hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 18th March 11:00am - 4.45pm

Tuesday 19th March 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 19th MARCH 2019 SALE COMMENCING AT 9.30AM, VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 18TH

FEBRUARY BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE MAKE SURE YOU CHECK ALL YOUR LOTS BEFORE YOU LEAVE THE PREMISES AS MISTAKES CANNOT BE RECTIFIED ONCE YOU HAVE LEFT THE PREMISES

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 20% PLUS VAT.

LOT 1-25 TFL REF: PO

1. * Amazon Kindle Paperwhite in black case

2. * Amazon Kindle Fire

3. * Amazon Kindle Paperwhite in black case

4. * Amazon Kindle Paperwhite in black case

5. * Amazon Kindle touch screen e reader

6. * Amazon Kindle Paperwhite in tree patterned case

7. * Amazon Kindle e reader in purple case

8. * Amazon Kindle Fire

9. * Amazon Kindle Paperwhite in black case

10. * Amazon Kindle Paperwhite in black case

11. * Amazon Kindle Paperwhite in green case

12. * Huawei Mediapad M1 8,0 imei 864218020095439 (sim cover missing)

13. * Samsung Galaxy Tab Pro SM T520 in black case s/n RF2G201H1LV

14. * Samsung Galaxy Tab 3 Lite SM T110 s/n R52GB1ZZZ4W

15. * Asus Zenpad C7,0 model PO1Z (Z170C) s/n G8NPFPOOO374ESL with cable & plug boxed

16. * Dell portable computer -tablet, Venue 8 Pro model T01D (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

 

 

LOT 17-25 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

17. * Amazon Kindle Paperwhite in library print case (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

18. * Amazon Kindle Paperwhite in purple case (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

19. * Amazon Kindle (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

20. * Lenovo TB-8704X dual sim tablet in green floral case imei 1 854115031620181 imei 2 864115031660187 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

21. * iPad A1709 in grey cover & black Targus case s/n DMPVNFRTHPDV (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

22. * iPad A1566 in black case s/n DMPNHJVSG5VW (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

23. * iPad A1954 in gold case s/n F9FX41N4JMXJ (screen cracked) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

24. * iPad A1458 in black case s/n DMRJJ8Q2F182 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

25. * iPad A1823 in red case s/n F9FT800CHP67 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

 

LOT 26-68 REF: SC

LOT 26-47 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

26.  iPad A1474 in black case s/n DQTM9J56FK14 (to be sold as

scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be

reconnected/registered)

27.  iPad A1566 in green cover s/n DMPNN1FKG5VT (to be sold as

scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be

reconnected/registered)

28.  iPad A1475 s/n DMPLP59QFKYC (to be sold as scrap/spares, we do

not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

29.  iPad A1467 s/n DMPNMLSXG5YP (to be sold as scrap/spares, we

do not guarantee the mobile phone/device can be

reconnected/registered)

30.  iPad A1474 in brown case s/n DMPN3YHBFK10 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

31.  iPad A1673 in blue case s/n DMPRJOBEH1MM (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

32.  iPad A1566 s/n DMPRJ7DKG5VY (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

33.  iPad A1566 in blue case s/n DMPQJP34G5VY (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

34.  iPad A1475 in green case with Bluetooth keyboard s/n DMPP28KOF4YH (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

35.  iPad A1566 in grey cover s/n DMPP22LOG5W2 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

36.  iPad A1460 s/n DMPJLDXF18W (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

37.  iPad A1395 s/n DMPGNHD5DFHW (cracked screen) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

38.  iPad A1395 in black case s/n DYTHXZ94DFHW (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

39.  iPad A1396 in lets sail case s/n DLXFJ46FDKNY (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

40.  iPad A1455 in black case s/n F85LJ5YWFPFL (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

41.  iPad A1489 in grey cover s/n DLXMV2JKFCM5 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

42.  iPad A1489 in red case s/n F4KMM3XCFCM5 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

43.  iPhone 7 A1660 s/n DX3X2B54HG6W (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

44.  iPhone 7 A1778 in black Michael Kors case s/n DMPV7039HG7P (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

45.  iPhone 6S A1688 in blue case s/n F189R83DEGRYF (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

46.  iPhone X in black Otterbox case s/n DNPWX4GZJCL6 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

47.  4 iPhones – 2 5S s/n F2LN4OVUFFGG, DV6RX3FQFFG8, 5C s/n C8QMJZ6UGO7P, 6 s/n F6WP2F1BG5MC (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

48.  Samsung Galaxy Trend 2 Lite imei 352473/07/381175/7 & Blackberry Classic 0789 s/n 0742-5903-4562

49.  5 iPhones – 3G s/n 5K9496ZLY7H, 3GS s/n QR14OOHS3NR, 4S s/n DNQHKBYWDTCO, 5 s/n F2LKK2G4DTWD, 6S s/n FFMT8696GRYG

50.  iPad A1432 s/n DMPN46L5FP84

51.  iPad A1458 in black case s/n DMQKCLU3F185

52.  iPod Classic 160gb in perspex case s/n 8K2455PS9ZS

53.  iPod Classic 160gb s/n 8K3419RQ9ZS

54.  iPod Touch 32gb s/n YM841C475BD & yellow iPod Nano 16gb s/n CCQDCDTDDCP9

55.  Amazon Kindle Oasis in black case

56.  Fujifilm Finepix S 14mp digital camera model S4300 in Lowepro case

57.  Bose wireless headphone in purpose made case

58.  Beats Studio headphones in Bose case

59.  Sennheiser PX 100-II headphones in carry pouch

60.  Pb cont 6 prs headphones – pioneer, Lil gadgets (in pouch) & 4 Sony

61.  Fujifilm X100T digital camera

62.  Canon Powershot D10 waterproof digital camera 10m/33ft in Konica case

63.  Sony Cybershot DSC-S980 digital camera & Panasonic Lumix DMC-TZ5 digital camera with lead in Lowepro case

64.  Pb power bank, 2 mobile wifi devices, Sony MP3 player & 5 mobile phones – Switel dual sim imei 1 354345055399076, imei 2 354345055399084, Alcatel One Touch imei 358144060238858, Nokia imei 357256/05/112438/3, Wiko dual sim imei 354784085860818 imei 2 354784085960814 & Blackberry imei 355415058264954 (no back)

 

LOT 65-66 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

65.  Amazon Kindle keyboard (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

66.  iPad A1489 in grey cover & Ted Baker zip case s/n F4KUN6AWFCM5 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

67.  Pb Nintendo DS with Final Fantasy game in case, sml cool bag, Jo Jo Maman Bebe changing mat, pk of cards, Lola and grace tan purse, hat, doll, computer mouse, keyboard case for iPad, video camera charger, lead, device case & boot bag

68.  Pb 32 prs prescription glasses inc Versace & Carolina Lemke, pr prescription sunglasses & 4 prs sunglasses

 

LOT 69-107 REF: PO

69. * Pb 3 prs prescription glasses in cases – Fendi, Ralph Lauren & pr 18kt rolled gold

70. * Ray Ban Justin RB4165 622/5A sunglasses, rubberised black frame, mirrored light brown/gold lens, in case

71. * Ray Ban New Wayfarer RB2132 902 52 sunglasses, tortoise frame, crystal green lens, in case

72. * Ray Ban RB2156 1012/51 sunglasses, black/orange frame, brown lens

73. * Ray Ban RB2140 901 47 Wayfarer sunglasses, black frame, crystal green lens, in case

74. * Ray Ban Clubmaster RB3016 W0366 49 sunglasses, tortoise shell frame, crystal green lens, in case

75. * Ray Ban Clubmaster Double Bridge RB3816 901/58 51 sunglasses, black & gold frame, polarised lens, in case

76. * Cubitts Heathcote sunglasses, beechwood frame

77. * Christian Dior DiorVolute 2F sunglasses, Brown frame, brown lens

78. * Police Warrior S1797 sunglasses, black/silver frame, grey gradient lens

79. * Tiffany & Co TF4104HB 8001/9S sunglasses, black frame, azure gradient blue lens

80. * Persol Typewriter Edition 3108S 24/33 sunglasses, havan frame, brown lens

81. * Oakley Holston 009334-1358 sunglasses, polished clear frame, prizm sapphire lens, in case

82. * Illesteva Porto Cervo sunglasses, black frame, brown lens

83. * Tom Ford Leo TF0336 01V sunglasses, black frame, blue lens

84. * Tom Ford Franklin sunglasses, dark brown frame, brown lens

85. * Chanel 5350 1561/S8 sunglasses, black frame, grey polarised lens in case

86. * Saint Laurent SL161 Slim 002 sunglasses, avana shiy frame, green lens

87. * Dolce & Gabbana DG4270 502/13 sunglasses, havana frame, gradient brown lens

88. * Pb 3 prs sunglasses – Ted Baker (in case), Moschino, Cerutti

89. * Pb 3 prs sunglasses – Oliver Bonus (in Paperchase case), Roberto Cavali, Carolina Lemke

90. * 3 Prs sunglasses – Ralph Lauren, Michael Kors, Timberland

91. * 3 Prs sunglasses – Marshall, Missoni, Hugo Boss

92. * 4 Prs sunglasses – Versace, Guess, Esprit, Timberland

93. * 4 Prs sunglasses – Emporio Armani, Sting, Tahari, Guess

94. * 2 Pbs 40 prs var sunglasses

95. * 2 Pbs 40 prs var sunglasses

96. * 2 Pbs 40 prs var sunglasses

97. * 2 Pbs 40 prs var sunglasses

98. * 2 Pbs 40 prs var sunglasses

99. * 2 Pbs 40 prs var sunglasses

100. * 2 Pbs 40 prs var sunglasses

101. * 2 Pbs 40 prs var sunglasses

102. * 2 Pbs 40 prs var sunglasses

103. * 2 Pbs 40 prs var sunglasses

104. * Pb 23 prs prescription glasses, 10 pr prescription sunglasses, 7 prs var sunglasses, pr clip on sunglasses in case,  2 prs fit over sunglasses, prs safety glasses, 5 prs 3D glasses, pr goggles & 12 empty glasses case

105. * Pb 121 card wallets/pass holders, 2 luggage tags, 8 business card holders, purse, 4 coin purses, 3 wallets, make up bag, travel document wallets & 6 passport holders

106. * Pb 118 card wallets/pass holders, passport case, 3 coin purses, 3 wallets, 6 business card holders & travel document wallet

107. * Pb 150 card wallets/pass holders, 3 passport cases, 4 business card holders, luggage tag, 5 wallets, 9 coin purses & Michael Kors iPhone cases/card wallet on wristlet

 

 

LOT 108-120 REF: SC

108. * Pr Hugo Boss prescription glasses in case & pr Calvin Klein sunglasses in Lacoste cae

109. * Ray Ban RB3530 001/13 sunglasses, gold frame, brown gradient lens, in case

110. * Ray Ban Wayfarer Liteforce RB4195 601/71 52 sunglasses, black frame, green lens, in case

111. * Ray Ban RB3483 001/51 60 sunglasses, gold/tortoise frame, light brown gradient lens, in cae

112. * Pb cont 34 prs prescription glasses inc pr Ray Ban & 2 Prs prescription sunglasses Ray Ban & Prada

113. * 2 Pbs cont 45 prs var sunglasses, some in cases, pr wrap around sunglasses & pr safety glasses

114. * 2 Prs Oakley sunglasses – Scalpel 009095-05, black frame & Sliver 009262-03, matte brown tortoise frame, grey lens

115. * Oakley Holbrook sunglasses 009102-E755, matte olive ink frame, prizm ruby lens

116. * Oakley Fives Squared sunglasses 009238-06, black frame, iridium polarised lens

117. * Prada SPR 010S 55 sunglasses, black frame, grey lens

118. * Ray Ban RB4168 710 Meteor sunglasses, tortoise frame, green lens

119. * Ray Ban 4101 710 Jackie Ohh sunglasses, light havan frame, crystal green lens

120. * Illesteva Hudson sunglasses, havana frame, brown lens

 

LOT 121-126 REF: RW

121. * Amazon Kindle Fire

122. * Amazon Kindle Fire

 

LOT 123-125 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

123. * Amazon Kindle Paperwhite (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

124. * iPad A1567 s/n DMPPGE0EGG5WQ (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

125. * iPhone 6 A1549 s/n F17NL7NFG5MC, Vodafone VFD 300 imei 358356085492431 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered) & iPhone 4S A1387 s/n DX3M22DVFMLD

126. * Nikon D70 digital SLR camera with Sigma 50mm F/2,8 EX DG macro lens, spare battery, lead, lens filter, rainproof cover in purpose made carry bag

 

 

LOT 127-129 REF: SC

127. * Amazon Kindle Fire

128. * Wind Piu Vicini tablet imei 35365070424470 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

129. * Ray Ban RB3320 041/13 High Street sunglasses, silver frame, brown lens, in case

130. * No Lot

 

LOT 131-141 REF: PO

131. * Macbook Pro A1425 C02JF1Z5DR54

132. * Macbook Air A1466 C1MPM41RG944

133. * Macbook Pro A1398 C02RTB30G8WP

134. * Macbook Pro A1278 DX1NQQ4MDTYS

135. * Lenovo Idea Pad 305-151BD s/n MP130K3X

136. * Lenovo X1 Carbon Ultrabook NO SSD s/n R9-0DXX417/05

137. * HP Laptop spares/repair NO MOTHERBOARD

138. * Toshiba Satelite Radius 14 NO SSD in Targus zip pouch bag with charger & mini mouse

139. * Dell Latitude E7270 laptop NO SSD in denim case with 3 mouse  s/n FPRVX2

140. * Dell Latitude E5450 laptop s/n 9845K72

141. * HP Laptop with power lead

 

LOT 142-145 REF: SC

142. * Acer N15QB Chrome laptop spare/repair NO MOTHERBOARD s/n NXG54EK005741129907600

143. * HP Pro Book laptop

144. * Lenovo SL510 Thinkpad laptop s/n LR-8271T11/02

145. * Macbook Pro A1398 s/n C02J101YDKQ5

 

LOT 146-148 REF: RW

 

146. * Pr of Bose bluetooth noise cancelling headphones in zip pouch

147. * Canon 350D digital camera with 18-55mm lens attached in carry bag

148. * Dell Latitude 7280 NO SSD s/n 1VQZTN2

149. * HP Elitebook 820 laptop s/n 6DJGQ11WY8Q32J

150. * Lenovo 80EU laptop s/n CB33892577

151. * Macbook Air A1466 s/n C1MPF5XMG944

152. * Microsoft Surface Pro 256gb 1796 s/n 015665572053

LOT 153-197 REF: SC

153. * Pb cont 3 400ml btls of Lancome Paris

154. * Pb cont 3 400ml btls of Lancome Paris

155. * 90ml Btl YSL Black Opium new but not boxed

156. * 6 250ml Btls of var Victoria Secret fragrance mist

157. * 2 100ml Btls Estee Lauder advanced night repair

158. * 2 100ml Btls Estee Lauder advanced night repair

159. * 100ml Btl Jo Malone cologne new

160. * Pb cont 2 400ml btls of Lancome Paris new & 3 used btls of toiletries

161. * 50mlo Btl of Tom Ford Fucking Fabulous edp new

162. * 2 50ml Btls of Clarins double serum duo complete age control concentrate new

163. * Bose Quiet Comfort Z0I QC20I acoustic noise cancelling headphones with case

164. * RHA headphones MA600I with case

165. * Ray Ban RB3162 sleek gunmetal flight rectangular flex hinged sunglasses used with case

166. * Black Cairn ski helmet with case

167. * 2 Fashion bags & 3 other bags

168. * Bullit 25 tennis racket & Dunlop tennis racket

169. * Grey holdall cont 7 prs of gents trainers & 4 prs of lds shoes

170. * Red t/c cont lds clothing

171. * Grey holdall cont lds clothing

172. * Black p a case cont gents clothing

173. * Black Brics t/c cont mixed clothing

174. * Brown t/c cont African/Asian clothing

175. * Black t/c cont childrens clothing

176. * Red t/c cont gents clothing

177. * Black p a case cont mixed clothing

178. * Spiderman 3 wheel scooter new

179. * Pink Nintendo 3DS with 5 games & power lead

180. * 50ml Btl Accord Chic, 85ml btl Love Bites Rose pour femme, 85ml Laghmans Gold & 50mlo btl Flowerparty & 4 used btls

181. * Pb cont 6 items gents clothing new

182. * Black holdall cont gents clothing

183. * Pb cont 8 items childrens clothing new

184. * Pb cont 8 items childrens clothing new

185. * Grey holdall cont mixed clothing

186. * Crate cont var used toiletries some new

187. * Dell OPtiplex 755 computer tower

188. * Pb cont var leads, Bluetooth keyboard, Xbox controller & adapters

189. * Orange crate cont speakers DVDs var other bric a brac

190. * Black t/c cont lds clothing

191. * Blue t/c cont 5 prs gents shoes & 4 prs trainers

192. * Blue t/c cont 10 prs lds shoes & 3 prs trainers

193. * Black fold up massage bed with carry case

194. * Green crate cont used toiletries

195. * Black & grey t/c cont gents clothing

196. * Blue t/c cont lds clothing

197. * Black p a case cont gents clothing

 

LOT 198-260 REF: PO

198. * Pb costume jewellery

199. * Pb Pandora bangle, Pandora ring (centre stone missing) & silver Links necklace with stone set pendant

200. * Silver fancy hinged bangle, silver link & bead bracelet, silver ring plus silver gilt rings, bracelets odd earrings etc & sml plated 10cl jug

201. * 3 H/M silver bracelets – mariner link, link with heart pendants & chain with stone set disc

202. * 3 H/M silver bracelets – 2 curb link & 1 fetter & 3

203. * Pb 3 prs silver earrings (1 pr new), 5 rings & 15 inch chain

204. * Pb 11 h/m silver stone set rings

205. * 7 New & boxed w/ws incl M&S collection, Mabz, sport watch

206. * L K Bennett 4 row simulated pearl bracelet n&b plus pr of fashion earrings

207. * Thomas Sabo silver hoop earrings n&b plus silver chain bracelet both h/m 925

208. * Cultured pearl lot comp 3 bracelets, necklace (clasp a/f), 2 prs earrings & 2 odd earrings

209. * Tiffany silver chain with key & 2 small heart pendants

210. * Swarovski open heart pendant on chain n&b plus tennis bracelet not new

211. * Tiffany silver ball heart bracelet (clasp a/f)

212. * Pandora blue Timeless Elegance ring n&b

213. * Tiffany & Co silver Return to Tiffany tag bracelet (clasp a/f)

214. * Silver hallmarked bead bracelet

215. * Pandora silver bracelet with 2 charms h/m 925

216. * Pandora silver bracelet with heart clasp h/m 925

217. * Pandora silver bracelet with 6 charms h/m 925

218. * Pandora silver bracelet with heart clasp & 3 charms h/m 925

219. * Pandora silver bracelet with heart clasp & 3 charms h/m 925

220. * Pandora silver bracelet with 7 charms h/m 925

221. * Lds Tissot – T 033210A date w/w on bracelet strap n&b RRP 160,00

222. * 3 Boxed w/w – Furla with broken strap, New Look & fashion watch plus 1 in cellophane

223. * Pb 3 lds Armani w/w – 2 on leather straps AR0413 & AR 1802 ION bracelet strap AR 0747 plus gents watch (no glass)

224. * Pb 3 watches – Casio G Shock, Swatch & Armani with smashed glass – gents

225. * Pb Lacoste watch with no strap & 4 var w/w

226. * 3 Swatch w/ws – 1 gents & 2 lds

227. * 3 Lds Swatch w/ws on bracelet straps

228. * 2 Lds w/ws Tommy Hilfiger & Hoops

229. * 2 Lds w/ws on leather straps – Larsson & Jennings & Jaquet – Droz

230. * Boss gents date w/w 8886 on rubber strap

231. * 3 Lds w/ws on bracelet straps – Accurist & 2 Sekonda

232. * 3 Lds Sekonda w/ws on bracelet straps

233. * 3 Lds DKNY w/ws on bracelet straps

234. * 3 Lds Lorus w/ws on bracelet straps

235. * 2 Lds Seiko w/ws

236. * Gucci lds 3900L w/w on green & red fabric strap (no buckle)

237. * Vivienne Westwood Ravenscroft w/w on bracelet strap

238. * Seiko gents date w/w on bracelet strap 241142

239. * Pb 4 fashion watches – Guess, Ben Sherman etc

240. * Pb 3 gents fashion watches on bracelet straps – Beverley Hills Polo Club, Ben Sherman & Mabz

241. * Larsson & Jennings – the Yacht Week w/w on leather strap

242. * Daniel Wellington Classic E32R1 w/w on black mesh strap

243. * Skagen gents titanium date w/w T233 XLTMN on black mesh strap

244. * Michael Kors MK-2289 chronograph/date w/w on brown leather strap

245. * English Laundry EL7598 navy & rose gold tone w/w on mesh strap

246. * Mondaine SBB CFF FFS Swiss Railways watch 30351 on leather strap

247. * Skagen lds Hagen SKW 2579 w/w – crystal stone hour markers on navy mesh strap

248. * Cluse Minuit gold mesh strap w/w with black face

249. * Pb 14 var w/ws (2 no straps)

250. * Pb 10 var w/ws

* 5 DITTO LOTS

256. * Pb 12 var Fitbits

257. * Pb 12 var Fitbits

258. * 14 Fitbits (not all straps complete)

259. * Pb 15 var vapes lge & sml

260. * Pb 15 var vapes lge & sml

 

 

261. Gents wristwatch Barkers of Kensington Automatic Steel – Centurion white, etonian blue with matching hands, Edwardian silver, high grade tobacco brown strap, open dial functions and case back, minute and 24 house counter seconds hand, counter sun and moon display for night and day, new in presentation box with 5 year warranty RRP 525,00

262. Gents wristwatch Barkers of Kensington Regatta Black – white dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 315,00

263. Gents wristwatch Barkers of Kensington Regatta Black – black dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 315,00

264. Gents wristwatch Barkers of Kensington Entourage – black stainless steel with calendar window, rose gold numerals & hands, quartz battery new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 385,00

265. Gents wristwatch Barkersof Kensington Entourage – black stainless steel with calendar window, steel numerals & hands, quartz battery new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 385,00

266. Gents wristwatch Barkers of Kensington Aero Sport Black – jet black dial with metal indices for easy viewing, each function is individually windowed, three dials in total, watch case is framed with tachymeter top ring, contains 5 crowns, beautifully designed with textured finish for easy touch setting, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date and month features, alarm and chime, stop watch, watch back light function for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 425,00

267. Gents wristwatch Barkers of Kensington Mega Sport Grey – s/steel back, tachymeter bezel, s/steel back, tachymeter bezel, scissor hands, 5 differentiated crowns, quartz battery, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch, back light function for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

267a. Gents wristwatch Barkers of Kensington Turbo Sport – textured white dial, 3 functioning dials individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, moving bezel framing the watch case, 5 crowns with textured finish for easy touch settings, metal/rubber strap, 30m water resistant, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stopwatch & back light for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 425,00

268. Gents chronograph wristwatch Barkers of Kensington Mega Sport Black – s/steel case with tachymeter bezel & orange detail, quartz battery, 3 windowns, 5 crowns, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch & back light for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

269. Gents wristwatch Barkers of Kensington Premier Sport Blue – blue with orange/white detailing 3 functioning dials individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, rotating bezel & 5 classic crowns, 30m water resistant, 12/24 time format, alarm & chime, stop watch & back light for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 455,00

269a. Gents wrist watch Barkers of Kensington Automatic Steel – dial centurion white, indices etonian blue with matching hands, Edwardian silver, high grade tobacco brown strap, open dial functions skeleton case, minute & 24 hour counter second hand, counter sun & moon display for night & day, new in presentation box with 5 year warranty RRP 525,00

270. Gents wristwatch Barkers of Kensington Premier Sport Black – black with orange/white detailing, 3 functions individually windowed, scissor hands, quartz batter, s/steel back, rotating bezel, 5 classic crowns, 30m water resistant, 12/24 time format, day, date & month features, alarm & chime, stop watch & back light function for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 455,00

 

LOT 271-274 REF: SC

271. * iPhone 6 A1586 screen broken s/n F73Q3GZ5G5MV (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

272. * Black Nintendo DS Lite in carry pouch with 7 games

273. * 3 Wristwatches – Casio Dual, lds stone set & Pink lds

274. * 2 W/Ws gents Pull & Bear w/w on brown leather strap & lds s/s strap Festina chronograph w/w

275. * 15 Var pictures in frames & a small wall mirror

276. 2 Drawer filing cabinet

 

LOT 277 REF: PO

277. First Act guitar in black case

278. Large sideboard with 4 cupboards under

279. 110 Wash Ariel professional colour washing powder new

280. No Lot

281. 5 Boxes of Starwars & Back to the Future money boxes

10 DITTO LOTS

292. 5 Boxes of Starwars money boxes

293. 5 Boxes of Starwars money boxes

294. 5 Boxes of Back to the Future money boxes

295. 5 Boxes of Back to the Future & Starwars money boxes

296. 4 Boxes of Back to the Future & Starwars money boxes

297. Shelf cont coffee pot with lid, 3 saucers, 5 tea cups, 2 vegetable dishes by Adams

298. 1950s Vintage kit cabinet with pull out enamel worktop with all original features

299. Sony automatic music sensor stereo cassette deck TC-V30 & 2 black Sony speakers

 

LOT 300-303 REF: PO

300. * Red Trax 18 speed m/b

301. * Silver/red Apollo 18 speed m/b

302. * Silver/blue Venture 18 speed m/b

303. * Orange Mountain Ridge 18 speed m/b

 

LOT 304 REF: SC

304. * Lpb cont var coats/jkts

 

LOT 305-312 REF: PO

305. * Lds Skagen w/w on mesh strap 355 SSS1 on mesh strap

306. * Lds Rotary date w/watch on bracelet strap

307. * Lds Rotary Windsor date w/watch on brown leather strap

308. * Lds Rotary date w/watch LB03497/03 on two tone bracelet strap

309. * Lds Rotary LB 03211 on bracelet strap

310. * Lds Rotary LB02411 w/w on bracelet strap

311. * Olivia Burton date w/w on leather strap

312. * Crocodile & silver hallmarked silver hip flask by JD&S

 

LOT 313-324 REF: SC

313. * Pb 5 w/watches – 3 Casio, 2 Lorus & 1 Adidas

314. * Pb 3 lds fashion w/watches & 1 childs

315. * 3 Boxes cont approx 216 books

* 9 DITTO LOTS

LOT 325-325F REF: SC

325. * Orange & green crate cont bric a brac incl books, pens, soft toys etc

325a. * 5 Var bicycle helmets

325b. * Old vanity set mirror, brush & 1 other brush

325c. * Carena baby walker

325d. * 10ft x 10ft Instant slant canopy in carry case

325e. * Pb cont epilator, clippers & var leads/chargers

325f. * Pb cont extension leads, speaker & var leads/chargers

325g. Swann DVR4 securanet digital video recorder & 2 Swann CCTV cameras with var leads

325h. Wickes 1250w vacuum

325i. Calor propane gas canister & 2 stove burner

325j. Circular glass top table with metal stand & 2 black swivel chairs

325k. Circular glass top table with metal stand & 2 black swivel chairs

325l. 2 Black swivel chairs

 

LOT 326-395 REF: CE

326. Commuter combo headlight & tail light new RRP 109,00

327. Commuter combo headlight & tail light new RRP 109,00

328. 2 Urban 500 bike headlights & Urban 350 bike headlight new

329. VIS 360 helmet headlight & tail light new RRP 89,00

330. 2 VIS 180 bike tail light new

331. Pb cont 7 prs of bicycle gloves RRP 30,00 each

332. Pb cont 7 prs of bicycle gloves RRP 30,00 each

333.  Pb cont 8 prs of gloves RRP 20,00 each

334. Pb cont 8 prs of gloves RRP 20,00 each

335. Pb cont 7 var bicycle accessories, 2 hats & Flux liner shorts size XL new

336. Pb cont 11 Aztec organic disc brake pads RRP 12,00 each

337. Pb cont 14 var Aztec disc brake pads RRP 10,00 each new

338. Pb cont 11 var brake pads RRP 15,00 each

339. Pb cont 11 var brake pads RRP 15,00 each

340. 2 Shimano BL-550 brake lever new

341. 2 Shimano BL-550 brake lever new

342. 2 Shimano front chainwheel new

343. Shimano tap fire STI lever 8 speed right hand, Shimano front chainwheel & brake lever new

344. 2 Shimano hydraulic disc brake new

345. 2 Shimano hydraulic disc brake new

346. 3 Var Shimani shift levers new

347. Front crankset, 2 Shimano shift levers new

348. 2 Shimano front chainwheels new

349. 2 Shimano front chainwheels new

350. 2 Shimano SPD-SL pedals & Shimano SPD pedal new

351. 5 Sets of bicycle pedals

352. Pb Cont 6 Sets of Various bike pedals

353. Pb cont 7 var bicycle pedals new

354. 5 Var Shimano bottom brackets new

355. 3 Shimano rear derailleur RRP 40,00 each new

356. 3 Shimano rear derailleur RRP 40,00 each new

357. 3 Var Shimano front derailleur new

358. 3 Var Shimano front derailleur new

359. 4 Var Shimano cassette sprocket new

360. 4 Var Shimano cassette sprocket new

361. Pb cont 9 var Shimano SPD-SL cleatse new

362. Shelf cont 4 var bike saddles new

363. Pb cont 7 var cartridge bottom brackets new

364. Shelf cont 6 var saddle bags new

365. 2 Kryptonite keeper folding lock new

366. 3 Oxford shackle essential shackle lock new

367. Kryptonite New York d lock, mini u lock & transit h bar

368. Kryptonite New York d lock, mini u lock & transit h bar

369. 3 Var Kryptoflex cable locks & Kryptonte chain lock

370. Pb cont 7 var Infini bike headlights, Polar speed sensor & bike mount plous Polar codence sensor new

371. XLC Pro adjustable seat post RRP 125,00 new

372. Pb cont 14 var bike accessories new

373. Green crate cont var drink btls, 17 composite btl cages & 5 var sport control handlebar tape

374. 2 V Brake & USB communication kits & 16gb Micro SDHC card with adapter new

375. Pb cont 6 var bike multi toosl & 3 Lezyno 3 way bike allen key wrench new

376. 9 Var bike tyres new

377. 11 Var BMX tyres new

378. Pb cont 7 var bike grips & handlebar brackets new

379. Pb cont 10 var bike grips new

380. Pb cont bike mirror, saddlebag, XCR bike grips & bike saddle

381. 2 Madison sunglasses, bike mount for iPhone 4 & packable duffle new

382. 2 Madison sunglasses, bike mount for iPhone 4 & packable duffle new

383. 9 Var bike pumps new

384. Green crate cont 11 mudguard sets new

385. Green crate cont 8 var bike racks new

386. Removable laptop bike bag RRP 60,00 & roll top bike bag RRP 40,00 new

387. 8 Var bike wheels new

388. Bobike baby seat for bicycle new

389. Black & red Adventure Ostro road bicycle with 21 gear RRP 399,00 new

390. Green adventure double shot RRP 449,00 new

391. Grey 21 gear Triton Ridley bike new

392. Black childs push along bike new

393, Green Caribou JR Genesis bike new RRP 449,00

394. 5 Var bike helmets new

395. 5 Var bike helmets new

 

LOT 396-476 REF: PO

396. * 1,5 ltr of Semillon Chardonnay, 75cl btl of Merlot, 75cl btl of Blanco, 75cl btl of Litaliano, 75cl btl of Piespoite Michelsbeg

397. * Clear crate cont 5 cans of Stella, 2 cans of Karpackle, 4 cans of Grolsch, btl of Lambrini & 7 other cans of beer

398. * Pink Nintendo 3DS no games

399. * Green Nintendo 3DS no games

400. * Black Nintendo DL XL no games

401. * Blue Nintendo 3DS XL no games

402. * White/red Nintendo 2DS no games

403. * Blue Nintendo 2DS no games

404. * White Nintendo 2DS no games

405. * Pink Nintendo DS Lite no games

406. * Green Nintendo 3Ds no games

407. * Black Nintendo DL Lite no games

408. * Black Nintendo DSI XL no games

409. * Black Nintendo DSI no games

410. * Red Nintendo DS Lite with case no games

411. * Black & blue Nintendo 2DS XL no games

412. * Black Nintendo DS lite with case no games

413. * Blue game case cont 26 DS games

414. * Jocca 5 in 1 wet & dry epilation set new & travel hair dryer

415. * Braun exact fit 3 upper arm blood pressure monitor new & Oral B Pro 2 new

416. * Yaxun 702 hot air gun and soldering 2-1 SMD

417. * Makita hammer drill not battery & Bosch Zamo digital laser measure

418. * Parkside PSTK 800 A1 jigsaw

419. * Makita router & 350w jigsaw

420. * Magnusson screwdriver set 12 pces & moisture meter new

421. * T M 8000 data overview tait communication s/n 20509777

* 3 DITTO LOTS

425. * Yellow crate cont var hand tools

426. * Yellow crate cont var hand tools

427. * Pr of black/red & green Jordans size UK8,5 RRP 160,00 new

428. * Pr of grey Jordans size UK 9,5 new

429. * Valencia guitar s/n 27505298 with carry case

430. * Rocket music guitar model no XFZ01CN

431. * 3 Var snooker cues with cases

432. * Pb cont 10 var aftershaves/perfumes

433. * Shelf cont 5 var bicycle helmets

434. * Shelf cont 5 var bicycle helmets

435. * Shelf cont 6 var bicycle helmets

436. * Shelf cont 6 var bicycle helmets

437. * 3 Var motorcycle helmets, 2 HJC helmets & MYX helmet

438. * Black/red Wilson tennis holdall cont 2 Head rackets, 2 Wilson rackets & 7 tennis balls

439. * Shelf cont 3 Var Tennis rackets - 2 Head Rackets, 1 Babolat racket, 1 Dunlop Squash racket & a set of wilson tennis balls

440. * Quechua 3 man tent

441. * 2 Prs of childrens roller skates

442. * Pb cont 15 var footballs

443. * Dyson City DC26 vacuum cleaner incomplete

444. * Trombone in black carry case

445. * Lge pb cont work related items – 23 hi vis vests, 6 hard hats, 2 prs of work boots, work gloves & safety goggles

446. * Shelf cont 5 prs of used football boots

* 6 SIMILAR LOTS

453. * Pb cont 10 prs of shinpads, 1 pr of goalkeeping gloves, 18 swimming hats, 22 prs of swimming goggles

454. * Shelf cont 2 prs of football boots, 2 prs of Adidas sports footwear

455. * Bluesventy wet suit used but in good condition

456. * Pb karate suit with green belt, karate mits, shin protectors & knee wraps

457. * Pb cont 2 cricket bats, one set of cricket stumps, pr of Slazenger cricket gloves & pads, pr of goalkeeping gloves, weight lifting belt, Slazenger  holdall, Go C3 golf club, 3 football boot cases & Yoga mat

458. * Orange crate cont used toiletries

459. * Green crate cont used deodorant

460. * Pronomic microphone stand

461. * Block Rocker Bluetooth portable sound system

462. * 12 Channel Kudos mixing desk

463. * Shelf cont Hitachi surround sound system & a pb cont leads

464. * 2 Dell monitors – 19 & 20 inch

465. * Tail cutter, DeWalt battery charger no battery & pr electric scales

466. * 24 Inch Bush smart TV with DVD player & remote n&b

467. * Black GHD hair straighteners used

468. * Black GHD hair straighteners used

469. * Black GHD hair straighteners in black GHD case used

470. * Pb cont 19 var electric shavers

471. * Black GHD hair straighteners

472. * Pb vont 4 hair dryers & 4 electric toothbrushes

473. * Pb cont 3 prs of hair straighteners, 3 prs of curling wands & hairdressers pouch cont scissors

474. * Wooden portable jewellery box cont var body piercings

475. * Blue crate cont approx 80 var vinyl records

476. * Shelf cont 12 var chefs knives used

477.  Brown p a case cont lds clothing

478.  Black hard shell  p a case cont gents clothing

479.  Black cabin size p a case cont childrens clothing

480.  Lge pb cont 70 var scarves & 40 hats

481.  Grey hard shell p a case cont 13 prs of lds shoes, 3 prs of gent

trainers, 1 pr of gents shoes & 2 prs of childrens footwear

482.  Shelf cont 31 var hardback books & 11 var sml pictures in frames

482a. Lge pb cont 5 prs of childrens trainers, 2 prs gents trainers, 3 prs gents shoes, 6 prs lds shoes, pr lds trainers & 2 var beach shoes

482b. Pb cont 8 var fashion watches & 5 var fashion bangles

483. No Lot

484. No Lot

485. No Lot

486. Pb cont 10 blue with black collar childrens polo t shirts size 92 new

487. Pb cont 10 blue with black collar childrens polo t shirts size 92 new

488. Pb cont 9 pink lds round neck jumper size M new

489. Pb cont 10 pink lds round neck jumper size M new

490. Pb cont 11 black/silver mount hood beanie hats new

3 DITTO LOTS

494. Shelf cont 9 lds sleeveless dresses colour – peach blossom new (sample on rail)

495. Pb cont 14 Itech selfies built in remote able telescopic arm kit n&b

496. Pb cont 14 Itech selfies built in remote able telescopic arm kit n&b

497. 2 Prs brown safety footwear size 45 new

498. Pr grey safety footwear size 45 new & pr Pro Safety black/grey work footwear size 39 new

499. 2 Prs of Pro Safety work footwear size 39 new

500. Pb cont 4 prs black lds ankle boots new var sizes

501. 3 Prs lds black patterned trainers & 3 prs black lds ankle boots var sizes new

502. Carton cont 13 prs white jelly sandals new

503. Carton cont 10 prs black jelly sandals new

504. Carton cont 9 prs lds Atmosphere ballerina espadrilles new RRP 12,00

505. Carton cont 10 prs lds Atmosphere ballerina espadrilles new RRP 12,00

506. Nintendo Wii with leads, controllers, 10 var games & 5 Xbox 360 games

507. Blue Armani Jeans size 36W 32L new (back rail)

508. Blue/white Converse All Star UK 3 n&b

509. Blue/white Converse All Star UK5 n&b

510. 2 Marvel Avengers wash and play sets, Star Wars bath and body wash, Mickey Mouse egg cup & 2 toy cars

511. Shelf cont 8 var bath sets & a childs colour changing nail polish all new

512. Carton cont 12kg vinyl dumbbell free weight set

513. Crayola childs storage box cont var books & DVDs plus pr of football boots

514. 2 in 1 Bold Professional 110 washes

515. 2 5l Comfort Professional 45

516. 2 5l Fairy Lemon fairy liquid

517. 2 Packs of 6 Beechams cold & flu hot lemon & honey

518. Pack of 120 Pampers nappies

519. 45 Cushelle quilted toilet tissue

 

LOT 520 REF: SC

520. * Panasonci DVD player, 2 Panasonic speakers & subwoofer

520a. * Lpb cont 10 prs gents shoes, 7 prs trainers

520b. * Lpb cont 8 prs lds trainers & 9 prs childrens footwear

520c. * Lpb cont 22 prs lds shoes

LOT 521-615 REF: XP

521. * 70cl Btl of Woodfor Reserve bourbon whiskey

522. * 70cl Btl of Gentleman Jack Tennessee whiskey

* 3 DITTO LOTS

526. * 70cl Btl of Caorunn Gin

527. * 70cl Btl of Portobello Road gin & 70ml btl WKD blue

528. * 100cl Btl Russian Standard vodka

529. * 70cl Btl of Red Label whiskey & 70cl btl of Smirnoff vodka

530. * 1l Btl of Smirnoff vodka

* 2 DITTO LOTS

533. * 1l Btl of Absolute vodka

534. * 70cl Btl of pineapple Ciroc vodka

535. * 100cl Btle of Lambs Navy rum

536. * 1l Btl of Jim Beam whiskey

537. * 70cl Btl Opiho oriental spiced gin & 70mlo btl of WKD blue

538. * 750ml Btle of champagne Dom Perignon Vintage 2006

539. * 2 75cl Btls Prosecco, 75cl btl Freixenet Prosecco & 750ml Pink Moscato

540. * 2 75cl Btls Pionniers champagne, 75cl btl Pinot Grigio, 750mlo btl Campo Viejo & btl of Cabernet Sauvignon

541. * 20 Cans Strongbow cider

542. * Green rate cont 10 x 330ml btl Corona Export, 4 500ml btls Henry Weston vintage cider & 5 var other bottled beer

543. * Yellow crate cont 9 440ml cans of Carling larger, 6 440ml cans Fosters, 8 var other cans of beers & 1 can Strongbow cider

544. * Grey crate cont 2 20cl btls Prosecco Doc Brut, 187ml btl Chardonnay wine, 3 250ml cans Gordons Pink gin & tonic & car sweets

545. * Yellow crate 6 100g Nescaffe Original, 2 200g M&S gold coffee, 2 250g Lavazza Rossa ground coffee, 3 Fairy all in 1 dishwasher capsules, 8 var dog food & tin of marcel

546. * Optimum Nutrition gold standard 100 percent Whey 4,54 kg delicious strawberry flavour

547. * USN muscle fuel anabolic strawvberry 2000g powder x 2 & USN B4 bomb extreme 300g cherry bomb

548. * Optimum Nutrition serious mass 5,4kg powder & USN B4 bomb extreme 300g cherry bomb flavour

549. * USN muscle fuel anabolic strawberry 2000g powder & Optimum Nutrition gold standard 100 percent Whey 908g vanilla flavour

550. * 10 Var rucksacks

551. * 10 Var rucksacks

552. * 7 Var rucksacks & 3 var holdalls

553. * 9 Var lds fashion bags

554. * 6 Var gents fashion bags

555. * Pb cont 11 var gents trainers

* 2 SIMILAR LOTS

558. * Pb cont 7 prs lds trainers, 4 prs childrens trainers & 5 prs beech shoes

559. * 4 Prs gents boots, pr lds boots, 3 prs gents shoes, 6 prs lds shoes & pr of slippers

560. * Lge pb cont 10 var  jkts/coats

* 5 SIMILAR LOTS

566. * Lge pb cont 8 var jkts/coats

567. * Black reversible XL junior North Face coat

568. * 6 Prs of var wellington boots as new/new

569. * 6 Prs of var wellington boots as new/new

570. * HP Officejet 200 mobile printer

571. * 30-50 inch plasma/LCD mount in box

572. * 1 15 Inch wheel & 16 inch wheel (car) n&b

573. * Green crate cont var car parts, light switch, oil filters, prake pad kit etc

574. * Green crate cont var car parts, fuel filters, Bosch oil filter, Hindhead part, air filters etc

575. * Grey crate cont var car parts, fuel filters, air filters & var other car parts

576. * Pb cont 20 long last 32w Lumen light bulbs RRP 5,99 each

* 5 DITTO LOTS

582. * Pb cont 10 long last 32w Lument light bulbs RRP 5,99 each

583. * 2 Cartons cont fluorescent lamps u shaped 36w/835 white, 21 lights

584. * Portable gas stove & Kemot soldering iron in grey carry case

585. * White L52 motorcycle helmet

586. * 5l Persil non bio 67 washes & 5l comfort

587. * Pb cont 20 Motorola surveillance kits n&b

* 2 DITTO LOTS

590. * Pb cont 10 Motorola surveillance kits n&b

591. * Pb cont 38 wallets & 8 purses

592. * Pb cont 38 wallets & 8 purses

593. * Pb cont 100 var mobile phone covers & other device covers

594. * Haverhill petrol generator

595. * LS45 Mountfield petrol lawnmower

596. * Numatic International polishing machine

597. * Telescopic 13 tred ladder, 2 parts for strimmers & Easyline 4 wheeled paint applicator

598. * Fisher Price baby rocker

599. * 3 Var water cooler

600. * Collapsible stretcher in silver case

601. * Shelf cont 3 martial art weapons

602. * Husqvarna 545 chainsaw

603. * Green crate cont var electrical items, speakers, sky box, extension leads, holy bible etc

604. * Pb cont 20 packs of gas & sout caps

605. * Weircliffe compact degausser

606. * 5 Pks of Benson & Hedges blue

607. * 2 Pks of John Players Special, 2 pks of Mayfair king size & pk of Sovereign

608. * 5 Pks of Amber Leaf Original incl cigarette papers

609. * 6 Pks of Amber Leaf Original incl cigarette papers

610. * 5 Pks of Amber Leaf Original incl cigarette papers & 30g Cutters Choice Original

611. * Dior Fahrenheit 3 pce gift set for men

612. * Shelf cont new toiletries, Kukui cream, baby wipes, No7 for men, Dove hand wash etc

613. * Lge pb cont 18 var rucksacks, holdalls etc

614. * 10 Var handbags/side bags

615. * 3 Motorbikes scrap/spares

 

LOT 616-730 REF: SC

616. * Green t/c cont gents clothing

617. * Brown t/c cont lds clothing

618. * Black p a case cont gents clothing

619. * Silver t/c cont gents clothing

620. * Red t/c cont gents clothing

621. * Black holdall cont lds clothing

622. * Black & grey holdall cont gents clothing

623. * Brown holdall cont gents clothing

624. * Black holdall cont gents clothing

625. * Black holdall cont gents clothing

626. * Black holdall cont gents clothing

627. * Blue Lacoste holdall cont gents clothing

628. * Green p a case cont gents clothing

629. * Black holdall cont gents clothing

630. * Black holdall cont gents clothing

631. * Black holdall cont gents clothing

632. * Black t/c cont gents clothing

633. * Black p a case cont gents clothing

634. * Blue t/c cont gents clothing

635. * Grey p a case cont gents clothing

636. * Black t/c cont lds clothing

637. * Green & black holdall cont lds clothing

638. * Black t/c cont lds clothing

639. * Brown holdall cont lds clothing

640. * Black t/c cont gents clothing

641. * Black t/c cont gents clothing

642. * Grey t/c cont childrens clothing

643. * Black t/c cont gents clothing

644. * Black holdall cont mixed clothing

645. * Black holdall cont gents/lds clothing

646. * Blue holdall cont lds/childrens clothing

647. * Blue holdall cont lds clothing

648. * Black t/c cont childrens clothing

649. * Blue p a case cont childrens clothing

650. * Red hard shell p a case cont lds clothing

651. * Brown hard shell p a case cont lds clothing

652. * Black case cont childrens clothing

653. * Red cabin case cont childrens clothing

654. * Black & white striped holdall cont lds clothing

655. * Black p a case cont lds clothing

656. * Blue p a case cont gents clothing

657. * Black p a case cont gents clothing

658. * Brown p a case cont gents clothing

659. * Blue hard shell case cont lds clothing

660. * Black p a case cont gents clothing

661. * Green hard shell case cont gents clothing

662. * Black/red case cont gents clothing

663. * Blue p a case cont mixed clothing

664. * Grey p a case cont gents clothing

665. * Red p a case cont gents clothing

666. * Blue p a case cont lds clothing

667. * Grey hardshell case cont gents clothing

668. * Black p a case cont gents clothing

669. * Green p a case cont gents clothing

670. * Black p a case cont gents clothing

671. * Black p a case cont childrens/lds clothing

672. * Pink hard shell case cont lds clothing

673. * Red p a case cont African/Asian clothing

674. * 4 50ml Clearly corrective dark spot solution n&b (C13)

* 3 DITTO LOTS

678. * 2 Armani 30ml foundation n&b (C13)

* 2 DITTO LOTS

681. * Bleau de Chanel 100m edt spray n&b (C13)

682. * Bleau de Chanel 100m edt spray n&b (C13)

683. * No 5 L Eau Chanel 100ml edt n&b (C13)

684. * No 5 L Eau Chanel 100ml edt n&b (C13)

685. * 2 Givency mat finish loose powder 42oz n&b (C13)

* 2 DITTO LOTS

688. * Pb Armani lipstick n&b (C13)

689. * Pb 3 Lancombe 400ml Tonique confort (C13)

* 3 DITTO LOTS

693. * Estee Lauder advanced night repair 100ml duo n&b (C13)

694. * Estee Lauder advanced night repair 100ml duo n&b (C13)

695. * Pb 4 Victoria Secret 250mlo spray new (C13)

696. * Pb 3 Victoria Secret 250ml spray & 1 Yves Rocher 50ml Cuir Vetiver new

697. * Shelf 12 inch Korean museum decorated plate, 6 coffee cups on saucers, pk gilt spoons, candle holder, flower basket, tissue box, mortar & pessel, canvas rolled in tube – oil

698. * Orange crate of toys, bric a brac, souvenirs some new

699. * Pb Playstation 3 consul with USA mains lead, HDMI cable, 2 controllers & 2 games – FIFA 12 & Shift

700. * Small Nintendo Wii consul WUP 010 (USA) controller USA mains lead (C4)

701. * Nintendo 32gb Wii consul WUP 101 (02) USA mains lead, 4 controllers & 2 other leads (C4)

702. * Pb portable Brandt DVD player with mains & car leads plus remote in carry case & childs Storio 3 Vtech consol (C4)

703. * Pb Rowenta hair straighteners, curling wand (both USA lead) & 5 electric toothbrushes (C4)

704. * Pb Sainsbury steam iron new, Avis garment steamer, de bobbler & 2 lds facial aids (C4)

705. * Philips hair trimmer with mains lead (Europe plug), 5 attach comb scissors in hard case plus 1 other Philips, Braun, Tesco & Gemei hair trimmers

706. * Pb 7 var electric shavers, nose & ear trimmer, plus blue travel bag with Philips series 5000 shaver with adaptable head & travel plug (C4)

707. * Pb sets of headphones – Skullcandy, Turtle Beach & 2 other all with leads (C4)

708. * Pb var leads/ chargers, travel adaptor, 3 portable chargers, Logitech wireless mouse, 2 new Lexpro flashlights & part of Ellinchrom photographers hood (C4)

709. * Pr of Kerrts jodphurs new in carrier bag size MED (C4)

710. * Pb 10 var gents clothing garments new

* 2 DITTO LOTS

713. * Pb 10 var lds clothing garments new

714. * Pb 7 var gents clothing garments new

715. * Pb 10 var childrens garments new

716. * Pb cont 8 genrts high street clothing new

717. * Pb cont 30 items of underwear, socks, briefs etc

718. * Shelf cont 8 Asian garments

719. * Green crate cont used toiletries

720. * Black crate cont used toiletries

721. * Orange crate cont used toiletries

722. * Shelf cont new toiletries – soap, body wash, baby wipes, toothbrushes, toothpaste, var make up etc

723. * Shelf cont new toiletries – soap, body wash, baby wipes, toothbrushes, toothpaste, var make up etc]

724. * Lge pb cont used towels

725. * Lge pb cont throws & some towels

726. * Lge pb cont 10 var coats/jkts

727. * Black crate & grey crate cont var toys

728. * 7 Var edp n&b

729. * 6 Var edt/edp n&b

730. * 7 Var Eastern glass perfume pots & 2 other tubs similar

730a. * 51 Various Vinyl records/Lps

 

LOT 731- 863 REF: PO

731. * Pb 16 individual & multipacks of underwear – bras, briefs, boxers, vests plus 5 packs tights & 1 plastic poncho all new

732. * Pb 13 multipacks socks, 14 single pairs, pack of 3 girls Next tights 11yrs, lds briefs, 2 pr stockings, pk leggings & footies new

733. * Pb 5 gents shirts new

734. * Pb 5 gents shirs new

735. * T M Lewin slimfit & Haines & Bonner tailored fit both 15,5 neck shirts

736. * Guthrie & Valentine white dress shirt 16,5, plus 3 other shirts new

737. * Pb 10 var items gents high st clothing

738. * Pb 10 var items gents high st clothing

739. * Pb 10 var lds high st garments new

740. * Pb 9 var lds high st garments new

741. * Pb 9 var lds high st garments new

742. * Pb 5 gents & 3 lds new clothing garments

743. * Pb 7 items older childrens schoolwear – skirts, shirts etc new

744. * Pb 10 childrens high st clothing new

745. * Pb childs fancy dress outfit & 12 high st garments new

746. * 5 Var gents trs/jeans (rail)

747. * 5 Var gents trs/jeans (rail)

748. * 6 Var gents tops/jumpers (rail)

* 2 DITTO LOTS

751. * Gents jumper, rugby top & shirt new

752. * 4 Gents shirts new

753. * 5 Var prs lds trs new

754. * 4 Prs lds trs & 1 skirt new

755. * 6 Var lds tops new

756. * 6 Var lds tops new

757. * 6 Var lds knitwear new

758. * 2 lds Eastern robes & 4 Kaftans new

759. * 5 Var lds dresses new

760. * 5 Var lds dresses new

761. * 3 Lds jumpsuits (2 are Halloween) & 3 lds tops new

762. * Kenzo t shirt XS & 3 items Juicy Couture – velour jkt, trs plus t shirt new

763. * Zara gent shirt & 4 var lds tops new

764. * 5 Var lds bls/tops new

765. * 3 Lds jmps & 2 sweat tops new

766. * Baby padded all in one winter suit, 2 childrens jkts & sweat top new

767. * 2 Lds jkt, Fleece & gents jkt new

768. * Hugo Boss Woman Extreme edp 100ml n&b

769. * Miss Dior 100ml edp n&b

770. * Paco Rabanne 1 Million edt 100ml n&b

771. * Paco Rabanne Lady Million edp 80ml n&b

772. * Paco Rabanne 1 Million edt 100mlo n&b

773. * Jo Malone 100ml Pomegranate Noir cologne n&b

774. * Versace The Dreamer 100ml edt spray n&b

775. * Burberry Brit Rhythm 90ml

776. * Ted Baker XO gift set for him, Zara Wend edt 100ml & Dark Soul 100ml edt all n&b

777. * 2 Gift sets Sara Jessica Parker & Victoria Secret n&b

778. * 2 Iman Black 100ml edt & 1 Zenith edp spray 100ml

779. * Illamasqua Freak Scarab edp 75ml n&b

780. * 100ml EDT & Rebul Dark Spice cologne for men & 50ml fragrance sticks

781. * Escentric Molecules 100mlo edt & Harmain Farasha perfume oil 12ml n&b

782. * Pr black Geox Respira lds trainers UK4 new

783. * Pr brown Ecco lds boots size UK6 new

784. * Pr white Converse All stars gents size UK7,5 new

785. * Pr white Nike Air Force 1 UK6 new

786. * Pr black shoe for crews trainers gents size UK8 new

787. * Pr Aldo lds high heels UK4,5 new

788. * Pr Aldo lds high heels unsized new

789. * Pr white glo lds trainers size 38 & pr blue Clarks Stomps childrens trainers size UK12 new

790. * Pr black Clarks lds ankle boots size UK4,5 new

791. * Pr white Clarkes trainers UK size 5,5 new

792. * 3 Prs work safety boots new

793. * Pr brown Mulan Tea lds shoes size 41 & pr nude leather Dune lds shoes size 37 both new

794. * Pr black Dolcis high heels size 8 & pr brown Clarkes gents shoes UK7 both new

795. * Pr black lds high heels size 37 & pr beige lds high heels size 5 both new

796. * Pb cont 5 prs of Doolly lds shoes new

797. * Pb cont 5 prs of Doolly lds shoes new

798. * Pb cont pr childrens boots, pr white lds hi top trainers, pr lds New Look high heels & pr black lds shoes all new

799. * Pb cont white gents Slazenger trainers, pr brown gents shoes, pr black lds New Look ankle boots, pr black childrens shoes, pr of slippers & pr babies trainers new

800. * 4 Prs Adidas football boots & pr Nike

801. * Orange crate cont var work tools

802. * Green/black carry case cont Hitachi rotary hammer drill

803.l Green carry case cont Makita 18v drill with 3 batteries & charger

804. * Green carry case cont Makita 110v jigsaw

805. * Black carry case cont Tacwise master nailer

806. * Grey carry case cont Dremmel trio jigsaw

807. * Red carry case cont electric planer

808. * Grey case cont socket set & black Guild carry case cont var hand tools inc screwdrivers, hammer, spanners etc

809. * Black/blue carry bag cont Erbauer 160w detail sander

810. * Parkside 230v jigsaw

811. * Ryobi hammer drill 14,4w with charger & Eneger 200w multi cutter

812. * Green crate cont approx 80 var 6 inch records

813. * Black carry case cont Hamma tripod

814. * 2 Xbox 360 with some leads

815. * Playstation One, 2 Nintendo Wii & Playstation 3 with some leads

816. * 2 Xbox 360 with some leads & 1 controller

817. * Playstation 3 with no leads

818. * Sanitas inhaleador boxed not new

819. * Pr Sennheiser headphones & pr Sony wired headphones

820. * Pr white Dr Dre Beats in purpose case

821. * Pr black Dr Dre Solo Beats in purpose cases

822. * Pr black Dr Dre Studio wireless beats

823. * Quiet Comfort 35 wireless headphones II silver

824. * Black Bose Quiet comfort 35 headphones

825. * Black Bose Quiet comfort 35 headphones

826. * Bose Quiet Comfort 15 acoustic noise cancelling headphones

827. * Headphones ASRJ WT-01 detachable cable eco friendly over ear headphones

828. * Pb cont II pr of Turtle Beech headphones, Sony headphones & 2 other prs headphones

829. * Pb cont pr Marshall headphones, pr Sony headphones & 2 other prs headphones

830. * Pb cont pr JVC headphones, pr Philips headphones & 2 others

831. * Hans Thomann double ear intercom headset n&b, Silver Crest rotary shaver n&b & Wahl colour pro corded hair dipper boxed not new

832. * Nikon Coolpix W100 waterproof digital camera 13,2 mp white in carry case

833. * Samsung PL 211 14mp digital compact camera blue

834. * Nikon Coolpix L340 digital camera black

835. * Fujifilm X70 cracked screen

836. * Fujifilm Instax 100 in carry case

837. * Nikon Coolpix S7000 digital camera & Vivitar digital still camera

838. * Go Xtreme Pioneer action camera

839. * Go Pro Hero 6 black

840. * Pb cont 20 var sizes power bank

* 7 SIMILAR LOTS

848. * Pb cont 16 var size power banks

849. * Pb cont 2 hair dryers & Pr of GHD hair straignteners

850. * Minota 700i camera AF 28-80

851. * Pb cont 3 curling wands & 2 hair straighteners

852. * Pb cont 2 curling wands & 3 prs of hair straighteners

853. * Pb cont var laptop leads & chargers

854. * Pb cont 5 var speakers

* 4 SIMILAR LOTS

859. * Pb cont var leads/chargers

860. * Pb 3 EE wifi hubs & Glocas Me 4G wireless date terminal

861. * Mini speaker model 106 boxed not new & Mavvi sml black Bluetooth speaker n&b

862. * Urban Outfitters Bluetooth speaker n&b & Hawaii 1,0 wireless speaker n&b

863. * Anker soundcore speaker n&b & Charge 8 portable wireless speaker

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (10)