hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 17 February 11:00am - 4.45pm

Tuesday 18th February 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 18TH FEBRUARY 2020 SALE COMMENCING AT 9.30AM, VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 17TH FEBRUARY BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE MAKE SURE YOU CHECK ALL YOUR LOTS BEFORE YOU LEAVE THE PREMISES AS MISTAKES CANNOT BE RECTIFIED ONCE YOU HAVE LEFT THE PREMISES

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 20% PLUS VAT.

LOT 1-130 REF: SC

1. * Samsung Galaxy Tab Pro SM-T325 imei 351799060907963

2. * Samsung Galaxy Tab 4 SM-T230 s/n R52FB1BKWKD

3. * Samsung Galaxy Tab Active SM-T365 imei 355217061653565

4. * Samsung Galaxy Tab 3V SM-T116NU imei 358449072932756

5. * Huawei Mediapad T1 8,0 Pro imei 357579045575455

6. * iPad 2 A1396 16gb imei 012802008601853

7. * iPad Air 2 A1567 s/n DMPPV1G1G5WQ (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone, device can be reconnected/registered)

8. * iPad Pro A1674 s/n DLXRL15CGX04 (screen a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone, device can be reconnected/registered)

9. * iPad Pro A1709 s/n DMPX80K5J2D1 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone, device can be reconnected/registered)

10. * iPad Air A1474 s/n DMPLPAMXFK17 (screen a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone, device can be reconnected/registered)

11. * iPad Pro A1701 s/n DMPXQ505J28K (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone, device can be reconnected/registered)

12. * iPad (4th Gen) A1458 s/n DMPJDEDBF183 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone, device can be reconnected/registered)

13. * Samsung Galaxy Tab A6 SM-T580 32gb s/n R52K81EPAVH (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone, device can be reconnected/registered)

14. * Samsung Galaxy Tab A6 SM-T585 s/n R52K80XBG0J (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone, device can be reconnected/registered)

15. * Samsung Galaxy Tab A6 SM-T285 s/n R52J319D4ZV (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone, device can be reconnected/registered)

16. * Samsung Galaxy Tab A6 SM-T280 s/n R52J319D4ZV (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone, device can be reconnected/registered)

17. * Amazon Kindle Paperwhite (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone, device can be reconnected/registered)

18. * Amazon Kindle Paperwhite (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone, device can be reconnected/registered)

19. * Amazon Kindle Basic 2

20. * Amazon Fire 7 (7th Gen)

21. * 2 Amazon Fire – 1 is 5th Gen

22. * Amazon Fire (5th Gen)

23. * Amazon Kindle Paperwhite

24. * Amazon Kindle Paperwhite

25. * Amazon Kindle Touch

26. * Amazon Kindle Paperwhite

27. * Amazon Kindle Basic

28. * Amazon Kindle Basic

29. * Amazon Kindle Paperwhite

30. * Amazon Kindle Basic

31. * Amazon Kindle Voyage

32. * Sony Handycam DCR-TRV120E digital 8 camcorder with power adapter

33. * Panasonic HDC-HS9 HD video camera in Tuff-Luv carry case

34. * Pentax Optio MX4 digital camera & Panasonic HC-V210 camcorder in case

35. * Pb cont Kitvision Escape HD5 action camera with transparent waterproof case, mounting accessory & harness, car cam corder FHD1080P dash camera with lead & mount, Juma Otto two wire palm microphone kit, Kidizoom action camera & Duo camera plus 4 charging cables

36. * Pb 6 var cameras – Sony Cybershot DSC-P43, Nikon Coolpix L10, Canon Prima Tele, Olympus Superzoon 76G, Olympus Trip XB401 & Olympus FE-110

37. * 2 Fujifilm Instax Mini cameras – 7S & 8 in case

38. * Fujifilm Instax Mini 9 camera in case

39. * PB 58 card/pass holders, passport holder, 2 wallets & 3 business card holders

40. * Ray Ban RB3548N 001/51 sunglasses, gold frame, green lens

41. * 2 Prs Ray Ban sunglasses – RB2180 6232/7B round sunglasses, opal dark azure frame, blue gradient with mirror lens & R & L 5022 black & tortoise frame, green lens

42. * Ray Ban RB4171 865/13 Erika sunglasses, matte tortoise frame, brown gradient lens

43. * Ray Ban 3025 004/78 Aviator sunglasses, gunmetal frame, grey shaded polarised lens

44. * Pb 5 prs prescription sunglasses – Lacoste, Hugo Boss, Jaeger, Oakley & Carolina Herrera

45. * Pb 5 prs sunglasses – Balmain, Kite, Boss Orange, Sting in case & Ralph Lauren in case

46. * Pb 4 prs sunglasses – 2 x Oscar de la Renta, Michael Kors & Zadig & Voltaire

47. * Pb 2 prs Bailey Nelson sunglasses – Parker & Wallace

48. * Pb 2 prs sunglasses – Marc Jacobs MMJ 439/S & Retrosuperfuture

49. * Pb 2 Prs Oakley sunglasses – Minute 2,0 & Holbrook

50. * Chanel Bow sunglasses 5171 C714/38, dark havana frame, brown lens

51. * Chanel round mirrored sunglasses 4216 C124/4V silver frame, purple mirrored lens

52. * Gucci GG3509/S DL5PT bamboo sunglasses, black frame, grey lens

53. * Miu Miu SMU 52Q 7S0-0A6 sunglasses, light havana/gold frame, brown lens

54. * Pb 34 prs var sunglasses, pr clip on sunglasses & 3 empty cases

55. * 2 Pbs 40 prs sunglasses

* 5 SIMILAR LOTS

61. * Apple watch Series 1 A1802 38mm s/n FHLTT6TFHF1C (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

62. * Apple Watch Series 3 A1858 38mm GPS s/n FHLX62AGJ5X1(to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

63. * Apple Watch Series 3 A1859 42mm GPS s/n FHLW8XLHJ5X4 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

64. * Pb 3 smart watches inc V Tech

65. * Pb 3 smart watches inc V Tech

66. * Pb 12 var w/watches (C4)

67. * Pb 14 var w/watches (C4)

68. * Pb 15 var w/watches (C4)

* 4 DITTO LOTS

73. * Pb 4 var fashion w/watches (C4)

74. * Pb 3 Var fashion w/watches (C4)

75. * Pb 4 w/watches – Accurist, Fiorelli & Kenneth Cole

76. * Pb 5 Sekonda w/watches

77. * Pb 4 Swatch watches, 1 Citizen date & 1 Timex

78. * Pb 3 Seiko gents w/watches (GC1)

79. * Pb 3 Gents chronograph w/watches (GC1)

80. * Pb 2 Casio G Shock watches (GC1)

81. * Pb 4 Casio & Michael Kors w/watch

82. * Pb 5 Var Casio w/watches (GC1)

* 5 DITTO LOTS

88. * Pb 3 fashion watches – Diesel, Laura Ashley & Olivia Burton (GC1)

89. * Michael Kors lds Runway watch MK2256 (GC1)

90. * Paul Smith Track Design gents white dial watch with silver mesh strap model PS0070007 (GC1)

91. * Rotary GS00143/04 rose gold plated dial with black leather strap chronograph watch (GC1)

92. * Skagen watch on mesh strap SKW2380 (GC1)

93. * Skagen watch on mesh strap SKW2076 (GC1)

94. * Skagen watch on black mesh strap T233XLTMN (GC1)

95. * Gucci lds watch on bracelet strap 11/12-2

96. * Tissot Goldrun 18k  gold lds date watch (half of strap missing) (GC1)

97. * Pb costume jewellery (C4)

98. * Pb 30 var gilt & other metal bangles

99. * Pb 31 var gilt bracelets & 3 ankle chains (GC1)

100. * Pb 34 var gilt bracelets & 3 ankle chains (GC1)

101. * Pb 10 white metal & 1 gilt necklaces (GC1)

102. * Pb 15 white metal & stone set bracelets (GC1)

103. * Pb 49 var rings & 1 ankle chain (GC1)

104. * Pb 30 new rose metal rings new (GC1)

105. * Pb 24 y/metal stone set rings new (GC1)

106. * 4 boxed items of jewellery – Monica Vinader white metal bracelet, Byzatium Collection chain with cross & Anita Dongre pearl set cluster ring & Hobbs Pippa necklace – all new (GC1)

107. * Pb 4 silver rings h/m – 2 set with single stones, 1 cluster & 1 crossover band (GC1)

108. * Pb 3 silver band rings h/m (GC1)

109. * Pb 4 var silver rings h/m (GC1)

110. * Pb 4 var rings 3 silver & 1 silver gilt h/m (GC1)

111. * Pb 4 var silver bangles & stone set bracelets h/m (GC1)

112. * Pb 4 var silver bangles h/m (GC1)

113. * Pb 4 var silver bracelets h/m (GC1)

114. * Pb 2 silver necklaces – chain with stone set cross & chain with single stone pendant h/m (GC1)

115. * Pb 2 silver gilt necklaces – chain with ball pendant & chain with coloured stones heart pendant h/m (GC1)

116. * Pb silver gilt rope chain & silver gilt chain with cluster stone set pendant h/m (GC1)

117. * Pb 2 silver chains with pendants – shell & other h/m (GC1)

118. * Pb heavy silver curb link chain & bracelet h/m (GC1)

119. * Pb 3 silver bracelets h/m (GC1)

120. * Pb 3 silver bracelets h/m (GC1)

121. * Pb silver gilt bead set chain & stone set pendant h/m, silver bead ankle chain h/m & silver gilt chain (GC1)

122. * Pb 2 silver bracelets, heart charm, chain with stone set snowflake & chain with four leaf clover all h/m (GC1)

123. * Pb Thomas Sabo silver curb link ring h/m & 4 bangles – Marboux, Adore silver bur cuff bangle set with Swarovski crystals, Fossil & Kate Spade (GC1)

124. * Swarovski pendant & chain & bracelet (GC1)

125. * 2 Swarovski bracelets (GC1)

126. * 14kt Foundation college ring (office)

127. * 9ct Diamond ring (office)

128. * 9ct Diamond ring (office)

129. * 18ct Ruby & diamond ring (office)

130. * 9ct Dual gold wedding band set with 3 small diamonds (office)

 

LOT 131-377 REF: SU

131. Marc B blue leather rucksack as new

132. L K Bennett Bordeaux croc effect Anna bag new 475 Euros

133. Mimco tan leather Duke Day bag as new (219,00 tag inside) with dust bag inside

134. Mimco brown leather Indochine bag as new with dustbag inside

135. Coach navy canvas with turquoise leather trim bag as new with dustbag inside

136. MNG croc effect brown bag new & Pauls Boutique navy/cream stripe bag (as new)

137. Mimco brown leather bag with pockets on the outside in as new cond (dustbag inside)

138. Autograph black leather & suede bag new (dustbag inside)

139. Accessorize black leather bag new

140. Jaeger black patent & blue purse/wallet as new boxed

141. Olive green leather & suede Autograph bag & brown leather bag  both in good cond

142. 2 Autograph bags in good cond brown leather & blue leather

143. Brown leather Autograph bag & grey leather Accessories bag

144. Whistles navy leather bag good cond

145. Russell & Bromley brown leather bag with dustbag in good cond

146. Karen Millen brown leather woven bag as new cond (dustbag inside)

147. Russell & Bromley fawn leather bag with tassles in good cond (dustbag inside)

148. Luella peacock blue leather bag as new (dustbag inside)

149. Autograph blue suede with purple leather trim bag new RRP 79,00

150. Ralph Lauren Blackwatch tartan rucksack

151. Ralph Lauren Blackwatch tartan shoulder bag

152. Jasper Conran brown leather bag good cond

153. Autograph blue suede & purple croc effect bag good cond

154. Knomo black 13/14 inch padded laptop/device case & Louch royal blue canvas rucksack document case good cond

155. Mimco tan leather signature bag cream trim as new (dustbag inside)

156. Autograph tan leather pale blue suede & purple croc effect bags as new

157. Coach tan leather handbag good cond

158. Hobbs blue suede & patent handbag good cond (dustbag inside)

159. Jaeger blue leather & black patent bag very good cond (dustbag & shoulder strap inside)

160. Jaeger blue leather & black patent bag very good cond (dustbag & shoulder strap inside)

161. Jigsaw black with royal & turquoise trim new (dustbag inside)

162. Clarks Limited Edition peacock blue leather & suede bag (dustbag inside)

163. 2 Leather bags (dust covers inside) as new

164. Brown leather Billy bag good cond

165. Brown leather Billy bag (shoulder strap inside) good cond

166. Jasper Conran purple croc effect bag (dust cover inside) good cond

167. Karen Millen tan woven effect leather bag good cond

168. Hobbs blue suede & patent handbag (dustcover inside)

169. 2 Autograph leather bags

170. Russell & Bromley black leather bag with tassel good cond (dust cover inside)

DITTO LOT

172. 3 New lds bags

173. Coach turquoise patent tote bag new

174. Modalu turquoise croc effect bag good cond

175. Jaeger green leather bag

176. 4 Var lds hand/shoulder bags

177. Black French Connection bag (dustcover inside) & Autograph brown leather bag good cond

178. Coach & 1 other turquoise bag

179. 3 Var bags – Jones, Autograph & Accessorize

180. Bundle 6 var bags

181. Knomo 13 inch navy laptop/device case new, 1 Cat laptop rucksack & black leather satchell

182. Pr of Clarks Malpas Dallas black leather lds shoes size UK5 new

183. Pr of Karen Millen black sandals size 38 new

184. Pr of Malpas Dallas brown leather lds shoes size 4,5 new

185. Pr of oxblood Autograph lds shoes size UK5 new

186. Pb cont 3 prs of lds shoes

187. Pb cont pr of Russell & Bromley lds shoes, pr of Next lds sandals, 2 other var lds shoes

188. Pr of brown Ralph Lauren lds shoes used

189. Pr of red Kate Kuba high heel shoes size 37 used

190. Pr of button lds boots size UK5 new

191. Pr of turquoise lds knee high suede boots

192. Pr of brown & blue French Connection lds ankle boots new

193. Pr of Clarks lds shoes new

194. Pb cont 2 prs of lds shoes & pr of boots

195. Pr of aubergine suede lds shoe size 5 as new

196. 2 Crates cont unbrellas, books & var other bric a brac

197. Pb cont var leads & adapters

198. Black t/c cont lds clothing

199. Box cont lds clothing & small bag of toiletries

200. 2 Boxes of books

201. Pb cont 3 Toshiba battery packs, 3 other laptop batteries & Samsung mobile battery

202. Toshiba 32 inch TV

203. Sanyo 32 inch TV

204. Body Max performance punch bag with stands, 2 dumbbells & 10 weights

205. Bosch cutting, sanding tool n&b

206. Black 900w microwave

207. Hyundai 2000w oil filled radiator n&b

208. Yamaha keyboard & stand

209. Polaroid tripod 190cm n&b

210. Carton cont Logic steering wheel, gear stick & pedals

211. Hitachi CD & MP3 with one speaker

212. Black & Decker lithium 18v cordless drill n&b

213. White pb cont Wilkos white bathroom paint & 1 other tin of paint, roller & tray, brushes & hammer all new

214. Russell Hobbs Supreme steam iron n&b

215. Clear crate Everlast punch mits, sparing shin guards, training gloves, pouch & flipper

216. Black case cont gents clothing

217. Blue suitcase cont gents clothing

218. Black suitcase cont 8 var rucksacks & bags

219. Clear crate cont iron, clock, extension lead & other

220. 2 Empty black suitcases

221. Set of 5 4 stud 11 spoke alloy wheels 1 new no tyres

222. Revolution air compressor n&b

223. Dulux Paintpod new but incomplete

224. Wagner Wall Perfect I-Spray n&b

225. 9 Pce dent puller in box

226. Dewalt hot air gun n&b

227. Sealey multipurpose engraving set n&b

228. Plastic transit case with var tools

229. Clarke 4 pce professional pry bar set n&b

230. Stanley 5 pce chisel set

231. Clarke Automotive wheel dolly pair n&b

232. Halfords 28 pce tap & die set, thread restorer kit & brake caliper set

233. Halfords Vortex socket system, brake caliper tool kit

234. Crock pot & a Swan stainless steel slow cooker

235. Crate cont var car cleaning equipment

236. Crate cont var car parts

237. Crate cont var paints, sprays, interior car cleaner & screen wash

238. 24v Drive cordless impact wrench with 1 battery & charger

239. 400w Black & Decker reciprocating saw

240. Crate cont var car cleaning equipment

241. Makita angle grinder

242. Vax Power 3 hoover with pack of 5 hoover bags

243. Crate cont var car parts some new

244. Crate cont var car parts some new

245. Set of race ramps

246. Pb cont var leads, adapters & power leads

247. Pb cont var leads, adapters & power leads

248. Crate cont var hand tools & 2 torque wrenches

249. 2 Crates cont var Dulux paints, Polyfilla & screenwash

250. 3 Camping chairs

251. 2 MG Rover rocker covers, 2 door panels, 2 wheels & var other car parts

252. Handle extension for spray system & universal spray masking kit new

253. 10ft Marquee in carry case

254. 2 Back lights for MG Rover

255. Back windscreen for MG Rover new

256. 5 Var organisers, Swivel Flex knee pad, 2 bottle jacks & oil extractor

257. Kitchen craft & George Foreman used

258. 3 Pop up tents

259. 2 Pop up tents

4 DITTO LOTS

264. 1 Pop up tent with 2 sleeping bag

11 DITTO LOTS

276. 4 Sleeping bags

277. 4 Sleeping bags

278. Box cont var kitchen equipment inc 2 kettles

279. 10 Ltr rice cooker used

2 SIMILAR LOTS

282. Purple crate cont picnic plates, cups & 2 cool boxes

283. 20 Litre tea urn used

284. 1 Folding picnic table & folding bench

285. 2 Folding picnic tables

286. Clear crate of var lights & lamps

287. Washing bin, 2 buckets, ironing board

288. Box cont var kitchen bric a brac inc glass ware

289. Triple modular metal frame wardrobe in box

290. Pb cont var leads, power leads & adapters & 2 hair dryers

291. Pb cont var leads & power leads

3 SIMILAR LOTS

295. HP Deskjet 3630 printer, Alba A3 laminator, Liteon DVD multi recorder & DJ Control Instinct

296. 2 Crates cont kitchen ware, DVDs & other bric a brac

297. Pb cont 7 var keyboards & Velbon EF-41 tripod

298. Pb cont 4 var keyboards new

299. PS3 console with 2 wireless controllers & 8 games

300. Crate cont DVDs tools & var other bric a brac

301. Crate cont Panasonic CD player with 4 speakers

302. Silver t/c cont gents clothing

303. Gold t/c cont gents clothing

304. Blue t/c cont gent clothing

305. Pr of La Sportiva trainers new

306. 5 Var canvas pictures

307. Crate of var kitchen equipment & books

308. Crate cont 8 var bags & holdalls

309. Collection of var stamps

310. Box cont var kitchen

311. 700w Signature microwave

312. Brown t/c cont African/Asian clothing & 2 prs of lds shoes & 1 pr gents shoes

313. Blue bag cont mixed clothing

314. Black t/c cont African/Asian clothing

315. Blue bag cont mixed clothing

316. Shelf cont 6 var hadbags

317. Pr of Oliver Ashley shoes & Tuscan Designs jewellery box

318. 3 Sets of cufflinks, tie rack & Longines watch box

319. Wii console with leads & 4 controllers

320. Box cont var books

321. Pb cont var leads, Nintendo Game Boy, old Ericsson phone, Pentax zoom 280P camera

322. Crate cont var glass plates var other bric a brac

323. Haden heater, Duronic vacuum cleaner, Keplin spray mop & keyboard

324. Mahogany extendable dining room table

325. Mahogany coffee table

326. Unusual metal 6 drawer cabinet with narrow bottom graduating out in grey hand painted finish

327. Old telescope, Stanley London compass & After 40 magnifying lens

328. 200w Easy Glide steam iron, Boots water filter with 2 cartridges, 2 double walled glasses, Breville blender, lightweight wardrobe storage, 16 piece cutlery set all new (C9)

329. Crate cont bulbs window paints & var other bric a brac

330. 2 Boxes of kitchen bric a brac

331. Epson Workforce Pro WF-4630

332. Lloyd loom washing bin

333. 160 x 230cm Cream & blue rug

334. White Currys chest freezer

335. Red & blue t/c cont var coats/jkts

336. 30l Touch top bin, Tesco sandwich toaster, Sharp 800w microwave

337. Death guitar with case

338. Washburn electric guitar with carry case

339. Hamer quad bass electric guitar with case

340. Chorus Pearl CH-02 (C9)

341. USB Midi Sport 2x2 M Audio (C9)

342. Boss chromatic tuner T-U 12H (C9)

343. HP Photosmart 320, Beats headphones, Shure 849 mic (C9)

344. Fils carbon composite roller boots (C9)

345. Cardboard box cont qty of Judge Dredd comics

346. Clear crate cont drum machine

347. 10 Box of Subbuteo team players (C10)

348. Atari 1040 ST with screen

349. Clear crate cont cordless drill, socket set & many other tools

350. Samsung white microwave, Kenwood kettle, Morphy Richards iron

351. Pb cont headphones, AC power units

352. Pb cont micro phone & var leads (C9)

353. Pb cont micro phone & var leads (C9)

354. Clear crate cont books

3 SIMILAR LOTS

358. Red holdall cont 4 prs gents boots, 1 pr shoes, pr Nike trainers, 3 Holdalls

359. Silver case cont gents clothing

360. Blue t/c cont gents clothing

361. Black holdall cont coats/jkts

362. Storage case cont var CDs

362a. Crate cont DVD player, books, CDs & var other bric a brac

363. Samsung Blue Ray player in box, Cookworks blender n&b & Omega indoor amplifier antenna n&b (C8)

364. Vax Power clean 6 in box not new & Samsung Photosmart 7520 in box

365. Samsung slim 40 inch smart TV with remote in box

366. Panasonic microwave NN-E271W in box in v good cond

367. Clear crate cont Kenwood kettle, bread bin & other kitchen utencils

368. Philips Sonicare diamond clean n&b (C8)

369. EKS electronic scales n&b & Boots blood pressure monitor n&b

370. Black storage box cont cleaning materials & toiletries

371. Pro of Everlast Blast gents trainers size 7 n&b

372. Pb cont headphones var leads (C8)

373. Sky box, wireless keyboard & BT Graphite 2100 home phone

374. Wilson bag cont tennis rackets, badminton racket & tennis balls (top C1)

375. Pr Nike Air Cage court trainers UK9 (C8)

376. Orange crate cont heater, extension leads & mixed bric a brac

377. Brown suitcase cont gents clothes inc gents suit

 

LOT 378-390 REF: SC

378. * Roberts digital DAB & portable radio

379. * Read Chinon CP-7M multi-program 35mm sir camera & Chinon auto S-380 flash gun

380. * 11 Var handbags

381. * Pb 14 var remote controls TV & DVD (C7)

382. * Pb Wahl clippers & 1 other pr clippers, var leads, 2 wireless speakers & electric toothbrush in charging case (C7)

383. * Olympus X42 & Lumix DC Vario (C7)

384. * Niva Bluetooth earpiece in box 1 missing (C7)

385. * Clear box cont foreign currency, Bandmaster mouth organ, Nokia phone & powerbank (C7)

386. * Panasonic mini stack system with speakers & Patronics AV 400S converter (C16)

387. * Vintage Accurist watch, Casio digital watch & 2 other watches (C7)

388. * Pb lds garments

389. * Brother hand held labelling machine, Tom Tom sat nav & a solar charger (C6)

390. * 41 Wine glasses (sample in C15)

 

LOT 391-462 REF: REDUNTANT STOCK

391. 10 Var prs damaged shoes boxed (top C9)

4 DITTO LOTS

396. Pb 12 prs damaged shoes

9 DITTO LOTS

406. Pb 40 damaged/returned garments

407. Pb 40 damaged/returned garments

408. Carton 40 damaged returned/garments (top of racking)

13 DITTO LOTS

422. 2 Cartons cont a total of 40 damaged/returned garments

4 DITTO LOTS

427. Pb 40 damaged/returned garments (racking)

22 DITTO LOTS

450. Box 40 damaged/returned garments (racking)

451. Box 40 damaged/returned garments (racking)

452. 11 Prs damaged shoes/boots (TC16)

453. Bundle 11 jute bags in need of repair

454. Lge pb 10 var bags all in need of repair (side rack)

3 DITTO LOTS

458. 2 x Pbs 3 beaded, bags, jute bag & sleepover bag, 10 hats, 3 prs gloves, coat collar & scarf – all damaged

459. Pb 12 Prs damaged/returned shoes

460. Pb 12 Prs damaged/returned shoes

461. Pb 14 prs damaged/returned shoes

462. Pb 6 var bags, 2 purses, hat, 3 bag pomp oms damaged

 

LOT 463-487 REF: SC

463. * Peter Thomas Roth hydraulic Cloud Hydra-Gel eye patches RRP 45,00 & Polypeptides (C6)

464. * Designers yellow rubber coat age 4-5 new RRP 30,00 (C19)

465. * Pb cont 17 var packets of childrens briefs vests tights & Disney Frozen towel new

466. * Pb cont 10 var items of childrens clothing new

467. * Pb cont 3 var items of gent clothing & 4 items of lds clothing

468. * Pb cont 21 var hats

469. * 8 Var lds handbags

470. * Brown leather Pratesi Firenze handbag

471. * Pb cont var new toiletries

472. * 3 Var lds handbags new

473. * Stainless steel yellow metal Michael Kors watch (C19)

474. * Black Rado watch with metal strap

475. * Pr of black M&S Collection lds shoes (C7)

476. * Pb Cont 7 var ties & 10 var belts

477. * 3 Var lds bags & 1 laptop bag

478. * Mamas & Papas pushchair with travel carry case

479. * Travel cot with carry case

* 2 DITTO LOTS

482. * Crate cont var DVDs paint equipment & var other bric a brac

483. * 32 Inch LG TV

484. * Pr of purple Nike trainers size 5,5

485. * Pr of blue & grey Nike Airmax trainers size 7

486. * Sekonda w/w with metal strap

487. * Midland C1090-GP Pro walkie-talkies

 

LOT 488-490 REF: PO

488. * Acer Aspire One laptop

489. * Sony Vaio laptop model SVE151J11M NO HDD

490. * Lenovo G50 laptop s/n PF09LVFE in black carry bag with charger

 

LOT 492 REF: SU

491. Bush 8,0 MyTablet android version 4,4,2

492. Panasonic Full HD HC-V130 8,9mp video recorder & 2 gents w/watches (1 strap a/f)

493. No lot

 

LOT 494-499 REF: SC

494. * Thin face corrector new

495. * Eye care device air pressure massager new

496. * Pb cont costume jewellery

497. * Pair of childrens wellington boots & 2 pr of black Beckett school shoes new

498. * Pr of Ralph Lauren gents shoes & pr of red & white Nike trainers size UK 7

499. * Ultimate support keyboard stand AX-Pro black

 

 

LOT 500-509 REF: SU

500. Sony Vaio laptop model PCG-61411M

501. Toshiba Satellite L300 laptop s/n 78364259Q

502. Sony Vaio laptop model PCG-61511M

503. Packard Bell laptop s/n NXC1FEK043324

504. Compaq Presario C260 laptop s/n 2CE90129FG

505. HP Compaq NC6000 laptop s/n CNU418022P (NO HDD)

506. Dell Latitude D630 laptop (NO HDD)

507. Bush 10 inch tablet model AC101BU

508. Time 2 10 inch tablet

509. Acer Aspire SOS1AWXMI laptop keyboard a/f – s/n LXAV40X0057060D EC2534

 

LOT 510-519 REF: PO

510. * Dell Latitude 3330 laptop in black Amazon carry bag with charger

511. * HP Probook 430GS laptop in black carry bag

512. * Dell Inspiron 6400 laptop model PP20 L

513. * Compaq C258 laptop

514. * Toshiba Satellite L750/L755 laptop

515. * Dell Inspiron 1750 laptop

516. * Lenovo Thinkpad W541 laptop

517. * Acer Aspire 57429 laptop

518. * Hewlett Packard Ominbook XE2 & a Gateway laptop both as found NO HDD

519. * Packard Bell Easynote laptop NO HDD & HP laptop no battery a/f

 

LOT 520 REF: SU

520. Tsunami laptop model L51A10 NO HDD in black carry bag

521. 100 var 45 RPM records (C1)

3 DITTO LOTS

525. 50 Var LP records (C1)

526. 50 Var LP records (C1)

 

LOT 527 REF: SU

527. Senso Original coffee pod machine (boxed not new) (C1)

528. 2 Crystal fruit bowls, glass section tray, var bowls, Queen Victoria 1937-1901 glass plate, clock, 3 set of vintage glasses – 6 hand painted tumblers with cocktail stirrers, 6 engraved sherry glasses & set of 6 black stemmed glasses (C16)

529. Repro vintage rosewood dining suite comp of oval extending table on splay legs with 6 mtchg chairs (2 elbow) & sideboard with 3 drawers & 2 cabinets under

530. Vintage dressing table set – glass tray, 2 lge pots with lids, twin candlestick & square pot with lid (C14)

531. Crate of household bric a brac (orange, blue, green & clear), books & 2 rugs

532. Panasonic digital Freeview TV TXP37X10B with remote, Nokia Freeview box with remote & black glass TV stand & owners manual

 

LOT 533-537 REF: SU

533. Scalextric Williams F1 team Formula One boxed not new (top C13)

534. Red Dunlop bag cont 3 tennis rackets – Head & Major, 2 badminton rackets, 1 hockey stick & tennis ball (top C13)

535. Snom Vision expansion module grey VNMBG02041Z00085 & box cont Exel 305M 5E cable white opened looks almost full

536. Tahiti portable massage chair with black carry holdall

537. Clear crate cont sports day fun equipment – tug of war rope, bean bags, rounders set, sack race sacks, 2 inflatable sumo suits, inflatable palm tree, winner medals, picnic blanket, paper plates, cutlery, zipped bag cont 6 var electric fittings, 4 new venture MH-DE 150W/UVS/3K bulbs & 3 x Philips LED spot LV 10w boxed

538. 2 Tengra figurines – 13 inch of couple dancing on plinth & 12 inch maiden with bouquet on tree on plinth

539. 2 Tengra 8 inch figurines – young girl with sheep & lamb on plinth & couple on bench on plinth (C18)

 

LOT 540-543 REF: XP

540. * Boxed btl of G H Mumm dry champagne

541. * Boxed btl of G H Mumm dry champagne

542. * Btl of Nicolas Feuillate Brut champagne

543. * 3 Btls of Bervini prosecco

 

LOT 544 REF: PO

544. * Girls pink/mauve Fusion Firefox 6 gear m/b

 

LOT 545-547 REF: SC

545. * Citizen gents watch & pr fashion sunglasses in case (GC4)

546. * 4 Watches – Carter, 70 Chick, Ravel & Eternity (GC4)

547. * 2 Prs sunglasses – Ray Ban RB 4068, black frames & Carrera sunglasses 24 UV protection C19 62 12-132mm (GC4)

 

LOT 548-551 REF: SU

548. Morphy Richards silver microwave & Buffalo 10 ltr soup kettle (boxed) (R2)

549. Box of Helium inflated 50 9 inch balloons

2 DITTO LOTS

LOT 552-554: RW

552. * 6 Cycle helmets – Specialised, Ridge, Basso, Giro etc, 2 snowboard/ski helmets & 1 site hate (top C9)

553. * JML Chillmax Air – personal air space cooler n&b plus other bric a brac as on shelf incl Pop Captain Marvel figurine n&b, coolbag, water bottle, children masks etc

554. * Pb cont var leads & chargers, radio, hairdryer, 3 prs hair clippers, gents electric razor & a keyboard for iPad 2 (C1)

 

LOT 555 REF: SC

555. * Oakley Half Jacket 2,0 sunglasses 009154-01, black frame (GC4)

 

LOT 556-572 REF: PO

556. * Ray Ban RV2140 901 Original Wayfarer sunglasses, black frame, green lens in case (GC4)

557. * Ray Ban RB440N Blaze Wayfarer sunglasses, black frame, grey lens (GC4)

558. * Pb 2 prs Ray Ban sunglasses – RB3386 003/8G, silver frame, grey gradient lens & RB3716 187, gold top on black frame, green lens (GC4)

559. * Pr Ray Ban RB3179 014/73 Top Bar Oval sunglasses, brown frame, brown lens (GC4)

560. * Oakley 009265-02 Latch sunglasses, matte brown tortoise frame, dark grey lens (GC4)

561. * Oliver Peoples OV5347SU 100587 Corby sunglasses, black frame, grey lens  & Pb cont pr Marc Jacobs & Arnette (GC4)

562. * Pb 3 prs sunglasses – Gucci, Carolina Lemke & Carrera (GC4)

563. * Pb 3 sunglasses – Chanel, Missoni & Polo (GC4)

564. * Pb pr Tom Ford prescription glasses & 3 prs prescription sunglasses – Illevesta & 2 prs Ray Ban (1 is childs) (GC4)

565. * Kaenon Burnet Mid sunglasses, matte black frame, pacific blue mirror polarized lens (GC4)

566. * 2 Pbs cont 40 prs var sunglasses (C2)

* 6 DITTO LOTS

573. Vintage Sanyo Super CM300 cine camera with instruction manual in case (C2)

574. 3 Cartons cont total of 54 ind boxed novelty mugs – child in cup new (sample C2)

 

LOT 575 REF: RW

575. * Ray Ban Clubmaster RB3016, tortoise/gold frame (GC4)

 

LOT 576-577 REF: SC

576. * 2 Lge pbs cont coconut door mat, fleece throws/blankets towels etc

577. * 3 Lge pbs of neck support travel pillows

 

LOT 578-599 REF: PO

578. * Pandora bracelet & 3 charms (GC1)

579. * Pandora bracelet & 4 charms (GC1)

580. * Pandora heart bead ring (GC1)

581. * Pandora rose Timeless Elegance ring (GC1)

582. * Pandora Timeless Elegance ring (GC1)

583. * Pandora Bubble stacking ring (GC1)

584. * Pandora open grains ring (GC1)

585. * Pandora eternity ring (GC1)

586. * Tiffany silver infinity bracelet (GC1)

587. * Links 18 inch silver bead chain (GC1)

588. * Links silver bead bracelet (matches above lot) (GC1)

589. * 9ct Plated bangle (clasp needs attn) (office)

590. * 9ct Crucifix pendant h/m (office)

591. * 9ct Small coin ring h/m (office)

592. * 9k Curb link bracelet h/m (office)

593. * 9ct 18 inch Chain & pendant h/m (office)

594. * 18ct h/m Bracelet (office)

595. * Bag scrap earrings 9ct

596. * 19,5 inch Gold necklace h/m 916-22ct

597. * 22ct h/m Bracelet

598. * 22ct (h/m 875) Bead & chain bracelet

599. * 22ct h/m Fancy ball & chain bracelet

 

LOT 600-619 REF: SC

600. * Pb costume jewellery, handbag mirror, headband & keyring nail clippers (GC1)

601. * Pb 10 var w/watches (GC1)

602. * Pb 10 var w/watches (GC1)

603. * Pb 4 Casio w/watches – G Shock, F91W, 3233 W734 & alarm chrono 3298 W-86

604. * Pb 3 gents w/watches – Rotary chronograph, Police date & Accurist date

605. * Boss lds open bangle w/watch

606. * Gucci lds w/watch on w/metal bracelet strap

607. * 4 Silver bangles/bracelets plus leather bracelet with silver & enamel charms (h/m) (GC1)

608. * Pb silver chain & 2 silver chains with pendants (h/m) GC1)

609. * Pb 3 silver chains with pendants h/m (GC1)

610. * Silver gilt bracelet & stone set earrings, St Christopher & sml charm h/m (GC1)

611. * Pb 6 var silver rings h/m (GC1)

612. * Pb 1 silver gilt ring & 5 var silver rings h/m (GC1)

613. * Pb 9ct 18 inch curb link chain h/m (office)

614. * Gucci silver bead & toggle bracelet h/m (GC1)

615. * Pb Pandora bracelet with 3 charms (GC1)

616. * Pb Pandora signature open bangle (GC1)

617. * Pb Pandora Fairytale Tiara ring (GC1)

618. * Pb white gold ring 9ct (h/m) set with centre stone & sml diamond either side (office)

619. * Pb 5 Fitbit/activity watches & V Tech watch (GC1)

620. Tattinger Champagne – Brut Reserve 1500ml RRP 85,00 (C19)

621. Tattinger Champagne – Brut Reserve 1500ml RRP 85,00 (C19)

622. Bottle of Ca Del Bosco dry white wine RRP 27,00 (C19)

623. Bottle of Laurent Perrier Brut Champagne RRP 38,00 (C19)

624. Bottle of Bombay London Dry Gin RRP 19,00 (C19)

625. Bottle of Bombay London Dry Gin RRP 19,00 (C19)

626. Bottle of Eight Lands Organic Speyside vodka RRP 29,00 (C19)

627. Bottle of Johnnie Walker Red Label whisky RRP 20,00 (C19)

628. Bottle of Johnnie Walker Red Label whisky RRP 20,00 (C19)

629. Bottle of Rives London dry gin RRP 20,00 (C19)

630. Bottle of Rives London dry gin RRP 20,00 (C19)

 

LOT 631-877 REF: SC

631. * Lge pb jkts, coats & hoodies (side rack)

* 31 DITTO LOTS

662a. Lge pb jkts, coats & hoodies (side rack)

663. * Lge pb of general clothing (back rack)

* 21 DITTO LOTS

685. * Lge pb cont var rucksacks (back rack)

* 12 DITTO LOTS

698. * Lge pb cont var handbags/bags (back rack)

699. * Lge pb cont var handbags/bags (back rack)

700. * Lge pb cosmetic/washbags (back rack)

701. * Lge pb var rucksacks (middle rack)

* 4 DITTO LOTS

706. * Lge pb var satchels/document bags (middle rack)

707. * Lge pb denim clothing (middle rack)

708. * Lge pb denim clothing (middle rack)

709. * Lge pb clothing (middle rack)

710. * Lge pb var trainers/sneakers (middle rack)

* 2 DITTO LOTS

713. * Lge pb lds shoes (middle rack)

714. * Lge pb lds shoes (middle rack)

715. * Lge pb gents shoes (middle rack)

716. * Lge pb gents boots, shoes, beach shoes (middle rack)

717. * Lge pb jumpers/clothing (middle rack)

718. * Lge pb sportswear (middle rack)

719. * Lge pb clothing (middle rack)

720. * Lge pb trs/tops/shirts (middle rack)

721. * Lge pb hats/gloves (middle rack)

722. * Lge pb towels (middle rack)

723. * Lge pb towels/throws (middle rack)

724. * Lge pb var travel neck support pillows (middle rack)

725. * Lge pb var cycle & other helmets (middle rack)

726. * Lge pb sleeping bags (middle rack)

727. * Lge pb sleeping bags (middle rack)

728. * Lge pb books (C2)

* 3 DITTO LOTS

732. * Lge pb 2 Playmobil dollhouse 5360 & 5304, French Bulldog moneybox – all new plus other var toys (middle rack)

733. * 2 x Lge pbs Thermos flasks, mugs, plastic containers & other kitchen items (middle rack)

734. * 2 x Pbs wallpaper, lampshade, garden lanterns & electric boxes

735. * 7 Var empty suitcases (R1)

* 4 DITTO LOTS

740. * 9 Var empty suitcases (R1)

741. * Peg Perego black pushchair with hood & shopping tray in good cond (R1)

742. * Red Kite raspberry & black pushchair with hood good cond (R1)

743. * Mutsy Neo grey pushchair with hood good cond (R1)

744. * Black buggy with hood good cond & Graco childs car seat (R1)

745. * Quinny black pushchair with hood good cond (R1)

746. * Travelux mobility scooter (R1)

747. * Yuwell blue check wheelchair with footrests (R1)

748. * Roma Medical black wheelchair with footrests (R1)

749. * Roma Medical black wheelchair with footrests (R1)

750. * Segway hoverboard (no charging lead) (C3)

751. * Pop up tent in turquoise carry bag, T3 Ultralight Pro Quechua tent in black carry bag & black carry bag with 2 circular table tops (R1)

752. * Bundle 3 camping chairs, stool, kite & aluminium display unit (R1)

753. * Bundle 7 light weight metal walking sticks plus 12 golf/walking length umbrellas (R1)

754. * 2 Pbs mobile phone & device cases (C3)

755. * 2 Pbs mobile phone & device cases (C3)

756. * Pb umbrellas 15 plus collapsible (C3)

757. * Pb var belts (C3)

758. * Pb var belts (C3)

759. * Pb toiletries/cosmetics (C3)

* 3 DITTO LOTS

763. * 3 x Pbs stationary pads/pens etc, var DVDs, lamp bases & misc  (C3)

764. * Pb 5 var travel irons (C4)

765. * Pb Revlon hair dryer plus 2 other n&b hair Colorcrem colour (C4)

766. * Create & Play colour your own playhouse n&b (C4)

767. * Giant inflatable flamingo n&b (C4)

768. * Arabic coffee maker & portable charcoal BBQ both n&b (C4)

769. * 2 Remote control cars – Lamborghini & Hot Wheels n&b (C4)

770. * Pr of Adidas Goletto white/solar red astroturf football boots n&b size 10,5 (C4) (no ref)

771. * Pr of Slazenger memory foam trainers navy blue UK11 new (C4) (D094)

772. * Pb pr Fila trainers size 4, pr Havianas, pr flip flops, childs red Hunter wellington size 6, black Clarks boys shoes size 12 & girls pumps (C4) (E003)

773. * Pb socks – Adidas, Calvin Klein & other plus tie all new (C4) (C770)

774. * Pb baby garments – babygrows, socks, bibs, bottoms etc mainly pink for girls new (C4)

775. * Pb underwear, briefs, socks, vests new (C4)

776. * Pb lds high st clothing incl Next, Warehouse etc new (C4)

777. * Pb gents high st clothing – 6 tops/tshirts new (C4)

778. * Pb fleece throw, lds pjs, tie, socks, braces new (C4)

779. * Pb baby garments – babygrows, vests, baby suit etc mainly blue for boys new (C4)

780. * Pb Brita Marella 2,4l water filter jug plus box of 3 filter cartridges n&b (C4)

781. * Bose wireless headphones in travel case (C4)

782. * Black Magic Design Production camera with 250gb SSD card & Canon zoom lens EF-S 18-55mm 1 3 5-5 6  IS STM on shoulder strap (C4)

783. * Pb Tom Tom sat nav, selfie sticks, Sony radio & other related items (C4)

784. * Pb var headphones inc Sony & JVC (C4)

785. * Pb 12 var earbuds in cases (C4)

786. * Pb of laptop chargers (C4)

787. * Pb var headphones inc Bose & Panasonic (C4)

788. * Pb var headphones inc Sony & Sennheiser (C4)

789. * Pb phone leads/chargers (C4)

790. * Pb phone leads/chargers (C4)

791. * Pb Laptop chargers (C4)

792. * Pb var adapters, USB plugs etc (C4)

793. * Pb calculators, computer mouse, digital scales etc (C4)

794. * Pb laptop chargers (C4)

795. * Lee Denim jacket 40 long, khaki lds jkt with concealed hood size 36 both new (rail)

796. * Hobbs lds double breasted raincoat with shoulder epilates UK10

797. * Boss gents raincoat with inner detachable quilted lining size 50

798. * Pb 3 jumpers/sweat tops inc Zara new (C4)

799. * Pb Zara lds top, other high st tops & pack of white school shirts (C4)

800. * Pb swim shorts, baseball cap etc new (C4)

801. * Pb phone leads/chargers (C5)

802. * Numark PPD 01 mixer unit (C5)

803. * Pb River Island Tony jeans 8yrs new, Hilfiger & other jeans (C5)

804. * Pb var tops /t shirts new (C5)

805. * Jenny Packham gold twist knot ankle length dress RRP 69,00 size 18 new (rail)

806. * Jenny Packham pale green & gold Grecian ankle length dress RRP 120,00 size 18 new (rail)

807. * Pr Gina Tricot Nova kick flare jeans size 42 new (rail)

808. * Pb var phone chargers/leads (C5)

809. * Pb var phone chargers/leads (C5)

810. * Pb var laptop chargers

811. * Pb device keyboard, calculators, Sanju binoculars in case, Go Xtreme Rabel action camera etc (C5)

812. * Pb var LED & other torches inc head torches – 10 plus (C5)

813. * Pb 4 pocket knives/multitool inc Leatherman (C5)

814. * Pb var chargers/leads – camera, phones plus WD Elements portable storage n&b (C5)

815. * Pb 3 sml wallets of tools (C5)

816. * Ray Ban Wayfarer RB4340 601 50022, black frame, polarized lens (GC3)

817. * Ray Ban RB 2180 710/73 tortoishell frame (GC3)

818. * Ray Ban RB 3447 001 50 21 round metal in case (GC3)

819. * Ray Ban Justin RB4165 853/5D (frames dirty) & 2 prs fashion glasses (GC3)

820. * Pb 4 Fitbits (GC3)

821. * Pb Ray Ban RB2132 901 New Wayfarer, black frame, green lens, Ray Ban RB2140 0156 32 (lens cracked) & pr fashion glasses (GC3)

822. * Pb silver curb link bracelet & lge link bracelet with toggle fastening h/m (GC2)

823. * Pb silver bracelet h/m (GC2)

824. * Pb Pandora Band of Hearts ring & 3 other silver rings all h/m (GC2)

825. * Pb heavy 19 inch silver cable link chain h/m (GC2)

826. * Pandora Bracelet with 8 charms (GC2)

827. * Vintage brooch set with 3 lge blue stones (GC2)

828. * Pb British Legion poppy brooch & other costume jewellery (GC2)

829. * Pb bangles, earrings & other costume jewellery (GC2)

830. * Pb Pandora clear heart beaded ring, Pandora open torque bangle, silver ring with malachite stone & 16 inch chain with heart pendant set with single stone (GC2)

831. * Pb Pandora stone set band ring, silver bangle set with 3 amethysts, 18 inch silver trace chain with acorn pendant, fly ring & chain bracelet with toggle fastening (GC2)

832. * Chanel 5246 sunglasses in tortoiseshell frame (GC2)

833. * Ray Ban 4298 601/71 sunglasses (GC2)

834. * Sekonda chronograph gents w/w on bracelet strap 1402 AKT in presentation box (GC2)

835. * Sekonda gents date w/w on black leather strap N3344 APP (GC2)

836. * Boss gents chronograph w/w on rose mesh strap HB 317 1 34 3038 (GC2)

837. * Fossil gents chronograph w/w on black bracelet strap CH2601 1341402 (GC2)

838. * Lacoste gents date w/w on black leather backed strap LC 76 1 14 2484 (GC2)

839. * Seiko date gents vintage w/w on expanding strap 7N33 (GC2)

840. * Lacoste gents w/w on bracelet strap LC 98 1 14 2715 (GC2)

841. * Garmin Approach S2 & Polit chronograph (GC2)

843. * Tom Tom GPS fitness watch (GC2)

844. * Tissot Visodate automatic day/date gents w/w on brown leather strap T 019430 – Swiss Made (GC2)

845. * 4 Gents chronograph/sports type w/w (GC2)

846. * 5 Gents fashion w/w (GC2)

847. * 4 Gents fashion w/w (GC2)

848. * 2 Casio & 2 fashion w/w (GC2)

849. * 6 Var fashion w/w (GC2)

850. * 5 Fitbits

851. * Gucci vintage wrap sunglasses in case – GG 2432/S 9UE (GC2)

852. * Ray Ban Clubmaster RB3016 W0365 in case (GC2)

853. * Ray Ban RB 3506 silver frames (GC2)

854. * Ray Ban Junior RJ90645 black & raspberry frames plus pr fashion glasses (GC2)

855. * Chanel 5312 C943/S5 sunglasses & case (GC1)

856. * Pb silver wedding band, stone set ring, stone set stud earrings & ankle chain with 5 small coloured stones h/m (GC1)

857. * Pb silver – 2 bangles, wedding band, ring set with single stone, pr hoop earrings & bead necklace

858. * Rigid silver bangle h/m (GC1)

859. * Open silver bangle & stone set ring h/m (GC1)

860. * 20 inch Silver chain with Gucci pendant h/m (GC1)

861. * D & G date w/w on bracelet strap (GC1)

862. * Citizen gents Eco-Drive date w/w on s/s bracelet strap (GC1)

863. * Fitbit 502 on black mesh strap (GC1)

864. * Casio 1330 on s/s bracelet strap, 2 other Casios on black straps & sports type watch (GC1)

865. * Skagen Hybrid w/w on tan leather strap & Bewell natural wood w/w (GC1)

866. * 4 Var w/w – 2 are sports type (GC1)

867. * 4 Var w/w – Jones, Buret etc (GC1)

868. * 4 Var w/w – Sekonda, Jane Shilton etc

869. * Pb lge qty multi plug sockets, adapters & leads (C7)

870. * Pb laptop chargers (C7)

871. * Pb selfie sticks & mini tripods (C7)

872. * Pb Philips portable DVD player, Akai radio & 5 Bluetooth speakers (C7)

873. * Pb phone leads/chargers (C7)

874. * Pb 6 plus selfie sticks (C7)

875. * Pb 6 plus headphones – var makes (C7)

876. * Pb camera, LED torch, LED timers, click counter, water game, adapter etc (C7)

877. * Pb var hairpieces (C7)

 

LOT 878-887 REF: SU

878. Pb 6 var stone set evening/special occasion bags

879. Pb 6 var stone set evening/special occasion bags

880. 5 Jewellery boxes (1 red & 4 brown)

881. 6 Jewellery boxes (2 red & 3 brown)

882. Pb lge qty of costume jewellery

5 DITTO LOTS

LOT 888-961 REF: SC

888. * Black t/c cont gents clothing

889. * Red p a case cont lds clothing

890. * Gold p a case cont lds clothing

891. * Black holdall cont gents clothing

892. * Black t/c cont gents clothing

893. * Blue & red t/c cont lds clothing

894. * Black t/c cont lds clothing

895. * Black t/c cont gents clothing

896. * Purple t/c cont lds clothing

897. * Black t/c cont lds clothing

898. * Grey t/c cont African/Asian clothing

899. * Grey t/c cont mixed clothing

900. * Black t/c cont gents clothing

901. * Black t/c cont gents clothing

902. * Purple t/c cont gents clothing

903. * Grey t/c cont gents clothing

904. * Black p a case cont gents clothing

905. * Black t/c cont childrens clothing

906. * Black t/c cont gents clothing

907. * Silver t/c cont lds clothing

908. * Blue t/c cont lds clothing

909. * Black t/c cont gents clothing

910. * Black t/c cont gents clothing

911. * Flip flop patterned case cont lds clothing

912. * Black t/c cont lds clothing

913. * Black t/c cont gents clothing

914. * Green t/c cont gents clothing

915. * Brow t/c cont gents clothing

916. * Black t/c cont lds clothing

917. * Blue suit case cont African/Asian clothing

918. * Blue t/c cont lds clothing

919. * Red t/c cont gents clothing

920. * Black t/c cont gents clothing

921. * Blue t/c cont 13 prs gents shoes & 8 prs of gents beach shoes

922. * Blue t/c cont 21 prs of gents trainers & 8 beach shoes

923. * Black t/c cont 23 prs of lds shoes

924. * Black t/c cont 6 prs of lds trainers, 16 prs of lds beach shoes & 7 prs childrens beach shoes

925. * Black p a case cont childrens clothing

926. * Black t/c cont coats/jkts

927. * Black suitcase cont coats/jkts

928. * Gents black Barbour quilted jkt size L

929. * Clear crate cont soft toys, books & DVDs

930. * Clear crate cont soft toys, books & DVDs

931. * Clear crate cont var toiletries

932. * Clear crate cont var toiletries

933. * Clear crate cont var toiletries

934. * Pb cont 2 curling tongs & 5 hair straighteners

935. * Pr of white & gold wireless Beats (C6)

936. * Pb cont 5 prs of clippers, 4 electric toothbrushes with charger & travel hairdryer (C6)

937. * Fresh n Rebel wireless headphones & 2 other prs of headphones (C19)

938. * Pb cont var leads, power leads & adapters, 3 power banks, travel kettle & blood pressure monitor (C19)

939. * 100ml Btl of Millionaire for men n&b (C5)

940. * 100ml Btl of Ferre Pontaccio 21 for men n&b (C5)

941. * 6 Var btls of perfume n&b (C5)

942. * Pb cont 14 var perfumes & aftershaves (C5)

943. * Pr of Ozark trail boots new size EUR 40

944. * Banana Republic F1 gents desert boots new size 12

945. * Pr of black Karen & Scott lds shoes new

946. * Pr of pink high heel Graceland shoes new size 40, pf of black Papaya lds shoes & 1 other pr of shoes

947. * Pb cont 3 prs of gents trainers new

948. * Pb cont 4 prs of lds footwear new & 1 pr of gents trainers

949. * Pb cont 6 prs of childrens trainers new

950. * Pb cont 10 items  of childrens clothing new

* 3 DITTO LOTS

954. * Pb cont 10 var items of lds clothing new

955. * Pb cont 10 var items of lds clothing new

956. * Pb cont 10 var items of gents clothing new

957. * Pb cont 10 var items of gents clothing new

958. * Cult Gaia Ark acrylic clutch bag RRP 192,00

959. * Polished box for Patek Phillipe watch with dustcover & outer cardboard box as new cond (C17)

960. * Cult Gaia EOS box tote bag RRP 464,00 (C17)

961. * Rosantica Green Cora beaded bucket bag by Michaela Panero – Elle Wooden RRP 264,00 (C17)

 

ALL VEHICLES WILL BE SOLD AT 12NOON AND MUST BE PAID FOR AND CLEARED BY 3PM WEDNESDAY, FAILURE TO CLEAR ON TIME WILL RESULT IN £30+VAT STORAGE PER DAY.

LOT 962-963 REF: CE

962. Silver VW Polo, 2009 plate, 1422cc engine, 5 Door Hatchback, 5 speed Manual, Diesel, Reg – GU09 XLH no keys or paperwork

963. White Mini One D, 1598cc engine, 3 Door hatchback, 6 speed Manual, Diesel, Reg – GF13 ZPM no keys or paperwork

 

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

 

WE OFFER A DELIVERY SERVICE PLEASE SEE OFFICE FOR

CHARGES

 

 

 

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (29)