hammer

Auction

 

 

Viewing is strictly by appointment only.

To book a viewing appointment please telephone 020 8672 2972 Between 9am - 5pm Monday - Friday only

You will be required to wear gloves and a mask.

Please check on the auction dates for viewing and clearing dates

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION BY TENDER

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

PLEASE MAKE SURE YOU CHECK ALL YOUR LOTS BEFORE YOU LEAVE THE PREMISES AS MISTAKES CANNOT BE RECTIFIED ONCE YOU HAVE LEFT THE PREMISES

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 20% PLUS VAT.

LOT 1-95 REF: SAMPLE CLOTHING

SHOP SOILED/REPARABLE

1. Camila suede western boot grey UK4 n&b RRP 150,00

2. Camila suede western boot black UK4 n&b RRP 150,00

3. Camila suede western boot pistachio UK4 n&b RRP 150,00

4 UME triangle heel buckle boot red size UK4 n&b RRP 199,00

5. Adrienne suede ankle boot chocolate size UK4 n&b RRP 165,00

6. Adrienne suede ankle boot chocolate size 37 new not boxed RRP 165,00

7. Adrienne suede ankle boot chocolate size 37 new not boxed RRP 165,00

8. Adrienne suede ankle boot grey size 37 new not boxed RRP 165,00

9. Adrienne suede ankle boot black size 40 new not boxed RRP 165,00

10. Adrienne suede ankle boot camel crocodile size 37 new not boxed RRP 165,00

11. Adrienne suede ankle boot camel crocodile size 37 new not boxed RRP 165,00

12. Adrienne suede ankle boot camel crocodile size 40 new not boxed RRP 165,00

13. Joanie stud leather heel mule black UK4 RRP 129,00 n&b

14. Ally fine stud leather sandal khaki size UK4 n&b RRP 98,00

15. Matteo strappy heel sandal red size UK4 n&b RRP 98,00

16. Alessia metallic espadrille blue size UK4 n&b RRP 89,00

17. Georgia ankle tie espadrille ivory UK4 n&b RRP 79,00

18. Lauren suede knot trainer navy UK4 n&b RRP 98,00

19. Cleo leather Babouche red UK 4 n&b RRP 89,00

20. Georgia ankle tie espadrille terracotta UK 4 n&b RRP 79,00

21. Matteo strappy heel sandal nude size UK 5 n&b RRP 98,00

22. Matilde multi strap sandal black size UK 4 n&b RRP 98,00

23. Clover leather crossover mule tan size UK4 n&b RRP 110,00

24. Marja croc leather sandal camel size UK4 n&b RRP 89,00

25. Mara leather heeled espadrille navy size UK4 n&b RRP 110,00

26. Twist knot suede mule lime size UK4 n&b RRP 159,00

27. Celie slip on trainer ivory size UK4 n&b RRP 98,00

28. Celie slip on trainer ivory size 40 new not boxed RRP 98,00

29. Celie slip on trainer light green size 40 new not boxed RRP 98,00

30. Cleo leather Babouche navy size UK4 n&b RRP 89,00

31. Cleo leather Babouche red size UK4 n&b RRP 89,00

32. Thea canvas plimsoll navy size UK5 n&b RRP 39,00

33. Arah high vamp square heel mustard size UK4 n&b RRP 119,00

34. Arah high vamp square heel mustard size UK7 new not boxed

35. Poppy suede heeled pump blue size UK4 new & boxed RRP 110,00

36. Poppy suede heeled pump taupe size UK4 new & boxed RRP 110,00

37. Lauren suede know trainer pale grey size UK4 n&b RRP 98,00

38. Blanca crochet heeled mule terracotta size UK4 n&b RRP 98,00

39. Blanca crochet heeled mule terracotta size UK6 new not boxed

40. Matteo strappy heel sandal silver size UK4 n&b RRP 98,00

41. Enita soft leather flat shoe navy size UK 4 n&b RRP 79,00

42. Enita soft leather flat shoe silver size UK 4 n&b RRP 79,00

43. Sila woven espadrille slider silver size UK4 RRP 69,00 n&b

44. Sila woven espadrille slider navy size UK4 new not boxed

45. Lara leather wedge sandal tan size UK6 RRP 98,00 n&b

46. Marja croc leather sandal camel size UK4 n&b RRP 89,00

47. Marja croc leather sandal camel size UK3 n&b RRP 89,00

48. Myla leather trainer pewter size UK4 n&b RRP 110,00

49. Myla leather trainer pewter size 40 new not boxed

50. Winnie leather pointed boot ice blue UK8 RRP 165,00 n&b

51. Winnie leather pointed boot ice blue UK6 RRP 165,00 n&b

52. Winnie leather pointed boot ice blue size 40 new not boxed

53. Winnie leather pointed boot ice blue size 37 new not boxed

54. Winnie leather pointed boot ice blue size 37 new not boxed

55. Valentina resin leather slider navy size UK4 RRP 89,00 n&b

56. Patti eyelet leather slider yellow size UK4 n&b RRP 98,00

57. Enita soft leather flat shoe taupe size UK4 n&b RRP 89,00

58. Poppy suede heeled pump taupe size UK4 n&b RRP 110,00

59. Maria leather heel sandal cream size UK7 n&b RRP 98,00

60. Marisa contrast suede trainer pink size UK4 RRP 98,00 n&b

61. Alessia metallic espadrille silver size UK4 n&b RRP 89,00

62. Georgia ankle tie espadrille navy size UK4 new not boxed RRP 79,00
63. Arla soft square flat duck egg shoe size UK4 n&b RRP 79,00

64. Arla soft square flat duck egg shoe size UK4 new not boxed RRP 79,00

2 SIMILAR LOTS

67. Alexa velvet shoes steel grey size 37 new

68. Alexa velvet shoes steel grey size 40 new

69. Alexa velvet shoes steel grey size 40 new

70. Charly kitten heel boots in russet size 37 new not boxed

71. Celie slip on trainer navy size 40 new not boxed

72. Rayla lace up trainer gravel size 37 new not boxed

73. Arla burnt orange kid suede flat shoe size 37 new not boxed

74. Arla burnt orange kid suede flat shoe size 37 new not boxed

75. Meg magnolia Mississippi crocodile sandal size 37 new not boxed

76. Meg magnolia Mississippi crocodile sandal size 40 new not boxed

77. Pippa wedge heel sandal navy size 37 new not boxed

78. Rhea black croc loafer size 40 new not boxed

79. Collette sling back shoe paprika size 37 new not boxed

80. Collette sling back shoe paprika size 40 new not boxed

81. Collette sling back shoe beige size 40 new not boxed

82. String Rome stripe fabric mule size 37 new not boxed

83. Petra silver buckle sling back size 37 new not boxed RRP 98,00

84. Petra silver buckle sling back size 40 new not boxed RRP 98,00

85. Karla leather backless sandal yellow size UK4 new not boxed RRP 69,00

86. Dylan croc icy blue & icy blue sheep nappa loafer size 40 new not boxed

87. Arla soft square flat shoe black size UK4 RRP 79,00 new not boxed

88. Arla soft square flat shoe black size UK4 RRP 79,00 new not boxed

89. Anais leather flat shoe black size UK7 RRP 89,00 new not boxed

90. Chunky platform party heel lime size UK7 RRP 139,00 new not boxed

91. Chunky platform party heel blue size 37 RRP 139,00 new not boxed

92. Seren slingback party court black size 37 RRP 129,00 new not boxed

93. Chunky platform party heel green snake print size 37 RRP 139,00 new not boxed

94. Chunky platform party heel green snake print size 40 RRP 139,00 new not boxed

95. Rayla suede lace up trainer mustard size 37 new not boxed

96. Rayla suede lace up trainer mustard size 40 new not boxed

97. Adla steel grey patent boot size 37 new not boxed

98. Adla steel grey patent boot size 37 new not boxed

99. Neze slingback heel white size UK4 new not boxed RRP 145,00

100. Silvie buckle slingback cream size UK4 new not boxed RRP 98,00

101. Silvie buckle slingback cream size 40 new not boxed RRP 98,00

102. Anais leather flat shoe coral size UK7 new not boxed RRP 89,00

103. Arah high vamp square heel shoe cream size 37 new not boxed RRP 119,00

2 SIMILAR LOTS

106. Adra square toe mule cream size 37 new not boxed RRP 79,00

107. Adra square toe mule cream size 37 new not boxed RRP 79,00

108. Asher leather ankle boot chocolate size 37 new not boxed RRP 159,00

109. Densey leather ankle boot ivory size 37 new not boxed

110. Arah high vamp square heel shoe yellow size 37 new not boxed RRP 119,00

111. Arah high vamp square heel shoe yellow size 37 new not boxed RRP 119,00

112. Adra square toe mule yellow size 37 new not boxed RRP 79,00

113. Adra square toe mule yellow size 37 new not boxed RRP 79,00

114. Amber slingback leather shoe size UK4 new not boxed RRP 89,00

115. Arah high vamp square heel cream size UK4 new not boxed RRP 119,00

116. Jessy leather slingback heel camel size UK4 new not boxed RRP 129,00

117. Jessy leather slingback heel camel size 40 new not boxed RRP 129,00

118. Delia leather court shoe camel size 40 new not boxed

119. Black suede court shoe size 40 new not boxed

120. Margot leather trainer silver UK4 new not boxed RRP 98,00

121. Nira leather crossover trainers size 37 (check sole on left foot)

122. Celie croc-effect trainers navy size 40 new not boxed

123. Margot leather trainer navy size 40

124. Margot leather trainer navy size 40

125. Grey suede court shoe size 40 new not boxed

126. Meg leather heeled mule navy size 40 new not boxed

127. Meg leather heeled mule ivory size 39 new not boxed

128. Black strappy heeled sandal size 40 new not boxed

129. Winnie leather pointed boot clay size 37 new not boxed RRP 175,00

130. Black leather ankle boot size 40

131. Navy leather ankle boot with sculpted heel size 40 new not boxed

132. Red suede square toe ankle boot size 40 new not boxed

133. Pb Jada high vamp leather sandal ivory & Maria leather heel sandal red both size 40, new not boxed

134. Kami leather flatform sandal size 40 new not boxed

135. Pb Claudia leather strap sandal both size 40

136. Ivory leather heeled Chelsea boot size 37 new not boxed

137. Ivory leather heeled Chelsea boot size 40 new not boxed

138. Ivory leather heeled Chelsea boot size 40 new not boxed

139. Adrienne leather ankle boot size 40 new not boxed

140. Pb gents Campbell grain leather trainers size UK11 new no laces & pr lds canvas trainers size 37 new

141. Pb 3 prs white leather trainers & pr canvas trainers used – soles dirty

142. Pr pr blue velvet platform sandals & pr white crocodile print mules both size 4 & light use

143. 3 Lge leather handbags

3 SIMILAR LOTS

147. 5 Var straw baskets

2 SIMILAR LOTS

150. Beach bag, 1 crochet bag, 1 carpet bag & small tartan duffel bag

151. Pb cont 1 lge tote bag, 2 laptop cases & 3 cosmetic cases

152. 2 Small shoulder bags RRP varies 40,00-98,00

9 SIMILAR LOTS

162. 3 Small shoulder bags RRP varies 40,00-98,00

163. 2 Sequin drawstring special occasion bags RRP 79,00

164. 1 Sequin & 1 beaded drawstring special occasion bag RRP 79,00

5 SIMILAR LOTS

170. 3 Var bags

171. 4 Var bags

172. 3 Var wrist bags average RRP 39,00

6 SIMILAR LOTS

179. Pb cont 3 var clutch bags RRP up to 89,00

4 SIMILAR LOTS

184. Pb cont 4 var clutch bags RRP up to 89,00

185. 3 Var backpacks

186. Pb cont 6 lanyards, var colours, small pink glittery bag, 5 luggage tags, var colours, 3 card holders, 1 blue coin purse & 1 silver lds wallet total contents RRP 200,00 plus

187. Pb cont 20 plus var damaged or unfinished bags

188. Pb cont childrens matching burgundy hat, scarf & fingerless gloves

189. Pb cont childrens navy mtchg hat & scarf with pompom

190. Pb cont childrens navy mtchg hat & scarf with pompom

191. Pb cont childrens mtchg burgundy hat & scarf with pompoms

192. Pb cont childrens mtchg grey pom pom hat & snood

193. Pb cont 7 var colour childrens faux fur fingerless mittens RRP 20,00 a pr

194. Pb cont 6 var colour childrens knitted hats with pompoms RRP 25,00 each each, 1 striped knitted snood, 1 scarf w/pompoms & 2 beach hats

195. Pb cont 13 prs knitted/opaque tights & 20 prs var socks, some new

 

LOT 196-231 REF: TS

196. Honey pine corner cabinet with glazed top cabinet – clean cond

197. Honey pine dresser style cabinet with 3 drawers & cupboards under, 2 glazed cabinets & open shelves above – clean cond

198. Honey pine fall front bureau with 3 plus 2 drawers under – clean cond

199. Honey pine farmhouse style table with drawer under & plate glass top with 3 mtchg chairs - clean cond

200. Honey pine corner shelf unit, 3 shelf open bookcase & CD rack all mtchg

201. Philips 42 inch TV (scratch on screen) Sharp VHS recorder, Virgin box all with remotes on honey pine corner stand

202. Honey pine coffee table with shelf under on turned legs with plate glass top – clean cond

203. Vintage gentlemans grooming set in tan leather case, tan cigarette case, travel clock & collar wallet

204. Ronson art deco tray with 2 cigarette boxes & lighter to centre

205. Mappin & Webb epns engraved teapot

206. Shelf of pewter tankards, horse brasses & other metal ware

207. Ebony elephant figurine

208. Vintage briefcase cont sml wooden box with ink nibs, rulers, 2 penknives, playing cards in wallet, glass inkwell stand etc

209. Repro 3 tier corner unit, wine table on splay legs, footstool, magazine rack & cricket bat

210. Qty of miniature btls drink (app 40 plus) & Bells decanter (cord a/f)

211. Conservator two seater sofa & small table

212. Crate of var mostly hardback books

213. Shelf of figurines, jugs etc incl Wade, Sylvac & Doulton

214. Proline microwave – green finish with 2 boxed rack/browning griddle

215. Old Burtons tin cont vintage mincer, soda syphon, 2 can openers, lighter etc

216. Clear crate of bric a brac – vases, figurines, jugs etc

217. 3 Crates of kitchenware (red, green & clear)

218. Toaster, Lean Machine electric griddle & Braun coffee machine

219. LEC under counter freezer

220. LEC under counter refrigerator

221. Aldis vintage projector boxed, var radios, clock, fan heater, Sony Handycam etc

222. Set of 8 Boules De Patanque

223. Zanussi washer/dryer

224. Shrieber 1960s light oak bedroom set comp of chest with 4 drawers under, bedside 2 drawer stand & dressing chest with 3 drawers & cupboard under with circular mirror

225. 2 x 1950s Display cabinets

226. Oak occasional table on barley twist legs

227. Oak glazed bookcase/display cabinet with leaded glazed doors

228. Old oak sewing box on castors with contents

229. Matching pr of pale green dralon armchairs

230. 3 Clear crates of old books

231. Commode wheelchair & 4 zimmer frames

232. Aynsley bowl with lid, Spode bowl with lid Aynsley pill box, Coalport pill box, Buckingham Palace pill box, Aynsley horseshoe ashtray & 3 other ashtrays

233. Carte Postale wooden box cont 4 paper weights, 1 perfume bottle & Edinburgh glass bottle

234. A collection of 13 pieces of Aynsley incl bowls, dishes & 2 pots with lids

235. Canon Powershot A460 in box & Canon Ixus 50 in box not new

236. Marilyn Monroe canvas

237. Towering Inferno film picture, Times Square canvas & Jack Vettriano picture

238. Marilyn Monroe book, Hollywood book, ballet book & 2 other books

239. 7ft 5 Oak sideboard with bulbous legs, decorated doors, 2 drawers inside & shelf on top

240. 5l Ariel professional formula (C8)

241. 5l Fairy washing up liquid concentrate (C8)

242. 5l Fairy washing up liquid concentrate (C8)

243. 130 Washes of Surf mega pack (C8)

244. 2,5l Comfort Pure

245. 150 Disposable protective masks non-medical (C8)

246. 150 Disposable protective masks non-medical (C8)

247. Green dome light & black shade light

248. 2 White dome shape ceiling lights

249. Copper coloured shade type ceiling light

2 SIMILAR LOTS

252. Lge white dome shaped ceiling light

253. 2 Ceiling lights – 1 black, 1 white

254. Glass ball ceiling light

255. Pale green lge dome shape light

256. Chrome industrial style dome ceiling light

257. Lge grey industrial style dome ceiling light

258. Lge glass ball ceiling light n&b

259. Pr of porcelain plaque pictures & Dr John Trent book the light of home

260. Shelf of bric a brac incl a btls of perfume

 

LOT 261-520 REF: SAMPLE CLOTHING

SHOP SOILED/REPARABLE

261. Girls double buckle biker boot black size 33 new RRP 82,00

262. Girls pink Chelsea boot size 31 new

263. Girls suede leather trim boot brown size 31 new RRP 74,00

264. Pb 6 prs var girls pumps

265. Pb 2 prs girls velvet trainers size 31 & pr satin trainers size 30

266. Pb girls velvet trainers size 31 & 3 prs satin trainers sizes 29, 31 & 32

267. Pb 4 var leather/suede belts RRP 45,00 plus

23 SIMILAR LOTS

291. Pb 7 var belts RRP 35,00

292. Pb grey & pink hat, scarf & fingerless gloves set

293. Pb grey & pink hat, scarf & fingerless gloves set

294. Pb modern stripe wool hat, scarf & fingerless gloves set (hat RRP 42,00)

295. Pb mtchg jacquard hat & gloves & citrus scarf & gloves

296. Pb mtchg Bamford rolled edge hat & gloves plus burgundy & red scarf & gloves

297. Pb mtchg jacquard hat & gloves plus yellow, grey & orange gloves & scarf

298. Pb mtchg hat & snood set & hat & scarf set

299. Pb 4 prs var gloves/mittens RRP 29,00 each

300. Pb 2 mustard faux fur scarves RRP 69,00

301. Pb 2 mustard faux fur scarves RRP 69,00

302. Pb 2 faux fur scarves – mustard & grey

303. Pb 5 var woolly hats RRP 39,00 each

4 SIMILAR LOTS

308. Pb navy/purple cashmere waffle scarf & glove set

309. Coral rib knit cashmere slouchy beanie hat

310. Coral fleck cashmere scarf

311. Petrol blue cashmere scarf

312. Pb 5 var silk ties RRP 20,00 each sale

4 SIMILAR LOTS

317. Pb 6 var ties, 16 silk pocket squares & a cotton pocket square

318. Pb 6 var gents scarves/neckerchief RRP 39,00 – 65,00

5 SIMILR LOTS

324. Pb lambswool check scarf RRP 39,00, block scarf RRP 65,00, marino & cotton knitted scarf & knitted gloves RRP 30,00

325. Pb 5 var silk scarves

326. Pb 5 var silk scarves

327. Pb 6 var silk scarves

2 SIMILAR LOTS

330. Pb 10 var lds scarves RRP 29-59,00

7 SIMILAR LOTS

338. Pb 9 var lds scarves RRP 29-59,00

339. Pb 2 pink jacquard scarves RRP sale 44,00

340. Pb 3 pink jacquard scarves RRP sale 44,00

341. Pb 2 hooded scarves (1 felt, 1 knitted)

342. Pb 5 car wool scarves

343. Pb 5 car straw hats

344. Pb 5 var straw hats

2 SIMILAR LOTS

347. Pb 5 ridged headbands, 2 scrunchies & 2 hairbands

348. Pb 3 resin link necklaces RRP 55,00 & 3 knot resin bangles RRP 35,00

349. Pb 2 bead necklaces, 3 loose beads, 2 gilt choker necklaces with pendants, 3 polished stone necklaces, 2 white metal chains with polished stones & w/m chain with circular pendant

350. Pb 50 resin rings & 6 metal rings

351. Pb 26 prs var earrings

352. Pb 26 prs var earrings

353. Pb 3 prs sunglasses Lara & Tort all tortoiseshell frames RRP 69,00 pair

354. Pb 3 prs sunglasses – 2 prs Naomi & 1 pr other all neutral frames plus black prescription frames

355. Pb 2 knitted/faux fur scarves

356. 5 Var lds tops/blouses

34 SIMILAR LOTS

391. Gents Allington jkt in RAF blue size 40R RRP 295,00 (on mannequin)

392. Gents Deacon jersey coat in chestnut size 40R RRP 365,00

393. Gents Deacon jersey coat in chestnut size 38R RRP 365,00

394. Gents Deacon jersey coat in chestnut size 38R RRP 365,00

395. Gents Deacon jersey coat in chestnut size 38 RRP 365,00

396. Gents Deacon jersey coat in midnight blue size 40R RRP 365,00

397. Gents Turner jkt in charcoal size 40R RRP 275,00

398. Gents Charleston striped jkt size 38

399. Gents Turner blue checked jkt size 40R

400. Gents Armstrong travel jkt in French navy size 40R RRP 225,00

401. Gents Charleston navy herringbone jkt size 44

402. Gents Huxley cotton twill jkt in navy size 38R RRP 275,00

403. Gents Hamilton corduroy jkt in truffle size 38 RRP 225,00

404. Gents Hamilton corduroy jkt in truffle size 40 RRP 225,00

405. Gents Hamilton blue/white candy stripe jkt size 38

406. Gents Hamilton pink/white candy stripe jkt size 38

407. Gents Ainsley lambswool waistcoat in charcoal herringbone size 38R RRP 110,00

408. Gents Ainsley navy pinstripe size 32

409. 2 Gents shirts – cream print & chain dot print both size MED RRP 89,00 each

410. 2 Gents shirts – Anthony white linen MED RRP 89,00 & slim block shirt

411. 2 Gents Simeon linen shirts in grey & blue RRP 98,00 each

412. 2 Gents shirts in twill navy & brown size MED

413. 2 Gents Brett cotton/wool checked shirts in claret & navy size MED RRP 98,00 each

414. 2 Gents Brett cotton/wool checked shirts in claret size MED RRP 98,00 each

415. 2 Gents waffle fabric shirts pale blue & white size MED

416. 2 Gents waffle fabric shirts pale blue & white size MED

417. 2 Gents grandad shirts blue MED

418. 3 Gents grandad shirts denim/blue MED

419. 2 Gents Edward puppytooth blue checked shirts MED

420. 2 Gents shirts Brett cotton/wool & other MED

421. 2 Gents shirts Anthony soft flannel Darby grey RRP 98,00 & Lawrence blue denim size MED

422. 2 Gents shirts Lawrence sand & brown MED

423. 2 Gents shirts Anthony melange navy MED

424. 2 Gents shirts Anthony contrast linen cobalt MED RRP 89,00

425. 2 Gents shirts Anthony stripe ocean blue & pink waffle RRP 79,00

426. 2 Gents shirts Anthony cord claret RRP 98,00 & baby cord fatigue green RRP 79,00 both MED

427. 2 Gents shirts Edward indigo RRP 89,00 & other blue shirt MED

428. 2 Gents shirts Dante Poplin navy RRP 79,00 & olive green other size MED

429. 2 Gents shirts Dante poplin navy RRP 79,00 & midnight blue other size MED

430. 2 Gents shirts Anthony denim RRP 89,00 & blue checked other size MED

431. 2 Gents shirts Thomas azure blue RRP 79,00

& navy other size MED

432. 2 Gents shirts blue MED

433. 2 Gents shirts oil rigger RRP 89,00 & blue other MED

434. 2 Gents shirts navy & olive green MED

435. 2 Gents shirts Thomas & other both blue MED

436. 2 Gents blue shirts MED

437. 2 Gents s/sleeve shirts Riviera print & denim MED

438. 2 Gents white s/s shirts RRP 79,00 & l/s jkt shirt MED

439. 2 Gents shirts Thomas jersey in chocolate & other green RRP 79,00

440. Gents waistcoat MED in blue

5 SIMILAR LOTS

446. 5 Gents t shirts

447. 5 Gents t shirts

448. 6 Var gents t shirts

2 SIMILAR LOTS

451. 4 Var gents t shirts grey melange RRP 39,00 & 3 linen blend heron RRP 55,00

452. 4 Gents heron/Cornish sun linen blend t shirts RRP 55,00

453. 4 Gents s/sleeve tops with collars RRP 69,00

454. 2 Gents jumpers Dessau crew cloud spring RRP 110,00 & Patrick crew in grey RRP 65,00

455. 4 Gents var l/sleeve t shirts

456. 3 Jonathan supima Henley l/s tops sky blue, navy & white RRP 65,00 each

2 SIMILAR LOTS

459. 3 Gents grant towelling crew l/s tops RRP 75,00 each

460. 2 Gents Harvey linen l/s polo tops in blue & white MED RRP 75,00 each

SIMILAR LOT

462. Gents Calvert towelling blouson jkt sky blue MED RRP135,00

463. Gents Calvert towelling blouson jkt sky blue MED RRP135,00

464. Gents Calvert towelling blouson jkt navy blue MED RRP 135,00

465. Gents Nicholas towelling l/s polo top in navy RRP 95,00

466. Gents Nicholas towelling l/s polo top in navy RRP 95,00

467. Gents Nicholas towelling l/s polo top in ecru RRP 95,00

468. Gents Nicholas towelling l/s polo top in ecru RRP 95,00

469. Gents Nicholas towelling l/s polo top in sky blue RRP 95,00

470. Gents Nicholas towelling l/s polo top in mid blue RRP 95,00

471. Gents Harvey linen l/s polo top & Thomas navy jersey shirt RRP 79,00

472. 3 Gents tops – Rivera s/s shirts, & 2 Jonathan supima Henley l/s tops in sky blue & white RRP 65,00

473. 3 Prs gents Cooper shorts grey, green & navy 32W RRP 89,00 each

474. 2 Prs gents shorts navy & gold

475. 2 Prs gents shorts var colours

476. 2 Prs gents shorts var colours

477. 2 Prs gents shorts var colours

478. Davis printed swim shorts with mtchg travel pouch blue size MED RRP 85,00

479. Davis printed swim shorts with mtchg travel pouch green size MED RRP 85,00

480. Davis printed swim shorts with mtchg travel pouch red size MED RRP 85,00

481. 2 Prs swim shorts claret patterned & red

482. Gents French navy shorts linen size 32 RRP 70,00

483. Parris seersucker chino sky blue candy stripe W32 RRP 110,00 (mtchg jkt lot 405)

484. Parris seersucker chino sky pink candy stripe W32 RRP 110,00 (mtchg jkt lot 406)

485. 2 Prs gents baby corduroy trs W32 beige

486. 2 Prs gents chino trs W32 khaki & chestnut RRP 98,00 each

487. 2 Prs of single pleat chino trs W32 beige & truffle RRP 98,00 each

488. 2 Prs of chino trs charcoal & beige

489. 2 Prs of gents casual elasticated waist trs olive green & lilac W32

490. 2 Prs of chinos white & light grey W32

491. 2 Prs of gents trs slim fit chino in khaki 32W RRP 85,00 & grey similar

492. 2 Prs of gents trs – grey & navy check & blue chino

493. 2 Prs gents denim trs

494. 2 Prs gents trs Lomas 5 pocket baby corduroy – truffle & Parris light cotton chino – ocean RRP 89,00 & 110,00

495. 2 Prs gents trs – grey casual & charcoal check 32W

496. 3 Var lds dresses

24 SIMILAR LOTS

521. Lge pb coats/jkts

2 SIMILAR LOTS

524. Lge pb cont scarves

525. Lge pb cont scarves

526. Lge pb cont hats/caps

527. Lge pb cont jeans

528. Pb cont 12 items of new clothing incl Karen Millen, Zara, Farah

529. Pb cont var electricals

530. Box cont lge Meyer Super Light new

531. Box cont lge Meyer Super Light new

532. Grey crate of electricals MK sockets face plates

533. Grey crate of electricals MK sockets face plates

534. Pb cont 12 prs of gents trainers

535. Lge pb cont bikinis/swimsuits

536. Lge pb cont bikinis/swimsuits

537. Pr of Timberland boots UK5 new

538. Pr of Cressi Gara Modular Eur 42-43 new

539. Black suitcase cont Asian clothing

540. Red holdall cont Asian clothing

541. Pb cont gents clothing

542. Pb cont lds boots & shoes

543. Pb cont lds boots & shoes

544. Pb cont lds clothing

545. Pb cont 15 dresses, 2 jumpsuits – Monsoon & Sandro

546. Pb cont 15 dresses, 1 jumpsuit – Maxazaria etc

547. Pb cont shorts – Ralph Lauren, Massimo Dutti

548. Pb cont jumpers & sweatshirts

2 SIMILAR LOTS

551. Pb cont coats & jkts

 

 

LOT 552-557 REF: SC

552. * Black hard shell case cont mixed clothing

553. * Pink hard shell case cont lds clothing

554. * Black suitcase cont gents clothing

555. * Black hard shell case cont lds clothing

556. * Black suitcase cont mixed clothing

557. * Blue hard shell case cont gents clothing

 

LOT 558-596 REF: PO

558. * Gold hard shell case cont mixed clothing (R1)

559. * Black suitcase cont cont mixed clothing (R1)

560. * Black hard shell case cont mixed clothing (R1)

561. * Small cabin case cont mixed clothing (R1)

562. * Marnur juicer used but good cond (C16)

563. * Klauke EK12032CFM Battery hydrolic crimping tool 400mm no battery or charger (C16)

564. * Black hard shell case cont gents clothing (R1)

565. * Black hard shell case cont gents clothing (R1)

566. * Black hard shell case cont lds clothing (R1)

567. * Grey suitcase cont gents clothing (R1)

568. * 2 Clear crates cont toiletries & cosmetics (R1)

569. * Blue hard shell case cont childrens clothing (R1)

570. * Clear crate cont toys & bric a brac (R1)

571. * Clear crate cont bric a brac (R1)

572. * Lge pb cont bedding/throws

573. * Blue case cont mixed clothing (R1)

574. * Black case cont lds clothing R1)

575. * Lge pb cont 3 sleeping bags, ground mat etc

576. * Clear crate cont books (R1)

577. * Lge pb cont 20 coats/jkts

578. * Wrapmaster 4500 dispenser new not boxed (C15)

579. * Pb cont headwraps & headbands new (C15)

580. * Pb cont wig caps new (C15)

581. * Pr of Topman drill trainers UK8 new (C17)

582. * Lge pb cont var bags

583. * Pb cont 4 items of lds clothing & 6 gents new

584. * Pb cont 15 prs of trainers (R3)

585. * Pb cont 30 prs of mixed footwear (R3)

586. * Pb cont hats, scarves & gloves (R3)

587. * Pr of Tommy Hilfiger trainers UK8

588. * Black pr of Nike running trainers UK11 & Salmon lds Champion trainers & pr of shoes UK5 new (C18)

589. * Black Reiss backpack as new (C18)

590. * 6 Var lds handbags & laptop carry case new

591. * 5 Var cycling helmets

592. * Pb cont var headphones & smart TV box (C18)

593. * Pb cont var leads & chargers (C18)

594. * Pb cont 9 var shavers, 2 electric toothbrushes, curling brush & wide straighteners (C18)

595. * 2 Vintage tools & wooden basket with handle (R1)

596. * Clear crate of electric radio, Bluetooth speaker leads

 

LOT 597-603 REF: SC

597. * Pb cont 5 gents shirts new

598. * Pb cont 10 gents t shirts new

599. * Pr of Fred Perry trainers UK6 new

600. * Daewoo chrome floor fan new

601. * 2 Rolls of rope new

602. * Sack of white balls, think pins for bowling

603. * Pb cont 16 prs of mixed footwear & 3 belts

 

LOT 604-663 REF: TS

604. White Lloyd Loom style washing basket & 2 vintage crates (R1)

605. Clear crate cont vintage tools (R1)

606. Clear crate cont 2 heat guns, battery charger, Black & Decker sander, tilly light & tile cutter (R1)

607. 2 Vintage fishing rods, 2 reels & a fishing box (R1)

608. Clear crate of vintage items incl slide, board games, toys

609. 2 Clear crates of bric a brac

610. Blue crate of var lamps

611. Vintage laundry crate cont vintage magazines/programmes

612. 2 Vintage boxes for cutlery (no cutlery) & 1 vintage cigarette box

613. 45 Railway prints in frames

614. 5 Pictures in frames, mirror in gold frame & some prints no frames

615. 26 Records – Glen Miller, Shirley Bassey

616. Standard lamp, paper shredder, small table & 2 artificial plants

617. Pine topped table on iron legs made from horseshoes

618. Burgundy patterned rug 170 x 230cm

619. Burgundy patterned rug 200 x 290cm

620. 6 Pictures & a 1950s mirror

621. Garrard record deck speakers, speaker stands & a tray of 78 records

622. Retro coat stand & a piano stool

623. Canon Pixma MG 3650 & a BT home hub

624. 2 Boxes of books

625. Pure Evoke-15 DAB radio with lead

626. 4 Oriental pieces – 2 pots, Chinese man & duck

627. Heavy brass standard lamp with white glass shade

628. Set of 4 run library steps with green leather

629. Green Lloyd loom basket & a brass magazine rack

630. Silver plated tray with donkey & cart figure, Staiger carriage clock & other small clock, Deco shaped perfume bottle & shoe horn

631. Pr of brass & glass lamps with blue shades

632. Clear crate cont 3 lamps with shades, china vase & 2 flower pots

633. 3 Oriental style lamps no shades

634. A shelf cont 38 crystal glasses

635. Mahogany drinks cabinet

636. Pink mahogany nursing style chair

637. Pr of chrome & brown leather shelving units

638. White 6 drawer chest of drawers

639. Mahogany corner unit

640. Beige floral 2 seater settee with matching recliner chair

641. Beige floral 3 seater settee with electric recliner chair & 1 other chair

642. Blue button topped ottoman box

643. Lge green fire safe

644. Clear crate of bric a brac & chrome pot stand

645. Full length mirror on chrome stand

646. Circular bubble mirror

647. Brass & glass standard lamp

648. Lge yew coffee table with glass cover & drawer

649. Yew TV stand & small side table with drawer

650. 8 Vases with artificial flower & 2 other vases

651. 8 Vases with artificial flower & 2 other vases

652.  Bose CD music system

653. 1950s Pull out coffee table with tiles & brass side table

654. 4 Pictures 2 with swag knot frames

655. 5 Large pictures Chinese style

656. 4 Mahogany chairs with ball & claw feet & a  carver

657. Bamboo & glass dining table with 4 chairs

658. Bamboo floral design 2 seater settee, 4 armchairs & a footstool

659. Cream & green floral rug 7ft x 5ft

660. Shelf cont 2 plates on stands, 4 Wedgewood dishes, pr of blue & white figures, Wedgewood chicken & 3 glass paperweights

661. Shelf cont crystal & other glassware incl bowls, candlesticks, trays & jugs

662. Very lge set on 3 shelves of Evesham & Wedgewood dinner & tea service with terrines, plates, cups & saucers, pots, bowls (approx 100 pieces)

663. Green crate cont bric a brac

 

 

664. Vintage lds mannequin on iron stand

9 SIMILAR LOTS

674. Vintage gents mannequin on iron stand

11 SIMILAR LOTS

686. Vintage kids mannequin on iron stand

7 SIMILAR LOTS

LOT 694-715 REF: SC

694. * Pb cont costume jewellery

* 17 SIMILAR LOTS

712. * Bundle of var costume earrings approx 350 prs

* 2 SIMILAR LOTS

715. * Orange crate cont toiletries

 

LOT 716-1347 REF: SAMPLE CLOTHING

SHOP SOILED/REPAIRABLE

716. 3 Var lds jkts

717. 2 Lds knitted jkts

2 SIMILAR LOTS

720. Mohair melange lds coat size 10 petrol RRP 198,00

721. Similar coat in burgundy no size or labels (most sample clothing is size 10)

722. Paris seam detail lds jkt navy RRP 199,00

723. Stretch h/bone one button lds blazer UK10 RRP 199,00

724. Stretch h/bone one button lds blazer UK10 RRP 199,00

725. 4 Var lds knitwear tops/jumpers

37 SIMILAR LOTS

763. Lds two button wool type three quarter pink coat

764. Lds beige & blue check tweed jkt UK10

765. 2 Lightweight lds navy jkts UK10

766. 3 Lds cardigans/knitted jkts

5 SIMILAR LOTS

772. Gents brown cotton velvet print jkt size 38 (on mannequin)

773. Gents Allington wool/cotton jkt powder blue check d/breasted 40R RRP 295,00 (on mannequin)

774. Gents Allington wool/cotton jkt powder blue check d/breasted 38R RRP 295,00 (on rail)

775. Gents Darcy shawl knitted jkt MED (on mannequin)

776. Gents Hockney jkt lovat green baby corduroy size 38 (on mannequin)

777. Gents Hockney jkt lovat green baby corduroy size 38 (rail)

778. Gents Hockney jkt truffle baby corduroy size 38

779. Gents Turner jkt RAF blue UK38 (on mannequin) RRP 275,00

2 SIMILAR LOTS (ON RAIL)

 

782. Gents Davenport cotton jkt denim UK 38R RRP 275,00 (on mannequin)

783. Gents Davenport cotton jkt denim UK 38R RRP 275,00 (rail)

784. Gents Allington wool/cotton jkt powder blue check double breasted 38R RRP 295,00

785. Gents Hamilton baby cord jkt French navy UK38 RRP 225,00

786. Gents checked two button jkt 80 percent wool 20 percent cashmere not sized

787. Gents 100 percent blue wool jkt not sized

788. Gents Flanders Field jkt stone UK SML RRP 198,00 (on mannequin)

789. Gents Flanders Field jkt stone UK MED RRP 198,00 (on rail)

790. Gents Flanders Field jkt beige not sized RRP 198,00

791. Gents cotton linen GMT dye jkt sand UK38 RRP 250,00 (on mannequin)

792. Gents beige baby corduroy sample jkt not sized

793. Hockney cotton gents drill jkt size 38 RRP 195,00 (on mannequin)

794. Hockney cotton gents drill jkt size 38 RRP 195,00 (on rail)

795. Hockney cotton gents drill jkt in green size UK38 RRP 195,00

796. Gents French navy Hercules jkt 38R (on mannequin)

797. Gents navy Robin quilted overshirt not sized RRP 90,00 sale price (on mannequin)

798. 2 x Gents Ainsley lambswool smoke waistcoats 38R & 40R RRP 110,00 each

799. 2 Prs gents 32W chino trs beige & grey flat front RRP 85,00 each

800. 2 Prs gents 32W chino trs beige & blue flat front RRP 85,00 each

801. 2 Prs gents 32W chino trs navy & green flat front RRP 85,00 each

802. 2 Prs gents 32W chino trs black & navy flat front RRP 85,00 each

803. 2 Prs gents 32W chino trs beige & grey flat front RRP 85,00 each

804. 2 Prs gents 32W chino trs claret & navy flat front RRP 85,00 each

805. 2 Prs gents 32W chino trs grey & navy flat front RRP 85,00 each

806. 2 Prs gents 32W chino trs grey & navy flat front RRP 85,00 each

807. 2 Prs gents 32W chino trs claret & beige flat front RRP 85,00 each

808. 2 Prs gents 32W chino trs chestnut & navy flat front RRP 85,00 each

809. 2 Prs gents chino trs navy 32W & rust 42W flat front RRP 85,00 each

810. 2 Prs casual elastic waist trs navy & beige 32W

811. 2 Prs denim trs with side belts 32W

812. 2 Prs trs with side belts RAF blue flannel & denim 32W

813. 2 Prs of Lomas cotton drill 5 pocket trs khaki & blue 32W

814. 2 Prs of chino trs Munro pleated truffle pale blue flat front 32W

815. 2 Prs of RAF blue Blake flannel trs with side belts 32W RRP 120,00 each

816. Pr RAF blue Blake flannel 32W trs RRP 120,00 & pr navy chinos 34W

817. 3 x Prs corduroy 32 & 38W – three different colours

818. 3 x Prs of denim trs – white, navy & blue 32W

819. 4 Var prs of shorts

820. Turner cotton jkt RAF blue

821. Navy towelling blouson jkt med

822. 3 x Elliot gents knitted s/sleeve polo tops MED RRP 75,00 each

823. 3 x Gents knitted l/sleeve polo tops Med

824. 3 x Gents var knitted jumpers

3 SIMILAR LOTS

828. Gents heavy knitted grey zip front jkt MED

829. Gents Hayman jkt desert rose MED RRP 135,00

830. 3 Var short sleeve polo knitted tops

831. 2 Gents Thomas Pique shirts dove grey & claret MED RRP 89,00 each

832. 2 Gents merino knitted shirts royal blue & aubergine MED

833. Gents oyster Darcy shawl cardigan MED RRP 155,00

834. Gents grey Darcy shawl cardigan MED RRP 155,00

835. Gents navy Darcy shawl cardigan MED RRP 155,00

836. Pale blue zipped cardigan with 2 pockets size MED

837. 2 x Drew cotton linen polo ivory l/s tops MED RRP 75,00

838. 2 x Drew cotton linen polo l/s tops – 1 ivory & 1 navy

839. Mens knitted polo top & jumper both burgundy MED

840. 2 x Harvey linin polo l/s tops in sand size MED RRP 75,00

841. 4 Var gents l/s tops

842. 3 Var gents shirts RRP 79,00 upwards

22 SIMILAR LOTS

865. 3 Var gents short sleeve shirts RRP 75,00

866. 1 S/S & 2 l/s gents shirts

867. 4 Gents var s/s tops RRP 45,00 upwards

868. 4 gents s/s tops

869. 5 Var lds tops

34 SIMILAR LOTS

904. 4 Var lds knitwear tops

4 SIMILAR LOTS

909. 4 Var lds knitted cardigans (1 is knee length)

910. 4 Var lds knitted jkts

911. 4 Var lds knitted jkts & 1 knee length cardigan

912. 2 Prs lds shorts & 1 lds raincoat

913. 3 Lds dresses

24 SIMILAR LOTS

938. Chip Rever textured lds coat UK10 RRP 230,00

939. 2 Lds jkts – navy one button blazer & Morris l/weight blouson

940. 7 Var childrens garments

3 SIMILAR LOTS

944. Childs grey faux fur gilet 6/7 yrs & tie on fur collar

945. 6 Var lds skirts

946. 6 Var lds skirts

947. 5 Var lds skirts

4 SIMILAR LOTS

952. 5 Prs of lds trs

11 SIMILAR LOTS

964. 5 Prs of lds jeans

12 SIMILAR LOTS

977. Donegal London jkt burgundy size 10

978. Urban boucle funnel neck coat burgundy size 10

979. Blue tweed one button coat size 10

980. Double face kimono jkt pink size 10

981. Deep green one button blazer RRP 119,00 size 10

982. Deep green one button blazer RRP 119,00 size 10

983. Cord low DB blazer size 10

984. DF goat gents suede perforate olive jkt size M

985. Soft HB city coat size 10

986. Black tweed coat size 10

988. Narrow double breasted short black coat size 10

989. Urban boucle funnel neck coat burgundy size 10

990. Short double faced column coat vivid green size SML

2 SIMILAR LOTS

993. Long line blazer & check Irish linen blazer size 10 SML

994. Long line blazer & check Irish linen blazer size 10 SML

995. Linen longline blazer & grey/blue linen blazer size 10 SML

996. Double breasted blue blazer & crepe mulberry jkt size 10

997. Crepe mulberry blazer & oyster pink linen blazer size 10

998. One button soft jkt in black & crepe mulberry blazer size 10

2 SIMILAR LOTS

1001. Portofino linen jkt in navy & soft one button jkt in coral size 10

1002. 2 Portofino linen check jkts size 10

1003. Light weight liner jkt artic blue RRP 150,00 size 10

1004. Light weight liner jkt beige RRP 150,00 size 10

1005. Light weight liner jkt soft pink RRP 150,00 size 10

1007. 2 Linen tencel field jkt jkts navy lds

1008. Lds utility check coat size 10

1009. Longline gold cordall blazer size 10

1010. 2 Linen 3 button jkts natural RRP 110,00 size 10

1011. 2 Relax check Portofino jkts

1012. Linen 3 button jkt natural & 2 button denim blazer

1013. Off white denim jkt & mini cavalry jkt

1014. Longline tailored jkt orange RRP 110,00 & similar jkt in green

1015. Irish check linen jkt & black jkt no buttons

1016. Longline pink jkt & similar in black

1017. Twill field jkt & navy longline one button jkt

1018. One button soft jkt in black & a Bassett tweed ivory jkt size 10 RRP 225,00

1019. Similar ivory jkt & one button navy jkt

1020. New textured jersey jkt & white cotton lace jkt UK10

1021. White raincoat jkt & navy buttonless jkt

1022. Navy raincoat UK10/SML

1023. Belted utility rain jkt

1024. Off white raincoat size 10

1025. Off white raincoat size 10

1026. Gents davenport jkt smoke

1027. 4 Var lds knitwear

1028. 4 Var lds knitwear

1029. 5 Lds var knitwear

1030. 5 Lds var knitwear

1031. 3 Knitted jumpers & 2 cardigans

1032. 4 Lds cardigans

1033. 2 Knitted jkts & a poncho

1034. Girls navy & white patterned coat age 6-7

1035. Girls parka coat grey with faux fur trim on hood ate 4-5

1036. Girls raspberry pink & red  check coat age 6-7

1037. Girls mulberry check coat with faux fur trim size 10-11 yrs

1038. Girls beige trench style raincoat age 6-7, detachable fleece lining

1039. Childs navy blue parka size 6-7 yrs

1040. Puppytooth smart jkt soft brown age 6-7

2 SIMILAR LOTS

1043. Midnight blue coat with velvet collar age 6-7

1044. 2 Girls knitted jkts & 3 ponchos

1045. 4 Girls party/special occasion dresses

3 SIMILAR LOTS

1049. 6 Var girls dresses

7 SIMILAR LOTS

1057. 5 Var girls jumpsuits

5 SIMILAR LOTS

1063. 8 Var girls tops

5 SIMILAR LOTS

1069. 9 Var girls tops, special occasion style

1070. 5 Var soft fabric childrens trs

2 SIMILAR LOTS

1073. 5 Prs of childrens denim trs

1074. 5 Prs of var smart childrens trs

2 SIMILAR LOTS

1077. 4 Prs of childrens smart trs

1078. 5 Var girls skirts/kilts

2 SIMILAR LOTS

1081. 4 Var girls skirts

1082. 6 Var childrens jumpers

5 SIMILAR LOTS

1088. Girls knitted jkt, poncho, top & 4 knitted dresses

1089. 4 Ruffle blush bolero

1090. 8 Var prs of childrens shorts

1091. 8 Var prs of childrens short

1092. 5 Prs var lds trs

26 SIMILAR LOTS

1119. 5 Var lds tops

29 SIMILAR LOTS

1149. 5 Var lds tops

11 SIMILAR LOTS

1161. 4 Lds jumpsuits

1162. 3 Lds jumpsuits

1163. 3 Var lds dresses

23 SIMILAR LOTS

1187. 5 Var lds skirts

12 SIMILAR LOTS

1200. 5 Var lds short skirts

6 SIMILAR LOTS

1207. 3 Var lds knitwear

25 SIMILAR LOTS

1233. 3 Var lds cardigans

2 SIMILAR LOTS

1236. 2 Lds cardigans

1237. 3 Lds knitted type jkts

1238. 2 Lds knitted jkts

1239. 3 lds knitted long jkt type cardigans with belts

1240. 2 lds knitted long jkt type cardigans – 1 with belt

1241. 3 Lds calf length knitted cardigans with belts

1242. Oyster Darcey shawl cardigan MED RRP 155,00

1243. Rosebud velvet blazer size 10

1244. Lds black short double breasted pea coat size 10

1245. Portofino linen blazer palest blue size 10 RRP 199,00

2 SIMILAR LOTS

1248. Portofino linen blazer in green size 10 RRP 199,00

1249. Lds mulberry cord double breasted blazer

1250. Lds purple double breasted blazer

1251. Lds purple double breasted blazer

1252. Lds longline 2 button jkt in gold

1253. Lds longline jumbo cord jkt & trs to match

1254. Lds blue/beige jkt & skirt to match both size 10

1255. 3 Lds jumpsuits – 2 velvet & 1 other all UK10

1256. 5 Var lds tops

9 SIMILAR LOTS

1266. 4 Var lds tops

1267. 4 Var lds tops

1268. 5 Var prs lds trs

7 SIMILAR LOTS

1276. 2 Prs sequin & 1 other pr lds trs

1277. 4 Prs lds culottes

3 SIMILAR LOTS

1281. Marni & 2 kaftan type tops

1282. 5 Var lds tops

13 SIMILAR LOTS

1296. 3 Var lds dresses

42 SIMILAR LOTS

1339. 4 Var short lds skirts

3 SIMILAR LOTS

1343. 4 Prs var lds shorts

2 SIMILAR LOTS

1346. 5 Prs var lds shorts

1347. Lds jkt, 3 tops, 1 dress

 

SCHEDULE FOR VIEWING & CLEARING

VIEWING BY APPOINTMENT

MONDAY 7TH DECEMBER & TUESDAY 8TH DECEMBER 2020

TELEPHONE 0208672-2972 TO BOOK AN APPOINTMENT

YOU MUST WERE A MASK TO AVOID REFUSAL OF ENTRY

ALL BIDS MUST BE SUBMITTED BY 5PM TUESDAY 8TH DECEMBER 2020

SUCCESSFUL BIDDERS WILL BE CONTACTED WEDNESDAY

9TH DECEMBER 2020

CLEARING THURSDAY 10TH DECEMBER & FRIDAY 11TH DECEMBER 2020 8.30AM-4.00PM

WE OFFER A DELIVERY SERVICE PLEASE CONTACT US

ON 0208672-2972 FOR CHARGES

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (27)