hammer

Auction

 

 

Viewing is strictly by appointment only.

To book a viewing appointment please telephone 020 8672 2972 Between 9am - 5pm Monday - Friday

You will be required to wear gloves and a mask.

Please check on the auction dates for viewing and clearing dates

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION BY TENDER

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

PLEASE MAKE SURE YOU CHECK ALL YOUR LOTS BEFORE YOU LEAVE THE PREMISES AS MISTAKES CANNOT BE RECTIFIED ONCE YOU HAVE LEFT THE PREMISES

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 20% PLUS VAT.

LOT 1-68 REF: KP

1. * 70cl Btl of Chase rhubarb vodka (C2)

2. * 70cl Btl of Chase aged marmalade vodka (C2)

3. * 700ml Btl of Snow Queen vodka (C2)

4. * 700ml Btl of Grey Goose vanilla vodka (C2)

5. * 70cl Btl of Three Barrels brandy & Carta Roja btl of red wine (C2)

6. * 700ml Btl of The Famous Grouse whisky (C2)

7. * 1 Ltr btl of Courvoisier (C2)

8. * 1 Ltr btl of Courvoisier (C2)

9. * 70cl Btl of Jim Beam whisky (C2)

10. * 70cl Btl of Courvoisier (C2)

11. * 4 Btls of white wine Sauvignon Blanc etc (C2)

12. * 2 Btls of Prosecco 75cl & 2 other btls (C2)

13. * 1,5 Ltr btls of Conegliano Prosecco (C2)

14. * 8 Run double ladder & 7 run pr of steps (yard)

15. * Lyte 8 run triple ladder – as new (yard)

16. * Youngmans 8 run triple ladder (yard)

17. * Mito 268 LAH petrol long arm hedge cutter (R3)

18. * Einheti GH-BC 43AB petrol strimmer (R3)

19. * Stihl TS 400 petrol disc cutter (R3)

20. * Mountfield MBL 270v petrol leaf blower (R3)

21. * Stihl BG86C petrol leaf blower

22. * Stihl 017 petrol chainsaw (R3)

23. * Gardenline 45cc petrol chainsaw (R3)

24. * Victor heavy duty vacuum cleaner

25. * Yellow 18 gear Bronx m/b

26. * Silver 15 gear XESS m/b with suspension

27. * Pink Terrain 12 gear childs m/b with suspension

28. * Black & white 21 gear Trek m/b with suspension, 2 var tyres & inner tubes

29. * 2 Industrial drill bits (new)

30. * 4 Stainless steel kitchen sinks with drainers

31. * Bisley small drawer filing cabinet & other filing cabinet

32. * Kam KXR 2000 power amplifier

33. * Rhino full length roof rack

34. * Pr of Pervey Euro SYS 600 speakers

35. * Hospital trolley bed

36. * Black De Walt tool box with var size towing iron

37. * 3 Cocktail shakers, jug, goblets etc (C19)

38. * Clear crate cont var hammer & a leaver bar

39. * Amcor Dehumidifier

40. * Sharp 32 LCD TV

41. * Abyss Version 2 light & pb of leads

42. * Sony 32 inch LCD TV

43. * 3 Baby bouncers, bounce about & a pottie

44. * Lightening McQueen childs bed frame

45. * 2 Moses baskets, new mattress & stand

46. * High chair, baby bath, steriliser (new) & travel cot

47. * Makita industrial vacuum cleaner

48. * 2 Lge red buckets with 6 10ltr dishwasher cleaner

49. * Orange crate cont green toybox & toys

50. * Orange crate cont toys

51. * Black horse garden statue

52. * 2 Concrete garden statues – lady on plinth & goblin

53. * Cage cont var ink cartridges, toners etc

54. * Cage cont var ink cartridges, toners etc

55. * 5 Pb cont 13mm 15m coils lagging

56. * Lge office screen in purpose made case

57. * Red hard shell t/c cont mixed clothing

58. * Black t/c cont childrens clothing

59. * Black cabin case cont childrens clothing

60. * Black cabin case cont childrens clothing

61. * Blue p a case cont childrens clothing

62. * Blue hard shell case cont childrens clothing

63. * Blue hard shell case cont childrens clothing

64. * Lge pb cont childrens clothing

65. * Lge pb cont mixed clothing

66. * Lge pb cont bedding & curtains

67. * Lge pb cont bedding & curtains

68. * Lge Pb cont lds clothing

69. Microsoft Surface 3 (1657) 64gb, Windows 10 s/n 011698354352 (C11)

70. Microsoft Surface 3 (1645) 64gb, Windows 10 s/n 025779551252 (C11)

71. 1 Box Pampers Pro Care – 2 packs of 38 n&b

72. 1 Box Pampers Pro Care – 2 packs of 38 n&b

73. Pine effect bookcase & 2 over 5 chest of drawers, clear crate cont bric a brac, basket, DVD player, Christmas tree & bag of linen

74. Art Deco oak bureau, dark framed mirror, mahogany coffee table & 2 nest of tables

75. 2 Wine racks, Knight Hi-Tech aluminium golf cart, electric golf cart no battery, Christmas tree in box, fibre optic tree in box & some decorations

76. 2 Rugs, 1 green & 1 blue, 2 blue vintage deck chairs & 2 green reclining chairs with patterned green cushions (R1)

77. Green crate of bric a brac, black trolley unit, veg rack, shoe stand & laundry box

78. Oak sideboard & mahogany 3 drawer bedside

 

LOT 79 REF: KP

79. * 11 x CE4 electronic vape cigarette kits new RRP 6,00, pb 15 Vertex 350m AH 3,4v battery charger kit for vape pen new, 2 Resolve II 400ml solvent cleaner, 1 x grafite natural, 9 pce figure set & 27 pce similar plus 29 glass containers (C18)

 

LOT 80 REF: PO

80. * Black 18 gear Apollo m/b, black & grey childs BMX, green 18 gear Apollo m/b with suspension & dis brakes & blue 18 gear Razorback m/b with front suspension

81. 6ft Pine effect bookshelf, 6 drawer chest of drawers, smll cupboard & white table

 

LOT 82 REF: BM

82. JVC Everio camcorder model no GZ-EX515BEK & Samsung PL120 digital camera (screen a/f) (C11)

 

LOT 82A-84 REF: SC

82a. * Bag cont Virgin Plus Max Buzz model VP-T001 & 2 lds watches incl Daniel Wellington & Me To You

83. * 2 Pushchairs, wheelchair, universal car set, Polar Gear booster set, 3 spirit levels incl Rolson & Silverline

84. * 3 x Bags cont tablet & iPad cases, bag cont 5 tablet/iPad keyboard cases incl Inateck & Logitech, Bag cont Goodmans water speaker model 347113-2pc, Trust speakers 19021-02-2pc, Bush portable CD player model PCD-220B, dual charging dock for PS4 wireless controller, portable microphone, Klim cooling pad 140 x 140 x 15mm (x4 fan speed 1400rpm), Maplin bluetooth keyboard & Logitech keyboard (missing F1 button) (C17)

85. Apple iMac G5 with keyboard & mouse (not in right box)

86. Samsung Gear VR headset (C16)

87. Pb cont 5 digital cameras incl Panasonic, Sony, Kodak (C16)

88. Lge painting on canvas signed by Stephen Kaye

 

LOT 89-91 REF: XP

89. * Blacks Constellation 11 tent in carry bag

90. * Belkin Omniview Pro 2, 8 port KVM switch, box cont 15 empty first aid cases & 120w remote control LED light

91. * Crate cont var electrical items – fan, extension lead, lamp, leads, retro plan shield interior fire retardant aluminium case 105 x 70cm & grey crate cont electrical items – Xbox, DVD players etc

 

LOT 92-97 REF: KP

92. * DR small motorbike

93. * Grey 15 gear Arian m/b with front & back suspension & disc brakes

94. * Grey 18 gear Muddy Fox m/b

95. * Black 18 gear m/b with front suspension & black 18 speed Santine m/b with front & rear suspension

96. * Black 18 gear m/b with front & rear suspension & disc brakes, red 18 gear Oakland Free spirit m/b & 15 gear Apollo childs m/b with front & rear suspension

97. * Black 15 gear Piranha Atom childs m/b with front & rear suspension

 

LOT 98-112 REF: SC

98. * Bag of Bitmore true wireless stereo earpods model BM-M1 (only 1 earpod) & X1 Tozo wireless headphones model T10 (only 1 earpod)

99. * Bag cont duvets, bed linen & blankets, bag of sml bags & bag cont pyjamas

100. * New Jetech tempered glass screen protector for iPhone 6/6S & Boots illuminated makeup mirror

101. * Bag cont shirts & bag cont towels

102. * Bag cont rucksacks/briefcase incl Nike

103. * Sony wireless controller PS3 dual shock model CECHZC2H & new cricket world cup England & Wales 2019 CWC event collection cricket mini game

104. * Roncato black suitcase, The Skyway luggage black suitcase, Grey suitcase & Case2Case blue/green suitcase

105. * IT grey suitcase, Qube blue suitcase, Victorinox black suitcase, Franky blue/grey suitcase, Samsonite grey suitcase & C black/orange suitcase

106. * D Turkman pink suitcase, black suitcase & bag of sml bags

107. * Bag cont kitchen items

108. * MNG genuine leather collection jkt size M, Celopman parka collection grey jkt size L, Najmet Albedout blue coat, Pull & Bear black coat size M, Tintoretto blue jkt size 42 & black jkt size S

109. * Uniglo green jkt size M, Adidas black jkt size S, Adidas Real Madrid jkt size S, Pull & Bear black label collection black jkt size M, GX3 denim 3203 black jkt size XL, Super Light packable black jkt size L

110. * Handcraft Tailoring Mash grey jkt size M, Patrick EAG En Avant De Guingamp black jkt size Small, Backswing Performance Athletic Apparel Since 1983 jkt size Small, Jack Jones core blue jkt, Michael Kors black jkt size Small & Levis camouflage jkt size M

111. * Nerf alpha strike dart gun, Nerf Fortnite shhhh dart gun, Nert Fortnite dart gun, bag cont 2 Nerf Fortnite dart guns & bag cont 7 Zuru Xshot dart guns

112. * Bag cont 2 watches – Casio & Coss, bag cont 3 lds watches – Avon, Trend-Design, Timeco, bag cont Beverly Hills Polo Club lds watch, bag cont 2 gents watches – Barihd & Boyzhe & bag cont 4 watches incl Elite, Citron & N&M&C

 

LOT 113-195 REF: PO

113. * DeWalt impact driver with 2 batteries in carry case (C6)

114. * Milwaukee hammer drill, impact driver with charger & case (C6)

115. * Black tool case cont DeWalt hammer drill no battery & var other tools (C6)

116. * Festool 110v circular saw in original case (C6)

117. * DeWalt reciprocating saw in original box 240v (C6)

118. * DeWalt hammer drill with battery, charger & box (C6)

119. * Brady label printer with leads in carry case (C6)

120. * Bosch PSB 680 240v hammer drill in carry case (C6)

121. * Makita reciprocating saw 240v in carry case (C6)

122. * DeWalt reciprocating saw 240v with blades in carry case (C6)

123. * Bosch GST 135 BCE 240v jigsaw in carry case (C6)

124. * Einhell jigsaw 240v & hammer drill 240v both in carry cases (C7)

125. * Makita reciprocating saw cordless with 4 batteries, charger & carry case (C7)

126. * DeWalt cordless hammer drill 2 batteries, charger in carry case (C17)

127. * DeWalt carry case cont scaffold clips, black carry case cont JCB cordless drill with battery, no charger, drill bits & 2 empty drill boxes (C7)

128. * Logik 26 inch combo TV, no remote

129. * Black patterned make up box on wheels cont var make up, nail varnishes etc

130. * Canvas of yellow taxis, canvas of trees & 2 blank canvases

131. * Amazon Kindle Basic 3

* 2 SIMILAR LOTS

134. * Amazon Kindle Basic 2

135. * Amazon Kindle Paperwhite 3

136. * Amazon Kindle Paperwhite 4

137. * Amazon Kindle Paperwhite 3

138. * Amazon Kindle Basic 3

139. * Amazon Kindle Paperwhite

140. * Amazon Kindle Basic 2

141. * Amazon Kindle Paperwhite 2

142. * Amazon Kindle Paperwhite 2

143. * Amazon Kindle Paperwhite 4

144. * Amazon Kindle Paperwhite 4

145. * Amazon Kindle Paperwhite 2

146. * Amazon Fire 7 (9th Gen)

147. * Amazon Kindle Fire (screen a/f) & Fire 7 (7th Gen) (top broken)

148. * Amazon Fire 7 (7th Gen) & Fire HD 8 (8th Gen) both screens a/f

149. * Amazon Fire 7 (7th Gen)

150. * Amazon Kindle (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

151. * Amazon Kindle Paperwhite (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

152. * Amazon Kindle Basic (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

153. * Amazon Kindle Basic (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

154. * Amazon Kindle Basic (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

155. * iPad Mini 4 A1538 s/n F9FS32ZAGHK9 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

156. * iPad Mini A1432 s/n F85LH0FCF198 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

157. * iPad Pro A1709 s/n F6QYX01TJ2D1 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

158. * Microsoft Surface RT 32gb black, includes Surface, Windows RT squared & Office Home & Student 2013 model 1516 s/n 073295232052 with power lead new & boxed

159. * Olympus Pen-F SLR camera, with flash in LowePro case

160. * Panasonic Lumix DMC-ZS50 12,1mp compact digital camera, in case with spare battery

161. * Nikon AF 2 1 2,8 lens in carry case

162. * Pb cont Mikado 8 cine camera, Sony Cybershot DSC-W290, FujiFilm Zoom Date 145, Olympus Trip 500, Polaroid One, Fujica ST605 & 1 other unbranded camera

163. * Olympus Tough TG-850 shockproof & waterproof camera

164. * Ricoh Theta 360 degree digital camera

165. * Go Por Hero 8 with Shorty mini extension pole & tripod

166. * Pb iPod Touch A1574 s/n CCQVN1TPGGNJ (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered), 2 iPod Nano, iPod Shuffle & 4 other MP3 players

167. * iPod Classic A1136 80gb s/n 8L642EVFV9R

168. * iPod Classic MC297 s/n Q270408C9ZU

169. * Pb 4 prs prescription glasses – Bailey Nelson, Gucci, Oliver Peoples & Giorgio Armani

170. * 2 Pbs 16 prescription glasses, pr safety glasses, 2 prs sunglasses (1 is prescription) & 16 empty glasses cases

171. * 2 Pbs 40 prs var prescription glasses

* 4 SIMILAR LOTS

176. * Pb cont 6 items of lds clothing new (C8)

177. * Pb cont 7 items of childrens clothing new (C8)

178. * Lds Urban Outfitters black top size S new (C8)

179. * Clear crate of bric a brac

180. * Head Reward tennis racket (C17)

181. * Clear crate of bric a brac incl umbrellas (R1)

182. * 10 var rucksacks/backpacks

183. * 10 var rucksacks/backpacks

184. * 2 Hershel black rucksacks (C9)

185. * 10 Backpacks

186. * 10 Backpacks

187. * Lge pb cont mixed clothing, 2 prs trainers & pr of sliders

188. * 6 Bags used incl – Michael Kors & Ted Baker, cosmetic bag & Guess purse

189. * 10 Backpacks

190. * Lge pb cont 30 mixed bags/rucksacks

* 4 SIMILAR LOTS

195. * Vango Banshee 300 tent in carry bag & foam bed roll

196. Pb 12 var bead necklaces

197. Pb 12 var bead necklaces

198. Pb 12 var bead necklaces

199. Pb 14 var bead necklaces (1 in box)

 

LOT 200-254 REF: SC

200. * Australian Kookaburra 1oz silver dollar 1995

201. * United States of American 1995 silver 1oz dollar

202. * United States of America 1993 silver 1oz dollar

203. * United States of America 1996 silver 1oz dollar

204. * United States of America 1996 silver 1oz dollar

205. * Australian kookaburra 1oz silver dollar

206. * 3 Plated bee necklace by Alex Monroe

207. * 1947-2007 Elizabeth & Philip five pound in mint condition boxed

208. * Links silver bracelet

209. * Pb 10 var stone set & sim pearl necklaces

210. * Pb 12 var necklaces

211. * Pb 14 items of costume jewellery all new & packaged

212. * Pb 15 var bracelets

* 2 SIMILAR LOTS

215. * Pb 13 bangles/bracelets incl Ted Baker & 3 rings

216. * Pb 16 var necklace mostly with pendants

217. * Pb 17 var necklaces

218. * Pb costume jewellery

219. * Box cont 2 lds wristwatches with 12 interchangeable straps

220. * Pb 12 var w/w

221. * Pb 7 var w/w

222. * Pb 16 var enamelled & other guide & similar badges & old medal for swimming 1971

223. * Old tin cont 3 old purses, pr of vintage folding coat hangers in wallet & 2 pces of rock – amethyst & granite

224. * Pb vintage items – 2 compacts, bookmark, hatpin, lipstick/mirror holder, pill box, hairpins, buckle, lapel clip, travel sewing kit & 1960 five shilling piece

225. * 8 Vintage brooches & pr of moonstone cufflinks with readings patent spring clips

226. * Pr of folding lorgnettes on 37 inch box chain

227. * Pb 16 vintage necklace, brooch & broken beads

228. * Pb inlaid box 11 vintage necklaces, brooch & broken beads

229. * Set of unusual polished beads with gold clasp h/m 375

230. * Heavy silver 24 inch flat link chain

231. * 1927 Australian parliament florin in silver mount on 22 inch silver chain

232. * Silver rattle bangle

233. * Silver childs hinged bangle with safety chain

234. * Silver hinged bangle with safety chain

235. * Enamelled silver bangle

236. * Silver pendant on 24 inch chain

237. * 2 Silver bracelets

238. * 2 Silver & beads/stone set bracelets

239. * 2 Swarovski bracelets in box

240. * Pr of silver hoop earrings & stone set bangle

241. * Stone set silver & cord bracelet & 2 silver rings

242. * Pr of silver pendant earrings, 2 pendants & 3 odd earrings

243. * Silver & enamel brooch & stone set pendant on 22 inch chain

244. * Silver (foreign) heavy necklace

245. * Lge initial silver D pendant on 24 inch chain

246. * Silver treble clef stone set pendant on 16 inch chain

247. * Silver fancy cat pendant on 18 inch chain

248. * 2 Silver gilt chains with pendants

249. * 3 Silver chains in vintage presentation box

250. * 3 Pearl necklaces, bracelet, 2 prs earrings

251. * Pb 7 part used fragrances – Boss, Beyonce etc

252. * 4 N & Boxed aftershaves & 3 part used fragrances

253. * Pb Migabee 120ml Vita 80 skin serum, 2 caviar pearls 50ml skin hydration new

254. * Christian Dior rouge – 5 x 5g all n & boxed  plus Yves Rocher So Elixir & Quelques Notes D Armour 5ml perfume

255. Gents Storm date w/w on stainless steel bracelet strap 0131 B11 0815 clean cond

256. Gents Seiko date w/w on stainless steel bracelet strap 451133 clean cond

257. Maurice Lacroix lds Swiss Made date w/w on stainless steel bracelet strap M1 1063

258. Black t/c cont gents clothing

259. Black t/c cont gents clothing

260. Pb 9 items of knitwear & 6 other faulty garments new (C15)

LOTS 261-297 HAVE BEEN WITHDRAWN

 

LOT 298-436 REF: SC

298. * Bag of new cosmetics (C5)

* 2 SIMILAR LOTS (C5)

301. * Bag of cosmetics (C5)

* 6 SIMILAR LOTS (C5)

308. * Bag of tools in var screwdrivers (C10)

309. * Bag of tools incl var spanners (C10)

310. * Bag of corkscrews (C10)

311. * Bag of corkscrews (C10)

 

 

312. * Bag of new tools incl 1 equip cabinet screwdriver set-8pce, 1 Jack Pyke storm slingshot, 1 Get A Grip pliers set-2pce, 1 Get A Grip pliers set-2pce, 1 Spot On fine precision screwdriver set-31pce, 1 Yale door security bolts x 2, Hyper Touch ratchet screwdriver bit set-65pce, 1 SDS Plus hammer bit 210mm, 1 SDS Plus hammer bit 260mm, 1 Powerfix ratchet screwdriver set-38pce (C10)

313. * Bag of new tools incl screwdriver & socket set-71pce, 1 professional hardware tools screwdriver bit-56pce, 1Rolson socket set-25pce, 1 Tactix screwdriver & socket set-38pce, 2 Spot On fine precision screwdriver set-31pce, 3 Diamond Spectrum disc 115mm, 1 Festool drill bit set-5pce, 1 ratchet screwdriver set-10pce, 1 Spearhead fast action screws – 4 x 50mm (200pc) (C10)

314. * Bag of new tools incl 1 screwdriver & socket set-43pce, 1 DeWalt extreme disc 165mm 40t – 20mm, 1 Rolson ratchet, socket & bit set-23 pce, 1 Silverline precision screwdriver set-11pce, 1 Parkside ratchet & bit set-46pce, 1 drill bit wood set-5pce, 1 Silverline cutting-5pce, 1 Gap plastic headed pins & nails-250pce, 1 Workzone damaged screw remover set-5pce (C8)

315. * Bag of tools incl 1 Wolf 3 blade rebate planer 900w & 1 Ozito jigsaw variable speed 400w model JSW-4000U (C8)

316. * Bag cont Erbauer corded SDS plus drill 1500w (220-240v) model ERH1500 (C8)

317. * Bag cont Makita brushless 18v model DTD155, 1 Makita brushless 18v model DTD152 & Makita brushless 18v model DHP483 (C8)

318. * New Liz Earle Naturally Active set – 3 pce incl skin replenishing body balm 200ml, hot cloth cleanser 200ml, body gentle mitt cleanser 200ml & small towel (C8)

319. * New Baylis & Harding England set – 6pce incl cleansing soap savon – 150g, bath soak crystals 100g, body wash 300ml, shower crème 130ml, body lotion 130ml, bath milk 300ml (C8)

320. * New Baylis & Harding England for him set – 3pce incl shower gel 200ml, hair & body wash & aftershave balm 200ml (C8)

321. * New beautiful balance set – 4 pce incl shower gel 240ml, body butter 50ml, body lotion 120ml & body puff 10g (C8)

322. * Bag of cleaning items (C5)

323. * Bag of scissors (FGC)

324. * Bag of scissors (FGC)

325. * Bag of mixed tools incl pliers, screwdrivers, spanners, drill bit set (FGC)

326. * Bag of corkscrews (FGC)

327. * Bag of 4 pocket multitools (FGC)

* 2 SIMILAR LOTS (FGC)

330. * Bag of 7 pocket multitools (FGC)

331. * Bag of 8 pocket multitools (FGC)

* 2 SIMILAR LOTS (FGC)

334. * Bag of 6 pocket multitools (FGC)

335. * Bag of 4 Swiss Army knives (FGC)

* 3 SIMILAR LOTS (FGC)

339. * Bag of 10 Golden Virginia the original tobacco 10 x 40r (office)

340. * Bag of 5 part used perfumes incl Calvin Klein, Paco Rabanne, Hugo Boss (C9)

341. * Bag of 4 part used perfumes incl Paco Rabanne, Hugo Boss, Ted Baker & Dior (C9)

342. * Bag of 7 part used perfumes incl Acqua Di Parma, Diesel, Dolce & Gabbana, Jape (C9)

343. * New Joop Homme edt 200ml (C9)

344. * New Versace Eros edt 100ml (C9)

345. * New Calvin Klein Obsession for men edt 125ml (C9)

346. * New River Island Bewitched Jasmine edt 50ml (C9)

347. * New Beau Reve edp for women 100ml (C9)

348. * New Real Time Miss Sexy edp for women 100ml (C9)

349. * 2 x 4 Wheel cabin suitcases

350. * Delsey red 4 wheel cabin suitcase & Moos blue 4 wheel cabin suitcase

351. * American Weekend black suitcase & Primark black suitcase

352. * XTD red suitcase, Von Dutch red suitcase & Cambridge Classics black suitcase

353. * Avion Floral suitcase & Primark black suitcase

354. * Ormi lge red 4 wheel suitcase & Wauban lge red 4 wheel suitcase

356. * Azure lge black suitcase & lge black suitcase

357. * Rocklands lge black 4 wheel suitcase & Samsonite lge black suitcase

358. * 5 suitcases incl Nike

359. * Bag of belts (C5)

360. * Bag of belts incl Armani Jeans & Diesel (C5)

361. * Bag of belts incl Diesel (C9)

362. * New King in Million edt spray for men 100ml (C9)

363. * New King in Million edt spray for men 100ml (C9)

364. * Bag of books

365. * Bag of jeans

366. * Box of mixed foots incl pasta, chocolates, candies, noodle soups, olive oil (R3)

367. * Bag of cosmetics

368. * Bag of cosmetics

369. * Dell Latitude E7470, 250gb hard drive, 8gb ram, Intel Core 15-6300U CPU @ 2,40ghz, professionally wiped & reloaded with Windows 10 operating system (C12)

370. * Dell Inspiron 1545, 320gb hard drive, 4gb ram, Intel Core 2 Duo T6400 @ 2,00ghz, professionally wiped & reloaded with Windows 10 operating system (C12)

371. * Lenovo Legion R720-15IKBN, 1tb hard drive, 8gb ram, Intel Core 15-7300HQ CPU @ 2,50ghz, Nvidia Geforce GTX, professionally wiped & reloaded with Windows 10 operating system (C12)

372. * Asus X5DIP, 320gb hard drive, 4gb ram, Intel Pentium Dual Core CPU T4500 @ 2,30ghz, Nvidia Geforce G205M, professionally wiped & reloaded with Windows 10 operating system (C12)

373. * HP 15-BA004NS, 1tb hard drive, 8gb ram, AMD A6-7310 processor @ 2,00ghz, professionally wiped & reloaded with Windows 10 operating system (C12)

374. * Sony Vaio VPCEJ3T1E, 650gb hard drive, 6gb ram, Intel Core 15-2450m CPU @ 2,50ghz, Nvidia Geforce, professionally wiped & reloaded with Windows 10 operating system (C12)

375. * Apple MacBook Pro A1398, 250gb solid state hard drive, 16gb ram, Intel Core 17 cpu @ 2,2ghz, serial C02Q77WAG8WN, professionally wiped & reloaded with clean install of OS X MOJAVE (C12)

376. * Apple MacBook Air A1466, 128gb solid state hard drive, 8gb ram, Intel Core 15 cpu @ 1,8ghz, serial FVHVFHK3J1WK, professionally wiped & reloaded with clean install of OS X Sierra (C12)

377. * Sony PlayStation 3 slim – 160gb console model CECH-2508A (C15)

378. * Microsoft Xbox One console model 1540 (C15)

379. * Bag cont Apple AirPods model A1602 s/n GFDXTH1WH8TT (C11)

380. * Bag cont Apple AirPods model A1602 s/n GRHXTKB6H8TT (C11)

381 Bag cont Apple AirPods model A1602 s/n FXYVF2A7H8TT (C11)

382. * Bag cont Apple AirPods model A1602 s/n GRYZ59U9LX2Y (C11)

383. * Bag cont 3 Apple AirPod charging case only model A1602 (C11)

384. * Bag cont 2 Apple AirPod charging cases only model A1602 & 1 AirPod charging case A1938 (C11)

385. * Bag cont Redmi earbuds (C11)

386. * Bag cont Tozo earbuds model T10 (C11)

387. * Bag cont JLab Jbuds air earbuds (C11)

388. * Bag cont Enacfire future plus earbuds (C11)

389. * Bag of tools

390. * bag of rucksacks incl Nike

391. * Bag of rucksacks

392. * Bag of books

393. * Bag cont sportswear incl Hugo Boss, Adidas & Nike

394. * Bag of trainers incl Adidas, Nike & Vans

395. * Bag of rucksacks incl Nike

396. * Bag of rucksacks incl Targus

397. * Bag cont gents shoes

398. * Bag of jumpers incl Polo Ralph Lauren & Superdry

399. * Bag of handbags

400. * Bag cont childrens clothing

401. * Bag cont makeup incl Chanel & Ted Baker (C9)

402. * bag cont umbrellas (C19)

403. * Bag cont suit jkt & trs

404. * Bag cont hats, gloves & scarves

405. * Bag cont sportswear incl Hollister

406. * Bag of rucksacks

407. * Bag of rucksacks incl Adidas & Targus

408. * Bag of rucksacks incl Adidas & The North Face

409. * Bag cont trainers incl Asics, Nike, Adidas & Vans

410. * Bag cont tablet, iPad & phone cases (C19)

411. * Laughing buddha statue (C16)

412. * Bag cont mixed tools incl screwdriver set, drill bit set & battery (C7)

413. * Bag cont mixed tools incl hammer & spanners (C7)

414. * Bag of jumpers

415. * Bag of rucksacks incl Adidas

416. * Bag of rucksacks

417. * Bag of rucksacks

418. * Bag cont kitchen items

419. * Bag cont office items

420. * Bag cont 2 HP laptop adapters model TPNCA02 & PPP012D-S (C18)

421. * Bag cont Lenovo laptop adapter 65w model ADLX65NCC3A & Wacom model A0P-100PBB (C18)

422. * Bag cont Dell laptop adapter 65w model LA65NM170 & Asus laptop adapter model AD890M26 (C18)

423. * Bag cont Apple Mafsafe 2 power adapter 60w model A1435 (C18)

424. * Bag cont Apple Mafsafe 2 power adapter 60w model A1436 (C18)

425. * Bag cont phone chargers (C18)

426. * Bag cont phone chargers

427. * Bag cont 10 powerbanks (C18)

428. * Bag cont 2 portable speakers (C11)

429. * Bag cont 2 headphones incl KS & Defunc (C11)

430. * Bag cont Beats headphones model A1763 (C11)

431. * Bag cont Nikon Coolpix L27 digital camera (C11)

432. * Bag cont Sony digital camera model ILCE-6000 with interchangeable lens E 3 5-5 6/PZ 16-50 OSS model SELP1650 (C11)

433. * Bag of rucksacks incl The North Face

434. * Bag of handbags

435. * Bag of tablet, iPad & Phone cases

436. * Bag cont glasses & cases (C5)

 

LOT 437-473 REF: PO

437. * Maglite ML150LR LED rechargeable system new (C18)

438. * Pioneer DJ controller model DDJ-SB3 used

439. * White Bluetooth Beats speaker (C17)

440. * Jam Bluetooth speaker & Exibel bluetooth speaker plus 1 other

441. * Sony Bluetooth speaker & Polaroid Bluetooth speaker (C17)

442. * Libec TH 650 tripod (R2)

443. * Shelf of religious items (C14)

444. * Clear crate of toiletries/cosmetics (R3)

445. * Shelf of religious items (C14)

446. * 3 Canvas boards, brushes, paints, paint pallet & apron all new (C14)

447. * Fortnum & Mason wicker basket with plates & vases plus 1 other wicker basket (R2)

448. * Metal world globe (C17)

449. * Pb cont 9 part used perfumes – Versace, Calvin Klein, Dolce & Gabbana etc

450. * Pb cont 9 part used perfumes incl Chanel, John Paul Gaultier & Dior

451. * Lge pb of mixed clothing

452. * Pr of black Timberland boots slight wear size 9 (C4)

453. * Pr of green wedge hill Dr Marten boots slight wear UK6 (C4)

454. * Pr of brown Vans boots UK5 slight wear (C4)

455. * Dunelm green glitter rug 150 x 80cm (new) (R2)

456. * Pb cont 7 bluetooth speakers & 2 Samsung speaker (C15)

457. * Clear crate cont toiletries & cosmetics (R3)

458. * Box cont var bric a brac, books, pens etc (R2)

459. * Kreafunk pink Bluetooth headphones (C15)

460. * Pr of Marley Bluetooth headphones & JBL headphones (C15)

461. * Pb cont speakers, Xbox 1 controller, razor, clippers & other electrical items & Sony headphone case (C15)

462. * Black 21 gear Carrera m/b with disc brakes

463. * Hungry Panda electric road bike with front suspension

464. * Black 21 gear m/b

465. * Blue Renault 21 gear with front suspension

466. * Black & white 21 gear Carrera with front suspension

467. * Blue 15 gear lds road bike

468. * White 15 gear Cross LXT 300 m/b

469. * Red 18 gear Giant m/b with front suspension

470. * Silver Radford 15 gear m/b

471. * Black Traxatak 18 gear lds m/b

472. * Silver 18 gear Milan Explorer folding bike

473. * 4 Var childrens bikes

 

LOT 474-500 REF: SC

474. * Pb cont costume jewellery

* 24 SIMILAR LOTS

499. * 7 Packs of costume earrings approx 300 prs (C11)

500. * Pb cont costume jewellery mainly necklaces (C11)

* 2 SIMILAR LOTS

503. Mannequin female with head on stand

2 SIMILAR LOTS

506. Male mannequin on stand

507. Male mannequin on stand

508. Female mannequin on stand

2 SIMILAR LOTS

511. Child mannequin wooden arm a/f on stand

512. Child mannequin on stand

513. Child mannequin on stand

 

THE FOLLOWING LOTS ARE SHOP SOILED/REPAIRABLE HANGERS WILL NOT BE GIVEN OUT WITH THESE GARMENTS

514. 5 Var lds tops/blouses short/long sleeve

40 SIMILAR LOTS

555. 11 Var childrens garments

556. 2 Lds jumpsuits & 2 lds dresses

557. 3 Var lds dresses

11 SIMILAR LOTS

569. 3 Var lds kaftans

570. 3 Var items of lds knitwear long/short sleeve

10 SIMILAR LOTS

581. 3 Var lds cardigans/knitted jkts

582. 1 Lds cardigan & 3 knitted jkts

 

583. 5 Prs of var lds jeans/trs

4 SIMILAR LOTS

588. 5 Prs of lds culottes

589. 4 Var lds skirts & 1 pr of lds jeans

590. 5 Var lds skirts

591. Compact crepe lds coat ivory size L

592. Colum jkt ivory lds size 8

593. Colum jkt ivory lds size 10

594. Shawl collar padded lds jkt navy size UK16

595. 6 Var gents shirts/tshirts

596. Pb cont 34 items of lds clothing (holes/marked)

597. Lge pb cont shorts (R1)

598. Lge pb cont mixed clothing (R1)

2 SIMILAR LOTS (R1)

601. Lge pb cont jeans/trs/leggings (R1)

4 SIMILAR LOTS (R1)

606. Lge pb cont hat/caps (R1)

607. Lge pb cont hat/caps (R1)

608. Lge pb cont 20 coats/jkts (R1)

4 SIMILAR LOTS (R1)

613. Lge pb cont jumpers/knitwear (R1)

614. Lge pb cont jumpers/knitwear (R1)

615. Lge pb cont scarves (R1)

5 SIMILAR LOTS (R1)

621. Ultima XE gas monitor (C15)

622. Clear crate cont 21 yoga-fitness mats new (R4)

623. Coat hanger stand full of wooden hangers

 

LOT 624-650 REF: PO

624. * Dyson Supersonic stand (new in box) (C17)

625. * Pr of brown Bata shoes UK9 (C4)

626. * Pr Reebok Aztrek running trainers UK9,5 n&b (C4)

627. * Pr Kalenji trainers UK7 & pr Nike trainers UK7 both slight wear (C4)

628. * Lge pb cont 30 prs mixed footwear

629. * Pr Vans Old Skool UK6 n&b (C4)

630. * Pr Converse Chuck Taylor UK3 new (C4)

631. * Pr Vans trainers UK3 new (C4)

632. * Pr Adidas Alta Sport UK3 new (C4)

633. * Pr Adidas Forest Grove kids trainers UK10 new (C4)

634. * Lge pb cont 30 prs mixed footwear

635. * Pr brown Bertie shoes UK7 RRP 100,00 new (C4)

636. * Pr black childrens Yorys shoes & pr blue childrens tennis shoes new both size 24

637. * Lego Technic Tracked Loader n&b (C16)

638. * Lge pb cont mixed clothing (R1)

639. * Neewar NL660 LED light in case with leads (C16)

640. * Blue Lacoste rucksack as new (C10)

641. * Grey Celine shoulder bag good cond (C10)

642. * Black Michael Kors sml shoulder bag (C10)

643. * Blue Fendi tote bag with shoulder strap inside (C9)

644. * Ted Baker black leather suede shoulder bag good cond (C19)

645. * Olive green back in good cond (C9)

646. * 2 Fashion bags 6 purses incl Ted Baker (C9)

647. * 10 Back Packs/laptop back pack incl Nike, Reebok, Adidas

648. * Intempo portable speaker (R2)

649. * Kenwood blender compact new (C17)

650. * Performance Power wallpaper stripper (C17)

651. Lds Autograph lime linen blend jkt size 20 (slight damage to back)

 

LOT 652 REF: PO

652. * Pb 4 folding walking/hiking sticks, boot bag, purse, Queshua backpack & Cath Kidston toilet bag & pr leather gloves

653. Carton cont 6 duck feather cushion inners (sample box open)

6 DITTO LOTS

660. Child torso mannequin on stand

9 SIMILAR LOTS

670. Childs torso with arms mannequin on stand

671. Childs torso with arms mannequin on stand

672. Male torso mannequin on stand

673. Male torso mannequin on stand

674. Childs torso mannequin on stand

3 SIMILAR LOTS

678. Childs torso mannequin with arm on stand

679. Shop window dummy male

3 SIMILAR LOTS

683. 1 Womens torso & 2 child torsos

 

 

SCHEDULE FOR VIEWING & CLEARING

VIEWING BY APPOINTMENT

MONDAY 26TH OCTOBER & TUESDAY 27TH OCTOBER 2020

TELEPHONE 0208672-2972 TO BOOK AN APPOINTMENT

YOU MUST WERE A MASK TO AVOID REFUSAL OF ENTRY

ALL BIDS MUST BE SUBMITTED BY 5PM TUESDAY 27TH OCTOBER 2020

SUCCESSFUL BIDDERS WILL BE CONTACTED WEDNESDAY 28TH OCTOBER 2020

CLEARING THURSDAY 29TH OCTOBER & FRIDAY 30TH OCTOBER 2020 8.30AM-4.00PM

WE OFFER A DELIVERY SERVICE PLEASE CONTACT US

ON 0208672-2972 FOR CHARGES

PLEASE NOTE COAT HANGERS WILL NOT BE GIVEN OUT WHEN PURCHASING GARMENTS

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)