath and Ikea Sultan langhus single electric bed base (new)

353. Black p a holdall cont gents clothing

354. Red crate cont kitchen ware – glasses, knife set, cutlery etc

355. Orange crate cont var leads, remote control helicopter, BT Freeview box, Philips iron etc

356. Toa 360w speaker

357. Pb cont 10 2 pce wire stripper/crimping tools (new) & clip folding knife

358. Black iT p a rucksack, Mi rucksack & a laptop sidebag

359. Grey/pink Superdry coat size XL & a black North Face jkt

360. Torqeedo Trabel 1003 electric outboard engine for boats new & boxed RRP 1,350

361. Carton cont var car/van parts suspension springs, and other car parts

362. Carton cont var car repair manuals

363. 2 Prem-i-air Elite electric wall mounted heathers & Honeywell tower fan

364. Green crate cont childrens toys, Webkinz animal figures (all new), box of animal pens, space & sea projector may be incomplete

365. White Wheres Wally bag cont 4 Wheres Wall books, new & Mr Men & Little Miss Glitter box 18 sparkly story books (new)

366. Pb cont Asian/African clothing

367. Shelf cont Asian/African clothing – 11 items (new)

368. Carton cont Webkinz animal figures, 1D cup, colouring rolling art (all new)

369. Sharp 32 inch LCD colour TV with lead but no remote

370. 11 Notice board some have pens & some new

371. Series 6 mast luff length 5,10, boom length 2,18, IMCS range 27,5,29, optimum IMCS 29 in black carry case

372. Star Wars storage box cont cake/icing decorating turntable, gymball, selfie stick (n&b), king size duvet set, some mothers do have them DVD box set etc

373. iRobot Roomba vacuum cleaning robot in box

374. Glass case cont 14 var Zippo lighters

375. Shelf of Limited Edition Wedgewood plates & Queen Elizabeth 2 golden jubilee collection, box & wooden jewellery box, Parker pen, Winnie the Pooh music globe & desktop clock

376. Super Nintendo entertainment system with 2 controllers & 5 games, plus backgammon set & 3 PS2 controllers

377. Box cont var Zippo, Ronson & clipper lighters

378. Orange crate cont sml tool box, childs money boxes & other items plus green crate cont tea cups, coffee cups & other kitchen ware

379. Shelf of motor car second series from John Player & H M King George VI, Queen Elizabeth 1937 & other collectable memorabilia

380. Pb cont 6 old Ronson lighters

381. Pb cont 6 old Ronson lighters

382. Pioneer KE-2800B cassette car stereo in box, Sony CD car stereo & Richmond 250 PS compressor

383. Chinon CP-7M camera with auto zoom MC macro 35-70mm with carry case

384. Graco buggy, car seat & baby bouncer

385. 5 Var golf clubs, 2 badminton rackets, 1 tennis racket & 2 dumbbells

 

 

LOT 387-399 REF: CE

386. Box cont approx 50 vinyl records

387. Cartons cont approx 120 10ml btls of e liquid – Oliver Twist & East India

388. 3 Cartons cont approx 120 10ml bottles of e liquid - Oliver Twist, cream berry, yo yogi

389. Carton cont 40 packs of 12 Gamucci micro refills

390. Carton cont 40 packs of 12 Gamucci micro refills

391. Carton cont approx 340 of Gamucci micro carbonizer refills

392. Carton cont approx 340 of Gamucci micro carbonizer refills

393. Carton cont approx 348 menthol Gamucci carbonizer refills & 90 btls of Gamucci blueberry e liquid

394. Carton cont approx 150 Peino Oliver Twist e liquid

395. Carton cont approx 300 Perino cream berry e liquid

396. 3 Cartons cont approx 120 rhubarb & custard 10ml btls of e liquid

397. 3 Cartons cont approx 120 rhubarb & custard 10ml btls of e liquid

398. 3 Cartons cont approx 12 yo yogi 10ml btls of e liquid

399. 3 Cartons cont approx 12 Oliver Twist 10ml btls of e liquid

 

LOT 400-402 REF: SC

400. * Macbook Pro A1278 in zip pouch bag C1MRK6Z1DY3

401. * Macbook Air in Acme grey case C02KV4K5F5SYW

402. * Macbook Air A1466 s/n C02JCH3CDRVC

 

LOT 403-425 REF: PO

403. * 4 Rubber strap smart watches

404. * Garmin Forerunner 10 sports watch

405. * Samsung Gear S3 w/w

406. * 3 35mm & SLR cameras – Pentax ME Super & Super A & Canon Mega Zoom 105

407. * Go Pro digital activity camera in case on Go Pro handle

408. * Sony 20mp digital camera DSCW810

409. * Panasonic DMC-T26 digital camera in Lowe Pro case

410. * 2 Blue Nikon Coolpix waterproof digital cameras in a Lowe Pro zip pouch

411. * 2 Digital cameras Canon & Vivitar

412. * Sony 16,2mp Cybershot DSC XX100V digital camera

413. * Nikon D530 digital camera with 18-55mm lens fitted in carry bag

414. * Nikon D7000 digital camera with 18-105mm lens fitted & Nikon DX 55-300mm lens & charger in Lowe Pro carry bag

415. * Pb of 18 pocket size USB power banks

416. * Pb of 14 medium size USB power banks

417. * Pb of 9 larger size USB power banks

418. * Pb of 2 Dell laptop chargers, solar charger, var device leads & pouches etc

419. * Pb of 7 var laptop chargers & leads

420. * 6 Var spare/repair laptops NO HDD/SDD

421. * 2 Laptops Toshiba Satellite P200-1EE & HP Compaq NO HDD

422. * 3 Laptops Acer NO HDD, Lenovo NO HDD & Dell

423. * Lenovo X230 thinkpad s/n PKOR27B

424. * HP Elite Book 820 G3 laptop NO SSD

425. * iBall CompBook laptop in zip carry bag NO HDD

 

LOT 426-446 REF: SC

426. * Black p a case cont gents clothing

427. * Black p a case cont lds clothing

428. * 10 Var bags/handbags/holdalls & black Dell laptop case

429. * Carton cont approx 70 var hats

430. * Orange crate cont toys, cups & other bric a brac

431. * Lge pb cont childrens & lds clothing

432. * Lge pb cont gents clothing & throws

433. * Cream crate cont toys

434. * Pb cont 29 var belts

435. * Pb cont var used toiletries & makeup plus a sml qty of costume jewellery

436. * Pb gents Amnesia gent & Lacoste pink tshirt & blue Adidas tshirt all new

437. * Estee Lauder 30ml stay in place makeup & Estee lauder all in one brow kit

438. * Nao LLadro figurine Suspicious Buck n&b

439. * Nao by LLadro Donkey n&b

440. * Ray Bans in purpose made case

441. * Fashion sunglasses in purpose made case

442. * Persol Collingrapher Edition sunglasses in Ralph Lauren case

443. * Pb cont 5 specticle cases – 1 Gucci, sunglasses & PGA tour sunglasses with case

444. * 50ml Agent Provocateur Fatale Pink edp n&b & 1 used Lacoste edt

445. * Black Ralph Lauren lds blazer as new

446. * Black & grey North Face jkt as new gent size L

447. Momo design white crash helmet in purpose made carry case as new

448. Shelf of 11 boxes LED tealight candles & 3 boxes string window lights

449. Black & white mobile stylist case

450. Smallville beige jkt with built in headphones not sized

451. Pb cont 19 individually switched 6 way extension leads n&b

452. Small bag cont 22 prs prescription glasses

453. Small carton cont var sized waterproof trs new

454. Grey travel cot in carry case

455. Grey travel cot in carry case

456. Lpb cont approx 50 scarves

5 DITTO LOTS

462. Lpb cont 14 var coats/jkts

463. Lpb cont 14 var coats/jkts

464. Gents grey Rochas Paris jkt size 44 used

465. Gents brown jacket by Jean Paul Gaultier Paris used

466. Gents blue T M Lewin jkt size 42 used

467. Gents blue Reiss suit used

468. Gents blue Austin Reed suit size 40 used

469. Gents blue T M Lewin suit size 40 used

470. Gents grey pinstriped T M Lewin suit used

471. Lpb cont var coats/jkts

472. Lpb cont var coats/jkts

473. Lpb cont gents clothing

474. Lpb cont lds clothing

475. Blue holdall cont lds clothing

 

LOT 476-513 REF: SC

476. * Green t/c cont lds clothing

477. * Grey t/c cont gents clothing

478. * Black p a case cont lds clothing

479. * Black p a case cont lds clothing

480. * Blue t/c cont lds clothing

481. * Blue t/c cont gents clothing

482. * Black p a case cont gents clothing

483. * Green p a case cont lds clothing

484. * Brown t/c cont gent clothing

485. * Black p a case cont gents clothing

486. * Pink t/c cont lds clothing

487. * Black & gold p a case cont lds clothing

488. * Black p a case cont gents clothing

489. * Gold Rimowa case cont gents clothing

490. * Grey p a case cont mixed clothing

491. * Denim p a case cont mixed clothing

492. * Pink p a case cont lds clothing

493. * Black with brown trim Antler holdall cont gents clothing

494. * Blue Nike holdall cont lds clothing

495. * Black holdall cont 27 prs of mixed shoes/trainers & beach shoes

496. * 9 Prs of gents trainers & 5 pr beach shoes

497. * Pb cont 3 irons, 3 hair clippers, Jam speaker & var other cables

498. * 2 Orange crates cont var used toiletries

499. * Blue holdall cont gents clothing

500. * Estee Lauder revitalizing supreme & global anti-aging cream n&b 75ml

501. * 15ml Estee Lauder advanced night repair eye n&b

502. * 2 50ml Estee Lauder advanced night repair, 1 n&b, 1 used

503. * Pb cont 15ml Estee Lauder micro essence treatment lotion n&b & 3 other used eau de toilette

504. * Barratts 1890 gent shoes no size

505. * Pb cont 6 var belts, 6 hats, 2 can of Super Tenant Larger, 3 btls of La Biere Du Demon beer & 2 cans Oettinger beer

506. * 6 Var lds fashion handbags

507. * 7 Var rucksacks/bags

508. * Pb cont 9 items of mixed new clothing, Primark pumps & George pink beech ware

509. * Pb cont 8 items of mixed new clothing, Primark pumps & lds shoes

510. * Lge pb cont 15 var umbrellas, 2 walking sticks, 1 ski pole & 1 sleeping bag

511. * Blue & white Wilson golf bag cont 7 var golf bags

512. * Black & red GFK plus 910 golf bag cont 10 var golf clubs

513. * Lge pb cont 2 badminton rackets, hockey stick, hammock, black/green Head tennis racket bag cont 2 head tennis rackets & 2 cricket bats with var equipment

514. * Black t/c cont 2 lds coats, pb cont make up used, used bottle of Gucci Guilty & Sauvage, pr of childrens River Island shoes, Sonic dual speed toothbrush new, 3 Max Benjamin was candles, black Jasper Conran bag & pink hair straighteners

515. * Jo Malone body crème in presentation box & gift bag

516. * Reiss lds black leather jacket size 10 as new

517. * Blue crate & black crate cont var books

518. Pb cont 12 lds Tom Franks sports tshirts var colours & sizes new

2 DITTO LOTS

521. Gents wristwatch Barkers of Kensington Turbo Sport – textured dial, 3 functioning dials individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, moving bezel framing the watch case, 5 crowns with textured finish for easy-touch settings, metal/rubber strap, 30m water resistant, 12/24 time format, day, date, month alarm & chime, stopwatch & back light for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 425,00

 

 

 

 

522. Gents wristwatch Barkers of Kensington Premier Sport Blue – blue with orange/white detailing, 3 functioning dials individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, rotating bezel & 5 classic crowns, 30m water resistant, 12/24 time format, alarm & chime, stop watch & back light for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 455,00

523. Gents wristwatch Barkers of Kensington Entourage – black s/steel with calendar window, rose gold numerals & hands, quartz battery, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 385,00

524. Gents wristwatch Barkers of Kensington Mega Sport Grey – s/steel back, tachymeter bezel, scissor hands, 5 differentiated crowns, quartz battery, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch, back light function for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

525. Gents wristwatch Barkers of Kensington Regatta Black – black dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 315,00

526. Gents wristwatch Barkers of Kensington Regatta Black – white dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP315,00

527. Gents wristwatch Barkers of Kensington Aero Sport Black – jet black dial with metal indices for easy viewing, each function is individually windowed, three dials in total, watch case in framed with tachymeter top ring, contains 5 crowns, beautifully designed with textured finish for easy-touch settings, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date and month features, alarm and chime, stop watch, watch back light function for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 425,00

528. Gents wristwatch Barkers of Kensington Automatic Rose – centurion white indices, antique rose colour with matching hands, antique rose strap, high grade tobacco brown functions, open dial skeleton caseback, skeleton minute and 24 hour counter seconds hand, counter sun and moon display (for night and day) new in presentation box with 5 year warranty RRP 525,00

529. Gents wristwatch Barkers of Kensington Mega Sport Blue – s/steel back, tachymeter bezel, scissor hands, 5 differentiated crowns, quartz battery, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch, back light function for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

530. Gents wristwatch Barkers of Kensington Entourage – black s/steel with calendar window, steel numerals & hands, quartz battery, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 385,00

531. Gents chronograph wristwatch Barkers of Kensington Mega Sport – black back, s/steel case with tachymeter bezel & orange detail, quartz battery, 3 windows, 5 crowns, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch & back light for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

532. Gents wristwatch Barkers of Kensington Automatic Steel – dial centurion white, indices etonian blue with matching hands, colour Edwardian silver, strap high grade tobacco brown, functions open dial skeleton, caseback skeleton, minute & 24 hour counter seconds hand, counter sun & moon display for night & day, new in presentation box with 5 year warranty RRP 525,00

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (8)