hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 18th February 11:00am - 4.45pm

Tuesday 19th February 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 19th FEBRUARY 2019 SALE COMMENCING AT 9.30AM, VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 18TH

FEBRUARY BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE MAKE SURE YOU CHECK ALL YOUR LOTS BEFORE YOU LEAVE THE PREMISES AS MISTAKES CANNOT BE RECTIFIED ONCE YOU HAVE LEFT THE PREMISES

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 20% PLUS VAT.

LOT 1-106B REF: SC

LOT 1-44 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE RECONNECTED/REGISTERED

1. * LG G6 mobile phone imei 3561440855154656 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

2. * Motorola XT 1642 dual sim mobile phone imei 1 358203070322977 imei 2 358203070684038 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

3. * Asus X007D dual sim mobile phone in black case imei 1  358463073705244 imei 2 358463073705251 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

4. * Motorola XT1604 mobile phone imei 354145071364918 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

5. * Google Pixel mobile phone model G-2PW4200 imei 35161508162449 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

6. * Wiko Tommy mobile phone imei 357810070624615 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

7. * Alcatel A5 mobile phone imei 354337080194580 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

8. * Vodafone VFD 700 mobile phone imei 357042070242343 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

9. * Wiko Freddy dual sim mobile phone imei 1 352981082242228 imei 2 352981082293726 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

10. * Sony Xperia mobile phone model G3311 imei 35800808-801125-0 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

11. * Sony Xperia mobile phone model F3111 imei 35439508-309479-3 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

12. * HTC mobile phone imei 357226067471813 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

13. * Samsung mobile phone model SM-G900A imei 353411062811155 & Nokia Windows phone in case imei 353029066995111 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

14. * 2 Wiko mobile phone – Pulp 4G dual sim imei 1 355047071783650 imei 2 35504701944153, Lenny 3 dual sim imei 1 355676082734896 imei 2 355676082775899 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

15. * 2 Huawei mobile phones – TAG-L01 imei 868879023590316, Y560-L01 imei 869622027970368 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

16. * 2 Mobile phones & Intenso power bank – Prestigio dual sim imei 1 351842082694373 imei 2 351842082694381, LG imie 35713707093091-1 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

17. * HTC U11 (2PZC100) mobile phone in grey case imei 356124081064527 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

18. * iPad A1432 in red case s/n F7TLKEX7FP84 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

19. * iPad A1489 in red case s/n F4KM7R3DFCM5 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

20. * iPad A1490 s/n F9FQ45YBFLMK (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

21. * iPad A1489 in blue case s/n DLXP5D14FCM8 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

22. * iPad A1538 in black case s/n F9FQG018GHKJ (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

23. * iPad A1432 s/n DQWK9BHVF193 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

24. * iPad A1489 in tan case s/n DLXM61JGFCM7 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

25. * iPad A1432 s/n F4NK68NFF196 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

26. * iPad A1489 in black keyboard case s/n DLXLL61RFCM9 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

27. * iPad A1455 in black case s/n F4KK418MF19L (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

28. * iPad A1475 s/n DMPN9TUVF4YH (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

29. * iPad A1454 s/n F4KKW3HFF199 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

30. * iPad A1432 s/n DLXK3DQSF194 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

31. * iPad A1489 s/n F6QWG01CFM5 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

32. * iPad A1489 in red case s/n F9FSW43GFCM6 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

33. * iPad A1455 s/n DMPKG1LHF19J (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

34. * iPad A1489 s/n F9FSJKFCM6 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

35. * iPad A1474 in black case s/n DMVLWB2VFK10 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

36. * iPad A1474 s/n DMPLQQQ3FK11 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

37. * iPad A1474 s/n DMPNQN70FK15 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

38. * iPad A1822 in green case s/n GCHVVFVQHLF9 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

39. * iPad A1474 in black cover s/n DMPLRN0QFK14 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

40. * iPad A1475 s/n DMRM7L46F4YD (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

41. * iPad A1670 s/n DLXVQ0LBJ264 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

42. * iPad A1416 s/n DMPHL6H3DJ8V (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

43. * iPad A1396 in black case s/n DQVG76G7DFJ13 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

44. * iPad A1396 s/n DKVH80ULDKNV (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

45. * iPad A1395 s/n DN6H2LS5DKPJ

46. * iPad A1455 s/n DLXK1EHHF19K

47. * iPad A1490 in black case s/n DLXLRKTKFMK

48. * LG Nexus 5 mobile phone imei 352136061952780

50. * Sony mobile phone E2053 imei 359604063372896

51. * Sony Xperia mobile phone model D6603 imei 351637075429278

52. * Sony Xperia mobile phone model D5803 imei 357652067603669

53. * LG G2 Mini mobile phone imei 353427066727130

54. * 2 LG mobile phone – LG K8 LTE imei 357823075419741 & LG G4c imei 359808060021469

55. * Motorola Moto G mobile phone imei 359276056989489

56. * Huawei Y625-U21 mobile phone imei 866337024527458

57. * Huawei G7-L01 mobile phone imei 864324021976674

58. * HTC One M8 mobile phone imei 357871050948929 & Huawei P6-U06 imei 864875020689196

59. * Huawei ALE-L21 mobile phone imei 867811023198254 & Medion E5005 dual sim mobile dual sim mobile phone in black case imei 1 862106030122818 imei 2 862106030272761

60. * Huawei Y550-L01 mobile phone imei 865170028321946 & Samsung Galaxy GT-I9000 imei 354795047075335

61. * Samsung Galaxy S Mini GT-I8190 mobile imei 352220066169960 & Samsung Galaxy S4 GT-I9505 imei 353514063226339

62. * Samsung Galaxy S Mini GT-I8190N imei 356036058837877 & Samsung Galaxy S III GT-I9300 imei 35371805345941

63. * 2 Samsung mobile phone – Galaxy Trend GT-S7560 imei 358252/05/305430/5 & Galaxy Ace 4 imei 357255066015230

64. * HTC Desire 620 in emoji cover imei 354338065746402

65. * HTC 6500LVW mobile phone imei 990 004 282 471 766

66. * HTC One M8 mobile phone imei 357336064369272

67. * HTC Sensation Z710e mobile phone imei 356440040473249

68. * HTC One X plus mobile phone imei 353567050895052

69. * HTC Desire 510 mobile phone imei 353450066988767

70. * 3 Mobile phone – Alcatel, Echo dual sim & NGM dual sim imei 358893081352284, 354653084782760, 354653084782778, 353950050045102, 353950055045107

71. * 3 Microsoft mobile phone – imei 353691075179134, 359752065636428, 353685071390059

72. * 3 Mobile phones – HTC, Nokia & Blackberry imei 352314030342819, 355775067089522, 359892056690057

73. * 2 iPhone 5C s/n FCFPF77RG07J, FFMN70CUG07V

74. * 2 iPhones 5 & SE – s/n C35JMBV6DTWF, FDDT91URHTVR

75. * 2 iPhone 5S & iPhone 4S s/n DX5PDGDQFFG8, DQGQK920FRC6, DX3M3M4VFML6

 

LOT 76-91 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

76. * Amazon Kindle Paperwhite (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

77. * Amazon Kindle in purple case (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

78. * Amazon Kindle Fire (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

79. * Amazon Kindle Paperwhite in blue case (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

80. * Amazon Kindle Paperwhite in black case (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

81. * iPad A1395 in pink case s/n DN6G23ZSDFJ0 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

82. * iPad A1395 32gb in purple case s/n DN6GTWDFDFHY (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

83. * iPad A1474 with Logitech keyboard s/n DMQN78DEFK15 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

84. * iPad A1475 in pink case s/n DMPM41UKF4YG (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

85. * iPad A1432 in blue case s/n F7NLK6ZEF196 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

86. * iPad A1489 s/n F9GQGN94FCM8 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

87. * iPad A1489 in black case F9FRHTCQFCM8 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

88. * iPhone 6S A1468 s/n DNPTL6DXHFLR (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

89. * iPhone 6S A1688 in black power bank case s/n F18RXPASHFLR (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

90. * iPhone 7 A1778 in Fila case s/n DX3V26VDHG7F

91. * 2 iPhone 5S A1457 s/n F2NLWQBGFFG9, C38LC3KNFTGH, iPhone 4 A1332 s/n DX5KTEMJDPMW & Alba dual sim mobile phone imei 1 359866081490097 imei 2 359866081490105 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

92. * reMarkable paper tablet in grey case with pen model RM100 s/n RM100-736-40759

93. * Samsung Galaxy Tab A model SM-T550 16gb in black case R52H81L365R

94. * Amazon Kindle Fire in black case

95. * Amazon Kindle Paperwhite in black case

96. * Amazon Kindle Paperwhite

97. * Amazon Kindle Paperwhite

98. * Amazon Kindle Paperwhite in purple case

99. * iPod Touch 16gb A1367 s/n CCQKTNWFF96V & iPod Nano 8gb A1285 s/n YM83521M3R0

100. * 3 Mobile phones – Huawei Honor model PLK-L01 dual sim imei 1860717031140740 imei 2 860717031170754 in black case, Nokia imei 357825/06/1207314 & Vodafone imei 861966000014290

101. * 3 Mobile phones – 2 Samsung & LG imei 357692/08/332945/5, 354899064940924, 351522070501216

102. * Pb cont Braun electric shaver with lead, Flawless hair remover with cable, 7 var power banks, glucose monitor, Pulse clip on pedometer, Korg pitch clip, Nintendo DS game, Lifetrons drumbass mini speaker plus a qty of cables, adapters, earphones/headphones etc

103. * Pb cont Swiss Gear laptop bag, Beats earphone case, purse, phone case boxed & 2 gadget cases

104. * Pb Apple Airpods in charging case

105. * Pb Mont Blanc pen

106. * Pb Guerin stone set necklace h/m 750, metal pendant on cord & mens Tom Hope rope triple black anchor fastening bracelet

106a. * Beats Powerbeats earphones in case

106b. * Bose earphones in case

 

LOT 107-109 REF: RW

107. * Pb cont 3 empty glasses cases inc Rayban & Ralph Lauren, pr prescription glasses in cases, pr Marc Jacobs prescription sunglasses, pr 3,1 Philip Lim tortoise shell sunglasses & 6 other prs sunglasses

108. * Go Pro Hero action camera & Fotga 77mm slim wide band fader nd for digital camera

 

LOT 109 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

109. * iPhone 7 A1778 s/n G28WP0ABHG7K & iPhone 4S A1387 s/n DNPHKQDEDTD2 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

 

LOT 110-130 REF: SC

110. Amazon Kindle Voyage in blue case

111. Amazon Kindle

112. Amazon Kindle in burgundy case

113. Amazon Kindle

114. Yellow Amazon Kindle Fire in green case

115. Amazon Kindle Paperwhite in black Logik case

116. Amazon Kindle Paperwhite in black case

117. Amazon Kindle Paperwhite in blue case

118. Amazon Kindle Paperwhite

119. Amazon Kindle Paperwhite in purple case

120. Amazon Kindle Paperwhite

121. Amazon Kindle Paperwhite in red case

122. Amazon Kindle Paperwhite

123. Amazon Kindle Paperwhite in pink case

124. Amazon Kindle

125. Amazon Kindle in brown & red case

126. Amazon Kindle in black case

127. Amazon Kindle Paperwhite in purple case

128. Amazon Kindle Paperwhite in black case

129. Amazon Kindle Paperwhite

130. Amazon Kindle

 

LOT 131-134 REF: RW

131. * Pb of 19 var alpha numeric type mobile phones – Nokia, Samsung, Blackberry etc

132. * 2 iPhone 5C A1507 358801057597295, 358834056988199 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

133. * iPhone 6 A1586 355405074503600 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

134. * iPhone 6 A1549 & iPod Nano Touch 359238063479219 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

 

LOT 135-143A REF: BM

135. * Samsung R780 notebook laptop s/n 2S5393GZ600148Y

136. * Samsung R780 notebook laptop s/n ZS5393GZ600138D

137. * Samsung R780 notebook laptop s/n ZS5393GZ600110A

138. * Samsung R780 notebook laptop s/n ZS5393GZ600101N

139. * Samsung R780 notebook laptop s/n ZS5393GZ600198X

140. * Samsung R780 notebook laptop s/n ZS5393GZ600160N

141. * Samsung R780 notebook laptop s/n ZS5393GZ600212Y

142. * Samsung R780 notebook laptop no battery s/n ZS5393GZ600181Y

143. * Samsung R780 notebook laptop no battery s/n ZS5393GZ600131T

143a. * Samsung R730 laptop with power lead s/n ZS5393GZ600119J

 

LOT 144-152 REF: SC

144. * Lenovo T450 Ultrabook laptop s/n PC-09BR7015/12

145. * Lds tortoise shell framed Bvlgari sunglasses new in bag, cylinder case & shop bag

146. * Gents Casio classic s/s strap digital w/w & 3,0 USB power bank

147. * Kindle Paperwhite in flap case

148. * Kindle Paperwhite in flap case

149. * Macbook Air A1466 s/n C1MPV1JJG944

 

LOT 150-151 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

150. * iPhone 6S plus A1687 s/n 3533307142060 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

151. * iPhone 7 plus A1784 s/n 35530083985812 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

152. * 2 Acer laptops Aspire 5315 & Aspire ES1-533 series s/n 2107660900984, NXGFVEK00973408ED33400

LOT 153-210 REF: PO

153. * 3 Prs of wireless headphones

154. * Bose wireless headphones

155. * Marshall headphones

156. * White Beats Studio headphones in pouch with lead

157. * Pr Black Beats Apple headphones A1746

158. * Pr red Beats Solo B0518

159. * Pr black Beats wireless Studio headphones & pr Power Beats in ear earphones

160. * Pb of 6 prs of var headphones

161. * Bose Soundlink Bluetooth speaker III with power lead

162. * 3 Speakers Cambridge Audio, Tilt Bluetooth & Accelerate

163. * Pb of 7 mini speakers, bluetooth etc

164. * Canon EOS 1300D digital camera with 18-55mm lens fitted

165. * Nikon Coolpix AW120 waterproof digital camera in Samsonite pouch

166. * Canon IXUS 105 digital camera

167. * Samsung PL81 digital camera

168. * Sony DSC RX100 digital camera

169. * Pb of 3 digital cameras & a carry pouch – Panasonic, Polaroid & Vivitar

170. * Pb of var leads & chargers

171. * Pb of var leads & chargers

172. * Pb of 25 pocket size USB power banks

173. * Pb of 16 medium size & 3 boxed USB power banks

174. * Pb of 15 larger size USB power banks

175. * 2 Tablets XGODU 704 & Kurio 01018

176. * Hipstreet Titan 4 tablet

177. * EE Harrier tablet imei 359645060278560

178. * EE Flexi Robin tablet imei 352280070367869

179. * Alcatel OneTouch tablet 864459021147866

180. * Acer Iconia tab 8W1-810 s/n NTLGGK001448043684000

181. * LG V400 tablet CSN LG0000772167322

182. * Logic Com android tablet LATAB105 s/n 1752120212241

183. * Samsung Galaxy Tab3 357393051321683

184. * Samsung Galaxy Tab SM T230 s/n R52H10B065W

185. * Samsung Galaxy Tab SM T231 imei 356642061083068

186. * Samsung Galaxy Tab 4 SM T230 s/n R52G40J9NGZ

187. * Samsung Galaxy Tab Active s/n R52C0F2SYE

188. * Samsung Galaxy Tab S2 s/n RF2G80AMETF

189. * Samsung Galaxy Tab SM T530 16gb s/n R52G1MC49H

190. * Samsung Galaxy Tab SM T555 16gb in flap case s/n R52H5011R1P

 

LOT 191-195 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

191. * Huawei BG2 W09 media pad tablet (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

192. * Lenovo TB X103F tablet in flap case s/n HAOU6GUG (11) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

193. * iPad A1458 in flap case DMRMP6LDF182 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

194. * iPad A1475 in flap case DMPMGF6PF4YH (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

195. * iPad A1674 in yellow case DMPSW9TPGX04 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

196. * 2 HP Presario CQ57 laptops 1 has no battery NO HDDs 5CB20613DM & 5CB1501C32 plus Sony Viao laptop 546792930001278

197. * Dell Latitude E6220 laptop in carry case s/t FLCHGT1

198. * Lenovo T480S Thinkpad in carry case with power lead NO SSD

199. * Dell Latitude E7270 laptop with power lead NO HDD

200. * Lenovo T460 laptop in carry case with mouse & lead s/n PC-OL124717/4

201. * HP Pro Book 450 G3 s/n 5CD6312LV7

202. * Asus A540S series laptop s/n A540SA-XX575

203. * Samsung RV510 laptop s/n BZUH93QB602317T

204. * Lenovo X1 Carbon laptop NO SSD s/n R9-OB693C14/11

205. * Red Lenovo laptop s/n WB14966485

206. * Lenovo T440 laptop s/n PF-02ETSN14/06

207. * Lenovo Yoga 260 laptop NO SSD s/n MP-13T1D916/12

208. * Macbook s/n 45024A65FYN

209. * Surface Pro 128gb mod 1796 s/n 070944472553

 

LOT 210 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

210. * iPad A1893 in blue flap cover case s/n F9FW81QJF8J (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

211. Gents wristwatch Barkers of Kensington Premier Sport black – black with orange/white detailing, 3 functions individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, rotating bezel, 5 classic crowns, 30m water resistant, 12/24 time format, day, date & month features, alarm & chime, stop watch & back light function for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 455,00

212. Gents wristwatch Barkers of Kensington Mega Sport Blue – s/steel back, tachymeter bezel, scissor hands, 5 differentiated crowns, quartz battery, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch, back light function for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

213. Gents wristwatch Barkers of Kensington Mega Sport Grey – s/steel back, tachymeter bezel, scissor hands, 5 differentiated crowns, quartz battery, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch, back light function for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

 

 

214. Gents wristwatch Barkers of Kensington Turbo Sport – textured white dial, 3 functioning dials individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, moving bezel framing watch case, 5 crowns with textured finish for easy touch settings, metal/rubber strap, 30m water resistant, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stopwatch & back light for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 425,00

215. Gents wristwatch Barkers of Kensington Premier Sport Blue – blue with orange/white detailing, 3 functioning dials individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, rotating bezel & 5 classic crowns, 30m water resistant, 12/24 time format, alarm & chime, stop watch & back light for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 455,00

216. Gents wristwatch Barkers of Kensington Entourage – black stainless steel with calendar window, steel numerals & hands, quartz battery, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 385,00

217. Gents wristwatch Barkers of Kensington Regatta Black – black dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 315,00

218. Gents wristwatch Barkers of Kensington Regatta black – white dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/teel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 315,00

219. Antenna outdoor external network model SU-A-MB-12-EZ

24 DITTO LOTS

LOTS 244-260 REF: SC

244. * Pb cont 7 var aftershaves/perfumes

245. * Pb cont 7 var aftershaves/perfumes

246. * Pb cont 20 var belts

247. * 50ml Daisy Dream by Marc Jacobs edt spray RRP 79,00 new

248. * 50ml Daisy Dream by Marc Jacobs edt spray RRP 79,00 new

249. * 100ml Classic Black by Jaguar edt & Bioaoua 24k gold skin care

250. * Lge pb cont towels, bedding etc

251. * Lge pb cont 50 var scarves & 30 var hats

252. * 9 Var lds handbags

253. * 9 Var lds handbags

254. * Shelf cont 3 lds fashion bags (2 are new), 2 Ted Baker wash bags in good condition & one other new wash bag

255. * Pb cont 7 var aftershaves/perfumes

256. * Pb cont 7 var aftershaves/perfumes

257. * 8 Var laptop bags/gents bags

258. * Curls 4 girls digital straightening brush (n&b)

259. * 3ml Aradian Oud in black presentation box

260. * Satin skin pro hair remover IPL 7500 (n&b)

261. Mahogany effect Karina coffee table with rim rope edge

262. Mahogany effect stereo storage unit

263. Sony compact hi-fi stereo system with Skytric 140w bookshelf speakers

264. 2 4 Shelf bookcases with 1 drawer under

265. Oak drop leaf table & foot stool

266. Red 2 seater sofa

267. Red 2 seater sofa

268. 9 Homebase 120w floodlights new

8 DITTO LOTS

277. 2 Robus RISOGBT 150w HQI gear box, fused c/w super imposed pulse ignitor new

3 DITTO LOTS

281. 3 JML grill circle steamer, pot & forks

282. 3 JML grill circle steamer, pot & forks

283. 40 Packs of Homebase white ceramic tiles & 23 packs of Homebase sanctuary tiles

284. Tower digital bread maker new

285. Bush Acoustice MTTZ turntable new

286. Green crate cont 20 var motor oils

287. Box cont 2 Saab brake discs new & 2 Lexus style tail lights new & 2 Peugeot tail lights

288. Pb cont 8 var power tools batter inc Black & Decker & Dewalt

289. Atlas Copco electric planer

290. Pr of brown Skechers size UK8, pr of childs pink & blue Kamik size UK12,5, plus a pr of toddler black Kickers new

291. Nikon digital camera Coolpix 8800

292. Approx 144 magnifying lens with built in light

293. 80x110 Multi gilt framed mirror

294. Blue suede effect Milano sofa bed

 

LOT 295-297 REF: CE

295. Lge set of weighing scales & one other set of Seca scales

296. An Laboratory electric mixer model AM300S-P

297. Warrior air compressor

 

LOTS 298-309 REF:SC

298. * Red p a case & black cabin case both cont childrens clothing

299. * Clear crate cont 60 var hats

300. * 16 Var laptop holdalls, rucksacks, handbags

301. * 16 Var laptop holdalls, rucksacks, handbags

302. * Deuter childs comfort I plus & 6 var rucksacks

303. * Herschel rucksack & laptop case

304. * 5 Var coats/jkts – Ben Sherman, New Look, River Island etc

305. * Pb cont a pr Superdry & Havianas flip flops new

306. * Pb cont 15 scarves, 17 hats & 35 prs of gloves

307. * 15 Var pictures in frames & a small wall mirror

308. * 5 Var fashion bags

309. * Mitutoyo 500-506-10 absolute digimatic caliper 600mm/24 inch

 

LOT 310 REF: SC TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE RECONNECTED/REGISTERED

310. * Motorola Moto G5 plus mobile phone in clear case (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

 

LOT 311-314 REF: BM

311. * 3 Dell flat screen monitors mod 1708PF1

312. * 2 Other flat screen monitors Philips & Hanns-G

313. * Apple Cinema HD display monitor A1082 s/n 2A62016SUGO

314. * Apple Cinema HD display monitor A1081 s/n ZA4450N8PKK

 

LOT 315-318 REF: RW

315. * 10 Var rucksacks

316. * 9 Var lds handbags

317. * 12 Var bags

318. * 7 Var holdalls

319. Carton cont mixed lot – var bulbs, garden tools, 2 fruit bowls, fondue set (boxed) & 2 wooden decorative shelves

320. No lot

321. 2 Drawer filing cabinet

 

LOTS 322-323 REF SC

322. * Blue water repellent Zara coat size XS new

323. * Carton cont approx 26 leaf & grass collectors new, 2 prs Dunlop wellington boots, pr Hunter wellingtons & 1 other pr used

324. 2 High back wicker armchairs, 2 seater wicker chair & a bamboo chair

325. Old vanity mirror with barley twist stands

326. 68cm x 68cm Metal framed coffee table & 3 var lamps

327. Shelf cont var dinner plates, bowls, cups, silver plated tea pot, milk jug & sugar pot

328. Ariel 110 washing powder with extra cleaning power

 

LOT 329 REF: SU

329. Evga 500w power supply plus, pb cont some leads & computer parts plus Kodak printer with leads

330. Friste & Rossman portable electric sewing machine model 45 mark II with foot control, mains lead & manual in hard case

331. Jones Z-230 portable electric sewing machine with mains lead & foot control in hard case

 

LOT 332-338 REF: PO

332. * Logik compact disc player & HP docking station

333. * Black carry case cont 9,6v cordless drill with battery & charger

334. * Dewalt laser chalkline DW088

335. * Pb cont 10 var hard hats

336. * Pr of black Davos Cortiaa figure skate boots, pr of black/red Airwalk roller blades size UK11 & pr of childrens roller boots size 12

337. * First Act guitar in black case

338. * 2 Tripods & Technomate fixed TV wall mount

 

LOT 339-342 REF: SC

339. * Black Capillus 202 laser cap for hairgrowth (no leads) model CRX

340. * Green crate & black crate cont bric a brac, soft toys, books etc

341. * Gents Remus Uomo wool rich coat

342. * Yellow crate cont var bric a brac inc books, toys & childrens games

 

LOT 343-355 REF: PO

343. * Leica Disto D110 laser distance measurer

344. * Stanley Promobile tool chest & angle meter ADA, Wickes tile cutter (as new), var hand tools, black tool box & 3 Makita drill batteries (R1)

345. * Black Makita carry bag cont 2 18v Makita hammer drills & 18v impact screwdriver with 3 batteries (no charger)(C18)

346. * Makita 18v circular saw cordless with 2 batteries & charger in carry case (C18)

347. * Bosch 110v GSA 1100E saw in carry case (C18)

348. * Makita 18v hammer drill battery & charger in carry case (C18)

349. * Titan carry case cont Titan hammer drill, 2 batteries, charger plus 3 pce bevel edge chisel set with sharpening kit (C18)

350. * Dewalt 18v hammer drill with 3 batteries, no charger in carry case (C17)

351. * 2200rpm Parkside air drill new (C17)

352. * Makita 18v hammer drill with battery & charger in carry case (C17)

353. * Black magic design video assist 5 inch monitor with leads in a black carry case (C17)

354. * Orange crate cont var hand held tools, chargers, drill batteries, extension lead etc (R1)

355. * Henry vacuum with spare motor incomplete (R1)

 

LOT 356-373 REF: CE

356. Cage cont var out of date e liquid

357. Cage cont var out of date e liquid

358. Green crate cont approx 400 plus gamucci 10ml e liquid flavours incl menthol & mango (in date)

359. Green crate cont approx 150 plus gamucci 10ml e liquid flavour menthol (in date)

360. Green crate cont a mix of gamucci refillable starter kits, 50 disposable menthol flavour electric cigarettes & approx 1500 charger (in date)

361. Green crate cont approx 400 plus perino 10ml e liquid flavours inc perino gold, cream berry, oliver twist (in date)

362. Green crate cont approx 400 plus perino 10ml e liquid flavours inc oliver twist & go yogi (in date)

363. Green crate cont approx 400 plus perino 10ml e liquid flavours inc oliver twist & cream berry (in date)

364. Orange crate cont approx 400 plus perino 10ml e liquid flavours inc rhubarb & custard, oliver twist & cream berry (in date)

365. Green crate cont approx 400 plus perino 10ml e liquid flavours inc oliver twist, go yogi, cream berry & carabean ting (in date)

SIMILAR LOT

367. Green crate cont approx 400 plus perino high ug series 10ml e liquid flavours inc cream berry, rhubarb & custard & carabean ting (in date)

368. Black crate cont approx 400 plus gamucci 10ml e liquid flavours inc g frost, inner city & soft kisses (in date)

369. Orange crate cont approx 400 plus gamucci 10ml e liquid flavours inc g frost, inner city & soft kisses (in date)

370. Orange crate cont approx 400 plus gamucci 10ml e liquid flavours inc rainbow colours, g frost & inner city (in date)

371. Green crate cont approx 400 plus gamucci & perino 10ml & 30ml e liquid var flavours etc (in date)

372. Pink crate & small carton cont 400 plus gamucci 10ml e liquid flavours incl menthol & blueberry (in date)

373. Pb cont  28 Joytech Delta 2 mouth pieces for vape

374. 2 Matching lamps different sizes

375. Lge sideboard with 4 cupboards under

376. Black crate cont kitchen ware, money tin & var other bric a brac

377. Shelf cont tea pot from Botanic garden, Wedgewood meat plate & var other items

378. Shelf cont 2 tankards, 8 silver plated candle holders & var other plated items

379. Shelf cont var glass wear, gin glass & var other glass wear

380. 76cm x 120cm Pine dinner table with 6 chairs maple/chocolate effect framed mirror

381. Shelf cont Acctim Quartz wall clock, jewellery boxes & var other ornaments

382. 3 Var size lamps, 3 side coffee tables & black fire guard

383. Green crate cont var vases

 

LOT 384-390 REF: SC

384. * Pr of black GHD hair straighteners (C18)

385. * Pr of Jemella Limited GHD hair straighteners (C18)

386. * Pb cont var adaptors, leads & chargers (C17)

387. * Pb cont hairdryer, 5 hair straighteners, 2 curling irons

388. * Bottle of 100ml Million Paco Rabanne for men (C17)

389. * Pb cont 30 var toilet bags (C17)

390. * Black crate cont var used toiletries

 

LOT 391-520 REF: PO

391. * Pr Vans SK8- Hi black/white/ sneakers UK 13,5 (junior) n&b

392. * Pr Vans Old Skool v black trainers UK6 junior n&b

393. * Pr Converse gunmetal sneakers UK7 (womens) n&b

394. * Pr Adidas PW tennis HU carbon trainers UK6 n&b

395. * Pr Adidas Tubular shadow W black trainers UK7 n&b

396. * Pr Birkenstock Boston BS black leathers UK5 n&b RRP 79,00

397. * Pr Kickers (junior) black leather shoe size 25 n&b RRP 34,00

398. * 3 Prs trainers (2 are boxed) sizes UK 1 & 7

399. * 2 Prs Workplace shes – black clog type UK8 & Sovereign black safety boots both n&b

400. * 2 Prs Warrior 4 D Ring black chukka work boots UK8 n&b

401. * Pr Clarks gents black leather shoes new UK 9,5

402. * Pr Gents black shoes size 41 n&b & pr black leather sandals unsized new

403. * 3 Prs M&S lds shoes sizes 4,5, 5 & 6

404. * Pr Skechers Pavers UK9 new

405. * Pb 4 prs gents footwear new

406. * Pr lds Adidas pink trainers UK6,5 new

407. * Pb 8 prs var lds footwear new (shoes, slippers etc)

408. * Pb childrens footwear – 3 plimsolls, 4 sandals, slippers, pr shoes, 4 prs boots (2 are damaged)

409. * Pb 15 var childrens garments incl schoolwear new

*  2 DITTO LOTS

412. * Pb 14 var childrens garments new

413. * Pb 9 var lds high street garments new

414. * Pb 9 var lds high steet garments new

415. * Pb 10 var lds high street garments new

416. * Pb 10 var lds high street garments new

417. * Pb 9 var gents high street garments new

* 3 DITTO LOTS

421. * Pb of socks 10 prs single & 16 multipack new

422. * Pb 2 scarves, Arsenal scarf, 20 x building Battersea caps, 2 other baseball caps, lds sequin hat & 4 plastic ponchos new

423. * 6 x Multipack gents boxers & 3 ties new

424. * Pb 7 bras, 5 briefs, 11 lds socks/knee highs, 2 packs tights, John Lewis full slip shapewear RRP 30,00, pr braces, school rugby socks, pr gloves, 3 bikini tops & pr satin type pillowcases

425. * Girls special occasion/bridesmaids pretty pink Claires Couture dress age 5/6 new

426. * 9 Var childrens garments incl swimming waistcoat floaty, hooded gilet & coat new

427. * Henri Lloyd Fusion soft shell jkt, black size XL RRP 115,00

428. * M&S gents navy jkt, concealed hood, pockets to front size L new

429. * 2 Gents jkts M&S Med & Primark XL new

430. * 2 Prs gents jeans – Topman W28 & Uniqlow W29 both new

431. * 2 Prs gents jeans – Urban Surface waist  sizes 32 & 33 leg 34 new

432. * 2 Pairs gents trs  Next 30s & Blue Harbour 34/31 new

433. * 4 Prs sports trs & pr gents shorts new

434. * Pr Nike shorts & 2 tshirts Nike & Puma new

435. * Gents Tommy jeans t shirt LGE & G Star black vest sml new

436. * 8 Car gents t shirts, l/s top, sports jkt inc Hard Rock, Kappa etc new

437. * Chelsea football & Fortuna Dusseldorf football tops new

438. * 2 Manchester United football tops both 2XL new

439. * 2 Football tops West Ham MED & Spurs SML new

440. * 4 Var gents high street shirts Zara etc new

441. * 4 Var gents high street shirts Zara etc new

442. * 5 Var gents high street shirt new

443. * Boss v neck s/s gents top XXXL new

444. * 2 James Pringle v neck pure new wool jumpers, green & burgundy both size LGE new RRP 30,00 each

445. * 5 Gents garments incl Superdry zip hoodie, Kensington zip knitted jkt & 3 var tops new

446. * 4 Prs var lds trs & pr cropped trs new

447. * 4 Prs var lds trs & pr cropped trs new

448. * Denim lds bib & brace & 4 prs var jeans new

449. * 2 Older childrens & 5 lds garments dresses & l/w long coat new

450. * 6 Var lds dresses new

451. * 4 Var lds knitwear & 2 Hoodies new

452. * 5 Lds var blouses & t shirt new

453. * 4 Lds tops, blouses & thirt new

454. * Lds dress, synthetic fur jkt, 3 summer jkts – Zara etc & Next soft touch l/s top new

455. * M&S Luxury blue & white stripe shirt 16,5 neck regular fit RRP 45,00 (C5)

456. * M&S Luxury shirt 17 neck RRP 45,00 (C5)

457. * 2 M&S shirts 17,5 neck new (C5)

458. * Lds grey wrap 50 percent silk/50 percent cashmere new

459. * Black Mulberry holdall

460. * 2 Rucksacks new, holdall & 4 hand/shoulder bags

461. * Marc Jacobs black shoulder bag

462. * Joy Gryson red shoulder bag

463. * 2 Childrens Smiggle rucksacks new

464. * Cosmetic bag, Harrods shopping bag, 1 clutch bag & 3 other bags all new

465. * Lge pb cont mixed used clothing, hats & scarves

466. * Shelf cont new toiletries, cosmetics & hair pieces (C7)

467. * Shelf cont new & boxed gift sets, toiletries & baby gift set (C8)

468. * Shelf cont new toiletries (C8)

469. * Shelf cont new toiletries, cosmetics, new headbands & gift boxes (C8)

470. * shelf cont new toiletries & cosmetics (C8)

471. * Shelf cont new toiletries, sun tan lotion etc (C9)

472. * Shelf cont Yankie candle in a jac & 5 sml candles plus 2 boxes of vape liquid etc as new (C10)

473. * Shelf cont boxed toiletries inc gift sets new (C10)

474. * Jean Paul Gaultier Le Male gift set of 25ml edt & beanie hat RRP 50,00 (C10)

475. * YSL Black Opium gift of 30ml eau de parfum & 50ml body lotion RRP 74,00 (C10)

476. * Jack Wills nail & gift set RRP 34,99

477. * 8 Var fragrances all new (C10)

478. * 8 Var fragrances all new (C7)

479. * Pr of gents Prada patent trainers used size 10 (C4)

480. * Pb 10 var Fitbits

* 8 DITTO LOTS

489. * Pb 12 var Fitbits

490. * Pb 16 var childrens watches & nurse fob watch

491. * Pb 6 Casio wristwatches on bracelet straps

492. * Pb 6 similar Casio wristwatches

493. * Pb 8 var Casio wristwatches – 2 with bracelet straps & 6 with plastic straps

494. * Pb Fitbit, 7 LED wristwatches, 2 other watches

495. * Pb 14 var watches

496. * Pb 12 var watches

* 7 DITTO LOTS

504. * Pb 3 Swatch watches

505. * Pb 3 gents wristwatches on bracelet straps – Sekonda N3425 AKV, Armani & Nixon Minimal

506. * Pb 3 gents wristwatches – Michael John on mesh strap, Aviator chronograph AVW 5839 G1 & Ochstin chronograph 6043G both on leather straps

507. * Pb 3 gents wristwatches Jorg Gray chronograph JG6500 – 103075, Tavistock & Jones P002295 talking radio controlled both on leather straps & Slazenger date on bracelet strap

508. * Pb 4 lds wristwatches Accurist & Sekonda on bracelet straps, Philip Mercier & Lorus on leather straps

509. * Pb 3 lds wristwatches – DKNY, Adrienne Vittadini & Anne Klein all on bracelet straps

510. * Pb 2 G Shock wristwatches (part of strap missing on one)

511. * Pb 3 gents watches – G Shock, Casio Filmwatch & Casio 5125 day/date

512. * Pb 3 gents watches with bracelet straps – Kenzo K0062, Guess & Casio 5154

513. * Pb 3 gents watches – Bench BC0047 BR, Ben Sherman B5096 & Kenneth Cole Reaction

514. * Pb 3 watches Just Cavalli on mesh strap, Madden mens on leather strap & Sekonda on bracelet strap

515. * Seiko chronograph on bracelet strap (needs pin) 3D0713

516. * Seiko 7S36A day/date 100m water resistant on bracelet strap

517. * Radio gents jubilee date watch diastar 115,0626,3 on bracelet strap

518. * Edox gents date watch 71256 on brown leather strap (pin missing)

519. * Elgin EG 9119 Lady of Guadalupe graphic dial crystal accented gold tone watch

520. * Chronotech 7896LS watch on bracelet strap

 

LOT 521-621 REF: SC

521. * Orange crate cont var used toiletries

522. * Grey p a case cont lds clothing

523. * Pink p a cont lds clothing

524. * Blue, pink & yellow p a cont lds clothing

525. * Blue t/c cont lds clothing

526. * Black t/c cont gents clothing

527. * White t/c cont lds clothing

528. * Blue suit case cont lds clothing

529. * Black t/c cont lds clothing

530. * Black t/c cont gents clothing

531. * Black & yellow p a case cont gents clothing

532. * Silver t/c cont gents clothing

533. * Silver t/c cont lds clothing

534. * Black t/c cont gents clothing

535. * Blue p a case cont gents clothing

536. * Black t/c cont lds clothing

537. * Green t/c cont childrens clothing

538. * Blue t/c cont childrens clothing

539. * Black p a case cont childrens clothing

540. * Blue t/c cont 5 prs of gents shoes & 11 var beach shoes

541. * Blue p a case cont 14 prs of lds shoes & 6 prs of childrens footwear

542. * Blue p a case cont 9 prs of lds trainers & 6 prs of gents trainers

543. * Purple p a case cont 20 prs lds shoes

544. * Travel cot in black carry case

* 4 DITTO LOTS

549. * Lpb cont var coats/jkts

550. * Pb cont var towels & linen

551. * Orange crate cont var toys, books & bric a brac

552. * 15 Var umbrellas/parasols

553. * Pb cont 11 lds garments new

* 2 DITTO LOTS

556. * Black p a case cont 6 prs of mixed Primark trainers, 3 prs Primark shoes plus gents & lds clothing all new

557. * Pb cont 3 adult prs of Crocs, 7 prs of childrens Crocs & pr of white Nike sliders new

558. * Pr of white Nike hi top Air Forces size UK5 & pr of lds grey Nike Prestos size 4,5 all new

559. * Pr of brown Alberto Fermani shoes size 9 new

560. * Maxi micro deluxe scooter RRP 130,00 new

561. * Maxi micro deluxe scooter RRP 130,00 new

562. * Bullet telecaster limited edition electric guitar surf green with black carry case

563. * Winterleaf guitar serial no YU16002208 with carry case

564. * Black t/c cont gents clothing

565. * Pink t/c cont lds clothing

566. * Blue p a case cont lds clothing

567. * Green t/c cont childrens clothing

568. * Black t/c cont childrens clothing

569. * Blue p a case cont childrens clothing

570. * Orange t/c cont gents clothing

571. * Black p a case cont gents clothing

572. * Black t/c cont lds clothing

573. * Blue suitcase cont gents clothing

574. * Red t/c cont gents clothing

575. * Grey p a case cont lds clothing

576. * Black p a case cont lds clothing

577. * Blue p a case cont African/Asian clothing

578. * Black t/c cont lds clothing

579. * Black t/c cont gents clothing

580. * Black p a case cont lds clothing

581. * Red t/c cont lds clothing

582. * Grey t/c cont lds clothing

583. * Grey t/c cont childrens clothing

584. * Green t/c cont lds clothing

585. * Blue p a case cont childrens clothing

586. * Black t/c cont lds clothing

587. * Black t/c cont gents clothing

588. * black t/c cont lds clothing

589. * Grey p a case cont lds clothing

590. * Black t/c cont gents clothing

591. * Red p a case cont childrens clothing

592. * Blue p a case cont gents clothing

593. * Red p a case cont lds clothing

594. * Black t/c cont mixed clothing

595. * Black p a case cont gents clothing

596. * Brown t/c cont cont lds clothing

597. * Blue p a case cont lds clothing

598. * Brown holdall cont childrens clothing

599. * Black t/c cont Asian clothing

600. * Blue holdall cont 4 prs lds trainers, 6 prs gents trainers, 5 prs of gents shoes

601. * Black holdall cont 21 prs of lds shoes & 8 prs lds trainers

602. * Orange & black holdall cont 11 prs of gents trainers

603. * Black holdall cont 21 prs of lds shoes, 7 prs of lds trainers & 8 prs beach shoes

604. * Black holdall cont gents clothing

605. * Black suitcase cont lds clothing

606. * Grey p a case cont gents clothing

607. * Black t/c cont lds clothing

608. * Black t/c cont lds clothing

609. * Silver t/c cont gents clothing

610. * Black t/c cont gents clothing

611. * Black p a case cont gents clothing

612. * Black p a case cont lds clothing

613. * Black p a case cont gents clothing

614. * Purple cabin case cont childrens clothing

615. * Red/blue p a case cont gents clothing

616. * White patterned hardshell case cont Asian/African clothing

617. * Brown patterned holdall cont sportswear

618. * Pb cont 54 var wash bags

619. * Pb cont 9 var aftershaves/perfumes

620. * Black carry case cont DSI Phantom 4 advanced drone

621. * 3 Fashion bags

622. * Green crate cont Toiletries

623. * Orange crate cont Toiletries

624. * Shelf cont new Toiletries

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)