hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 17th September 11:00am - 4.00pm

Tuesday 18th September 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 18th SEPTEMBER 2018 SALE COMMENCING AT 9.30AM, VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 17th SEPTEMBER BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE MAKE SURE YOU CHECK ALL YOUR LOTS BEFORE YOU LEAVE THE PREMISES AS MISTAKES CANNOT BE RECTIFIED ONCE YOU HAVE LEFT THE PREMISES

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 20% PLUS VAT.

LOT 1-23

WE DO NOT GUARANTEE ANY MOBILE DEVICE WILL/CAN BE CONNECTED BY AN AIRTIME SUPPLIER

1. Sony Xperia 23 35163707050025 n&b

2. Silver iPhone 6 Plus 64gb 359249067640086

3. Vodafone Smart 4 Turbo 356602065791546 n&b

4. Vodafone Smart 4 Power 352093061711619

5. LG G4 mobile phone 359872-06-577161-9 n&b

6. LG G4 mobile phone 359872-06-577920-8 n&b

7. HTC One Mini 2 351574069008281 n&b

8. Sony Xperia 23 Compact 35986406-679521-8 n&b

9. Sony Xperia 25 Compact 35428207-172003-7 n&b

10. Sony Xperia 23 Compact 35765206-611999-8 n&b

11. Sony Xperia 23 Compact 35765206-542453-0 n&b

12. Sony Xperia 23 Compact 35765206-910437-7 n&b

13. Sony Xperia 23 Compact 35163707-148410-3 n&b

14. Sony Xperia 23 Compact 35986406-679433-6 n&b

15. Sony Xperia 23 Tablet Compact 35604706-093060-0 n&b

16. Apple iPad Mini 3 16gb 355893060843413 n&b

17. Microsoft Lumia 650 mobile phone 358897070669574

 

LOT 18-19 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

18. iPhone 6 352068064566368 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

19. iPhone 5S 3586840757454091 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

20. Amazon Kindle mod no SY69JL in case

21. Amazon Kindle mod no D01100 in case

22. HP 620 laptop in Puma case

 

LOT 23 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

23. iPad A1396 012803008239348 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

24. Clear crate of assorted laptop cases & covers, iPad/tablet & e-reader cases etc

25. Carton of assorted phone cases & covers, some e-reader/tablet cases

26. Pb of Apple laptop charger & var other Apple leads

27. Pb of 4 Dell laptop chargers

28. Pb of 2 Sony & 2 Toshiba laptop chargers

29. Pb of 4 var laptop chargers

30. Pb of 4 Lenovo chargers

31. Pb of var leads, chargers & adaptors etc

 

LOT 32 REF: SC

32. * Nikon AF-S Nikkor 24-70mm digital zoom lens in pouch & 2 camera components Mamiya RZ67 & RZ67 Pro II both in pouches

 

LOT 33 REF: SU

33. Elonex webbook notebook laptop, Dell floppy drive, Freecom external hard drive & 1 other HDD

LOT 34-36 REF: YP

34. * Sony Nex-5 HD 14mp digital camera with SEL1855 interchangeable lens fitted (no battery)

35. * Sony Nex-7 HD 24mp digital camera with SEL1855 interchangeable lens fitted with neck strap in Sony carry bag

36. * Sony Vaio SVE171C11M laptop with Sony Vaio laptop bag s/n 545111330003080 NO HDD

LOT 37-40 REF: SC

37. * Pb cont 8 var Nokia mobile phones

38. * Pb cont 11 var Samsung mobile phones

39. * Pb cont 13 var Nokia mobile phones

40. * Pb cont 10 var mobile phones

LOT 41-120 REF: BM

41. * Apple MacBook Pro A1229 s/n W8743M7X94

42. * Apple MacBook Pro A1297 s/n C02CR193DC7C

43. * Apple A1407 27 inch HD monitor s/n C02P72V8F2GC

44. * Apple A1802 HD monitor cinema display s/n 2A7402URXMN

45. * Apple A1802 HD monitor cinema display s/n 2A501ZOPKL

46. * Apple A1802 HD monitor cinema display s/n 2A627OZ2UGO

47. * Apple A1802 HD monitor cinema display no s/n

48. * Dell Latitude D410 PP065 laptop s/n JHY082J

49. * Boxed Samsung 3D Active Glasses SSG-2200KR/XL & unboxed Xbox360 kinnect sensor

50. * Sony DSC-F717 digital camera with strap

51. * Sony DSC-F717 digital camera with strap

52. * Panasonic FZ40 digital camera in carry pouch

53. * Sony DCR-HC24E camcorder in carry bag with leads, booklets & spare cassette tapes

54. * Boxed not new Ultra Series Flip digital video recorder F260B-UK

55. * Samsung Galaxy Gear watch boxed not new with booklet & cradle s/n RF2D90VKZKZ

56. * Sony Cybershot 5,1 DCS-P120 digital camera booklet etc

57. * Samsung NX100 20mp smart digital camera boxed not new with leads, charger etc

58. * Samsung HMX-F90 digital camcorder with BRM-D7 remote

59. * Samsung HMX-S15BP/XEU digital camcorder with BRM-D7 remote

60. * Samsung NX11 digital camcorder s/n 8523C10BB00170E

61. * White Samsung Galaxy EK-GC100 smart digital camera s/n RV1D12JCCMA

62. * White Samsung Galaxy EK-GC100 smart digital camera s/n RV1D12JCALN

63. * White Samsung Galaxy EK-GC100 smart digital camera s/n RV1D12JCKYM

64. * Samsung Galaxy Nexus Google phone GT19250 351554052812733

65. * Samsung Galaxy Nexus Google phone GT19250 351554052818573

66. * Samsung Galaxy Nexus Google phone GT19250 351554052815231

67. * Samsung Galaxy Nexus Google phone GT19250 351554052815041

68. * Samsung Galaxy Nexus Google phone GT19250 351554052815280

69. * Samsung Galaxy Nexus Google phone GT19250 351554052818623

70. * Samsung Galaxy Nexus Google phone GT19250 351554052815058

71. * Samsung Galaxy Nexus Google phone GT19250 351554052812055

72. * Samsung Galaxy Nexus Google phone GT19250 351554052812055

73. * Samsung Galaxy Nexus Google phone GT19250 351554052815272

74. * Samsung Galaxy Nexus Google phone GT19250 351554052810513

75. * Samsung Galaxy Nexus Google phone GT19250 351554052815199

76. * Samsung GT-19300 Galaxy III in blue rubber case 354953057927719

77. * Samsung GT-19300 Galaxy III in blue rubber case 354953057927529

78. * Samsung GT-19300 Galaxy III in blue rubber case 354953057927503

79. * Samsung GT-19300 Galaxy III in blue rubber case 354953057927800

80. * Samsung GT-19300 Galaxy III in blue rubber case 354156052909795

81. * Samsung GT-19300 Galaxy III in blue rubber case 354156052909753

82. * Samsung Galaxy Note N7000 352935051683028

83. * Samsung Galaxy Note N7000 352935052101319

84. * Samsung Galaxy Note N7000 352935052101285

85. * Samsung Galaxy Note N7000 352935052100865

86. * Samsung Galaxy Note N7000 352935052101301

87. * Samsung Galaxy Note N7000 352935052100089

88. * Samsung Galaxy Note N7000 352935052101327

89. * Samsung Galaxy Note N7000 352935052100816

90. * Samsung Galaxy Note N7000 352935052101434

91. * Samsung Galaxy Tab GTP1000 353942043216783 s/n R2AB532228J

92. * Samsung Galaxy Tab GT N800016gb in green cover 353346057705626

93. * Samsung Galaxy Tab GT N800016gb in green cover 353346057609752

94. * Samsung Galaxy Tab GT-P5110 16gb s/n RFZC603QWWA

95. * Samsung Galaxy Tab GT-N8010 16gb s/n RF2C9028FRK1

96. * 2 Blackberry 9720 357861053969725, 3517580633384406

97. * 2 Blackberry 9720 355712060497542, 351758068398344

98. * 2 Blackberry 9720 351758068398229, 356712064063811

99. * 2 Blackberry 9720 351758063384331, 357861053860254

100. * 2 Blackberry 9720 356712062568548, 35671206445293

101. * 2 Blackberry 9720 351758068398278, 351758063384562

102. * 2 Blackberry 9720 356712062565882, 352758068421336

103. * 2 Blackberry 9720 351758068398336, 351758063383093

104. * 2 Blackberry Bold 9700 352481041042991, 35842836800044

105. * 2 Blackberry Curve 9300 35151505361202, 358033047967350

106. * Blackberry Bold 9780 357174046381614

107. * Blackberry Bold 9780 357174046375673

108. * Blackberry Bold 9780 357175040555459

109. * Blackberry Bold 9780 357175048920580

110. * Blackberry Bold 9780 354262040758896

111. * Blackberry Bold 9780 357963044038295

112. * Blackberry Bold 9900 351503052364559

113. * Blackberry Bold 9900 354279051610154

114. * Blackberry Bold 9900 351504053568651

115. * Blackberry Bold 9900 351504052253545

116. * Blackberry Bold 9900 351504053568909

117. * Blackberry Bold 9900 351504053568727

118. * 3 Blackberry 9780,9320,9360 – 357964040236602, 355419058768758, 36162058690924

119. * Blackberry 9720 (no back cover) in flap case & 2 Nokia mobile phones 357861053832337, 356707054755756

120. * 2 Samsung mobile phones GT15801 & GTN7100 – 355056054836574, 351784040754792

LOT 121-130 REF SC

121. * Microsoft Lumia mobile phone 357157062306433

122. * Microsoft Lumia mobile phone 351858076291190

123. * Microsoft Lumia mobile phone 357778067733501

124. * Blackberry Bold 3582230544099

125. * 4 iPhone 4 013050002265429, 012649003612298, 012645008835686, 013189005276429

126. * 3 iPhone 3 013180002915101, 0124210000968440, 013063004235852

127. * Sony Xperia & Lenovo mobile phones 35804605-398342-6, 868694024479595

128. * Microsoft RM-1071 & Nokia Lumia 800 356492061423389, 355208051958296

129. * LG-H525n 359808-06-141457-2

130. * Asus Zenfone 359024072417683

LOT 131-258 REF: PO

131. * Pb 11 var w/w

* 3 DITTO LOTS

135. * Pb 12 var w/w

136. * Pb 12 var w/w

137. * Pb 4 lds w/w – 2 Rotary, Sekonda & Accurist

138. * Pb 4 lds w/w – 2 Rotary & 2 Sekonda

139. * Pb gents & lds fashion w/w

140. * Pb lds Armani & fashion w/w

141. * Pb 2 fashion w/w

142. * Pb 2 Swatch watches – chronograph & day/date

143. * Skagen lds Anita steel mesh watch

144. * Gents Rotary Les Originales Dolphin Standard

145. * Lds Longines La Grande Classique w/w on black leather strap

146. * Gents Daniel Wellington w/w on black leather strap

147. * Gents Calvin Klein w/w on s/steel mesh strap

148. * Gents Armani chronograph w/w AR 5889

149. * 2 Lds w/w – Skagen & Swistar

150. * Gents Boss chronograph w/w (pin missing) on bracelet strap

151. * Gents Armani AR 1692 on black leather strap

152. * Burberry Britain s/s navy lds w/w BBY 1904

153. * 3 New & boxed watches – Richelieu lds w/w & bracelet set, lds Spirit w/w, bangle, chain & pendant & Topshop w/w plus 2 childrens LED watches in tins (new)

154. * Ben Sherman gents w/w on brown leather strap & Sekonda chronograph LED w/w both n&b

155. * Boss gents date w/w n&b brown leather strap

156. * Nautica chronograph w/w A20032 water resistant 100m black strap n&b

157. * Pb 21 LED w/w

158. * Pb 22 LED w/w

159. * 2 Stone set bracelet (link broken on one) both h/m 925

160. * 2 Heavy silver h/m 925 bracelets

161. * 3 Silver h/m 925 bracelets (one with 6 charms)

162. * 4 Silver h/m 925 bracelets

164. * Silver h/m 925 neck chains with large unusual pendant

165. * 3 Silver h/m 925 neck chains with pendants – amber, pearl & crest

166. * Heavy silver h/m 925 neck chain

167. * Heavy silver h/m 925 fetter & three neck chain

168. * Heavy silver h/m 925 curb link & flat platted necklaces both have clasps missing

169. * Long silver h/m 925 necklace with open closed charms set in chain

170. * 2 Silver h/m 925 necklaces – fetter & three plus fancy flat link, clasp missing from one

171. * 3 Silver h/m 925 necklaces

172. * 3 Silver h/m 925 necklaces – 2 with pendants

173. * Silver bangle, necklace, horseshoe pendant & 2 odd earrings all h/m 925

174. * 2 Iced Out micro plug pendants by Ice Jewelz – silver rhodium finish set with cubic zirconia

175. * Gucci silver heart & toggle bracelet

176. * Pandora radiant hearts air blue enamel & stone set bangle & silver bracelet with signature clasp

177. * Tiffany infinity double cuff silver bangle

178. * Swarovski pendant & chain, stone set band ring

179. * Tiffany arrow bracelet & chain with open heart pendant

180. * David Yurman silver bracelet & dragon head w/metal pendant

181. * Stone set bangle h/m 18k

182. * 2 Pandora rings & silver h/m ring set with single stone

183. * Platinum wedding band h/m 950

184. * Russian wedding ring h/m 375

185. * Stone set wedding band h/m 750

186. * Wedding ring set with small stones h/m 750 B Bros in pres box

187. * Dual band ring hallmarked 685

188. * 9 Var silver hallmarked rings

189. * Pb 16 var necklets, 4 bracelets

190. * 9 Var silver hallmarked rings

191. * Pb 27 var bangles & bracelets

192. * Pb 20 var rings

193. * Pb 21 var rings

194. * Pb 20 var rings

195. * Pb 22 var rings

196. * Pb costume jewellery

197. * Pb 16 brooches, 2 stone set fancy hair clips, brooch with pin broken

198. * Ray Ban RB4171 622/8G Erika sunglasses matte black frame, grey lens

199. * Ray Ban RB3016 W0366 Clubmaster sunglasses, tortoise shell frame, crystal green lens

200. * Ray Ban RB3025 W3234 Aviator sunglasses, gold frame, dark green lens

201. * Ray Ban RB3016 W0366 Clubmaster sunglasses, tortoise shell frame, crystal green lens

202. * Ray Ban L2846 Aviator Large Metal II sunglasses, gold frame, green lens

203. * Ray Ban RB2132 New Wayfarer 710 sunglasses light Havana frame, brown lens

204. * Ray Ban RB2140 902 Wayfarer sunglasses, dark tortoise frame, brown lens

205. * Ray Ban RB2132 6184/4E New Wayfarer sunglasses, matte black/green frame, green lens

206. * Ray Ban RB4057 601 sunglasses, black frame, green lens

207. * Ray Ban RB2132 894/76 New Wayfarer sunglasses, tortoiseshell frame, classic green polarized lens

208. * Ray Ban RB4105 601-S folding Wayfarer sunglasses matte black frame, green lens

209. * Ray Ban RB8301 029/98 matte gunmetal frame, polarised lens in case

210. * Pb cont 3 prs Ray Ban sunglasses – RB4254 601/5L, RB4147 601/32 & RB3250 001/13 (2 in cases)

211. * Maui Jim River Jetty MJ430-11M sunglasses, matte grey frame, green lens

212. * Maui Jim MJ-320-23 Ironwoods sunglasses, metallic gloss copper frame, bronze lens in case

213. * Maui Jim MJ100 03D Venus Pool sunglasses, blue with root beer interior, bronze lens in soft case

214. * Oakley Latch SQ 009353-06 sunglasses, clear frame, sapphire iridium polarized lens in soft case

215. * Oakley Evzero 009308-1338 glasses, black with clear photochromic lenses, with spare nose pad, soft & hard case

216. * Oakley Pulse 009198-16 sunglasses, tortoiseshell frame, brown polarised lens in case

217. * Tom Ford Flynn TF29152R sunglasses, dark Havana frame, dark green lens

218. * Oakley Ducati Fives Squared 24-191 sunglasses, matte black frame with red Oakley logo, black iridium polarised lens

219. * Giorgio Armani GA 836/S TC1/12 sunglasses, tortoise frame, brown lens

220. * Emporio Armani EA 9214/S DL5AR wraparound sunglasses, black frame, grey lens

221. * Prada SPR 04H 2AU-2PI sunglasses, brown tortoise frame, brown lens & pr Dior Cocotte 15W63 sunglasses, black frame, graduated black lens

222. * Prada SPR 080 2AU-6S1 sunglasses, Havana frame with gold hinges & Prada logo, graduated brown lens

223. * 2 Prs Prada sunglasses – SPS 51M & PR270S & Pr Police S1557

224. * Dries Van Noten 98 C3 round sunglasses, bottle green frames, grey lens

225. * Carrera 5003/SP 16V/3R sunglasses, shiny black frame, grey flash mirror lens

226. * Carrera 6000/MT 6VXXT sunglasses, metal blue frame, mirror lens

227. * Polo Ralph Lauren PH4110 5413/80 50 sunglasses, shiny semi-transparent grey frame, dark blue lens

228. * Polo Ralph Lauren PH3073 921981 sunglasses, silver frame, grey polarised lens in case

229. * 2 Prs Moschino M072104SA sunglasses, Havana frame, graduated brown lens & M072302SA white & black frame

229a. * Pr Missoni sunglasses, black & gold frame & pr Moschino sunglasses, black frame

230. * Louis Vuitton 10893206 sunglasses, purple frame, graduated purple lens

231. * Chanel CHA31072 The Bouton Collection sunglasses, tortoiseshell frame

232. * Victoria Beckham 0147 55 17 sunglasses, tortoise frame, brown lens

233. * 2 Prs sunglasses – Balmain & Balenciaga

234. * 2 Prs Calvin Klein sunglasses

235. * 2 Prs Michael Kors sunglasses

236. * 3 Prs sunglasses – 2 Guess (1 in case), Oscar De La Renta in case & pr clip on glasses in Hugo Boss case

237. * 5 Prs sunglasses – 2 Bolle (1 sport type), 2 Carolina Lemke & Ted Baker

238. * 4 Prs Var sunglasses – Steve Madden, Monkel Eyewear, Lacoste & Coach

239. * 4 Prs Var sunglasses – Ted Baker, Toms, Bailey Nelson & Betsy Johnson

240. * Pb cont 20 prs var sunglasses

*15 SIMILAR LOTS

256. * Pb cont 20 prs var sunglasses some in cases

257. * Pb cont 20 prs var sunglasses some in cases

258. * 4 Prs sunglasses in cases, 9 prs prescription glasses, 2 prs prescription sunglasses (1 is Persol in leather case) & 1 other pr fashion glasses

LOT 259-269 REF: YP

259. * Longine black La Grande Classique leather strap wristwatch

260. * Pearl necklace with 18ct & diamond clasp – 4 row seed pearls

261. * Vintage brooch with safety chain set with centre peridot surrounded by tiny pearls & other stones

262. * 3 Stone diamond tie pin

263. * Silver h/m necklace set with small pearls green stones

264. * Pb Tachymeter skeleton chronograph wristwatch & small pb of costume jewellery

265. * Balmain BL1528S Sun RX sunglasses, black frame (new)

266. * Balmain BL1525S Sun RX sunglasses, black frame (new)

267. * Balmain BL1503S Sun RX sunglasses, black/gold frame (new)

268. * Balmain BL1526S Sun RX sunglasses, brown frame (new)

269. Ray Ban Aviator RB3025 003/3F sunglasses silver frame, graduated light blue lens in case

270. Ray Ban Clubmaster RB3016 W0366 sunglasses tortoise shell frame, crystal green lens in case

271. Ray Ban New Wayfarer RB2132 710/51 sunglasses light Havana frame, graduated brown lens

272. 3 Prs Ray Ban sunglasses RB4085 642/83, RB3183 004/82 & pr Wayfarers

273. Police S 8177N568V sunglasses, black frame, black lens

274. Randolph engineering USA sunglasses, gold frame

275. Ralph Lauren PH4110 5284/87 black frame, grey lens & pr Givenchy SGV25S

276. Oakley Flak 12-903 63 sunglasses jet black frame, grey lens

277. Prada SPR52F sunglasses grey shiny gun metal frame, grey lens

278. Escada SES312V sunglasses COL 09LV

279. Chrome Hearts sunglasses SS-HK 62X12-124 hand, black frame

280. Versace 2180 1000/87 sunglasses, grey frame, grey lens in case

281. 4 Prs var sunglasses – Michael Kors, Juicy Couture, Max & Co & pr Hugo Boss (in case)

282. 3 Prs var sunglasses – Michael Kors, Coach & Gant

283. 4 Prs prescription sunglasses – 3 prs Ray Ban & pr Hugo Boss

284. 4 Prs prescription glasses – Calvin Klein, Giorgio Armani, Jaeger & Ralph Lauren

285. 4 Prs prescription glasses – 2 prs Ralph Lauren, pr Calvin Klein & pr Hilfiger

286. 4 Prs prescription glasses in cases – Police, William Morris, Barbour & Hugo Boss

287. 4 Prs prescription glasses in cases – Stark, Vogue & 2 Hugo Boss

288. 3 Prs Prescription glasses – Tom Ford, Karl Largerfeld (in case) & Versace

289. 3 Prs prescription glasses – Prada, Ray Ban & Vera Wang

290. 3 Prs prescription glasses – Emporio Armani, Prada & Karl Largerfeld (in case)

291. 3 Prs prescription glasses – Karl Largerfeld, Ray Ban & Tom Ford

292. Pb cont pr 14k rolled gold prescription glasses, Mulberry leather glasses case & Aspinal of London phone case

293. Pb cont 20 prs var sunglasses (some in cases)

5 SIMILAR LOTS

299. Pb cont 14 prs sunglasses, 2 prs clip on sunglasses, pr of fit over eyeshields, pr 3D glasses & 2 other prs fashion glasses

300. 2 Pbs cont 7 prs prescription glasses, 5 prs prescription sunglasses, 3 prs swimming goggles, 7 prs safety glasses & pr Oakley ski goggles

301. Pb cont 20 prs prescription glasses (some in cases)

11 SIMILAR LOTS

313. Pb cont 42 var glasses cases

LOT 314-325B REF: REF SC

314. * 4 iPhone 4 A1387 & A1332 – DNQJ8260DTCO, DX4NDYN1FMLD, DNRH6UXYDPON, DX6KJKU2DPON

LOT 315-325B TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

 

315. * 6 iPhone 4 A1387 & A1332 – DYLLLOESDTCO, DNPGNLNQDTD7, DNRGTLPADTCO, DX4jjTEYDPON, 82032WVCA4S, JW123VRZA4S (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

316. * 5 iPhone 4 A1387 – C39GM3ONDTD7, DX3L9QVDFML6, DNPH1V8MDTD7, C8PMT8YUFMLD, DX5LNRXNFML6 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

317. * 5 iPhone 4 A1387 – DNPGR29ADTD2, DNPH7UMEDTCO, DQGLK15NDTDF, DNRH2969DTD2, DNXGYBP8DTCO (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

318. * 5 iPhone A1387 – DX7LTGK2FML6, C3KK34TMDTCO, DNWGTQ4DTCO, DX4LRL5CFML6, C8PKPZ3FDTCO (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

319. * 5 iPhone 4 A1387 – DNXGMGQWDTCO, DNPJ10MWDTCO, DX5LKP3PFML6, DNPH38B7DTCO, C38GGV6QDTD7 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

320. * 5 iPhone 4 A1387 – DNXHPAX1DTCO, DQGHL9GNDTCO, DNQHTURADTCO, C8MPH22FMLD, C8WJ857ZDTCO (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

321. * 5 iPhone 4 A1387 – DQGJV54MDTD2, DX5N5ZWJFMLD, DNVHLJ5TDCO, DX5NDHOVFML6, C8RMWRJCFML6 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

322. * 5 iPhone 4 A1387 – DQGK4OBCDTCO, DP1GQ1ADTCO, DNPHM9JTDCO, DX5LTBT8FMLD, DNRJ6Y39DTCO (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

323. * 5 iPhone 4 A1387 – DYLLH4M8DTD2, DX3LQA9FMLD, DX4JRWSGDTCO, DQGNJ1DXDTCO, DX4LGMJPFMLD (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

324. * 5 iPhone 4 A1387 – DQGK81CJDTD2, C8PHVOQ2DTD6, DNPGMKBCDTDF, DNTGQ2BVDTD2, C8WKL2T8DTD2 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

325. * 5 iPhone 4 A1387 – DNQJFC9GDTCO, DNRHMAKCDTCO, DQGL7QXBDTD2, C38HFAC6DTFC, DNWHP3DZDTD2 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

325a. 5 iPhone 4 A1387 – DNRGJ22XDTCO, DQGGY2N1DTCO, DNPJ3SDDDTD7, C8PKJSGHDTCO, C8WJ1E8XDTDO (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

325b. 5 iPhone 4 A1387 – DNPGRWX3DTD2, C8PL2421DTD2,C8PLGLM5FML4, DNPHFVXLDTD7, C8WKKE94DTD2 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

LOT 326-350 REF: SU

326. 3 Carton cont approx 144 Brussels childrens books RRP 5,99 each

24 DITTO LOTS

351. Gents wristwatch Barkers of Kensington Mega Sport Grey – s/steel back, tachymeter bezel, scissor hands, 5 differentiated crowns, quartz battery, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch, back light function for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

 

352. Gents wristwatch Barkers of Kensington Entourage – black s/steel with calendar window, rose gold numerals & hands, quartz battery, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 385,00

353. Gents wristwatch Barkers of Kensington Turbo Sport – textured white dial, 3 functioning dials individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, moving bezel framing the watch case, 5 crowns with textured finish for easy-touch settings, metal/rubber strap, 30m water resistant, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stopwatch & backlight for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 425,00

354. Gents wristwatch Barkers of Kensington Regatta Black – black dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 315,00

355. Gents wristwatch Barkers of Kensington Regatta Black – white dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 315,00

356. Gents wristwatch Barkers of Kensington Regatta Black – black dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 315,00

357. Pr of ivory with turquoise trim silk effect cushions bird on tree pattern

358. Pb cont 150 decorative bra straps var sizes & colours plus bra extenders (new) (C15)

359. 10 Prs of var size & colours Missguided shoes

5 DITTO LOTS

LOT 365 REF: YP

365. * Black Sony blu ray disc player with mains lead (C15)

 

LOT 366 REF: SC

366. * Pr of adult safety bed rails, chrome & white suitable for elderly & children

LOT 367-374 REF: XP

367. * Cuvee Rose Brut champagne boxed (C6)

368. * Cuvee Rose Brut champagne boxed (C6)

369. * Cuvee Rose Brut champagne boxed (C6)

370. * Cuvee Rose Brut champagne boxed (C6)

371. * Cuvee Rose Brut champagne boxed (C6)

372. * Cuvee Rose Brut champagne boxed (C6)

373. * 6 x 2,5 kgs tubs of Van Son Royal Dutch printing ink – magenta, process yellow & cyan (new) (C19)

374. * Targus & 5 other laptop bags

375. 1930s Mahogany display cabinet with 2 bevel edged glass doors, 2 drawers under & carved features in extremely good condition

376. Canteen cont 12 – L & W hallmarked soup spoons, canteen cont epns fish serving knife & fork with stag handles plus 2 Wills cigarette picture card albums of screen stars

LOT 377-390D REF: RW

377. * Purple & silver Childs bike 7 speed plus blue & silver Trek m/b (no wheels)

378. * Blue Apollo m/b 21 gears

379. * Blue Raleigh m/b 5 speed

380. * Black Carrera m/b 21 gears

381. * Purple Apollo m/b 18 gears

382. * Red Apollo m/b 18 gears

383. * Grey Carrera m/b 14 gears

384. * Red Apollo m/b 18 gears

385. * Red & black Apollo m/b 18 gears

386. * Grey Marin m/b 21 gears

387. * Red & black Apollo m/b 18 gears

388. * Grey Carrera m/b 14 gears

389. * Grey & black Specialized m/b 21 gears

390. * Yellow Ofo bike 1 speed

390a. * Blue Raleigh m/b 15 gears

390b. * White & black diamond back 1 speed m/b & black & blue Agna m/b 18 gears

390c. * Green & white Universal m/b 15 gears & silver Btwin m/b 21 gears

390d. * Burgundy Raleigh m/b 1 speed & white/pink Raleigh m/b 5 speed

LOT 391-397 REF: XP

391. * 2 Aluminium box ladders & a 4 step ladder

392. * Embosser machine

393. * 6,5 HP Kraftech KT-6500 air cooled type generator

395. * 50 H2 Generator

396. * Multi-trim revolution electric strimmer

397. * JCB kango

 

LOT 398-496 REF: PO

398. * Blue crate cont 22 btls of Perla beer

399. * Box cont 5 btls of Steinhauser lager, 5 Cans of Strongbow, 7 cans of beer, 8 cans of apple cider

400. * LG 42 inch LED tv

401. * Bag cont 10 var cans of beer

402. * 1200w Goodmans microwave & portable festival grill

403. * Breville compact slow cooker & Breville stainless steel jug kettle new

404. * Goodmans sandwich toaster & 1,7l SQ professional ruby kettle new

405. * 700w Cookworks microwave new

406. * Roland Bluetooth Go piano new

407. * Yamaha saxophone M44185 in a purpose made case

408. * Windsor trumpet in a purpose made case

409. * Jupiter trumpet in a purpose made case

410. * Forenza violin in green case

411. * 9 inch Childs violin in case

412. * 9 inch Childs Stentor violin in a purpose made case with bow

413. * Sonata flute with purpose made case

414. * John Packer trumpet with purpose made case

415. * Stentor violin with purpose made case

416. * Forenza violin with purpose made case

417. * Stentor violin with purpose made case

418. * Expert digitone keyboard & tambourine & Mahalo ukulele

419. * Mike Balter bag with assorted drum sticks

420. * Bodhran drum with case

421. * 30 inch Dell flat panel monitor

422. * Erbauer drill set with case

423. * Green crate cont var tools

424. * Dewalt hammer drill set with case

425. * 17 inch HP monitor & 17 inch Acer monitor

426. * Titan electric sander

427. * Wickes 1300w electric circular saw

428. * Makita reciprocating saw 18w (no battery)

429. * Makita 18v jigsaw with battery

430. * Makita 18v cordless drill with battery

431. * Makita 18v cordless drill with battery

432. * Parkside 14,4v cordless drill with battery & charger

433. * Titan heat gun in carry case with some accessories

434. * Bosch jigsaw in carry case

435. * Halfords ratchet set in carry case incomplete

436. * Black & Decker sandstorm in carry case

437. * Icecrypt – 53750HD triple tuner receiver twin HD satellite tuners, single HD terrestrial cable tuner, full HD 1080P

438. * Global GSM & cellular modem pc card n&b

439. * John Higgins snooker cue & Ronnie OSullivan snooker cue in case & 1 other cue

440. * Green crate cont var hand tools

441. * Green crate cont var hand tools

442. * 18v Makita battery & charger & 18v Dewalt battery, VDE screwdriver set new, 40 piece ratchet screwdriver set new, pack of 2 paint brushes & Stanley laser

443. * The Original laser distance meter new

444. * Rail current analyser model RCM8 serial no 3558

445. * Pb cont 4 hair clippers, 4 hair dryers & 2 hair straighteners

446. * Salon pro hair straighteners used & Wahl straightening comp new

447. * Lpb cont 12 var footballs

448. * Lpb cont 12 var footballs

449. * Pr of black & red Salomon ski boots in Trespass bag

450. * Crate cont var martial arts equipment

451. * Lpb cont assorted sports equipment

452. * Lpb cont assorted sports equipment

453. * Black holdall cont cricket equipment

454. * Oxelo waveboard

455. * Lpb cont 19 var bicycle helmets

456. * Black & silver Lazer motor bike helmet, black Bell moto helmet & 2 other helmets

457. * 5 Var tennis rackets

458. * 3 Badminton rackets & pool cue

459. * Braun thermoscan 7 new

460. * Bag cont 59 assorted vinyl records

461. * Lpb cont 16 pairs of var football boots

462. * Lpb cont var hi viz jackets, work clothing & work hats

463. * Pb cont 7 items of lds clothing & 3 packs of socks (new)

464. * Pb cont 7 items of lds clothing & 2 packs of Childs briefs (new)

465. * White T M Lewin regular fit shirt RRP 39,95 (new)

466. * Pr of grey Kalenji trainers UK size 12 & pr gents navy casual brogues UK10(new)

467. * Yellow Ofo m/b 1 speed

468. * Gold & grey Dawes m/b 27 gears

469. * Silver Apollo m/b 21 gears

470. * Grey Reaction m/b 18 gears

471. * Blue unbranded m/b 5 gears

472. * Silver & orange m/b 1 speed

473. * Black Carrera m/b 21 gears

474. * Grey Btwin m/b 1 speed

475. * Silver Apollo m/b 18 gears

476. * Blue Scott m/b 21 gears

477. * Red Cannondale m/b 16 gears

478. * Silver & Black Trek m/b 18 gears

479. * Black unbranded m/b 5 gears

480. * Black & silver Ammaco m/b 18 gears

481. * Silver & orange m/b 1 speed

482. * Silver & orange m/b 1 speed

483. * Black & white Scott m/b 24 gears

484. * Black Apollo m/b 18 gears

485. * Silver Apollo m/b 6 gears

486. * Pink Sportsman m/b 7 gears

487. * Black & silver Reflex III m/b 18 gears

488. * Yellow & black Cannondale m/b 27 gears

489. * Black Specialised m/b 7 gears

490. * Silver & blue Apollo m/b 18 gears

491. * Manfrotto tripod 155

492. * Small Manfrotto tripod

493. * 4 Small Velbon camera tripods

494. * 8 Var camera tripods & 1 microphone stand

495. * 1 Dolby digital DVD player, Goodmans DVD player, 4 radios & Philips stereo with 2 speakers

496. * Advent wifi all in one AW10 printer

497. James Martin Wahl mini blender

498. Extra strong formula 90 wash Daz

499. Extra strong formula 90 wash Daz

500. Mega pack 100 wash Persil

501. 2 x Fairy washing up liquid 5l

502. 2 x Fairy washing up liquid 5l

503. 20 Office folders

504. Panasonic ultra lightweight wall to wall vacuum cleaner

505. 22 Var replica vintage toy cars from 1920s – 1955 all new (C8)

506. 22 Var replica vintage toy cars from 1920s – 1955 all new (C8)

507. 22 Var replica vintage toy cars from 1920s – 1955 all new (C8)

508. 22 Var replica vintage toy cars from 1920s – 1955 all new (C8)

509. 3 White mannequins on stands

510. 4 Gilt glazed frames each cont 3 prints of Dickens characters signed KYD & framed painting of a Buddha

511. Football shape Carlsberg cooler & Strongbow picture

512. Crate cont 100 var records – vinyls

513. Light oak vanity swivel mirror on stand

514. Papier mache Egyptian Arubis head, bowler hat – Selwyn Bros, ceramic hand ring stand

515. Laura Ashley silver gold plated stone set heart & chain plus 103 var natural stones in small plastic containers – labelled with country of origin

516. Vintage magazine rack & set of boules

517. Box of old books Minutes of proceeding Wimbledon, 1924 Estates Gazette Vol CIV, box of illustrated auction catalogues & old books

LOT 518 REF: CE

 

518. Commercial coffee machine chrome finish – my way – model MK185 Pompei 2GR 3000W 2016 220 volt boiler volume 12L in clean condition

519. 4 Aluminium builders tower/podium

520. No Lot

521. Kenwood bread maker in clean cond

522. BT 4500 trio cordless phone with answering machine boxed – not new

523. Panasonic microwave white finish in clean condition model NN-SD251W

524. Panasonic VHS/DVD combi model DMR-EX98V with leads & owners manual

525. Oak effect framed mirror in tiled background & lge fabric decorated panel

526. 6 Framed ceramic tiles – 3 are playing card theme & 3 are men & their wares

527. 3 Prints on canvas – pr of rectangular & 1 square frames that match nude gatherings at social events

528. 5 Var gilt framed pictures – pr Adam & Eve annunciazione, copy of Lindisfarne Gospel & Pharaoh on papripka

529. 4 Var glazed prints – Covent Garden theatre 1804 & interior of the New Italian Opera House, industry & idleness & courtyard wall

530. 8 Various framed prints/pictures & poster tube cont aerial picture of London 1884

531. 3 Framed paintings Casa Le Abuela, Old Book & Musician

532. Old mahogany writing slope with key & oak sewing box/table & old mahogany record cabinet

533. Vintage epns canteen of cutlery – 16 pieces, 6 butter knives, sugar tongs, 6 teaspoons, serving knife, spoon & fork (C13)

534. Fujifilm Finepix S7000 digital camera in carry case with pack of rechargeable AA batteries (C14)

535. Panasonic NV-D560 5004 camcorder in carry case, Olympus Superzoom 76G 35mm camera, John Lewis camera case, VHS cassette adaptor (C14)

536. Old Cameo pendant/brooch, silver chain (poor cond), pendant, leather necklace with slide pendant, brooch, 2prs earrings

537. 2 Rings both hallmarked

538. 2 Prs Earrings – 9ct & Givenchy

539. Lds Longine w/w in original box – strap h/m 375 (needs attention)

540. Shelf of bric a brac – Doulton footwarmers, meat platters, decorative plates, glasses, oriental game Go & other interesting items

541. 2 Matching Stag chests of drawers 3 & 4 teak effect

542. Panasonic – TX32CS51OB Viera LCD tv with remote, leads & owners manual very clean

LOT 543-557 REF: SU

543. Crate cont 130 var cds

544. Crate cont 100 var DVDs

545. 32 Inch Samsung tv with remote control

546. 1150w White Wilko microwave

547. Crate cont old Xbox 360, fan heater, hair dryer, Russell Hobbs iron & Bush multi function display

548. 2 Crates cont var kitchen bric a brac

549. White Slazenger tennis racket as new & Nike football

550. Black bin cont 5 prs of gents trainers, 2 prs shoes & 1 pr football boots

551. Pb cont 6 var Chelsea tops

552. Pb cont 6 var Chelsea tops

553. Pb cont 6 var Chelsea tops

554. Pb cont 6 var Chelsea tops

555. 140 x 60 Picture of London on canvas, 80 x 60 picture of Batman & Joker on canvas & 45 x 35 picture of Batman in glass frame

556. Shelf cont var Chelsea memorabilia & var Chelsea DVDs

557. Swiss time quartz watch & Lorus date watch & Zippo lighter engraved Happy Birthday Steve

LOT 558-646 REF: SC

558. * Silver t/c cont gents clothing

559. * Black t/c cont gents clothing

560. * Black t/c cont childrens clothing

561. * Black p a case cont gents clothing

562. * Black t/c cont gents clothing

563. * Black t/c cont lds clothing

564. * Black t/c cont childrens clothing

565. * Black t/c case cont gents clothing

566. * Black & black t/c cont gents clothing

567. * Black t/c cont Asian/African clothing

568. * Silver hard shell case cont lds clothing

569. * Black t/c case cont gents clothing

570. * Brown t/c case cont gents clothing

571. * Black t/c case cont gents clothing

572. * Blue t/c cont gents clothing

573. * Silver t/c cont lds clothing

574. * Silver t/c cont Asian/African clothing

575. * Blue t/c cont gents clothing

576. * Black t/c cont lds clothing

577. * Gold t/c cont Asian/African

578. * Blue t/c case cont gents clothing

579. * Grey t/c cont gents clothing

580. * Silver t/c cont gents clothing

581. * Black t/c cot gents clothing

582. * Blue Beverly Hills Polo Club case cont lds clothing

583. * Brown t/c cont lds clothing

584. * Black hardshell p a case cont gents clothing

585. * Red p a case cont childrens clothing

586. * Red hard shell p a case cont lds clothing

587. * Black p a case cont gents clothing

588. * Blue p a case cont 13 prs of gents trainers

589. * Black p a case cont 21 prs of lds shoes

590. * Green p a case cont gents clothing

591. * Black p a case cont 13 prs of gents trainers

592. * Red p a case cont childrens clothing

593. * Blue hardshell case cont gents clothing

594. * Black p a case cont lds clothing

595. * Grey hardshell p a case cont Asian/African clothing

596. * Silver hardshell p a case cont gents clothing

597. * Black p a case cont lds clothing

598. * Black p a case cont gents clothing

599. * Silver hardshell p a case cont lds clothing

600. * Black p a case cont childrens clothing

601. * Black p a case cont gents clothing

602. * Purple p a case cont gent clothing

603. * Black p a case cont lds clothing

604. * Black hardshell p a case cont Asian/African clothing

605. * Silver hardshell p a case cont Asian/African clothing

606. * Black p a case cont 17 prs of lds trainers

608. * Black/blue p a case cont 4 prs of gents work boots, 3 prs of gents trainers & 10 prs of gents shoes

609. * 9 Var rucksacks

610. * 5 Handbags 2 laptop bags

611. * 8 Var holdalls

612. * 6 Var jkts/coats

613. * 6 Var childrens jkts/coats

614. * 6 Var jkts/coats

615. * 6 Var jkts/coats

616. * 7 Var coats/jkts

617. * Black The North Face jkt size S & black Levis jkt size XL

618. * Navy Cavalry twill lapel coat RRP 400,00 new

619. * Womens pile lined fleece long sleeve coat size M RRP 19,90 new, & Blocktech fleece long sleeve full zip hoodie size XL RRP 19,90 new

620. * Black/white patterned lds coat by Miss Selfridge size UK6 RRP 39,00 new & Yellow checked lds jkt by Topshop size UK10 RRP 59,00 new (has tear on inside of jkt)

621. * 2 Jean jkts by Next size 16 RRP 32,00 new

622. * Pb cont 36 var used lds bras

623. * Pb cont 34 var hats, 51 scarves & 7 prs of gloves

624. * 3 Pbs cont bedding, beach towels, linen etc

625. * Pb cont 23 var belts

626. * Purpose made black trolley holdall cont 2 x Profoto D1 1000 air flash head units, 2 leads both european plugs, remote control, 2 x umbrellas shallow white s, 2 x tripod stands, Velcro straps, speedring adapter, softbox RFI 2x3

627. * 2 Boogie boards in carry case, 2 prs of flippers, wet suit & 2 prs of goggles

628. * Luggage rack solid wood, foldable slat shelf fully assembled n&b

629. * Black Baby Bjorn travel cot

630. * Black Redkite travel cot

631. * 2 Prs of Atomic skis in a black XXL All Sports United carry bag

632. * Chicco next 2 me cot in carry case

633. * Quinear QW-001F foot massager n&b

634. * Pb cont var leads & chargers

635. * Pb cont Infiniti Pro Conair hair straighteners, Remington curling tongs & a travel hairdryer

636. * Pr of GHD hair straighteners UK plug in good condition

637. * Dazumba subwoofer system with speakers

638. * Unique style notebook cooling pad high speed & silent/light/efficient n&b

639. * Revlon volumizing turbo styler 1875 watts for faster drying n&b, Revlon compact styler 2 heat/speed settings for precise styling 1875 watts fast drying power n&b

640. * Tefal Aquaspeed iron & Bosch Sensi XX DA50 Pro-energy iron both in good condition

641. * Sunpak 5858DLX camera tripod

642. * Green crate cont books, toys & other bric a brac

643. * Green crate cont var toiletries

644. * Shelf cont var new toiletries

645. * 2 Black wheelchairs, pr of crutches & walking sticks

646. * 2 Black wheelchairs

LOT 647-667 REF: SU

647. Carved oak sideboard 2 drawers & 2 cupboards under

648. Oak cased grandfather clock – C Winstanley Holywell

649. Farmhouse style pine cupboard & oak cabinet

650. Pine chest with 4 & 2 drawers under plus pine kneehole dressing table & framed mirror 38x58

651. Oak welsh dresser

652. Old Chinese dome lid camphor trunk, heavily carved on al panels depicting river dragon scenes on shaped feet with brass lock clasp & padlock (no key) W 105cm, D 52cm, H 66cm

653. Old oak commode elbow chair

654. Modern light oak effect computer desk

655. Pine bed frame – double (4ft6) head & bottom board

656. Olympus imaging corp, digital camera mod no E600

657. Sharp camcorder model no VL-A10H

658. Panasonic camcorder model no SDR-H20EB-S

659. Hotpoint Aquarius dishwasher

660. Hoover 1500rpm washing machine

661. Pb cont 4 gents w/w – Rotary & other plus a vintage travel clock

662. 9ct H/M 375 sing stone ring & small silver St Christopher

663. Green crate cont var size photo frames

664. Black crate cont var toys, photo frames & var other bric a brac

665. Janet Boothroyd water colour painting size 19 x 14

666. Approx 27 var picture frames var sizes

667. Shelf cont var wine glasses, cocktail glass & var other glasses

LOT 668-677 REF: REDUNTANT ITEMS

668. Electric massaging beds as seen with hydraulic foot press

669. Electric massaging beds as seen with hydraulic foot press

670. Electric massaging beds as seen with hydraulic foot press

671. Nemectron Combi Line beauty unit

672. Nemectron Combi Line beauty unit

673. 6 Round sinks & 1 rectangle sink & blue bin cont var chrome fittings

674. Vichy shower unit with water jets plus all plumbing fittings & parts as seen

675. UV towel warmer & 2 Taiji HC-6 mini cabi

676. Hifi TSAB SP10 X3 & power accessories

677. Nembrasion microdermabrasion & biodainer

678. No Lot

679. No Lot

680. No Lot

681. 2 Metal frame coffee tables with glass top 60x60 & 45x45

682. Shelf cont old Canon camera, old Pentax camera, Yashica binoculars 8x30 in a purpose made case plus var other items

683. Vintage leather swivel office chair

684. Pr of antique chairs in need of attention

685. Military style chest with 4 drawers under, antique open bookshelf unit, modern woven chest with 3 drawers under

686. 2 Old wooden chests

687. 2 Lge log baskets, one with handle

LOT 688-780 REF: PO

688. * Pb 2 Charles Tyrwhitt shirts both slimfit 15 neck new

689. * Pb 2 Charles Tyrwhitt shirts both slimfit 15 neck new

690. * Pb 3 shirts Charles Tyrwhitt Slimfit 15, T M Lewin Slimfit 17,5 & Hawes & Curtis York Slimfit XL all new

691. * Pb 5 souvenir London associated t shirts – all new & packaged

692. * Pb 4 var gents shirt new

693. * Pb 2 gents shirts, 2 t-shirts & sweatshirt new

694. * Pb 6 gents t shirts new

695. * Pb 6 gents t shirts (3 with collars) new

696. * Pb 12 var Childrens high st garments new

697. * Pb 11 var Childrens high st garments new

698. * 2 Pbs 12 var baby/toddler garments & boxed newborn boys gift set new

699. * Pb 9 Var lds high st garments new

700. * Pb 10 var lds high st garments new

* 3 DITTO LOTS

704. * Pb 3 var sari lengths beaded & embroidered

705. * Pb boxed Bluebella bra & brief set, 2 bras & 4 other bras with mtchg briefs new

706. * Pb 20 prs multipack lds briefs, camisole, 2 packs of vests & 2 nightwear new

707. * Pb 4 multipack gents boxers, 3 prs y fronts, 10 packs/singles socks & footies

708. * Pb 2 prs boys school trs 6-7yrs, 2 packs school tights, pack boys vests, tie, 2 belts, football gloves, lds tights, hotel slippers & 5 lds swimwear

709. * Pb 6 scarves/shawls, kids baseball cap, Oliver Bonas hat all new, Tom Bowker lds hat used

710. * Pb Yves St Laurent multicolour leather bag very worn & Longchamps lge shopping bag

711. * 2 Shoulder bags, handbag, leather holdall & Karen Millen bag

712. * Ted Baker laptop bag

713. * Samsonite Laptop rucksack new

714. * Montblanc toilet bag used

715. * Calvin Klein, Tory Burch & other bag used

715a. * Pb 4 var bags, 2 purses, pr earrings, set headphones all new

715b. * River Island white leather shoulder bag new RRP 65,00

715c. * 2 Lge tote bags, mtchg cosmetic bags – with dust covers new

* DITTO LOT

715e. * Paco Rabbane & womens secret bag new plus used Ted Baker

holdall

715f. * Tote bag & shoulder bag new

715g. * 4 Boxed items new – Mango dress size 8, TB Co shawl, New Look floral sandals UK5, snood & hand warmer set plus M&M towel new

715h. * Lge pb 28 toilet/cosmetic bags with contents & 7 without

715i. * Shelf of new toiletries & cosmetics

715j. * Pb 140 plus cardholders, 5 wallets, 5 passport holders & 5 purses used

715k. * Pb 95 plus cardholders, 4 wallets, 2 passport holders & 1 purse used

715l. * Shelf of new toiletries & cosmetics

716. * Slazenger Slaz V Series spike white cricket shoes UK 10,5 n&b

717. * Adidas Pace VS leather trainers UK10 n&b

718. * Shoes for Crews black leather trainers UK9 n&b

719. * Nike Air Force 1 boys black trainers 5y n&b

720. * Aldo Sigrun-R navy trainers UK10 n&b

721. * Adidas Iniki Runner white/black trainers UK9,5 n&b

722. * Workwear S3 safety boots steel toe cap UK7 n&b

723. * Warrior black safety chukka boots steel toe cap UK 4 n&b

724. * Next gents black leather smart shoes UK9 n&b

725. * Hi-Tec Laguna strap gents sandals UK10 n&b

726. * Kickers black leather shoes 46 (UK12) n&b

727. * Hi-Tec grey/lime trainers UK10 n&b

728. * Mountain Warehouse lds pale blue walking shoes UK6 n&b

729. * Childs Gola black Velcro fastening trainers UK13 n&b

730. * Converse infant UK4 n&b

731. * Lds black office sandals UK8 n&b

732. * 2 Prs lds sandals 39 both n&b

733. * Pb pr Tory Burch lds black leather shoes size 8,5M new (poss US size)

734. * Pb pr Tory Burch lds black leather shoes size 8,5M new (poss US size)

735. * Pb pr gold metallic Havianas UK6-7 new

736. * Pb pr mink suede Chelsea boots UK8

737. * Pb pr Zara man red leather ankle boots size 40 new

738. * Pb 3 prs lds footwear Oasis size 38, Gap kids 5, Next UK7

739. * Pb Fila womans sliders UK8 & M&S slippers UK7 both new

740. * Pb 4 prs lds shoes, pr canvas shoes, pr bootee slippers new

741. * Pb H&M gents canvas shoes UK9 & 3 prs trainers new

742. * Pb pr Kangol wellington boots UK8, safety boots 43 & Kipsta football boots UK10,5 new

743. * 4 Prs gents trs all M&S new

744. * 4 Prs gents jeans – Gap, Superdry etc new

745. * 4 Prs gents jeans – Zara, Gap, H&M new

746. * 4 Prs gents jeans – Pull & Bear, John Rocha, Gap & George new

747. * Nike Dri Fit jkt & bottoms to match – black with white stripe both med new

748. * Nike & Slazenger sports trs & pr H&M & other new

749. * 2 Gents football tops – Chelsea & Man U both small new

750. * 4 Gents s/s t shirts – Adidas, H&M & other new

751. * 4 Gents s/s t shirts – 3 Zara & topman new

752. * 4 Gents s/s Gap t-shirts new

753. * 4 Gents s/s t-shirts – Mountain Equipment, Gap & 2 other new

754. * Pr Topman check shorts & 3 gents tops/t-shirts new

755. * Gents l/s organic cotton top & 3 Gap knitted l/s tops new

756. * T M Lewin gents knitted top wool size med new

757. * H&M l/s top, 2 knitted tops & Gap shirt new

758. * Urban Renewal grey hooded jkt SML RRP 65,00 new

759. * Nike Windrunner jkt lge mens RRP 70,00 new

760. * Killtec waterproof jkt – hood concealed in collar MED new

761. * Lee Cooper hoodie gilet SML & black leather look bomber jkt

762. * T M Lewin pure merino wool 2 pce airforce blue suit 40S new

763. * Gap sports type hooded jkt MED & mtchg shorts SML new

764. * 3 Hooded sweat tops

765. * 3 Lds coats Zara SML, Misspap 8 & leather look 14 new

766. * 2 Girls party dresses, Gap kids jeans & Nike jogging btms new

767. * 5 Var lds high st garments new

768. * 5 Var Zara/Topshop lds garments new

769. * Jumpsuit & 4 lds dresses new

770. * 5 Var lds high street garments new

771. * 4 Var lds high street trs/jeans new

772. * 3 Lds cardigans & 3 var garments new

773. * 3 Lds knitted tops & 1 other new

774. * 5 Var lds high street tops

775. * 5 Var lds high street tops

776. * 6 Var lds high street tops

777. * 6 Var lds high street tops

778. * Pb Adidas UK9 (slightly shop soiled), Asics size 44 Gel 100 Not Out cricket trainers & Childs Paw Patrol flip flops UK7,5

779. * Pb 4 prs gents swim shorts & 3 prs shorts new

780. * Pb pr jeans, pr trs, pr work trs all gents new

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)