hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 23rd April 11:00am - 4.00pm

Tuesday 24th April 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 24th APRIL 2018 SALE COMMENCING AT 9.30AM,  VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 23RD APRIL BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE MAKE SURE YOU CHECK ALL YOUR LOTS BEFORE YOU LEAVE THE PREMISES AS MISTAKES CANNOT BE RECTIFIED ONCE YOU HAVE LEFT THE PREMISES

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 20% PLUS VAT.

LOT 1-94 REF: SC

 

1. * Acer ES1-131 series laptop NO SSD

2. * Asus S301L laptop NO SSD in zip pouch S301LAC1023H

3. * Toshiba Chrome laptop

4. * Lenovo Thinkpad X1 carbon laptop NO SSD s/n R9-OGINRI

5. * Toshiba satellite laptop s/n IG152690C

6. * Lenovo B50-80 laptop NO HDD in zip pouch with lead MPNXB5307013

7. * Asus R500A laptop NO HDD

8. * HP Elitebook 8440P laptop in carry case with power lead s/n CZC11957ZD

9. * Apple Macbook Pro A1286 s/n WBB53362IQO

10. * Apple Macbook Pro A1286 C02GK010DRJL

11. * Apple Macbook Pro W8926VX7XJ

12. * 4 As found spare/repair iPhone 4

13. * iPhone 6 A1778 353844081616959

14. * HTC One 354436054824279

15. * Orange Microsoft window phone 35370301906245

16. * Sony Xperia in flap over case 354188074220497

17. * Sony Xperia E2003 359603065938369

18. * 3 A/F (spare/repair) mobile phones (2 x Sony, 1 Samsung)

19. * 1 Smart phone (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

20. * Samsung 500T tablet with keyboard dock

LOT 21-93 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED)

 

21. * iPhone 6 A1586 359283066247353 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

22. * iPhone 6 A1586 353321079868579 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

23. * iPhone 6 A1586 353319010910366 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

24. * iPhone 6 A1586 359314065567820 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

25. * iPhone 6 A1586 352031078587499 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

26. * iPhone 6 A 1586 355397072865398 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

27. * iPhone 6s A1688 355413076800511 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

28. * iPhone 6s A1688 35380008598497 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

29. * iPhone 6s A1688 355768074504450 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

30. * iPhone 6s A1688 358563075701925 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

31. * iPhone 6s A1688 355418079168782 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

32. * iPhone 6s A1688 355416075519669 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

33. * iPhone 6s A1688 355694077624139 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

34. * iPhone 7 A1778 359204073962255 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

35. * iPhone 7 A1778 355332088119753 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

36. * iPhone 7 A1778 359152072835909 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

37. * iPhone 7 A1778 355315082576805 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

38. * iPhone 7 A1778 353845081757362 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

39. * iPhone 7 A1778 35921407164071642163 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

40. * iPhone 7 plus A1784 353813089831522 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

41. * iPhone 7 plus A1784 353814087936024 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

42. * iPhone 7 plus A1784 355355085243151 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

43. * iPhone 7 plus A1784 353814088013096 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

44. * iPhone 7 plus A1661 35583808900256 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

45. * iPhone 6s plus A1687 35573307571349 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

46 iPhone 6s plus A1687 35333707237726 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

47. * iPhone 6s plus A1687 35330074181227 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

48. * iPad A1474 in flap cover DMPNRDMPFK15 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

49. * iPad A1474 DMPMCQJQFK15 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

50. * iPad A1566 in flap cover DMPNTYM1G5VW (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

51. * iPad A1566 DMPNXDAYGSVW (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

52. * iPad A1566 in flap cover DMPQQTSOGW2 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

53. * iPad A1475 F8QMVKOOF4YH (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

54. * iPad A1567 in flat cover DMP596HUG5YR (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

55. * iPad A1474 DPPMH64PFK12 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

56. * iPad A1709 in flap cover DLXTR143HPHY (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

57. * iPad A1674 in flap cover DMPR91ARGXQ4 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

58. * iPad A1474 DMPMVZIFK14 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

59. * iPad A1566 DMPRV46MG5VY (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

60. * iPad A1567 in flap cover DMPPZZM9G5YP (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

61. * iPad A1475 in flap cover DMPLWZKFKYC (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

62. * iPad A1475 in flap cover DMPLH3DPFKYC (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

63. * iPad A1474 DMPQL32FK11 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

64. * iPad A1567 DMPNKC8AG5WR (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

65. * iPad A1475 in flap cover DMPLNDZKF4YF (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

66. * iPad A1460 in flap cover DMPK312CF191 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

67. * iPad A1474 in flap cover DMRLX7ZBFK10 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

68. * iPad Mini A1538 F9FS5022GHKK (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

69. * iPad Mini A1489 in flap case DLXM88PPFCM9 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

70. * iPad Mini A1432 F4LRSWUF195 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

71. * iPad Mini A1432 in flap cover F7WLLBMMFP84 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

72. * iPad Mini A1599 in flap cover DQTN96PGC5V3 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

73. * iPad Mini A1599 in flap cover DQTNGOQ4G5V2 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

74. * iPad Mini A1432 DQTJT118F193 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

75. * iPad Mini A1490 F4KLTJ7SFLMK (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

76. * iPad Min A1489 in flap case F9FPHO66FCM9 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

77. * iPad Mini A1432 F7RLNFKG196 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

78. * iPad Mini A1432 F4KKGXRL196 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

79. * iPad Mini A1490 in flap cover DLXR9MTFLMN (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

80. * iPad Mini A1432 DLXR7VQ196 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

81. * iPad Mini A1454 F7NL7CHBF19F (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

82. * iPad Mini A1490 F9FPQT7XFLMK (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

83. * iPad Mini A1599 DQTNU6FAG5V3 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

84. * iPad Mini A1489 F9FQ4UIHFCMB (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

85. * iPad Mini A1432 F4LJRWKXF195 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

86. * iPad Mini A1599 DLXNG8DDG5V4 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

87. * iPad Mini A1489 in flap case F9FQDRIHFCM5 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

88. * iPad Mini A1599 in flap case F4KN8ONOG5V7 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

89. * iPad 16gb A1416 in case DYVHQEO7DVD1 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

90. * iPad 32gb A1416 in case DMPJ4UVODJ8R(to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

91. * iPad 16gb A1396 DN6H86AODFJ1 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

92. * iPad 16gb A1396 DMPH7OW8DFJ1 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

93. * iPad 16gb A1430 in flap cover DYTHVB5TDVGK (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

94. * 4 Var gents w/ws

 

LOT 95-195 REF: RW

95. * Small red crate of assorted leads, chargers, mouse, USB power banks, 35mm camera (E16), calculator, head & ear phones, laptop chargers etc (E09, E07, E06, E06, E11, E16, E05, E08, E13, E10)

96. * Sony 600 24mp digital camera fitted with 55-210 lens (E09)

97. * Nikon Coolpix L830 digital camera in LowePro carry case (E04)

98. * 2 Pr of Shure ear phones & pr AKG all in pouches

99. * Lenovo ThinkPad Yoga260 laptop s/n MP-13E7116/12 (E06)

100. * Lenovo Thinkpad X1 Carbon laptop in zip pouch with power lead s/n R9-OLDN8R16/08 (E07)

101. * Dell Latitude E7470 laptop s/n ISTJVF2 (E08)

102. * Apple Mac Book Air in blue cover C02M210VFSYV (E03)

103. * Samsung Galaxy Tab S in purple case SM-T705 s/n RFZG402GYJL

104. * Huawei T1-A21L tablet in case s/n F2P6R16CO10000619 (B05)

105. * Lenovo tablet A7-20F (E20)

106. * Hudl tablet in case SC525628 (E10)

107. * Hudl tablet in case SC525628 (E05)

108. * 2 Blackberry 9720 351758067446706, 35671260377767 (M19,M20)

109. * Blackberry RFN81UW 357759053108973 (M22)

110. * Blackberry STH-1002 353871071219411 (E10)

111. * Motorola VKY-ALOO 865305039477820 (M25)

112. * Motorola 16gb XT1557 354103070499714 (M13)

113. * Motorola 8gb XT1541 355489062848425 (M07)

114. * Nokia RM-1038 in flap case 354265064037733 (M17)

115. * Motorola 8gb XT1052 354980055326560 (M09)

116. * Sony Xperia F3311 353748081594088 (M07)

117. * Sony Xperia G8141 357838081017651 (M23)

118. * Sony Xperia DS103 354805066872565 (M29)

119. * iPhone 5 A1429 013417008408040 (M06)

120. * iPhone 5c A1507 35800005467359 (M05)

121. * iPhone 5s 352046065785088 (M08)

122. * iPhone 5s 359262069407412 (M03)

123. * iPhone 5s A1457 in rubber case 359141077738143 (M07)

124. * iPhone 6s A1688 35541507786795 (M01)

125. * iPhone 6s A1688 in case 35569707093714 (M05)

126. * iPhone 6s A1688 in rubber case 356648086661523 (M01)

127. * iPhone 6s Plus 32gb 355728075178878 (M03)

128. * Huawei Y360-U31 866838022208561 (M09)

129. * Huawei Y530 869563013973760 (M11)

130. * Huawei ALE-L21 862046034841288 (M19)

131. * Microsoft RM 1072 351858071371377 (M11)

132. * Microsoft RM 1072 355146071300067 (M08)

133. * Microsoft RM 1072 357778060906260 (M10)

134. * Microsoft RM 1072 357778068071843 (M11)

135. * Microsoft RM1072 355146070144789 (M01)

136. * Microsoft RM 1127 35513207361866 (M09)

137. * Microsoft RM 1127 353691078785747 (M07)

138. * Microsoft RM1152 in case 358897043527 (M16)

139. * Samsung GT-57275R in case 352318063065882 (M13)

140. * Samsung S5 356768064980842 (M15)

141. * Samsung GT19195 in case 357737058878279 (M02)

142. * Samsung GT195000 in protective case 358918052643377 (M20)

143. * Samsung Galaxy A5 354361089945230 (M02)

144. * Samsung SM-N910F in rubber case 35722106017472 (M01)

145. * Samsung S6 Edge 359521068515008 (M18)

146. * Samsung SMA300FU 3567130724999047 (M15)

147. * Samsung GT19505 355172055358244 (M31)

148. * Samsung GT19300 354245054327260 (M17)

149. * 2 Alcatel mobile phone 355749080381687, 356868061235040 (M11 & M16)

150. * HTC Desire mobile phone 352277056612136 (M08)

151. * Apple iPhone 5s 359139075626658 (M07)

152. * Vodafone 895N 356907060094576 (M12)

153. * 1 plus one 40001 mobile phone 864587024087919 (M12)

154. * 1 plus one A2003 mobile phone 869289023130817 (M25)

155. * Swift 2 mobile phone 353498082074138 (M06)

156. * Samsung GT18160 mobile phone in case 352912053158622 (M06)

157. * Samsung GT19300 in case 355847054239665 (M03)

158. * Samsung SMG920F in case 354607079789743 (M09)

159. * Samsung SM-N910F in case 357221062089983

160. * 2 Button type Kindle E Readers (E13 & E15)

161. * 2 Button type Kindle E Readers (E12 & E26)

162. * 2 Button type Kindle E Readers (E09 & E27)

163. * 2 Touch screen type Kindle E Readers (E13 & E33)

164. * 2 Touch screen type Kindle E Readers (E03 & E18)

165. * 2 Touch screen type Kindle E Readers (E05 & E14)

166. * 2 Touch screen type Kindle E Readers (E06 & E01)

167. * 2 Touch screen type Kindle E Readers (E10 & E09)

168. * 2 Touch screen type Kindle E Readers (E11 & E14)

169. * 2 Kindle E Readers paper white & button type (E03 & E09)

170. * Amazon Kindle Fire (E15)

171. * Onda V10 Pro android tablet s/n P10POBH4V1A00365 (no ref)

172. * iPhone 6s plus A1687 in rubber case 35291074484666 (M03)

173. * 2 iPod Touch (E07 & no ref)

174. * 6 Mobile phones 355454081200883, 35892507588349, 352837016998931, 357085041919713, 356077045667795, 86049901156332 (M03,M13,M01,M18,M17,M12)

175. * iPhone 5s 358827057510236 (M06)

176. * Kindle Paper white in flap case (E01)

177. * Hipstreet Pilot tablet in flap case 11553J0725253 (E06)

178. * Samsung Galaxy tablet SMt58 s/n R52HB25XNMV 16gb in case (E04)

179. * Samsung Galaxy SMN910F in case 356900068087189 (M07)

180. * Motorola 16gb XT1622 in case 354122071520088 (M12)

181. * Samsung SMG930F 32gb in rubber case 359467071045247 (M08)

182. * Samsung SMG935F 32gb in rubber case 35355508856569 R58H94ESHQT

183. * Alcatel IDOL in flap cover 356133071955974 (M22)

184. * Huawei LYO-LOI mobile phone 861944031632927 (M05)

185. * Motorola XT1622 mobile phone 354122071054567 (M07)

186. * Samsung SM G361F mobile phone 355268074028261

187. * Samsung SM920C mobile phone 353975076315239 (M03)

188. * Samsung mobile phone 358810877735---  (M08)

189. * Samsung SMG361F mobile phone 355268078884727 (M03)

190. * Samsung SMG361F mobile phone in rubber case 356257074024478 (M08)

191. * Motorola 8gb XT1541 mobile phone 355489063845644 (M10)

 

LOT 192-195 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARE, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

192. * iPhone SE A1723 356610081982825 (M04)

193. * iPhone 5s A1457 355671073996661 (M04)

194. * iPhone 6 A1586 in rubber case 355410076990854 (M09)

195. * iPhone 6s plus A1524 in rubber case 352044071476552 (no ref)

196. 4 Prs of lds Missguided shoes/boots var sizes n&b

3 DITTO LOTS

200. 2 Prs of lds Missguided shoes & 2 prs of lds Missguided boots var sizes/colours

201. 3 Prs of lds Missguided boots & 1 pr of Missguided lds shoes var sizes/colours

202. 3 Prs of lds Missguided boots & 1 pr of Missguided lds shoes

3 DITTO LOTS

206. 3 Prs of lds Missguided boots & 1 pr of lds Missguided shoes var sizes

10 DITTO LOTS

217. 2 Prs of lds Missguided boots, 1 pr of lds Missguided shoes & 1 pr of lds Missguided trainers var sizes

2 DITTO LOTS

220. 3 Prs of lds Missguided boots, 1 pr of lds Missguided shoes var sizes

DITTO LOT

222. 2 Prs of lds Missguided boots & 2 prs of lds Missguided shoes

223. 2 Prs of lds Missguided boots & 2 prs of Missguided shoes var sizes

15 DITTO LOTS

239. 4 Prs of lds Missguided white jeans new

240. 4 Prs of lds Missguided white and black jeans new

241. 2 Prs of lds Missguided shoes & 1 pr of Missguided boots

242. 4 Prs of lds Missguided shoes var sizes

14 DITTO LOTS

257. Carton cont 12 prs of Childrens black shoes var sizes new

3 DITTO LOTS

LOT 261-319 REF: RW

261. * Woven ivory coloured scarf new RRP159,00

262. * Gucci Scarf new RRP 120,00

263. * Rupert Annual 1955 illustrated by Bestall Ownership, crossword page neatly filled out in ink, not price clipped, hardback overall in v good cond

264. * Kipling makeup bag new RRP 69,00 & Kipling scarf new RRP 34,00

265. * Black Burberry t-shirt size XXL new sale price 69,00

266. * Delux Edition Assassins Creed Origins & Wolfenstein 2 both for Xbox one new

267. * Blue shirt by Hugo Boss size 39 new sale price 192,00

268. * Neewer black 6ft portable dressing room

269. * Crate cont var toiletries

270. * Catch the Chameleon game, The Trivia Game for Londoners new & Fifty Nights of Naughtiness

271. * Joseph  self draining dishrack new

272. * Esmara coat UK14 new

273. * 75cl Bottle of Vino Spumante Prosecco, 200ml btl of Poncha Da Madeira, 2 150ml cans of Schweppes tonic water, 150ml can of Schweppes ginger ale, box of Lindor chocolates, box of Maltesers & box Frutti Di Bosco

274. * Burberry scarf new sale price 192,00

275. * Pb cont 14 lds & gents garments all new

276. * Green Lacoste jumper size 3 RRP 65,00 (outlet price) new

277. * Blue Paul Smith gents formal shirt slim fit 15 1/2 RRP 69,00 new

278. * Grey Paul Smith gents formal shirt size 15 RRP 69,00 new

279. * Slate grey Pacific chino trousers/jeans RRP 80,00 new

280. * Pack of 2 gents M&S formal shirts RRP 33,00 new

281. * White Ralph Lauren jeans size 34/34

282. * Lpb cont gents used clothing

283. * Lpb cont lds used clothing

284. * Lpb cont gents used clothing

285. * 3 Fashion bags

286. * 2 North Face rucksacks & 2 leather John Lewis satchels

287. * 6 Var rucksacks

288. * 6 Var rucksacks

289. * 8 Var holdalls

290. * Black Superdry Commodity Edition peacoat size XL

291. * Manfrotto video tripod with holdall

292. * 10 var coats/jackets

293. * 10 var coats/jackets

294. * 7 Var gents suits

295. * Aquascutum camel trench coat RRP 550,00 (used)

296. * Gents Barbour Heritage Liddesdale quilted jacket size lge RRP 99,95 (used)

297. * Pb cont 50 var wallets/purses/card holders

298. * 12x45 Conquest binoculars made by Carl Zeiss

299. * 18 Umbrellas, 1walking stick & crutch

300. * Gents Ben Sherman blue pinstripe suit

301. * Lpb cont 8 prs of lds shoes & 3 prs of lds trainers

302. * Lpb cont 5 prs of gents shoes & 6 prs of gents trainers

303. * Pb cont 1 pr of Pink Nike football boots UK8, black & pink Nike football boots UK5 & yellow & black Adidas football boots UK7

304. * Pb cont 5 sleeping bags & 1 ground matt

305. * Pb cont var phone chargers, 3 electric toothbrushes, 3 prs hair clippers & Bluetooth speaker

306. * Ray Ban RB4181 sunglasses light Havana frame, crystal brown polarized lens

307. * Ray Ban RB2132 New Wayfarer sunglasses, tortoise frame, polarized crystal brown lens in case

308. * Ray Ban RB2140 Original Wayfarer sunglasses, dark tortoise frame, crystal green lens in case

309. * Ray Ban large metal Aviator sunglasses, silver frame

310. * Oakley Nanowire 4,0 sunglasses titanium grey frame in hard case

311. * Oakley Whisker sunglasses black frame in soft case

312. * Linda Farrow The Row 66 cat eye sunglasses, tortoiseshell frame with leather & stainless steel arms

313. * Bvlgari BV8175 5405/8G sunglasses in case

314. * Polo by Ralph Lauren 2083 5003 prescription glasses in case

315. * Ray Ban RB5287 2012 prescription glasses, dark Havana frame in case

316. * Ray Ban RB5285 2034 prescription glasses, black on transparent frame in case

317. * Prada Cinema VPR 55T prescription glasses, brown/pale gold frame

318. * Pb cont pr Ted Baker prescription glasses in case, pr Tommy Hilfiger prescription glasses & Pr Ted Baker sunglasses

319. * Pb cont 5 pr sunglasses & 18 prs prescription glasses (6 in cases)

320. Aqua lift bath lift max weight 20 stone

321. Green crate of bric a brac – inc bag bath sponges

322. 3 x Nerf n strike elite strongarm guns

323. Fellowes home laminator

324. No Lot

325. No Lot

 

LOT 326-327 REF: PO

326. * Lds s/s strap Sekonda date w/w

327. * Green crate cont var cans of alcohol

 

LOT 328-330 REF: XP

328. * Rowlet 4 slice toaster & Anthony Worrall Thompson breville used

329. * Driveway light

330. * 5 Single sided exit signs – no glass fronts

 

LOT 331 REF: SC

331. * 800w Sandwich maker, salt mill, 2 salt & pepper mills

 

LOT 332-333 REF: CE

332. Industrial Raimondi Pikus 130 wet saw machine

333. Lge industrial Raimondi wet saw machine

 

LOT 334 REF: YP

334. * Pb cont 11 iPod classic shield new

 

LOT 335 REF: PO

335. * 0,35 Btl Magyar Kajszibarack Palinka apricot & Blaupunkt car         stereo in Sony box no leads

LOT 336 REF: SC

336. * Carton cont 5 Acel black polyprop c/pack & 1 other carton cont 11 Acel 25mm white pvc c/pack pipe

337. 20 Var glass preserving jars

338. HP Photosmart C5180 all in one printer

339. Mahogany effect display unit

340. Mahogany effect display unit

341. Red Panasonic 2000w vacuum cleaner & 1 other vacuum cleaner

342. 2 Cartons cont bric a brac – CDs, pictures, small CD player, some lining & Argos hostess trolley (n&b)

343. 9 Var pictures in dark wood frames

344. Surf mega pack washing powder 130 washes with fragrance release

345. Surf mega pack washing powder 130 washes with fragrance release

346. 12 Packs of Beechams cold & flu hot lemon & honey with paracetamol

 

LOT 347-348 REF: CE

347. 6 Crates of bric a brac

348. 5ft Lamp, Aztec 1200 hoover & BT Relate 2100 sim card reader telephone

 

LOT 349-350 REF: SC

349. * Lpb cont var towels & throws

350. * Orange crate cont books, baby toys & var other bric a brac

 

LOT 351-353 REF: YP

351. * Compact audio monitor by Baby Essentials (n&b)

352. * Pb cont 2 wireless speakers with leads

353. * Parrot drone (no remote or leads)

 

LOT 354-355 REF: SU

354. Chico electric heater & HP Envy 5532 printer/scanner/copier

355. 1 Lge standing mirror with plug sockets & lighting

356. Cream leather hide measuring approx 7ft x 3ft (more available if required)

4 DITTO LOTS

361. 8 Var coats/jkts

 

LOT 362 REF: SC

362. * Sweet Like Candy giftset by Ariana Grande eau de parfum spray

 

LOT 363-377 REF: XP

363. * 6 inch Silverstar reflective lighting

* 14 DITTO LOTS

378. 2 x 2,5l Lemon Fairy Professional

379. 2 x 2,5l Lemon Fairy Professional

380. 5l Comfort sunshine & 5l Comfort lily & rice flower

381. 5l Comfort sunshine & 5l Comfort lily & rice flower

382. 12 Beechams cold & flu hot lemon & honey

383. 12 Beechams cold & flu hot lemon & honey

384. 90 Wash professional Daz

2 DITTO LOTS

387. 5 Car mats

388. 5 Car mats

389. Black box cont 25 spring pocket files & 12 office files

390. Yoyo Babyzen fold up pushchair

391. Fridgemaster animal refrigerator MTRA109 polar bear new

392. Fully integrated built in refrigeration appliance new

393. Eurocold chest freezer new

394. Sony SS W662CR speaker system new

395. JBL music 2 surround sound 2 satellite speakers, 1 100w powered subwoofer  & wire manager speaker wire with brackets

396. 2 Quadrall 5 x 2600 100/200watt speakers

397. 2 Philips big sound loudspeaker box, 2 Panasonic speakers, 1 Sony speaker, 1 JBL & 2 Technics speakers

398. Vivanco black glass tv stand (n&b)

399. Vivanco black glass tv stand (n&b)

400. Alpason home entertainment tv stand (n&b)

401. 2 Cartons cont spectral audio stands (n&b)

402. Directors chair (n&b)

403. Directors chair (n&b)

404. Tech Link TV wall bracket n&b

405. 2 Cartons cont one Waldorf wall lamp with adjustable swing arm/brass finish

406. Carton cont 30 plus academy scart kits

407. 8 Chaparral S Band P Hemt LWB receivers

408. 3 Cartons cont approx 750 brown self seal envelopes

409. Carton cont approx. 30 phantom IFP adjustable bandpass filters

410. 4 Panasonic Jumbo picnic rechargeable emergency lanterns

2 DITTO LOTS

413. Panasonic microwave

414. Brush n Wash hoover in box

415. Hitachi colour video camera VK C770

416. Hitachi colour video camera VK C770

417. Old Philips observation monitor model no VSS /00T, Philips observation camera & Philips basic 12 inch b/w monitor & CCD camera n/b

418. Five shelf hifi separates support n/b & 500mm wide aluminium pull out storage system new

419. Box cont 7 outdoor aerials new

420. Box of instruction manual economy adjustable polartor 8 to a box new

3 DITTO LOTS

424. Box cont 20 indoor tv aerials new

425. Pb cont refrigerator copper waterline

426. 2 Boxes of Glem gas chimneys new

427. 2 Boxes of Glem gas chimneys new

428. 2 Glem gas hot plates new

429. 60cm x 48cm Electric cooker hood new

430. 89cm x 48cm Electric stainless steel cooker hood new

431. 89cm x 48cm Electric stainless steel cooker hood new

432. 90cm & 52cm Stainless steel & glass electric cooker hood new

433. 90cm & 52cm Stainless steel & glass electric cooker hood new

434. 88cm x 50cm Stainless steel electric cooker hood new

435. 88cm x 50cm Stainless steel electric cooker hood new

436. Clark fluorescent sign box (boxed)

437. 3 Drive adaptors

438. 2 Kerosene stoves, 3 single burner new

439. 2 Kerosene stoves, 3 single burner new

440. Kerosene stoves 4 single burner new

441. Kerosene stoves 4 single burner new

442. 6 Electronic bug killers new

443. 2 Mission cop rechargeable halogen lanterns, 1 new in box & Pifco Xenon lantern torch n&b

444. 4 Duralights new

445. 4 Solar panels 5630 new

446. 6 Black & Decker classic metal iron with foreign plug new

447. 600w 6 Colour lighting effect sound lab new

448. 850w Petrol generator new

449. 850w Panasonic microwave oven new

450. 850w Panasonic microwave oven new

451. 42 inch Brass ceiling fan with 3 lights

452. 42 inch Brass ceiling fan with 3 lights

453. Canon phone/fax JX200 & Sharp electric cash register

454. 3m x 9m Pavilion new

455. 9 Var speaker stands

456. 8 Var speakers, Addicon subwoofer & Uni Lok speaker bracket

457. Outdoor eyelid bulkhead security lighting & 4 500w halogen floodlights with motion detector

458. 4 500w Halogen floodlight & 1 guardian bulkhean

459. 15w Sansui electric stereo cassette deck & Sony video camera selector

460. Sony cd radio cassette recorder, Panasonic stereo radio cassette recorder & Pioneer stereo cd deck receiver with 2 speakers

461. 2 31/2 Quart slow cooker with removable stoneware new

462. 2 Proctor silex wide slot slim line four slice toaster

463. Electric open/closed panel light

464. 110v Transformer

2 DITTO LOTS

467. Technics DC Servo automatic turntable system  SL JS150, Technics DC Servo automatic turntable system SL JS16R new

468. White Belling gas freestanding cooker with gas double oven, grill & gas hotplate new

469. 2 Shelf glass coffee table on castors

470. Sony automatic turntable system PS LX66 & Denox 5 disc automatic disc loading system

471. 8 Colour tv boosters new

472. 9 Indoor TV/VCR boosters W 3500GI new

473. Tosvmi DVD player, Pioneer DVD player, Sony DVD player

474. Black Samsung blu ray player

475.15 Indoors tv boosters new

476. 2 350w Hamilton Beach blendmaster new

477. 167cm 5 Shelf display unit, 120cm 6 shelf display unit & 100cm 4 shelf display unit

478. 2 Rice cookers & food steamers new

479. 2 Rice cookers & food steamers new

480. 3 Citrus Juicers

481. 5 Indoor TV boosters & 5 colour tv boosters new

482. 3 Clarke electric water pumps

483. Green crate cont var bric a brac

484. Blue crate cont var bric a brac

485. Grey crate cont var bric a brac

486 Green crate cont var bric a brac

487. Red crate cont var bric a brac

488. Janome Decor Excel II 5024 portable electric sewing machine in case

489. Bernina 700 electric sewing machine with lead & foot control in case

490. Janome Decor Excell II 5024 portable electric sewing machine in case

491. Singer portable electric sewing machine with lead & foot pedal

492. Janome Memory Craft 3500 portable electric sewing machine mains lead only plus pb cont cd & other related items

494. Essex Miniature collectable sewing machine

495. Miniature collectable sewing machine

496. Singer electric sewing machine in teak table (opens to work bench & closes to side table)

497. 2 Small cartons cont 24 new wallets

14 DITTO LOTS

504. Pb cont 11 prs of sunglasses & 4 cases

505. Pb cont 11 prs of sunglasses & 4 cases

506. Pb cont 50 var wallets/purses

507. Carton cont 25 var DVDs & 40 CDs

508. Small yellow container cont 8 pink watches, 3 blue watches & 3

509. 2 Lge pbs cont approx 100 var scarves

2 SIMILAR LOTS

512. Pb cont approx 100 var hats & 9 scarves

513. 2 Cabin size cases cont lds clothing

514. 3 Cabin size cases cont lds clothing & some Childrens clothing

515. 2 Cabin size cases red & purple cont lds clothing

516. 2 Black cabin size cases cont gents clothing

517. Red hardshell p a case cont 12 prs of var denim jeans

518. Pb cont 20 ties & 15 belts

519. Pb cont 11 var coats/jackets

2 SIMILAR LOTS

522. Pb cont 4 prs of gents trainers, 1 pr of gents shoes, 13 prs of lds shoes & some beach wear

523. 10 Var rucksacks

524. 10 Var handbags

525. 3 Var rucksacks, 7 shopping bags with aprons

526. Pb cont 14 prs of socks new

527. Jewellery stand cont rows of necklaces, bangles, brooches, rings, earrings, 2 lds wristwatches (C13)

528. Jewellery stand & shelf of similar items

2 SIMILAR LOTS

531. Jewellery stand & shelf mainly necklaces, 2 rings & stone set pendant

532. Beaded box with mirror & various costume jewellery as on shelf (C13)

533.  Lds fur coat with mink collar

534. 2 Persian lamp coats (damage to both)

535. 2 Leather look skirts, 4 garments lds clothing new

536. Camanchi suede trs & 13 garments used clothing

536a. Bundle of 7 var fashion bags

536b. Bundle of 7 var fashion bags

537 Pair of oak Victorian hall chairs in good condition – have been re-upholstered with horsehair

538. Unframed canvas of Al Pacino as Scarface 71x89cm

539. Unframed canvas of Al Pacino as Scarface 71x89cm

540. Stripped oak with tile inset wall mirror 65x86cm in good condition with 1950s lds dressing table set boxed comp – hand mirror, brush & comb & a clothes brush

541. Pair of gilt framed glazed prints paisley design & Asian pattern 44x44cm

542. Gilt glazed framed Merton Parish 1865 ordnance survey map first edition 48x67cm

543. Gilt glazed framed watercolour venetian river 47x57cm

544. Oak framed glazed fire screen with embroidered herons & flowers & unframed print

545. Original BTC Pembridge pendant size 3 but not boxed RRP 1099,00

546. Lge pine framed mirror with one other smaller mirror

547. Pine chest of 3 drawers with 2 drawers over

548. Pine chest of drawers with 3 drawers under

549. Drop leaf dining table with 2 drawers and 4 matching chairs

550. Pine wardrobe with a set of bedside cabinets

551. Set of brass bedside cabinets

552. Black Abode microwave & a bin

553. House hold lot Breville iron/ironing board/lamp/modern coffee table/towel rail/pine shelving etc

554. Bosch fridge/freezer

555. Beko 6kg condenser sensor dryer

556. Beko washing machine

557. Modern double bed frame complete

557a. Modern double bed frame complete

558. Flymo rollermo lawnmower & 230 mini trim Flymo with mains lead suitable for small garden

559. 230w Bosch Rotak 320c lawnmower

560. Electric lawnraker & mains leads plus hosepipe on stand

561. * 12 Umbrellas, 4 walking sticks & fishing rod

562. * Pb cont 33 leather belts

563. * Pb cont hairdryer, var leads & chargers

564. * 2 Car seats, trunki & suit case

565. * 2 Tents & sleeping bag

566. * 2 Childs scooters

567. * Green crate cont bric a brac

568. * Green crate cont bric a brac

569. * Article violin with case

570. * Black p a case cont gents clothing

571. * Blue & black p a case cont lds clothing

572. * Black p a case cont gents clothing

573. * Black p a case cont gents clothing

574. * Pink t/c cont gents clothing

575. * Green p a case cont gents clothing

576. * Pink t/c cont gents clothing

577. * Lpb cont 5 prs of gents trainers, 5 prs of gents shoes, 4 prs of lds trainers, 5 prs of lds shoes & 5 prs of beach shoes

578. * Lady Million in presentation box

579. * Shelf of toiletries as new

580. * 3 Var prints & mirrored jewellery box

581. * Lpb cont var towels & bedding

582. * 5 Var fashion bags

583. * 6 Var rucksacks & a baby harness

584. * Box cont var head rests & box cont 44 scarves, 3 gloves & 43 hats

585. * Black & silver t/c cont gents clothing

586. * black hard shell case cont lds clothing

587. * Pb cont 20 leather belts

588. * Glow indulgent pamper set & box of beautiful bronze new

589. * Green p a case & black p a case cont 40 var scarves & hats

590. * Pb cont var electrical items

591. * 100ml Btl of Lacoste eau de toilette

592. * Pr of Beats headphones with case

593. * Shelf cont btl Valentino & Calvin Klein & var other toiletries

594. * 7 Var coat/jkts

595. * 7 Var coat/jkts

596. * Fishing rod bag cont 7 umbrellas, 2 walking aids & Eddie Baues

597. * Blue t/c cont lds clothing

598. * Blue p a case cont gents clothing

599. * Green & red p a case cont lds clothing

600. * Sachtler tripod

601. * Sachtler tripod

602. * Green t/c cont gents clothing

603. * Blue p a case cont lds clothing

604. * Purple p a case cont gents clothing

605. * Blue t/c cont lds clothing

606. * Black p a case cont lds clothing

607. * Black cabin case & blue cabin case cont lds clothing

608. * 2 Black cabin cases cont gents clothing

609. * Red p a case cont gents clothing

610. * Black leather holdall cont lds clothing

611. * Black & blue p a case cont lds clothing

612. * Blue t/c cont gents clothing

613. * Black t/c cont Childrens clothing

614. * Red p a case cont gents clothing

615. * Blue p a case cont gents clothing

616. * Black p a case cont lds clothing

617. * Black t/c cont lds clothing

618. * Red p a case cont lds clothing

619. * Brown p a case cont gents clothing

620. * Travelite drive wheel chair in carry case & 1 other wheel chair

621. * Travel cot

622. * Travel cot

623. * White & blue Adidas trainers UK8 new

624. * White Fila trainers UK8 new

625. * Pr of green Reebok trainers UK8,5 new

626. * Pr of black & pink Adidas trainers UK6,5, pr red Nike Air Jordans UK6, pr green Nike Airmax UK7,5 as new

627. * Black holdall cont gents clothing

628. * Saloman ski boots with carry case

629. * 4 Beach body boards &

630. * Pb cont 2 prs of white River Island jeans size 36 as new

631. * Kuchen Profi with plate made of marble, bbq hamburger press & btl of Palotas Palinka

632. * Brother compact free arm sewing machine n&b

633. * Globber scooter n&b

634. * Globber scooter n&b

635. * Satin smooth professional double wax heater n&b

636. * Black p a case cont Childrens clothing

637. * Silver t/c cont gents clothing

638. * Black p a case cont gents clothing

639. * Green p a case cont gents clothing

640. * Grey cabin case & black cabin case cont gents clothing

641. * Grey Polo cabin case & red cabin case cont lds clothing

642. * Orange cabin case & red cabin case cont lds clothing

643. * 2 Black cabin cases cont gents clothing

644. * 8 Var coats/jkts

645. * 6 var coats/jkts

* 2 DITTO LOTS

648. * Green crate cont var bric a brac

649. * Black crate cont var toiletries

650. * Blue crate cont var toiletries

651. 5 Prs var lds trs (new/sample)

652. 5 Prs var lds trs (new/sample)

653. 5 Prs var jeans (new/sample)

2 DITTO LOTS

656. 2 Lds coats (new/sample)

657. 5 Var lds skirts (new/sample)

658. 5 Var lds skirts (new/sample)

659. 4 Var lds dresses & lds suede dress & jkt (new/sample)

660. 5 Var lds dresses (new/sample)

661. 5 Var lds tops (new/sample)

4 DITTO LOTS

666. 3 Lds jkts (new/sample)

667. 3 Lds jkts (new/sample)

668. 5 Var lds skirts (new/sample)

669. 4 Prs jeans & 1 skirt (new/sample)

670. 4 Beach type robes (new/sample)

671. 4 Beach type robes (new/sample)

672. 5 Var items of knitwear (new/sample)

673. 5 Var lds dresses (new/sample)

674. 5 Var lds dresses (new/sample)

675. Pb 10 var scarves (new/sample)

676. Pb 10 var scarves (new/sample)

677. Pb pr white leather flat sandals & pr tan leather wedge sandals both size 40 (new & shop soiled soles)

678. Pb pr black leather sandals 3 inch heel new size 40

679. Pb pr suede Farrah court shoes new RRP 150,00 size 37

680. Pb pr suede Felicity court shoes new RRP 140,00 size 41

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

 

 

 

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (20)