hammer

Auction

 

 

Viewing is strictly by appointment only.

To book a viewing appointment please telephone 020 8672 2972 Between 9am - 5pm

You will be required to wear gloves and a mask.

Please check on the auction dates for viewing and clearing dates

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION BY TENDER

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

PLEASE MAKE SURE YOU CHECK ALL YOUR LOTS BEFORE YOU LEAVE THE PREMISES AS MISTAKES CANNOT BE RECTIFIED ONCE YOU HAVE LEFT THE PREMISES

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 20% PLUS VAT.

LOT 1-135 REF: PO

1. * Adventuridge double air bed n&b (C19)

2. * 3000w 3kw Fan heather & 2 slice Tesco toaster both boxed (C19)

3. * The Walking Dead Survival Edition Monopoly & Game of Thrones Collectors Edition Monopoly both new (C19)

4. * 2 x 40 Wash family packs of Persil non bio (C19)

5. * Buffet Crampon B12 clarinet with case used (C19)

6. * Probreeze 500ml dehumidifier new (C19)

7. * Currys 2 slice toaster & XD Design sunflower solar charger (C19)

8. * 2 Stainless steel bins, 2 toilette brushes & a toilet seat n&b

9. * 2 Cat trucks n&b (C19)

10. * Xino sports ice skates size unknown (C19)

11. * Bag cont 30 records (C19)

12. * Philips Avent baby monitor & A&D blood pressure monitor (C17)

13. * LED Projector n&b & LED desk lamp (C17)

14. * Citadel art kit in carry case, block printing kit n&b (C19)

15. * Green Rolex box only in original pack & bag

16. * Oriental style jewellery box, Harrods butter dish, Harrods vinegar bottle, white metal sugar bowl & Spode plate (C13)

17. * Clear crate cont toys

18. * Gluco RX blood glucose monitor, Livarnolux LED spotlight, Microsoft Bluetooth 3600 mouse (C17)

19. * 2 Villainous & Fabulous mugs new, 2 original musketeer mugs, new Donald Duck figure & Mickey Mouse figure new & a Gingerlilly bear n&b (C19)

20. * Clear crate of var sports equipment

21. * Belif moisturizing bomb n&b Belif youth creator n&b, Lynx retro edition n&b, Lynx attract n&b (C19)

22. * Miss Selfridge snake skin style boots UK4 new RRP 55,00 (C4)

23. * Sketchers air cooled memory foam black lds shoes UK 4,5 n&b (C4)

24. * Ugg classic short II boots n&b (C4)

25. * Emy wireless probe perineal rehabilitation home (C19)

* 3 DITTO LOTS (C19)

29. * Clear crate cont books

30. * Black crate cont books

31. * Orange crate cont bric a brac

32. * Pb cont 26 prs of football boots

33. * Pb cont drinking flasks

34. * Clear crate cont DVDs CDs

35. * Russell Hobbs Turbo Vac Pro (no charger)

36. * 2 Tripods & guitar stand

37. * Pb var charger, leads, earphones & 2 hairdryers (C19)

38. * Pb cont bedding, throws, 18 umbrellas & workwear

39. * Black holdall cont 6 prs of football boots & 5 rugby balls

40. * Lge pb cont 26 rucksacks, 3 holdalls & 2 lds handbags

41. * Emma Bridgewater teapot plus Osprey rugby ball washbag new (C13)

42. * Guitar stand, 2 tripods & Rogers drum 10 inches deep & 14 inches diameter (C15)

43. * Nike Revolution boys trainers UK size 1 n&b (C4)

44. * Vans Fillmore burgundy & grey suede trainers UK5,5 n&b (C4)

45. * New Balance running course womens trainers UK6 n&b (C4) RRP 180,00

46. * Karrimor Tempo boys trail running shoes UK3 n&b RRP 59,00

47. * Karrimor Tempo boys trail running shoes UK5 n&b RRP 59,00 (C4)

48. * Puma grey suede classic trainers size UK8 new (C4)

49. * Hinson dark blue leather trainers UK8 new (C4)

50. * DC black suede trainers UK8,5 new (C4)

51. * Sketchers Goga Max slip on trainers black size 4 new (C4)

52. * Airwalk black/grey trainers UK10 new (C4)

53. * Sondico astro turf football trainers UK9,5 new (C4)

54. * 2 Prs lds shoes – tan leather UK4 & black leather woven size 38 new

55. * 2 Prs lds ankle boots – patent wide fit shoes & Pr grey faux fur & suede boots all new & size 5 (C4)

56. * Calvin Klein red leather shoulder/wrist bag new (C8)

57. * Native Union Stow Slim for iPad new (C8)

58. * Topshop Shelby cow two sided grab bag/shoulder bag new (C8)

59. * Zara black shoulder bag & Jing Pin navy rucksack both new (C8)

60. * 2 Black rucksacks – Pull & Bear plus Sosoon both new

61. * Levi gents olive green gents jkt with fleece lining size SML

62. * H&M gents caramel zipped front hood jkt LGE new

63. * 2 Forever 21 gents sweat jkts size XS new

64. * 2 Forever 21 gents sweat jkts LGE & MED new

65. * Supply & Demand t shirt XSML & hooded top shirt zip SML both new

66. * Ralph Lauren navy cord shirt MED no tags & COS shirt UK 15 new with tag

67. * Charles Tyrwhitt slim fit olive green jeans 38W/32L new

68. * Charles Tyrwhitt slim fit navy jeans 38W/32L new

69. * Diesel Larkee 5 pkt 8XR jeans 34 shirt new RRP 100,00

70. * 2 Prs of Airwalk jeans with canvas belts both 32W new

71. * 2 Gents black long sleeve tops size MED – Pull & Bear plus H&M new

72. * 2 gents red Nike t shirts NBA & Sixers – MED & XL new

73. * 4 Gents t shirts new

74. * Levi gents hoodie SML & 2 tshirts SML & MED new

75. * 2 Superdry t shirts – MED & LGE plus NASA t shirt SML new

76. * Asos raincoat – burnt orange UK18 new no tags

77. * Zara faux black suede jkt LGE new

78. * Principles navy padded coat size 10 new

79. * Uni-Qlo lds black coat MED new

80. * Forever 21 satin look plum jkt LGE & animal print trs LGE new

81. * Lds Levi jeans – 720 high rise super skinny W27/L28 new

82. * Lds Levi jeans – 721 high rise skinny W27/L30

83. * Zara black joggers MED & M&S straight joggers 16 short new

84. * 3 Prs lds black jeans, leggings & jeggings new

85. * Monkl white cord skirt size 36, black skirt, & brown check Monkl top size XS new

86. * 3 Var lds tops new

87. * 2 Zara & 1 other lds top new

88. * White Company roll neck side split jumper with cashmere SML new

89. * 4 Var high st tops/jmps – Zara, H&M etc new

90. * 2 Lds dresses – Monsoon & Zara plus Asos lds swimsuit new

91. * 3 Boys tops – Puma age 9-10, Champion XL & Supply & Demand 12/13 new

92. * Babys all in one padded suit, padded jkt & knitted jkt new

93. * Pb 7 multi pack socks, pr vans socks & 2 prs sleep socks new (C8)

94. * 2 Baseball caps – Vans & NY, Moschino boxer short, bra, 3 hats, Pr gloves & childs unicorn sequin rucksack new (C8)

95. * Pb cont 10 large power banks

96. * Pb cont 9 large power banks

97. * Pb cont 11 med size power banks

98. * Pb cont 10 med size power banks

* 2 SIMILAR LOTS

101. * Pb cont 15 sml power banks

102. * Pb cont 15 sml power banks

103. * Pb cont 5 bluetooth speakers incl JBl Go & Go 2, 2 charging cases for wireless headphones – Creative & Enacfire, pr Arbily wireless headphones in charging chase, 1 walk power bank, adaptor & 4 mobile hotspot devices

104. * Pb 3 cameras – Canon Z70W, Nikon Coolpix S700 in case & Canon Ixus 185 in case

105. * Sony Cybershot DSC-W830 20, 1 mp compact digital camera, 8 x optical zoom, in case

106. * Nikon Coolpix W150 waterproof, shockproof, freezeproof compact camera

107. * Apple watch 7000 series 42mm A1554 s/n FH7PN37WG9J6

 

LOT 108-109 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

108. * Apple watch series 3 38mm A1858 s/n FHLVK77J5X1 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

109. * Apply watch series 4 Nike plus 44mm A1978 s/n G99Y2FK4KDHD (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

110. * Tom Tom Fitness watch model 4 REM

111. * Fitbit Versa smart fitness watch

112. * Garmin Fenix 5S plus smart watch s/n 5LE000998

113. * Pb 6 var Fitbit

* 2 SIMILAR LOTS

116. * 2 Watches both n&b – D Watch & Smart watch

117. * Pb 2 prs wireless headphones, pr Muzii earbuds, 3 Apple Airpod charging cases, 1 other earbud charging case with 1 earbud only, Fitbit, 2 MP 3 players, power bank, Microsoft mouse

 

LOT 118-119 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

118. * 2 iPod Touch – A1421 s/n DJ6VC0FRF4JW & A1574 s/n CCQX21A0GGNU (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

119. * 2 iPod Touch – A1421 s/n C3LJP4Z9F4K4 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered) & A1574 s/n CCQSN1WCGGK5 (screen a/f)

120. * 2 iPod Nano (7th gen) A1446 s/n DCYP53MEFJQ1 & s/n DCYLMTK6FJQ1

121. * 3 iPod Nano (3rd gen) A1236 4gb s/n YM752P7VY0P, 8gb s/n YM8121KBYOR, 8gb s/n 5K804018YXX

122. * 2 iPod Touch (2nd gen) A1288 8gb s/n 9C948ZMS75J & 1A944G8P75J

123. * 2 iPod Touch – A1318 (3rd gen) 64 gb s/n 9C03104D6K4 & A1367 (4th gen) 8gb s/n C3LH2NQ4DNQW (screen a/f)

124. * Pb cont iPod Nano (6th gen) & iPod Shuffle

125. * 2 x Nurse/care uniforms size 38 new (C4)

126. * Pb 10 x individually packaged London/other tshirt new (C4)

127. * Pb 10 x individually packaged London/other tshirt new (C4)

128. * Pb 9 x individually packaged London/other tshirt new (C4)

129. * Pb M&S lds jumper size 22, Sweaty Betty lycra leggings & t shirt, Lulelemon leggings, lds top & faux fur hat total RRP 180,00 (C4)

130. * Lge pb 13 rucksacks & 5 var bags

131. * Shelf of new toiletries/cosmetics (C10)

132. * Crate used toiletries & cosmetics

133. * 4 Lge pbs used clothing plus 1 of household items

134. * Pb 21 var hats, 7 scarves, 12 prs gloves & 5 collapsible umbrellas

135. * Pb 9 prs var used trainers & 10 pr used mixed footwear & 1 pr new lds boots

136. Electric Bauker hammer drill with case (C6)

137. Cordless Makita jigsaw, 2 18v Makita impact screwdrivers no batteries or chargers (C6)

138. 2 Makita multi-tools no chargers (C6)

139. Makita plainer with case no battery or chargers (C6)

140. Electric Stanley Fatmac jigsaw with case (C6)

141. Electric Stanley Fatmac heat gun with case (C6)

142. Makita circular saw with no battery  or charger & Hilti screwdriver drill (C6)

143. 110v Tool Master hammer drill with case (C6)

144. 18v Dewalt hammer drill with 2 batteries & charger in case (C6)

145. Electric Dewalt hammer drill with case (C6)

146. Electric Titan rotary hammer drill with case (C6)

147. Electric Titan rotary hammer drill with case (C6)

148. Mac Allister petrol chainsaw (R1)

149. 400 Hundred watt multi-function saw used in box (C7)

150. Electric Black & Deck jigsaw in box (C7)

151. Black fashion rucksack (C7)

152. Praktica MTL3 Pentagon camera with hard case (C7)

153. Old Six-20 Brownie D camera with case (C7)

154. Kodak box camera with brown leather case (C7)

155. Affis camera in brown case, Hanimax 35HS compact camera & Instamatic 25 camera with flash (C7)

156. Tray of var knives, spoons & forks – nickel plated (C8)

157. Warners rhubarb gin (70cl) (C2)

9 DITTO LOTS (C2)

167. 70cl Btl of Warners raspberry gin

2 DITTO LOTS

170. 70cl Btl of Warners elderflower gin (C2)

171. Audemus pin pepper gin 700ml (C2)

172. Greenalls wild berry gin 70cl

173. Chase Seville marmalade gin 70cl (C2)

174. Silent Pool gin 70cl (C2)

175. Chase original potato vodka 70cl (C2)

176. Chase original potato vodka 70cl (C2)

177. Speyside single malt scotch whiskey in box

178. Speyside single malt scotch whiskey in box

179. Six isles reserve blended malt scotch whiskey in box, oak aged (C2)

180. Jameson Stout Edition Irish whiskey 70cl (C2)

181. Bulleit Bourbon Frontier whiskey (C2)

182. Ray Ban Wayfarer RB2140 in black case (GC4)

183. West KS Italian made sunglasses in case (GC4)

184. Pb Ted Baker & Hackett prescription glasses plus 5 prs sunglasses (GC1)

185. 21 Gear grey Carrera m/b with disc brakes

186. Black 12 gear Pinnacle m/b

187. White & yellow 18 gear Carrera racing bike

188. Black single speed Duke Python m/b

189. Silver 21 gear Pinnacle racer bike with disc brakes

190. Black 18 gear elevation m/b

191. White Race Viking racer bike with 18 gears

192. Black 21 gear Trek m/b with disc brakes

193. Grey/blue 18 gear Gary Fisher, Tiburon front suspension m/b

194. Grey 21 gear Carrera m/b with disc brakes

195. Giant 21 gear m/b black & green

196. Black 21 gear Giant m/b front suspension

197. Black 18 gear Hardrock Specialized m/b, front suspension

198. Black 18 gear Teman Pro 3,0 m/b

199. White 18 gear Felt road bike

200. Bundle of 14 var bike wheels & tyres & 4 loose tyres

201. Similar lot of wheels & tyres

202. White GT 21 gear m/b

203. Black & red Saracen 21 gear racer bike

204. White Dawes 18 gear racer bike

205. Black Specialized 21 gear road bike

206. Black Specialized 15 gear lds bike

207. Blue Specialized 21 gear m/b

208. Blue & black Giant 21 gear m/b with front suspension

209. Black 15 gear racer bike

210. 6 Var bike wheels & 3 tyres

211. Crackled glass framed mirror 7ft 1 x 3ft 3 inches

212. Pr of Dr Marten boots UK3 new (C18)

213. Vintage style mannequin on cast base with wheels (thumb missing from left hand)

DITTO LOT

215. Vintage style mannequin on cast base with wheels (index finger missing from left hand)

216. Mannequin – childs torso with hanging wire

2 DITTO LOTS

219. Vintage style grey mannequin – torso on cast base with wheels

220. Vintage style grey mannequin – torso on cast base with wheels

221. Vintage style grey mannequin – torso & head on cast base with wheels

222. Childs mannequin – torso on modern metal stand

223. Childs mannequin – torso on modern metal stand

224. Vintage style mans mannequin on cast base with wheels

225. Vintage style mans mannequin on cast base with wheels

226. 4 Boxes of 50 face masks (C16)

227. Circulation foot booster new (C16)

228. Tarrington House induction cooker used in box (C16)

229. Pb cont headphones/earphones – incl Philips, No Fear, Apple (C16)

230. Pb cont cables, chargers, adapters & mixed electricals (C15)

231. Pb cont rewire GPS tracker, Cobra dashcam & 3 powerbanks (C15)

232. Pb cont 2 Archos MP3 players 20gb, Creative MP3 player, Nokia N96 mobile phone (C15)

233. Pb cont 2 Nintendo Gameboy watches, Hugo Boss watch & Guess watch (C15)

234. Pb cont 2 fashion watches

235. Pb cont var mixed electricals (R1)

236. Pb cont 16 fitness activity trackers

237. Pb cont 10 mobile phones incl Sony, Ericsson, Alcatel (C11)

9 SIMILAR LOTS (C11)

247. Frister & Rossman portable electric sewing machine with mains lead & foot pedal in hard carry case (R1)

248. Husqvarna 400 computer portable electric sewing machine with foot pedal in hard carry case (R1)

249. JM3 4 thread overlocker with foot pedal (R1)

250. Lifetec electric sewing machine in box – no mains lead or foot control (R1)

251. Viscount knitlock 4 thread overlocker with mains lead & foot control (R1)

252. Singer Concerto 2 portable electric sewing machine with foot control in hard carry case

253. 2 Gents fashion watches (one strap a/f) (GC4)

254. box cont part roll of good quality grey velvet fabric

255. Box cont roll of good quality burgundy velvet fabric – poss 40 metres

256. Box cont ditto fabric – slightly less metres

 

LOT 257-310 REF: RW

257. * Parlux 385 Power Light hairdryer (C17)

258. * Wolf portable speaker s/n 028215306 with mains lead (continental plug) in soft black case in as new cond (C17)

259. * Little Town wooden pirate ship 3 plus years new but box tatty (C17)

260. * Tom Ford 150ml Black Orchid 2 piece set n&b (C9)

261. * Gucci fashion book Holiday 2019 (C9)

262. * Harvey Nichols bag cont beauty porducts – Environ, Olay & mistletoe scent diffuser (C9)

263. * Calvin Klein bag cont pack of lds trainer socks & 4 prs briefs var sizes (C9)

264. * HPR 1000 desk tidy with crystal ball in gift box new (C9)

265. * 2 Gin glasses boxed, Friend wine glass & 2 hand wash (C10)

266. * Harry Potter wand NN8415 – Dungeon & Dragon collection n&b (C10)

267. * White Company 3 pce lds pjs in box MED new (C10)

268. * Ugg grey suede lds slippers UK7 n&b (C10)

269. * Gucci GG cotton washed white sneakers size 39 plus n&b (C10)

270. * Nike Metcon grey trainers UK8 light wear (C10)

271. * Under Armour grey/black Charged trainers UK12 new (C10)

272. * Under Armour running trainers UK9 new (C10)

273. * Clarks lds black leather Netley Ride knee length boots UK6 D fitting (C2)

274. * Mobils Ergonomic Ezard black leather mens shoes EU9,5 plus pr new socks n&b (C2)

275. * Max Mara bag cont beige cashmere scarf new with receipt 62,00 (C2)

276. * Cos dress UK12 RRP 60,00, Massimo Dutti blouse Eur 40 RRP 69,95 both in bags new (C2)

277. * Juicy Couture navy velvet 2 pce suit MED top & LGE bottom new

278. * M&S pjs size 18 & Superdry ankle length dress size 14 (rail)

279. * Longchamp pattern bag with carrier bag new (C2)

280. * J Crew bottle green cable knit jumper size L new (C2)

281. * Jack Will high waisted super skinny W32 L32 new RRP 49,50 (C9)

283. * 3 Carter baby boy garments 3 months – 2 bibs, vest, sleepsuit, jkt, new in bag & fingerprint painting, dough playset & card (C9)

284. * Nine West lds black suede court shoes 9W UK7 new (C9)

285. * Pb lds jumpers, t shirt, 2 sweat tops, hoodie, shorts (C9)

286. * Pb 3 multipack sock, cotton scarf, 2 Reebok t shirts, magic gloves, 2 packs mens trunks new (C9)

287. * Agoetis Byrjun record in blue case (C10)

288. * Pb cont var leads, chargers, earphones, adapters

289. * Pb cont var laptop chargers (C9)

290. * Pb cont 5 power banks, earpods, chargers & earphones (C9)

291. * Silver t/c cont lds & childrens clothing (R1)

292. * Purple p/a case cont gents clothing (R1)

293. * Black p/a case cont lds clothing (R1)

294. * Grey holdall cont gents clothing (R1)

295. * Black Adidas holdall cont gents clothing (R1)

296. * 2 Northface rucksacks & DKNY rucksack (R1)

297. * 5 Var rucksacks (R2)

* 2 SIMILAR LOTS

300. * Lge pb cont 15 coats/jkts (R1)

301. * Lge pb cont 17 prs of mixed footwear (R1)

302. * Lge pb cont mixed clothing (R1)

303. * Clear crate cont var toiletries (R2)

304. * Crate cont var bric a brac, toys & cycle helmets (R1)

305. * Crate cont var bric a brac, toys & cycle helmets (R1)

306. * Violin German Klier bow in a carbon fibre blue case (C13)

307. * Tiare walnut model TWT 13E ukulele with case (C13)

308. * Set of Zildjian drum sticks in tartan case (C13)

309. * Cream jewellery box cont var costume jewellery (GC3)

310. * Fishing rod, clear crat cont var tools, Wilson basketball n&b, hockey stick, yoga mat & a folding chair

 

LOT 311-339A REF: TS

311. Pb cont 3 watches, pocket clock & costume jewellery (GC1)

312. Pb cont 8 prs of reading glasses (GC1)

313. Pb cont 4 old mobile phones (GC1)

314. Blue box cont var coins & stamps (GC1)

315. Alba DVD player, Bush radio cd player & a bag of CDs

316. Omron automatic blood pressure monitor (C9)

317. 3 Lds hats in Sherels of New York hat box (TC14)

318. 5 Crates of var kitchen bric a brac (R3)

319. Mash stereo unit with CD player & speakers with European plug (R3)

320 Dulux paint pod compact n&b (R3)

321. Philips fryer

322. Clear crate cont var cosmetics & toiletries (R3)

323. Singer sewing machine with foot pedal

324. Bernina sewing machine in case

325. 14 Inch chrome floor fan, Pro Action shredder, Acctim radio alarm clock & mini heather (R3)

326. Homemedics foot spa in box not new & a circulation booster (R3)

327. Orange crate cont var bric a brac (R3)

328. Clear crate cont toiletries & Babyliss Pro styling set (R3)

329. 11 Pictures & a mirror

330. Pine 2 over 3 chest of drawers

331. Granite & pine kitchen work station

332. Pine effect table & 4 chairs

333. White bookshelf, 2 white bedside cabinets, wall mirror & pine dressing table mirror

334. Ironing board, floor standing lamp, hall table, garden stool, hosepipe & steps

335. 5 Lds handbags on rail

336. Black p/a case cont lds clothing

337. Black suitcase cont lds clothing

338. Grey t/c cont lds clothing

339. Black t/c cont lds clothing & 2 prs of shoes

339a. Fridgedaire fridge freezer

 

LOT 340-401 REF: SC

340. * Black checked t/c cont lds clothing (R3)

341. * Silver hard case cont gents clothing (R3)

342. * Black t/c cont lds clothing (R3)

343. * Blue t/c cont lds clothing (R3)

344. * Black t/c cont gents clothing (R3)

345. * Green p a case cont gents clothing (R3)

346. * Blue t/c cont Asian clothing (R3)

347. * Black t/c cont gents clothing (R3)

348. * Black t/c cont gents clothing (R3)

349. * Silver hard case cont gents clothing (R3)

350. * Black hard case cont gents clothing (R3)

351. * Grey t/c cont childrens clothing (R3)

352. * Black t/c cont lds clothing (R3)

353. * Black p a case cont childrens clothing (R3)

354. * Blue Northface holdall cont childrens clothing (R3)

355. * Blue suitcase cont gents clothing (R3)

356. * Red t/c cont lds clothing (R3)

356. * Red t/c cont lds clothing (R3)

357. * Blue & red holdall cont lds clothing (R3)

358. * Pink hard case cont childrens clothing (R3)

359. * Green p a case cont lds clothing

360. * Black hard case cont childrens clothing

361. * Black p a case cont gents clothing (R3)

362. * Black p a case cont childrens clothing (R3)

363. * Stripe holdall cont bedding (R3)

364. * Black holdall cont 25 prs of trainers (R3)

365. * Grey hard shell case cont gents clothing (R3)

366. * Black holdall cont Asian clothing (R3)

367. * Grey p a case cont lds clothing (R3)

368. * Black hard case cont gents clothing (R3)

369. * Black t/c cont gents clothing (R4)

370. * Black hard case cont lds clothing (R4)

371. * Black t/c cont lds clothing (R4)

372. * Grey hard shell case cont lds clothing (R4)

373. * Silver hard case cont lds clothing (R4)

374. * Blue hard shell case cont gents clothing (R4)

375. * Black & blue holdall cont lds clothing (R4)

376. * Black t/c cont childrens clothing (R4)

377. * Black t/c cont Asian clothing (R4)

378. * Black holdall cont lds clothing (R4)

379. * Black hard shell case cont lds clothing (R4)

380. * Grey p a case cont gents clothing (R4)

381. * Black holdall cont African/Asian clothing (R4)

382. * Blue suitcase cont lds clothing (R4)

383. * Black holdall cont childrens clothing (R4)

384. * Blue t/c cont lds clothing (R4)

385. * White & yellow hard case cont gents clothing (R4)

386. * Green suitcase cont gents clothing (R4)

387. * Purple t/c cont mixed clothing (R4)

388. * Black holdall cont gents clothing (R4)

389. * Purple t/c cont lds clothing (R4)

390. * Green t/c cont mixed clothing (R4)

391. * Green t/c cont African/Asian clothing some new (R4)

392. * Blue t/c cont lds clothing (R4)

393. * Black p a case cont lds clothing (R4)

394. * Black p a case cont lds clothing (R4)

395. * Blue p a case cont lds clothing (R4)

396. * Lge pb cont 30 prs of trainers (R4)

397. * Lge pb cont 23 coats/jkts (R4)

398. * 2 Clear crates of toys kitchen equipment & other bric a brac

399. * Clear crate cont toiletries/cosmetics (R4)

400. * Clear crate cont bric a brac (R4)

401. * Prestigio multiped Thunder 7,0i model PMT3377 wi s/n PMP100442734621 boxed not new (C8)

 

LOT 402 REF: XP

402. * Pb cont 20 MP3 players – Sony, Bush, Sandisk etc, iPod Touch 8gb A1288 s/n 1E00750475J & iPod Nano (4th Gen) A1285 s/n YM843SRX2ME (top a/f) (C8)

 

LOT 403-406 REF: SU

403. Pb Asus laptop battery, Quamer watch, Polaroid iX2020 20mp camcorder, Vivitar 4345 4mp digital camera in case & old Alcatel mobile phone (C8)

404. Pb 5 prs prescription glasses incl YSL, 4 prs sunglasses incl Ray Ban RB2132 New Wayfarer, beige on red frame, green polarised lens, in case, 2 glasses case – Oakley & Jasper Conran & cat pendant on chain (C8)

405. Nixon The Kensington w/w s/steel strap (GC1)

406. Pb Samsung S630, Maxtar camera, Sony portable multimedia player & 6 old mobile phones – Sony Ericsson, LG, Samsung & Motorola (C8)

 

LOT 407 REF: RW

407. * Pb 25 prs prescription glasses, pr prescription sunglasses, 10 prs var sunglasses incl Tiffany TF 4052-B 8001/3C, black frame & sml qty of costume jewellery (C8)

LOT 408-446 REF: SC

408. * Pb 11 prs sunglasses, pr prescription sunglasses, 3 prs prescription glasses incl Ray Ban in Tom Ford case, pr prescription safety glasses & sml  qty of costume jewellery (C8)

409. * Seiko gents date display perpetual calendar w/w 6A32-00B0 (GC1)

410. * Casio MTP-1377D-1AVEF gents w/w n&b (GC1)

411. * Maui Jim Kolohe MJ-263-16C sunglasses, tortoise & gold frame, bronze lens with soft & hard case (GC4)

412. * Maui Jim Canna MJ769-02K sunglasses, black & crystal frame, grey lens (GC4)

413. * Ray Ban RB3362 Cockpit sunglasses, gold frame, green lens, in case & pr Persol sunglasses (GC4)

414. * Prada hexagonal angular oversized sunglasses SPR 06S UFF-2F1, matte frosted rose gold frame, pink gradient lens, in case (GC4)

415. * Ray Ban RB4165 710/13 Just Sunglasses, rubberised light havana frame, graduated brown lens, in case (GC4)

416. * Ray Ban RB3016 W0365 Clubmaster sunglasses, black frame, green lens, in case (GC4)

417. * Ray Ban RB3025 001/58 Aviator sunglasses, gold frame, polarized green lens, in case n&b with tags (GC4)

418. * Pb 26 prs var sunglasses, pr clip on sunglasses, 25 prs prescription glasses, pr fashion glasses & 30 empty glasses cases (GC1)

419. * Pb Sony WH-CH700N wireless noise cancelling headphones, Canon Powershot Elph 330 HS 10x optical zoom digital camera, in case & Bose headphone case only with airline adaptor, USB lead & audio cable (C11)

420. * Manfrotto tripod 055PROB

421. * Profoto tripod with umbrella

422. * Profoto tripod with umbrella

423. * Pb 3 curling irons, 2 prs of straighteners & Philips Pro Care iron all with European plugs

424. * Pr of brown Roamers shoes UK11

425. * Jessica Simpson handbag new

426. * Suit carrier cont T M Lewin suit new

427. * Soft Touch throw – royal blue & white

428. * Pr of Skechers gents black trainers UK8

429. * Pr of of Skechers black work trainers UK5

430. * Pr of Vera Pelle mules size 46 & pr of Roxy flip flops UK7

431. * Black Radley rucksack

432. * Pink Victoria Secret bag cont perfume, makeup & body musk

433. * Cambridge University pen in wooden case n&b & 3 other pens n&b

* DITTO LOT

435. * Pb cont 9 packs of socks, 3 lds tights & 6 lds briefs all new

436. * Pb cont 10 items of lds clothing new

437. * Pb cont 10 items of childrens clothing new

438. * Pb cont 10 items of childrens clothing new

439. * Orange crate cont toiletries/cosmetics

440. * Pr of Converse All Star new UK6

441. * Pb cont 4 prs of new shoes

442. * Pb 2 prayer mats – 1 red 1 green new

443. * Black holdall cont new African/Asian clothing & material

444. * Pb cont 6 items of gents clothing & pr of sandals all new

445. * Pb cont 3 prs of childrens pyjamas, 3 tops & 5 items of lds clothing all new

446. * Clear crate cont electrical items – leads, shavers, toothbrushes & chargers

447. Silver h/m bracelet with 12 troll beads (GC1)

448. Silver h/m bracelet with 10 troll beads (GC1)

449. Silver h/m bracelet with 4 troll beads charms (GC1)

450. Silver h/m bracelet with 3 troll beads (GC1)

451. Silver h/m troll bracelet (GC1)

452. Silver h/m troll bracelet (GC1)

453. Silver h/m troll bracelet with stopper, similar bracelet, one does not have clasps plus safety chain with clasp (GC1)

454. Silver h/m troll necklace with 4 beads & 3 spacers (GC1)

454a. Purpose made troll 2 tier box for storing beads & jewellery cont 11

silver & 2 bead charms (GC1)

454b. Fred Bennet leather necklace with silver h/m clasp in wallet

455. Silver h/m troll necklace with purple stone & ornate fixings in presentation box (GC1)

456. Silver h/m troll necklace with one multicoloured bead in presentation box (GC1)

457. Silver h/m troll necklace with purple stone, 2 charms & silver butterfly in presentation box (GC1)

458. Pandora silver bouquet ring with enamel plus flower ring set with pearl (GC1)

459. Single stone set silver ring set with cz & cultured pearl silver ring (GC1)

460. Single stone set silver ring & silver ring set with 4 coloured stones (GC1)

461. 9ct h/m ring set with 3 garnets & 2 opals (GC1)

462. 9kt H/B curb link ID bracelet with initial D set with tiny stone chips (GC1)

463. 5 Sets of novel white metal cufflinks – trumpets, hammer & saw, tractor & whale – all in presentation boxes (GC1)

464. 5 Sets of cufflinks – white metal – 3 fancy circular design & 2 prs bar stone set either end in 3 presentation boxes (GC1)

465. Tissot V8 chronograph – T039417B watch on bracelet strap

466. Tissot PRC chronograph blue – T055417A watch on bracelet strap

467. Tissot V8 chronograph – T039417B watch on bracelet strap

468. Armani chronograph watch AR 2448 on bracelet strap

469. Data Line 8119-41 Swiss watch, sapphire glass, blue leather strap

470. Armani AR 0680 Valente watch on bracelet strap

471. Storm Hixter date watch 0131 B11-0815 on bracelet strap

472. Accurist Greenwich Masters GMT325 watch in polished pres box with owners booklet

473. 3 Accurist date watches – all on bracelet straps

474. Accurist date watch in pres box on bracelet strap plus spare strap links & 2 other watches – Accurist & Reflex skeleton

LOT 475-587 REF: REDUNTANT STOCK

THE FOLLOWING LOTS ARE SHOP RETURNS, DIRTY MARKS OR REPAIRABLE DAMAGE PLEASE NOTE WE DO NOT OFFER THE OPTION ON THESE ITEMS OR THE COAT HANGERS

475. 16 Var childrens garments

476. Suede pocket mini skirt UK12

477. Suede pocket mini skirt UK10

478. 6 Lds skirts

479. 3 Lds dresses

10 SIMILAR LOTS

490. 4 Prs lds shorts & 3 prs trousers

491. 5 Prs var trs

5 SIMILAR LOTS

497. Bundle of 5 var lds tops – shop soiled/make up (C1)

37 SIMILAR LOTS

535. Bundle of 3 dresses – shop soiled/make up (C1)

4 SIMILAR LOTS

540. Bundle of 5 prs trs – shop soiled/makeup (C1)

2 SIMILAR LOTS

543. 3 Mens white pique long sleeve shirts

544. Lds classic light grey mac UK6

545. Lds 1 button double face coat – sugar pink MED

546. Modern 1 button off white coat UK14

547. Long line dessert sun lds blazer UK14

548. Gents double patch pocket overshirt LGE

549. Donegal Heritage lds navy jkt UK10

550. 2 Lds knitwear & 3 tops

551. 3 Var lds knitwear

10 SIMILAR LOTS

562. 5 Var lds tops

25 SIMILAR LOTS

LOT 588 REF: PO

588. * 3 x Pbs 18 var vapes

 

LOT 589 REF: SC

589. * Bellington black gents coat size 3XL

590. Polar Refrigeration counter top fridge, 2 drawers & door

591. 3 x 6ft Lockers, 2 sign boards & 3 chairs

592. Polar Refrigeration stainless steel counter top fridge with 3 doors

593. Polar Refrigeration stainless steel counter top fridge with 2 doors

594. Mahogany dining table & 4 chairs, 2 carvers

595. 2 x Mahogany corner cabinets with keys

596. Brass standard lamp, small round table, oak mirror with 2 brushes & lge mahogany mirror

597. Mahogany floor standing clock with key

598. Mahogany book case, book shelf, floor standing cupboard with 2 doors & drawer & mahogany table

599. Small mahogany table with 2 drawers & flipped sides, carved jardiniere stand & mahogany coffee table

600. Set of 4 places scene pictures in mahogany frames & 7 pictures in black frames

601. Pewter tankard, 6 sml crystal brandy goblets (Webb Corbet), 3 whisky tumblers & 6 sherry glasses

602. Oval oak bevel edge mirror, rectangular oak table on cabriole legs size 114 x 62cm & Victorian sleigh bed frame only (will take 3ft 6 bed insert)

 

LOT 603 REF: XP

603. * 3 Aptamil stage 1 mild & stage 3 (date exp June 2021, Sept 2021) (C6)

LOT 604-605 REF: SU

604. 6 Prs of shoes & boots (C4)

605. Dell Inspiron 5100 s/n 4N6HV0J & Sony Vaio model PCG-7Y1M

 

LOT 606 REF: PO

606. * Pb cont 17 Casio w/w, 1 n&b

607. 2 Brown disability vinyl chairs with adjustable legs & 2 walking sticks

 

LOT 608 REF: SC

608. * iPad Mini A1432 s/n F4KL7HYER193 screen a/f plus HP Presario s/n CNF0149KLQ NO HDD plus pb bracelet w/w & 4 others

 

LOT 609-617 REF: REDUNDANT STOCK

THE FOLLOWING LOTS ARE SHOP RETURNS, DIRTY MARKS OR REPAIRABLE DAMAGE PLEASE NOTE WE DO NOT OFFER THE OPTION ON THESE ITEMS OR THE COAT HANGERS

609. Lge bag cont lds clothing – returns/damaged/marked

8 SIMILAR LOTS

LOT 618-954 REF: SC

THE FOLLOWING LOTS CONTAIN MOBILE PHONES/DEVICE, WE DO NOT GUARANTEE THESE CAN BE RECONNECTED/REGISTERED

618. * Bag cont 14k gold necklace

619. * Bag cont silver ring

620. * Bag cont silver bracelet

621. * Bag cont Pandora bracelet with 4 charms

622. * Apple iPhone 6 model A1549 – (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

623. * Apple iPhone 6 model A1586 – (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

624. * Apple iPhone 8 – (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

625. * Bag cont 2 Apple iPhones SE model A1723 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

626. * Bag cont Apple iPhone 5 model A1429 & iPhone 5S model A1533 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

627. * Huawei Y7 (2018) model LDN-L01

628. * Samsung Galaxy S8 model SM-G950F 64gb

629. * Samsung Galaxy Note 2 model GT-N7100 screen damaged

630. * Samsung Galaxy A20E (2019) model SM-202F/DS

631. * Samsung Galaxy J3 model SM-J320FN

632. * Samsung Galaxy S6 model SM-G920F

633. * Samsung Galaxy Core LTE model SM-G386F screen damaged

634. * Bag cont 3 Alcatel phones models 2012G & 3025X

635. * Bag of 3 Doro phones – Easy 612 & DFC-0050 missing battery

636. * Bag of 4 Samsung phones models GT-E12001, GT-S5611 & GT-S3100

637. * Bag cont Lord Timepieces gents watch

638. * Bag cont Fitbit

639. * Bag cont Geonaute Decathlon 645979 watch

640. * Bag cont Fitbit

641. * Bag cont Calvin Klein A370 watch

642. * Bag cont Sekonda gents watch

643. * Bag con Pulsar 650050 gents watch

644. * Bag cont Skagen 2371501 watch

645. * bag cont 2 lds watches incl Regent & M&S

646. * Bag cont Michael Kors MK-3682 lds watch

647. * Bag cont Fitbit

648. * Bag cont Emporio Armani 251706 watch

649. * Bag of fashion jewellery

650. * Bag cont Fitbit

651. * Bag cont Fitbit model FB505

652. * Bag cont Links bracelet

653. * Bag cont 2 watches – Giorgie Valentian & Smiggle

654. * Bag of silver – 2 rings & 1 necklace

655. * Apple iPhone 6 plus model A1522 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

656. * Apple iPhone 6 model A1586 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

657. * Apple iPhone 6 plus model A1522 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

658. * Apple iPhone 7 plus model A1784 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

659. * Apple iPhone 8 plus (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

660. * Apple iPhone 8 Plus (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

661. * Apple iPhone 7 model A1778 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

662. * Apple iPhone 6S model A1688 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

663. * Apple iPhone 7 model a1778 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

664. * Apple iPhone 7 model A1778 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

665. * Apple iPhone 7 model A1778

666. * Apple iPhone 7 model A1778

667. * Apple iPhone 7 model A1778 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

668. * Apple iPhone 6S model A1688 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

669. * Apple iPhone 6S A1688 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

670. * Apple iPhone 7 model A1778 screen damaged  (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

671. * Apple iPhone 6S model A1688 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

672. * Apple iPhone 6 model A1586 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

673. * Apple iPhone 6S A1688 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

674. * Apple iPhone 6 model A1586 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

675. * Apple iPhone 6S model A1688 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

676. * Apple iPhone 6S model A1688 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

677. * Apple iPhone 6S model A1688 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

678. * Apple iPhone model A1688 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

679. * Apple iPhone 7 model A1778 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

680. * Apple iPhone 6S model A1688 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

681. * Apple iPhone 6 model A1586 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

682. * Apple iPhone 6S model A1633 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

683. * Apple iPhone 6 model A1686 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

684. * Apple iPhone 6 model A1586 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

685. * Apple iPhone 7 model A1778 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

686. * Apple iPhone 7 model A1778 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

687. * Apple iPhone 6S model A1688 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

688. * No Lot

689. * Apple iPhone 6 model A1586 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

690. * Apple iPhone 6S model A1688 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

691. * Apple iPhone 7 Plus model A1784 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

692. * Apple iPhone 8 back glass damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

693. * Apple iPhone 8 screen/back damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

694. * Apple iPhone SE model A1723 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

695. * Apple iPhone SE model A1723 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

696. * Apple iPhone SE model A1723 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

697. * Apple iPhone SE model A1723 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

698. * Apple iPhone 5S model A1457 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

699. * Apple iPhone 5S model A1457 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

700. * Apple iPhone SE model A1723 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

701. * Apple iPhone 5 model A1429

702. * Apple iPhone 5S model A1457 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

703. * Apple iPhone SE model A1723 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

704. * Apple iPhone 5 model A1429 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

705. * Apple iPhone 5 model A1429 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

706. * Apple iPhone SE model A1723 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

707. * Apple iPhone 5S model A1457 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

708. * Apple iPhone 4S model A1387 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

709. * Bag cont apple iPhone 4s model A1387, iPhone SE model A1723 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

710. * Bag cont 2 Apple iPhone SE model A1723 screen/back damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

711. * Bag cont 2 Apple iPhone 5S model A1457 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

712. * Huawei P20 Pro model CLT-L09

713. * Huawei Honor 10 Lite model HRY-LX1

714. * Huawei P8 Lite White Top model ALE-L21

715. * Samsung Galaxy S7 model SM-G930F screen damaged

716. * Samsung Galaxy J330 model SM-J330FN

717. * Samsung Galaxy S7 Edge model SM-G935F screen/back damaged

718. * Samsung Galaxy A3 (2017) model SM-A320FL

719. * Samsung Galaxy S7 model SM-G930F screen damaged

720. * Samsung Galaxy S7 model SM-G930F back glass damaged

721. * Samsung Galaxy S6 model SM-G920T

722. * Samsung Galaxy A3 (2017) model SM-A320FL

723. * Samsung Galaxy S7 model SM-G930F screen/back damaged

724. * Samsung Galaxy J330 model SM-J330FN

725. * Samsung Galaxy S3 model GT-19300 screen damaged

726. * Samsung Galaxy A3 (2015) model SM-A300FU

727. * Samsung Galaxy S6 model SM-G920F screen/back damaged

728. * Samsung Galaxy S3 Mini model GT-18200N

729. * HTC One A9 model 2PQ9100 screen damaged

730. * HTC Desire 300 model OPA100

731. * Motorola Moto E5 model XT1944-1

732. * LG Q6 phone screen damaged

733. * Doogee mobile phone model X60

734. * Lenovo B model A2016A40

735. * Microsoft Lumia 640 model RM-1072

736. * Google Pixel 2 model G011A screen damaged

737. * Bag cont Vodafone Smart First 7 model VFD200 & Vodafone Smart Mini model VFD 100 screen damaged

738. * Bag cont 6 Alcatel phones – 1054X, 1066G, 1013X & 2003G

739. * Bag cont 6 Nokia phones – 3310, RM-1037, TA-1010, 2310 & RM-945

740. * Bag cont 2 Doro phones models Easy 615 & DFC-0050

741. * Bag cont 3 Blackberry 9320 model REW71UW

742. * Bag cont 3 Doro phones – Easy 508, DFB-0060, DFB-0070 & 2 Mobiwire models Pictor & Aponi

743. * Bag cont 3 Nokia phones models 105, RM-1133, TA-1030 & 2 Samsung phones models E2100B & GT-S5611

744. * Bag cont Alcatel model 40440, Alcatel model 1016G, Samsung model SGH-G600, Blu model Zoey 2,4 & Wiko model LUB15

745. * Bag of cosmetics

746. * Kobo Glo model N613

747. * Amazon Kindle Paperwhite – 5th Gen model EY21

748. * Amazon Kindle Paperwhite model DP75SDI

749. * Amazon Kindle Paperwhite model DP75SDI

750. * New Ozito Planner 82mm 400w model PLR-2000U

751. * Rexon Saw model M2500A

752. * Bag of phone chargers

753. * Bag of mixed adapters & computer/TV cables

754. * Bag of calculators, controls, selfie sticks, flash lights & chargers

755. * Bag of 10 power banks

756. * Bag cont Polaroid HD digital TV receiver model DTT1810

757. * Bag cont 4 Dell laptop adapters

758. * Bag cont laptop adapters incl Lenovo & Toshiba

759. * Eminent docking station model EM7010

760. * Bag cont Canon Powershot SX230 HS digital camera 12,1 mp model PC1587

761. * Bag cont Panasonic digital camera model DMC-TZ10

762. * Bag cont Sony lens 3,5-5,6/18-55 sam model SAL1855

763. * Bag cont Philips GoGear Raga music player & Sangean FM/AM radio

764. * Bag cont TT headphones model TT-BH07 & Goji headphones

765. * JVC wireless headphones model HA-S30BT

766. * Bag cont Sony headphones

767. * Sony wireless stereo headset model MDR-ZX330BT

768. * Sony wireless stereo headset model MDR-ZX220BT

769. * Bag cont Sony headphones model MDR-ZX310

770. * JBL wireless headphones model TUNE500BT

771. * Audio-Technica headphones model ATH-M50X

772. * Mixcder headphones in case

773. * Bag cont 4 headphones incl JVC & Plantronics

774. * Bag cont 4 headphones

775. * Box of lighters

776. * Bag of 2 Fitbits

777. * Bag of Swatch Swiss gents watch

778. * Bag cont Technos 11411F watch

779. * Apple iPhone 6S plus model A1687

780. * Apple iPhone 6 model A1586 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

781. * Apple iPhone 7 model A1778 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

782. * Apple iPhone 6 model A1586 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

783. * Apple iPhone 6 model A1586 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

784. * Apple iPhone 6 model A1586 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

785. * Apple iPhone 6 model A1586 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

786. * Apple iPhone 6S model A1688 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

787. * Apple iPhone 7 model A1778 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

788. * Apple iPhone 7 model A1778 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

789. * Apple iPhone 7 model A1778 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

790. * Apple iPhone 7 model A1778 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

791. * Apple iPhone 7 model A1778 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

792. * Apple iPhone 8 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

793. * Apple iPhone 8 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

794. * Apple iPhone SE model A1723 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

795. * Apple iPhone 5S model A1457 screen damaged (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

796. * Apple iPhone 5 model A1429 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

797. * No Lot

798. * Apple iPhone SE model A1723 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

799. * Huawei P Smart model FIG-LX1 screen damaged

800. * Huawei P20 Pro model CLT-L09

801. * Huawei Mate 10 Lite model RNE-L21

802. * Samsung Galaxy S7 model SM-G930F 32gb

803. * Samsung Galaxy S7 Edge model SM-G935F 32gb

804. * Samsung Galaxy A5 (2016) model SM-A510F back glass damaged

805. * Samsung Galaxy J5 model SM-J510FN

806. * Samsung Galaxy J3 model SM-J320FN

807. * Samsung Galaxy J3 model SM-J320FN

808. * Samsung Galaxy Trend Plus model GT-S7580 screen damaged

809. * Motorola Moto E4 model XT1761

810. * LG K8 (2017) model LG-M200N

811. * Nokia 5 model TA-1024

812. * Nokia Lumia 635 model RM-974

813. * Vivo mobile phone model Y19T

814. * Alcatel U5 model 4047X

815. * Vodafone Smart Ultra 7 screen damaged

816. * Bag cont 3 Doro phones – Easy 612 & DFC-0050

817. * Bag of new blankets

818. * Bag of duvets & blankets

819. * Bag of tools

820. * Bag of suit jkts & trs

821. * Bag of t shirts

822. * Bag of trainers incl Nike

823. * Bag of jeans

824. * Bag cont briefcase

825. * Bag cont towels

826. * Bag of gents shoes

827. * Bag of sports wear

828. * Bag of toys

829. * Bag of jumpers incl Hollister

830. * Bag of handbags

831. * Russell Hobbs digital microwave oven model RHM2063B

832. * Bag of mixed decoration

833. * Bag of cosmetics

834. * Bag of shirts

835. * Bag of sportswear

836. * Bag of lds shoes, sandals & boots

837. * Bag of jumpers

838. * Bag of jumpers

839. * Bag of coats & jkts inc New Balance

840. * Bag of lds wear

841. * Bag of rucksacks

842. * Bag of jumpers

843. * Bag of rucksacks

844. * Bag of ethnic wear

845. * Bag of duvets & blankets

846. * 1 Toptech jumpstart 3 in 1 12v booster pack with light & air compressor

847. * Box cont 1 Electrolux California chainsaw

848. * Bag of jeans

849. * Bag of coats & jkts

850. * Bag of sleeping bags

851. * Bag of childrens wear inc Ralph Lauren

852. * Bag of rucksacks incl Adidas

853. * Bag of trainers incl Nike & Adidas

854. * Bag of jumpers

855. * Bag of office items

856. * Bag of kitchen items

857. * Bag of new childrens wear

858. * New Jasmeen super soft blanket – 200 x 240cm

859. * New Airplane Airport playset

860. * Honeywell mini heater model HZ-450E

861. * 2 Pushchairs incl Maclaren

862. * Bag of 2 pushchairs

863. * Bag OD 2 car seats

864. * Silver Cross car seat

865. * Pushchairs

866. * Stiga sled pacer pink with reflex

867. * Bag of t shirts

868. * Bag of lds wear

869. * Bag of rucksacks

870. * Bag of gloves, neck tie, hats & scarves

871. * Bag of plumbing items, mirror & tap

872. * Bag of sport wear inc Adidas

873. * Bag of lds shoes, sandals & boots

874. * Bag of pyjamas

875. * Bag of electric toothbrush

876. * Bag of hairdryer

877. * Bag of new makeup

879. * Bag of shavers & trimmers

880. * Bag of glasses & cases

881. * Bag of sunglasses

882. * Bag of cosmetics

883. * Bag of perfumes inc Adidas, Lacoste, Versace, Hugo Boss

884. * Bag of 3 Amber Leaf tobacco

885. * Bag cont 2 sunglasses – Ray Ban & Maui Jim

886. * 5 Suitcases

* 6 SIMILAR LOTS

893. * Bag of ethnic wear

894. * Bag of jkt & jeans

895. * Bag of small bags & shops bags

896. * Delsey briefcase

897. * Bag cont 2 new hand bags

898. * Bag of 2 new childrens rucksacks

899. * Bag of new childrens wear

900. * Bag of new lds clothes

901. * Bag 1 new childrens shoes size 7 & new trainers size 43

902. * Bag of new suit jkt & trs

903. * Bag of new Progarm items incl b/layer leggings model 8220 size XL, b/layer top model 8210 size 2XL & balaclava model 8100

904. * Bag of new t shirts

905. * Bag of new underwear, scarves & socks

906. * Bag of new childrens wear

907. * Bag cont new jumpers

908. * New lge foldaway bag

909. * New Mountain Warehouse Summit 250long length sleeping bag

911. * Childs new Liverpool new balance t shirt size SB

912. * New Aquascutum skirt size 10

913. * New One Hundred Stars Stork aqua kimono size 1

914. * Bag of 3 new t shirts incl Hardrock size S & 2 DGADJ Scotland size L

915. * Bag of Fashion jewellery

916. * Bag cont Tiffany & Co silver necklace

917. * Bag of silver inc 4 rings & 1 necklace

918. * Bag cont Rotary LB02862/01 lds watch

919. * Bag cont Tiffany & Co silver ring

920. * Bag cont 3 lds watches incl Fossil

921. * Bag cont Seiko 741432 lds watch

922. * Bag cont conquest Depose 25072610 gents watch

923. * Bag cont Sekonda 1629 AKT gents watch

924. * Bag cont pocket watch & Timex gents watch – strap damaged

925. * Bag cont 2 Fitbits inc Mambo

926. * Bag cont 2 lds watches

927. * Bag cont Armani Exchange AX2104 gents watch

928. * Bag cont silver bracelet

929. * Bag cont silver ring & necklace

930. * New CMYK lds watch

931. * New Paco Rabanne Lady Million edp 30ml

932. * Ladies Zeon 1122G Watch

933. * Bag cont stone brooch

934. * Bag cont Great Britain London coin & small mouse charm

935. * Fashion watch on rubber strap

936. * fashion watch on s/s strap

937. * 14ct Tested oval pendant with fancy edge of ballerina

938. * 9ct H/M emerald & cz cluster ring

939. * Silver bar brooch set with pale blue stone

940. * 9kt H/M line bracelet set with cz

941. * 9k H/M fancy bracelet set with cz

942. * 18ct Tested 3 tier butterfly pendant set with rubies

943. * Vivienne Westwood lds watch on black leather strap

944. * 18k Vintage lds gold watch on lizard strap (makers name worn)

945. * Tissot lds watch – mother of pearl face – T033210A

946. * Fashion watch

947. * Calvin Klein lds watch on bracelet strap KOJ231

948. * Gents fashion watch

949. * Gents fashion watch

950. * Maurice Lacroix date watch on bracelet strap

951. * Lds fashion watch

952. * Unusual 3 strand vintage simulated pearl bracelet

953. * Rado jubilee watch 148 0288 5 on tungsten strap

954. * Fashion watch

955. Silver marcasite curved bar brooch with heart in centre

956. Silver marcasite treble clef brooch

957. Vintage art deco enamel & stone set brooch

958. 10 x Silver 3D pieces 1875, 1876, 1916, 1917, 1926, 1933, 2 x 1934, 1935 & 1940

 

LOT 959 REF: PO

959. * 8 Branch brass ornate chandelier

 

SCHEDULE FOR VIEWING & CLEARING

VIEWING BY APPOINTMENT

MONDAY 14TH SEPTEMBER & TUESDAY 15TH SEPTEMBER 2020

TELEPHONE 0208672-2972 TO BOOK AN APPOINTMENT

YOU MUST WERE A MASK TO AVOID REFUSAL OF ENTRY

ALL BIDS MUST BE SUBMITTED BY 5PM TUESDAY 15TH  SEPTEMBER 2020

SUCCESSFUL BIDDERS WILL BE CONTACTED WEDNESDAY 16TH SEPTEMBER 2020

CLEARING THURSDAY 17TH & FRIDAY 18TH SEPTEMBER 2020 8.30AM-4.00PM

WE OFFER A DELIVERY SERVICE PLEASE CONTACT US

ON 0208672-2972 FOR CHARGES

PLEASE NOTE COAT HANGERS WILL NOT BE GIVEN OUT WHEN PURCHASING GARMENTS

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)